สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
ผู้ประกอบการ

BWG ยกระดับธุรกิจขยะอุตสาหกรรม ลุยปั้นรายได้ "SRF" ขานรับนโยบายลดการปล่อย CO2
  24/04/2024
บมจ.เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน "BWG" ผู้นำอุตสาหกรรมการจัดการขยะอุตสาหกรรมผุดโปรเจกต์ใหม่ แปรรูปขยะมาใช้เป็นเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน ขานรับนโยบายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรัฐ ตอบโจทย์ด้าน Zero Waste Landfill ตามนโยบาย Bio-Circular-Green Economy (BCG) โดยใช้เชื้อเพลิง SRF ป้อนให้โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมของบริษัทลูก ETC สอดรับเทรนด์พลังงานอุตสาหกรรมสีเขียว
ปัจจุบันปริมาณขยะอุตสาหกรรมในประเทศไทยเพิ่มสูงถึง 22 ล้านตันต่อปี โรงงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ก็มีมากกว่า 72,000 โรงงานทั่วประเทศ และการกำจัดขยะดังกล่าวด้วยวิธีการฝังกลบ การเผา นั้นยังไม่เพียงพอ ทำให้ยังมีขยะบางส่วนที่ส่งกำจัดอย่างไม่ถูกวิธีจนสร้างมลพิษให้แก่สิ่งแวดล้อมจากปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เร่งส่งเสริมให้มีการนำขยะอุตสาหกรรมที่เผาไหม้ได้เข้าสู่กระบวนการคัดแยก เพื่อนำมาเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า สร้างพลังงานทดแทน ตามนโยบายส่งเสริมการส่งออกจากอุตสาหกรรมไทย เพื่อลดการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ด้านภาษีจากต่างประเทศ โดยมีการกำหนดเรื่องการใช้พลังงานสีเขียว ภายใต้การจัดการขยะอุตสาหกรรมที่ถูกต้อง และการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศให้น้อยลง

ต่อประเด็นดังกล่าว บมจ.เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน "BWG" ผู้นำด้านการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม (ขยะอุตสาหกรรม) แบบครบวงจรรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐานสากล เล็งเห็นถึงประโยชน์จากการนำขยะอุตสาหกรรมมาแปลงสภาพสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งถือเป็นการสอดรับกับเทรนด์โลกที่ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น BWG จึงได้ผุดโปรเจกต์โรงงานผลิตเชื้อเพลิง SRF เพื่อนำกากขยะที่โรงงานอตุสาหกรรมที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ มาผลิตเป็นก้อนเชื้อเพลิง SRF เพื่อสร้างมูลค่าให้กับขยะอุตสาหกรรม และยังเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้ประกอบการหันมากำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างถูกวิธี ซึ่งถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการในด้านการนำกากอุตสาหกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นพลังงานทดแทน และช่วยให้ปริมาณขยะในประเทศลดลงในเวลาเดียวกัน

นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน หรือ "BWG" กล่าวว่า ปัจจุบัน BWG มีโรงผลิตขยะเชื้อเพลิง SRF อยู่ 3 โรง มีกำลังผลิตรวมประมาณ 225,000 ตันต่อปี ป้อนให้กับโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมในเครืออยู่ที่ประมาณ 160,000 ตันต่อปี เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตามสัญญารวม 16.5 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมถือเป็นการช่วยลดปริมาณขยะของประเทศ และช่วยลดพื้นที่การฝังกลบขยะสู่การสร้างแหล่งเชื้อเพลิงทดแทนที่ยั่งยืนและมั่นคง ซึ่งสามารถตอบโจทย์ด้าน Zero Waste Landfill ตามนโยบาย Bio-Circular-Green Economy (BCG)

สำหรับ BWG จัดว่าเป็นผู้ผลิตเชื้อเพลิง SRF รายใหญ่ที่สุดในประเทศในปัจจุบัน ซึ่งมีการขายขยะเชื้อเพลิง SRF ให้ ETC ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าในเครือ ซึ่งจะทำให้ BWG มีรายได้ที่มั่นคงอย่างยั่งยืน เนื่องจาก ETC มีสัญญา PPA ยาวนานถึง 20 ปี เป็นการเติบโตเสริมศักยภาพการเติบโตของธุรกิจให้กับ BWG ด้วย

