สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
ผู้ประกอบการ

"พิมพ์ภัทรา" เร่งปลุกภาคอุตสาหกรรมไทย ชี้ EV ออร่าจับ รับเทรนด์ใหม่โลก
  25/01/2024
น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.อุตสาหกรรม กล่าวในงานสัมมนา "Thailand 2024 The Great Challenge เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส" ว่า นโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม คือการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นกระทรวงสำคัญกระทรวงหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ แต่มองว่าอุตสาหกรรมไทยยังเป็นเหมือนเสือหลับ ดังนั้นจึงต้องพยายามกระตุ้นให้เสือตื่น
ซึ่งตลอดที่ผ่านมา นายรัฐมนตรีได้พยายามไปโรดโชว์ต่างประเทศ เพื่อให้รู้ถึงความพร้อมของประเทศไทย ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบทำงานได้ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ สามารถดำเนินกิจการได้อย่างสะดวก และที่สำคัญต้องลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ

รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า นอกจากดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศแล้ว จะต้องรักษาผู้ประกอบการในประเทศให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อไป เพราะจะส่งผลไปยัง SME ทั้งหมด สิ่งสำคัญพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ยอมส่งผลต่อผู้ประกอบการ SME เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ ที่เปลี่ยนจากสันดาปไปเป็นอีวี และความยากที่สุด คือ ทำอย่างไรให้ซัพพลายเชนยังอยู่ หรือปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมเดิมให้สามารถไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ให้ได้

ทั้งนี้ ในส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จะรวบรวมว่า มีผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนอุตสาหกรรมเป็นอีวี มีกี่ราย และส่งสัญญาณให้ทราบว่าต้องมีการปรับตัวอย่างไร ซึ่งภาครัฐมีเงินสนับสนุนผ่าน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)

น.ส.พิมพ์ภัทรา กล่าวว่า ในส่วนอุตสาหกรรม S-curve ที่มีโอกาสมากสุด คือ อุตสาหกรรมยานยนต์ หรืออีวี ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญทั้งระบบ ตั้งแต่การนำเข้า การผลิต เรื่องแบตเตอรี่ และยังมีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ผู้ผลิตในเมืองไทย ผลิตยุปโธปกรณ์และส่งออกได้ เป็น S-curve อีกตัวที่ควรส่งเสริม แต่ต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆด้วย ส่วนอุตสาหกรรมเดิมที่กำลังมีปัญหา เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมเหล็ก ก็จะมีการส่งสัญญาณ และเตือนเพื่อให้ปรับตัวต่อไป

ด้านนายจักรพงษ์ แสงมณี รมช.ต่างประเทศ กล่าวว่า ประเทศไทยเปรียบเสมือนเด็กดีมาตลอด เราอยู่ในห้องเรียนที่มีเพื่อนมาก แต่ไม่มีความสำคัญในเวทีโลก ซึ่งบทบาทใหม่ของกระทรวงต่างประเทศ คือ ต้องมีจุดยืนที่เป็นกลาง แต่ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน และต้องเผชิญกับอุปสรรคกับความท้าทายใหม่ ๆ ที่จะเกิดในปีนี้ ตั้งแต่เรื่องสงครามอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส สงครามการค้า หรือการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายปี ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องและกระทบกับเศรษฐกิจไทยทั้งหมด


ทั้งนี้ บทบาทของกระทรวงต่างประเทศ จะเป็นด่านหน้าในการเข้าไปเจรจาให้ก่อน ไปเปิดประตูให้กับทุกคนให้เห็นว่า ประเทศเปิดแล้วและพร้อมรับการลงทุนจากต่างประเทศ โดยจะต้องประสานกับทุกกระทรวง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล

รมช.ต่างประเทศ กล่าวว่า นโยบายสำคัญของกระทรวงต่างประเทศ คือ การกลับมามีที่ยืนในเวทีโลก นอกเหนือจากงานด้านการทูตแล้ว ต้องเพิ่มเรื่องการค้า (trade Volume) ด้วยการเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจไทยสามารถไปลงทุนในต่างประเทศได้ เป็นอีกช่องทางที่ทำให้นำเงินกลับประเทศไทยได้ เช่น ในฝั่งแอฟริกาใต้ ภายในสิ้นปีหน้า ควรจะมี Trade Volume ประมาณ 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 3,000 กว่าล้านเหรียญสหรัฐ

