ผู้ประกอบการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ สานต่อนโยบาย BCG ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเติบโตรับเปิดประเทศเต็มสูบ จัดสัมมนาสัญจร "ถอดรหัสสีเขียวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างปลอดภัยและยั่งยืน"
  06/07/2022
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ สานต่อนโยบาย BCG ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเติบโตรับเปิดประเทศเต็มสูบ จัดสัมมนาสัญจร "ถอดรหัสสีเขียวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างปลอดภัยและยั่งยืน" เร่งเครื่องอบรมผู้ประกอบการไทยพร้อมแข่งขันอย่างยั่งยืน
ณ โรงแรมโนโวเทลศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดงานสัมมนาสัญจร ภายใต้แนวคิด "ถอดรหัสสีเขียวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างปลอดภัยและยั่งยืน" และผู้ชำนาญการจากกรมโรงงานฯ ร่วมสัมมนาและมีหัวข้อบรรยายให้ความรู้ อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน กฎหมายมาตรการความปลอดภัยสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม และ กฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านน้ำและอากาศ เป็นต้น

นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศทั่วโลกในปัจจุบัน ส่งผลให้แต่ละประเทศมีการผลักดันแนวทางที่มุ่งสู่การลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม ชุมชนมากขึ้น รวมถึงประเทศไทยที่ได้ก้าวสู่การพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจที่ยั่งยืนตามแผนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy) ซึ่งกรมโรงงานฯ ได้มีวิสัยทัศน์และพันธกิจ ในการผลักดันให้อุตสาหกรรมไทยไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาคตะวันออกของไทยซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีอัตราการขยายตัวและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมาก ทางกรมโรงงานฯ จึงได้ร่วมมือกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผู้จัดงาน Boilex Asia, Pumps and Valves Asia และ Thai Water Expo สัมมนาสัญจรนี้เพื่อให้ความรู้และกฎระเบียบแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงอุตสาหกรรมได้นำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาและยกระดับธุรกิจ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกรมโรงงานฯ ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ให้ทันสมัย ก้าวไกล ยั่งยืน" นายศุภกิจกล่าว

กรมโรงงานฯ ถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia 2022 ในปีนี้ นอกจากนี้ ยังมีการจัดสัมมนาให้ความรู้ ภายใต้แนวคิด "ถอดรหัสสีเขียวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างปลอดภัยและยั่งยืน" โดยลงลึกในรายละเอียดต่อเนื่อง ในงานอีกด้วย ซึ่งมีแผนยกระดับ อุตสาหกรรมสีเขียว หรือ Green Industry โดยมีเป้าหมายให้โรงงานเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 60% จากโรงงาน 65,000 โรงงานในปีนี้ เพื่อส่งเสริมให้การประกอบการโรงงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ประกอบกับพันธกิจของกรมโรงงานฯ ที่ต้องการส่งเสริม สนับสนุน ความรู้ทางด้านเครื่องจักรการผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย การสัมมนาและพื้นที่จัดแสดงพิเศษของทางกรมโรงงานฯ ภายในงานปีนี้ จะเป็นแนวคิดต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

พร้อมกันนี้ยังจัดคู่ขนานไปกับงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2022 (ASEW) งานแสดงเทคโนโลยีและ การประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่ครบครันที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ล่าสุดแก่ผู้เข้าชมงานจากทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 1,200 แบรนด์ชั้นนำ 6 พาวิเลียนนานาชาติ รวมถึงการประชุมนานาชาติด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมกว่า 6 หัวข้อ และสัมมนาอื่นๆกว่า 50 หัวข้อ ในการลดมลพิษ ประหยัดพลังงานและลดต้นทุนให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งผู้ประกอบการโรงงานและผู้ที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรม ควรค่าแก่การไปร่วมงานเป็นอย่างยิ่งเพื่อมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้นโยบาย BCG นายสรรชายกล่าวปิดท้าย

งาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia 2022 และ Thai Water Expo 2022 กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 14 ถึงวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ณ สถานที่จัดงานใหม่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02- 036- 0500 ต่อ 736 อีเมล boilex-th@informa.com, pumpsandvalves-th@informa.com

ที่มาของข่าว: RYT9
Taiwan Excellence พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตไทย
    Taiwan Excellence พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตไทย
  02/09/2022

บอร์ดสมอ. เคาะบังคับใช้มาตรฐานยูโร 5 มีผล 1 ม.ค. 67 มุ่งแก้ฝุ่น PM2.5
    บอร์ดสมอ. เคาะบังคับใช้มาตรฐานยูโร 5 มีผล 1 ม.ค. 67 มุ่งแก้ฝุ่น PM2.5
  31/08/2022

กรมโรงงานฯ ผนึก อินฟอร์มาฯ สานต่อนโยบาย BCG จัดงาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia 2022
    กรมโรงงานฯ ผนึก อินฟอร์มาฯ สานต่อนโยบาย BCG จัดงาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia 2022
  30/08/2022

รัฐมนตรีฯ สุริยะ สั่งการหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนัก
    รัฐมนตรีฯ สุริยะ สั่งการหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนัก
  30/08/2022


ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอื่นๆ
ลิวกง ประเทศจีน ผนึก ยนต์ตระการเครื่องจักรกล เปิดตัวบริษัท "ลิวกง ยนต์ตระการ" บุกตลาดเครื่องจักรกลหนักในไทย - 24/08/2022
ลิวกง ประเทศจีน ผนึก ยนต์ตระการเครื่องจักรกล เปิดตัวบริษัท "ลิวกง ยนต์ตระการ" บุกตลาดเครื่องจักรกลหนักในไทย
"ซานี่" ขึ้นแท่นผู้ผลิตเครื่องจักรกลหนักรายแรกของจีน ที่ "ส่งออก" โรงงานระดับไลท์เฮาส์ - 23/08/2022
"ซานี่" ขึ้นแท่นผู้ผลิตเครื่องจักรกลหนักรายแรกของจีน ที่ "ส่งออก" โรงงานระดับไลท์เฮาส์
ซูมไลออน ฉลองเปิดนิคมอุตสาหกรรมวัสดุใหม่ - 19/08/2022
โรงงานมาตรฐานรองรับการผลิตปูนสำเร็จรูป หนุนความเป็นผู้นำด้านวัสดุก่อสร้างชนิดใหม่
วรุณา ร่วมมือสตาร์ทอัพ "อีซีไรช์" ใช้ดีพเทคยกระดับอุตสาหกรรมข้าวไทย เพิ่มมาตรฐานเกษตรครบวงจร แข่งขันได้ในตลาดโลก - 19/08/2022
วรุณา ร่วมมือสตาร์ทอัพ "อีซีไรช์" ใช้ดีพเทคยกระดับอุตสาหกรรมข้าวไทย เพิ่มมาตรฐานเกษตรครบวงจร แข่งขันได้ในตลาดโลก
วช.หนุนนวัตกรรมเตาเผาศพอัจฉริยะ เพื่อลดปริมาณสารก่อมะเร็งในอากาศ โชว์ผลงานในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 ที่ผ่านมา - 19/08/2022
วช.หนุนนวัตกรรมเตาเผาศพอัจฉริยะ เพื่อลดปริมาณสารก่อมะเร็งในอากาศ โชว์ผลงานในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 ที่ผ่านมา
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า วทอ. ส่งมอบชุดและติดตั้งโซลาร์เซลล์สูบน้ำบาดาล - 08/08/2022
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า วทอ. ส่งมอบชุดและติดตั้งโซลาร์เซลล์สูบน้ำบาดาล
เยอรมนีเผยคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย.ลดลงน้อยกว่าคาด - 05/08/2022
เยอรมนีเผยคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย.ลดลงน้อยกว่าคาด
จังหวัดลำพูน จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มภาคเหนือ สาขา ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม - 04/08/2022
จังหวัดลำพูน จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มภาคเหนือ สาขา ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