ปัจจุบันขยะอุตสาหกรรมมาผลิตเชื้อเพลิง SRF จะถูกนำมาคัดแยก ซึ่งสามารถนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงบางประเภทได้ โดยมีคุณสมบัติที่มีค่าความร้อน (Heating Value) ความชื้น ขนาด และความหนาแน่น เหมาะสมในการใช้เป็นเชื้อเพลิงป้อนหม้อไอน้ำ มีองค์ประกอบทางเคมีและกายภาพที่เหมาะสมแก่การนำไปใช้ผลิตไฟฟ้าหรือความร้อน ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของขยะเอง และมีผลวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมียืนยัน ว่าเหมาะสมจะนำมาใช้เป็น SRF ได้มีความปลอดภัยต่อคนในชุมชนและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นขยะที่ไม่เป็นอันตราย โดยการนำขยะมาใช้ประโยชน์เป็น SRF นี้สามารถลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 0.0027 ตันต่อขยะ 1 ตัน

การใช้เชื้อเพลิงทดแทนอย่าง SRF นอกจากไม่ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนและสิ่งแวดล้อม ยังเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนและสิ่งแวดล้อมทางอ้อม เนื่องจากขยะบางประเภทเมื่อนำไปฝังกลบจะทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและทางน้ำได้ซึ่งมีผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ ซึ่งปัจจุบันในหลายๆ ประเทศกำลังเผชิญกับปัญหาขยะล้นโลกซึ่งการนำขยะอุตสาหกรรมมาเป็นเชื้อเพลิงทดแทนจะช่วยลดปัญหานี้ได้ด้วยและส่งผลให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศด้วย


ที่มาของข่าว: RYT9
เอปสันโชว์สุดยอดนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมในสองงานใหญ่แห่งปี ASSEMBLY & AUTOMATION TECHNOLOGY 2024 และ GFT 2024
    เอปสันโชว์สุดยอดนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมในสองงานใหญ่แห่งปี ASSEMBLY & AUTOMATION TECHNOLOGY 2024 และ ...
  24/06/2024

วช. เปิดบ้านวันที่หก NRCT Open House 2024 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยไปสู่ตลาดโลก
    วช. เปิดบ้านวันที่หก NRCT Open House 2024 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ...
  19/06/2024

เทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ตั้งศูนย์บ่มเพาะ ชูหุ่นยนต์, รถไฟฟ้า รองรับการเติบโตตลาดแรงงานใน EEC
    เทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ตั้งศูนย์บ่มเพาะ ชูหุ่นยนต์, รถไฟฟ้า รองรับการเติบโตตลาดแรงงานใน EEC
  12/06/2024

เอ็มไออาร์ (MiR) ผู้ผลิตหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติชั้นนำของโลกจับมือ โซนิค ออโตเมชั่น รุกระบบโลจิสติกส์ภายในอัตโนมัติ เจาะอุตสาหกรรมการผลิตในไทย
    เอ็มไออาร์ (MiR) ผู้ผลิตหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติชั้นนำของโลกจับมือ โซนิค ออโตเมชั่น ...
  11/06/2024


ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอื่นๆ
จับสัญญาณ! โรงงานผลิตทยอยปิดตัว ภาคอุตสาหกรรมไทยไปทางไหนต่อ - 11/06/2024
จับสัญญาณ! โรงงานผลิตทยอยปิดตัว ภาคอุตสาหกรรมไทยไปทางไหนต่อ
จีนออกแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน-ลดคาร์บอน ปี 2567-2568 - 07/06/2024
จีนออกแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน-ลดคาร์บอน ปี 2567-2568
รมต.พิมพ์ภัทราเร่งเครื่อง ‘ก.อุตสาหกรรม’ เดินหน้าเต็มสูบ มอบนโยบาย ‘รื้อ ลด ปลด สร้าง’หนุนอุตฯ กระตุ้นเศรษฐกิจไทยตอบโจทย์ตลาดโลก คำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบประชาชนเป็นสำคัญ - 05/06/2024
รมต.พิมพ์ภัทราเร่งเครื่อง ‘ก.อุตสาหกรรม’ เดินหน้าเต็มสูบ มอบนโยบาย ‘รื้อ ลด ปลด สร้าง’หนุนอุตฯ กระตุ้นเศรษฐกิจไทยตอบโจทย์ตลาดโลก คำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบประชาชนเป็นสำคัญ
บริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรยักษ์ใหญ่จากไต้หวันโชว์สุดยอดเทคโนโลยี EV & PCB ในงาน INTERMACH & MTA Asia 2024 - 20/05/2024
บริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรยักษ์ใหญ่จากไต้หวันโชว์สุดยอดเทคโนโลยี EV & PCB ในงาน INTERMACH & MTA Asia 2024
บี.กริม เพาเวอร์ จับมือ กรีนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) ลงนาม MOU พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เน้นผลิตไฟฟ้าป้อนภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์ในพื้นที่ - 15/05/2024
บี.กริม เพาเวอร์ จับมือ กรีนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) ลงนาม MOU พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เน้นผลิตไฟฟ้าป้อนภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์ในพื้นที่
กรมโรงงานฯ เร่งออกใบ ร.ง.4 แต่ยังเข้มงวดการอนุญาตโรงงานกำจัดกากของเสีย - 15/05/2024
กรมโรงงานฯ เร่งออกใบ ร.ง.4 แต่ยังเข้มงวดการอนุญาตโรงงานกำจัดกากของเสีย
ระเบิดศักยภาพงานพิมพ์ยุคดิจิทัล! แคนนอน จัดทัพพรินเตอร์เกรดอุตสาหกรรม โชว์เทคโนโลยีและโซลูชันสุดไฮเทคใน "Drupa 2024" - 14/05/2024
ระเบิดศักยภาพงานพิมพ์ยุคดิจิทัล! แคนนอน จัดทัพพรินเตอร์เกรดอุตสาหกรรม โชว์เทคโนโลยีและโซลูชันสุดไฮเทคใน "Drupa 2024"
เหตุเพลิงไหม้ที่มาบตาพุดดับสนิท!! เร่งหาสาเหตุ กำชับทุกนิคมฯ เข้มงวด - 13/05/2024
เหตุเพลิงไหม้ที่มาบตาพุดดับสนิท!! เร่งหาสาเหตุ กำชับทุกนิคมฯ เข้มงวด
"พิมพ์ภัทรา" ห่วงหน้าฝนทำสารพิษจาก "กากแคดเมียม" ปนเปื้อนลงน้ำ - 08/05/2024
"พิมพ์ภัทรา" ห่วงหน้าฝนทำสารพิษจาก "กากแคดเมียม" ปนเปื้อนลงน้ำ ระบุขณะนี้พยายามขนกากแคดเมียมที่อยู่นอกอาคารเข้าไปเก็บในอาคาร และทำให้เป็นไปตามแผนเพื่อคลายความกังวลของประชาชน
สกสว. ผนึก 4 หน่วยงานพันธมิตร ถกความพร้อม AI ไทย พร้อมหนุนแผนใช้สมรรถนะปัญญาประดิษฐ์ยกเครื่องอุตฯ เป้าหมายและระบบ ววน. ของประเทศ - 08/05/2024