นายจักรพงษ์ กล่าวต่อว่า จากการได้เดินทางไปแอฟริกาใต้ พบว่า ยังมีความต้องการชิ้นส่วนยานยนต์จากไทย ซึ่งได้มีการพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์

สำหรับเรื่องความท้าทายในด้านต่างๆ กระทรวงต่างประเทศต้องมีการปรับตัว ซึ่งมีการคุยแผนแต่ละอย่างไว้ เช่น ผลการเลือกตั้งของสหรัฐ หากพรรคใดขึ้นมาเป็นรัฐบาล เพราะแต่ละพรรคมีนโยบายเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน เป็นต้น

ขณะที่มาตรการกีดกันทางการค้า และการเดินแผนเชิงรุกกับประเทศมหาอำนาจนั้น นายจักรพงษ์ กล่าวว่า ไทยจะไม่เป็นคู่ขัดแย้งกับใคร ในเรื่องเศรษฐกิจต้องส่งเสริมให้ไทยสามารถไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น ตลอดจนการทำ FTA ที่ปัจจุบันมี 14 ฉบับและได้วางแผนกับกระทรวงพาณิชย์ ต้องมีการเจรจาเพิ่มอีก 12 ฉบับ

โดยจากการที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปต่างประเทศ พบว่าสิ่งที่นักลงทุนสนใจคือ ไทยมี FTA กับประเทศใดบ้าง โดยจะเริ่มเจรจา FTA กับสหภาพยุโรปเป็นอันดับแรก โดยหวังว่าในจบภายใน 18 เดือน ซึ่งมีความเป็นไปได้ นอกจากนี้ยังมีการเตรียมแผนเจรจา FTA กับออสเตรเลีย เกาหลีใต้ และภูฏาน

ขณะที่เรื่องฟรีวีซ่านั้น จะมีการดำเนินการเรื่องฟรีวีซ่ากับอีกหลายประเทศ เช่น ฟรีวีซ่ากับสหราชอาณาจักร (UK) โดยได้มีการพูดคุยกับทูตถึงความเป็นไปได้แล้ว โดยหวังให้วีซ่าไทยเข้าไปติดอันดับโลกให้ได้

ที่มาของข่าว: RYT9
ส.อ.ท. แนะมาตรการจัดการของเสียอันตรายจากโรงงาน ป้องกันซ้ำรอยกรณีกากแคดเมียม
    ส.อ.ท. แนะมาตรการจัดการของเสียอันตรายจากโรงงาน ป้องกันซ้ำรอยกรณีกากแคดเมียม
  18/04/2024

รมว.อุตฯคุมเข้มมาตรการขนย้ายกากแคดเมียม-ความแข็งแรงบ่อฝังกลบ เร่งทำความเข้าใจชุมชนรอบรง.ตาก
    รมว.อุตฯคุมเข้มมาตรการขนย้ายกากแคดเมียม-ความแข็งแรงบ่อฝังกลบ เร่งทำความเข้าใจชุมชนรอบรง.ตาก
  17/04/2024

"พิมพ์ภัทรา"สั่งปูพรมตรวจสอบกากแคดเมียมทั้งสมุทรสาคร-จว.ใกล้เคียงหลังพบเพิ่มกว่า 1 พันตัน
    "พิมพ์ภัทรา"สั่งปูพรมตรวจสอบกากแคดเมียมทั้งสมุทรสาคร-จว.ใกล้เคียงหลังพบเพิ่มกว่า 1 พันตัน
  09/04/2024

นับถอยหลังยานยนต์ไทย หลังจีนรุกตลาด-เสี่ยงปิดโรงงาน แนะทบทวนมาตรการ EV
    นับถอยหลังยานยนต์ไทย หลังจีนรุกตลาด-เสี่ยงปิดโรงงาน แนะทบทวนมาตรการ EV
  03/04/2024


ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอื่นๆ
เอปสัน ประเทศไทยเปิดโซลูชั่น เซ็นเตอร์ รวมครบทุกนวัตกรรมผสานความยั่งยืน ตอบโจทย์การปรับตัวของลูกค้า B2B - 02/04/2024
เอปสัน ประเทศไทยเปิดโซลูชั่น เซ็นเตอร์ รวมครบทุกนวัตกรรมผสานความยั่งยืน ตอบโจทย์การปรับตัวของลูกค้า B2B
จีนตั้งเป้าพึ่งพาตนเองได้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 06/03/2024
จีนตั้งเป้าพึ่งพาตนเองได้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมโรงงานฯ รับลูกปลดล็อก Solar Rooftop เร่งแปลงเครื่องจักรเป็นทุน ช่วย SME กว่า 2 แสนลบ. - 04/03/2024
กรมโรงงานฯ รับลูกปลดล็อก Solar Rooftop เร่งแปลงเครื่องจักรเป็นทุน ช่วย SME กว่า 2 แสนลบ.
ทาบ “TATA-Mahindra” 2 บิ๊กค่ายรถอินเดีย ใช้ไทยเป็นฐานผลิตเจาะตลาดอาเซียน - 07/02/2024
"นลินี ทวีสิน" ผู้แทนการค้าไทย ลุยเจรจาบิ๊กเอกชนอินเดียชวนเข้ามาลงทุนใน EEC ทาบทามผู้บริหาร TATA เข้ามาตั้งฐานการผลิตรถยนต์ EV และแบตเตอรี่ในไทย เพื่อส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ส่วน Mahindra เจ้าตลาดแทรกเตอร์สนใจทำตลาดก่อน ค่อยพิจารณาตั้งโรงงานผลิต
'รัดเกล้า' เผย กระทรวงอุตฯ วาง 3 อุตสาหกรรมแชมป์เปี้ยนในไทย - 07/02/2024
‘รัดเกล้า’ เผย กระทรวงอุตฯ วาง 3 อุตสาหกรรมแชมป์เปี้ยนในไทย อีวี, ป้องกันประเทศ และฮาลาล รองรับเทรนด์ใหม่ผู้บริโภค
งานมหกรรม SITE2024 สุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกแห่งภาคใต้ ดึง 4 แบรนด์ชั้นนำร่วมงาน โชว์นวัตกรรม เทคโนโลยีสุดล้ำ - 29/01/2024
งานมหกรรม SITE2024 สุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกแห่งภาคใต้ ดึง 4 แบรนด์ชั้นนำร่วมงาน โชว์นวัตกรรม เทคโนโลยีสุดล้ำ
ไขข้อสงสัยแหล่ง"แร่ลิเทียม"ต่อการเติบโตอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ไทย - 25/01/2024
ไขข้อสงสัยแหล่ง"แร่ลิเทียม"ต่อการเติบโตอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ไทย สวทช.เผยการค้นพบเป็นองค์ประกอบเป็นเรื่องที่ดี ชี้แบตเตอรี่มีห่วงโซ่คุณค่าที่ยาว ทำให้ไทยมีโอกาสที่จะเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่ได้หลายจุด
จีนนำเข้าเครื่องจักรผลิตชิปเกือบ 4 หมื่นล้านดอลลาร์ปี 66 - 23/01/2024
จีนนำเข้าเครื่องจักรผลิตชิปเกือบ 4 หมื่นล้านดอลลาร์ปี 66
รัฐบาลดึงดูดลงทุนอุตฯอิเล็กทรอนิกส์ ดันไทยเป็นฐานการผลิตอันดับ 1 ในภูมิภาค - 22/01/2024
รัฐบาลดึงดูดลงทุนอุตฯอิเล็กทรอนิกส์ ดันไทยเป็นฐานการผลิตอันดับ 1 ในภูมิภาค
"รัดเกล้า"แจงไทยพบแร่ลิเธียมมีเท่าไหร่ก็ถือเป็นข่าวดี ย้ำรัฐบาลหนุนนโยบาย EV 3.5 - 22/01/2024
"รัดเกล้า"แจงไทยพบแร่ลิเธียมมีเท่าไหร่ก็ถือเป็นข่าวดี ย้ำรัฐบาลหนุนนโยบาย EV 3.5
เปิดเวทีระดมสมอง พัฒนาเด็กอาชีวะสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างเข้มข้น ปั้นวิทยาลัยต้นแบบ พร้อมสู่ Industrial IoT และ AI ตอบโจทย์อุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC - 19/01/2024