ครม. ไฟเขียวนโยบายอุตสาหกรรมเหมืองแร่ระยะแรก ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ 3 กลุ่ม - 03/08/2022
ครม. ไฟเขียวนโยบายอุตสาหกรรมเหมืองแร่ระยะแรก ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ 3 กลุ่ม
ดีพร้อม กางแผนปั้นเอสเอ็มอี รับเทรนด์อุตฯ Next Normal ผนึก "ชไนเดอร์ อีเล็คทริค" เพิ่มศักยภาพภาคการผลิต ด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติและดิจิทัล - 02/08/2022
ดีพร้อม กางแผนปั้นเอสเอ็มอี รับเทรนด์อุตฯ Next Normal ผนึก "ชไนเดอร์ อีเล็คทริค" เพิ่มศักยภาพภาคการผลิต ด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติและดิจิทัล
NGO วอน "อีลอน มัสก์" ระงับลงทุนอุตสาหกรรมนิกเกิลในอินโดฯ หวั่นกระทบสิ่งแวดล้อม - 27/07/2022
NGO วอน "อีลอน มัสก์" ระงับลงทุนอุตสาหกรรมนิกเกิลในอินโดฯ หวั่นกระทบสิ่งแวดล้อม
เอสเคเอฟ เปิดศูนย์บริการปรับปรุงสภาพตลับลูกปืนรถไฟแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - 25/07/2022
เอสเคเอฟ เปิดศูนย์บริการปรับปรุงสภาพตลับลูกปืนรถไฟแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ก.อุตฯ ผนึกกำลังรัฐ-เอกชน-39 จ.เป้าหมาย ร่วมพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ - 25/07/2022
ก.อุตฯ ผนึกกำลังรัฐ-เอกชน-39 จ.เป้าหมาย ร่วมพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
โอสถสภาตอกย้ำการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน พัฒนาสารบำรุงพืชจากของเหลวที่เหลือจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม พร้อมร่วมมือกับ เค.ซี.เกษตรกรรม - 22/07/2022
โอสถสภาตอกย้ำการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน พัฒนาสารบำรุงพืชจากของเหลวที่เหลือจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม พร้อมร่วมมือกับ เค.ซี.เกษตรกรรม
กัญชงไทย เดินหน้าไกล "ไม้อัดบล็อกจากแกนกัญชง" บรรจุในฐานข้อมูลวัสดุระดับโลก Material ConneXion คัดเลือกโดยคณะกรรมการ 17 ประเทศทั่วโลก - 21/07/2022
กัญชงไทย เดินหน้าไกล "ไม้อัดบล็อกจากแกนกัญชง" บรรจุในฐานข้อมูลวัสดุระดับโลก Material ConneXion คัดเลือกโดยคณะกรรมการ 17 ประเทศทั่วโลก
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยี ROBOT งานเชื่อม - 21/07/2022
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยี ROBOT งานเชื่อม
"ไฮดราฟอร์ซ" เซ็นข้อตกลงให้ "บ๊อช เร็กซ์รอธ" เข้าซื้อกิจการ - 20/07/2022
"ไฮดราฟอร์ซ" เซ็นข้อตกลงให้ "บ๊อช เร็กซ์รอธ" เข้าซื้อกิจการ
กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดงาน สัมมนาสัญจร "ถอดรหัสสีเขียวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างปลอดภัยและยั่งยืน" - 19/07/2022
กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดงาน สัมมนาสัญจร "ถอดรหัสสีเขียวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างปลอดภัยและยั่งยืน"
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม หลักสูตร ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 - 19/07/2022
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม หลักสูตร ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่ - 19/07/2022
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 94 หน้า: จำนวนทั้งหมด 1878 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.