สกสว. ผนึก 4 หน่วยงานพันธมิตร ถกความพร้อม AI ไทย พร้อมหนุนแผนใช้สมรรถนะปัญญาประดิษฐ์ยกเครื่องอุตฯ เป้าหมายและระบบ ววน. ของประเทศ
ฟังฟรี! งานสัมมนาสัญจร "ขับเคลื่อนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัจฉริยะ เพื่อความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน" โดยกรมโรงงาน - 07/05/2024
ฟังฟรี! งานสัมมนาสัญจร "ขับเคลื่อนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัจฉริยะ เพื่อความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน" โดยกรมโรงงาน
กมธ.อุตสาหกรรม ยกบทเรียนไฟไหม้กากเคมีระยอง จี้รัฐเร่งสำรวจทั่วไทยสกัดซ้ำรอย - 02/05/2024
กมธ.อุตสาหกรรม ยกเหตุไฟไหม้กากเคมีที่ระยองเป็นบทเรียน จี้รัฐเร่งสำรวจทั่วประเทศป้องกันเกิดเหตุซ้ำ จัดการความหย่อนยานการบังคับใช้กฎหมายพร้อมให้เร่งเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
ส.อ.ท. แนะมาตรการจัดการของเสียอันตรายจากโรงงาน ป้องกันซ้ำรอยกรณีกากแคดเมียม - 18/04/2024
ส.อ.ท. แนะมาตรการจัดการของเสียอันตรายจากโรงงาน ป้องกันซ้ำรอยกรณีกากแคดเมียม
รมว.อุตฯคุมเข้มมาตรการขนย้ายกากแคดเมียม-ความแข็งแรงบ่อฝังกลบ เร่งทำความเข้าใจชุมชนรอบรง.ตาก - 17/04/2024
รมว.อุตฯคุมเข้มมาตรการขนย้ายกากแคดเมียม-ความแข็งแรงบ่อฝังกลบ เร่งทำความเข้าใจชุมชนรอบรง.ตาก
"พิมพ์ภัทรา"สั่งปูพรมตรวจสอบกากแคดเมียมทั้งสมุทรสาคร-จว.ใกล้เคียงหลังพบเพิ่มกว่า 1 พันตัน - 09/04/2024
"พิมพ์ภัทรา"สั่งปูพรมตรวจสอบกากแคดเมียมทั้งสมุทรสาคร-จว.ใกล้เคียงหลังพบเพิ่มกว่า 1 พันตัน
นับถอยหลังยานยนต์ไทย หลังจีนรุกตลาด-เสี่ยงปิดโรงงาน แนะทบทวนมาตรการ EV - 03/04/2024
นับถอยหลังยานยนต์ไทย หลังจีนรุกตลาด-เสี่ยงปิดโรงงาน แนะทบทวนมาตรการ EV
เอปสัน ประเทศไทยเปิดโซลูชั่น เซ็นเตอร์ รวมครบทุกนวัตกรรมผสานความยั่งยืน ตอบโจทย์การปรับตัวของลูกค้า B2B - 02/04/2024
เอปสัน ประเทศไทยเปิดโซลูชั่น เซ็นเตอร์ รวมครบทุกนวัตกรรมผสานความยั่งยืน ตอบโจทย์การปรับตัวของลูกค้า B2B
จีนตั้งเป้าพึ่งพาตนเองได้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 06/03/2024
จีนตั้งเป้าพึ่งพาตนเองได้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมโรงงานฯ รับลูกปลดล็อก Solar Rooftop เร่งแปลงเครื่องจักรเป็นทุน ช่วย SME กว่า 2 แสนลบ. - 04/03/2024
กรมโรงงานฯ รับลูกปลดล็อก Solar Rooftop เร่งแปลงเครื่องจักรเป็นทุน ช่วย SME กว่า 2 แสนลบ.
ทาบ “TATA-Mahindra” 2 บิ๊กค่ายรถอินเดีย ใช้ไทยเป็นฐานผลิตเจาะตลาดอาเซียน - 07/02/2024
"นลินี ทวีสิน" ผู้แทนการค้าไทย ลุยเจรจาบิ๊กเอกชนอินเดียชวนเข้ามาลงทุนใน EEC ทาบทามผู้บริหาร TATA เข้ามาตั้งฐานการผลิตรถยนต์ EV และแบตเตอรี่ในไทย เพื่อส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ส่วน Mahindra เจ้าตลาดแทรกเตอร์สนใจทำตลาดก่อน ค่อยพิจารณาตั้งโรงงานผลิต
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 102 หน้า: จำนวนทั้งหมด 2040 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.