เปิดเวทีระดมสมอง พัฒนาเด็กอาชีวะสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างเข้มข้น ปั้นวิทยาลัยต้นแบบ พร้อมสู่ Industrial IoT และ AI ตอบโจทย์อุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC
วว. ต้อนรับคณะผู้ประกอบการศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - 19/01/2024
วว. ต้อนรับคณะผู้ประกอบการศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โรงกลั่นน้ำมัน โรงไฟฟ้าก๊าซฟอสซิล โรงงานอุตสาหกรรม : ต้นตอฝุ่นพิษที่ถูกลืม ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล - 19/01/2024
โรงกลั่นน้ำมัน โรงไฟฟ้าก๊าซฟอสซิล โรงงานอุตสาหกรรม : ต้นตอฝุ่นพิษที่ถูกลืม ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ข่าวดี! ไทยพบแร่ลิเธียม-โซเดียม หนุนก้าวเป็น Hub ผลิตแบตเตอรี่ EV ในภูมิภาค - 19/01/2024
ข่าวดี! ไทยพบแร่ลิเธียม-โซเดียม หนุนก้าวเป็น Hub ผลิตแบตเตอรี่ EV ในภูมิภาค
นายกฯ เผย รัฐบาลมุ่งพัฒนาแหล่งพลังงานสีเขียว เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยเป็นอุตสาหกรรมที่ลดการปล่อยคาร์บอน หวังให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า เน้นขยายตลาดต่างประเทศ - 16/01/2024
นายกฯ เผย รัฐบาลมุ่งพัฒนาแหล่งพลังงานสีเขียว เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยเป็นอุตสาหกรรมที่ลดการปล่อยคาร์บอน หวังให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า เน้นขยายตลาดต่างประเทศ
เอบีม คอนซัลติ้ง ชี้แนวทางปรับตัวสู่ยุครถยนต์ไฟฟ้า สำหรับซัพพลายเออร์ญี่ปุ่น - 16/01/2024
เอบีม คอนซัลติ้ง ชี้แนวทางปรับตัวสู่ยุครถยนต์ไฟฟ้า สำหรับซัพพลายเออร์ญี่ปุ่น
เอกชนเฮ! รัฐบาลหนุน โซลาร์รูฟท๊อป ปลดล็อคไม่ต้องขอใบอนุญาตโรงงาน คาดมีผลภายในปีนี้ - 15/01/2024
เอกชนเฮ! รัฐบาลหนุน โซลาร์รูฟท๊อป ปลดล็อคไม่ต้องขอใบอนุญาตโรงงาน คาดมีผลภายในปีนี้
จีนส่งออกเครื่องจักรขั้นสูงไปรัสเซียเพิ่มขึ้น 10 เท่า นับตั้งแต่เกิดสงครามยูเครน - 04/01/2024
จีนส่งออกเครื่องจักรขั้นสูงไปรัสเซียเพิ่มขึ้น 10 เท่า นับตั้งแต่เกิดสงครามยูเครน
J-Tec Material Handling ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม มุ่งมั่น พัฒนา อุตสาหกรรมเคมีและอาหารในประเทศไทย พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม - 08/12/2023
เปิดตัว โยมา เอเชีย ตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรกลหนักเพื่องานก่อสร้างแบรนด์ CASE ในประเทศไทย - 06/12/2023
เปิดตัว โยมา เอเชีย ตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรกลหนักเพื่องานก่อสร้างแบรนด์ CASE ในประเทศไทย
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 102 หน้า: จำนวนทั้งหมด 2023 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.