ผู้ประกอบการ

แบบประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการเว็บไซด์ MIU

                ระหว่างวันที่ 01 February 2018 ถึงวันที่ 22 June 2018

สถานะของผู้ประเมิน  

กลุ่มอาชีพ  

อื่นๆ

ความถี่ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์  

ข้อมูลครบถ้วน ตรงตามความต้องการ  
อื่นๆ

ข้อมูลทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  
อื่นๆ

การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา  
อื่นๆ

รูปแบบของข้อมูลชัดเจน เข้าใจง่าย  
อื่นๆ

สามารถเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  
อื่นๆ

การจัดรูปแบบหน้าจอ ตัวอักษร สี รูปภาพ กราฟ มีความเหมาะสม  
อื่นๆ

ความสะดวกในการติดต่อสอบถามและ ให้ข้อเสนอแนะ  
อื่นๆ

ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้งานเว็บไซด์  
อื่นๆ

ข้อมูลส่วนใดที่ท่านสนใจมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
อื่นๆ

ท่านคิดว่าข้อมูลใดที่ควรเพิ่มลงในเว็บไซด์ MIU (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ)  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

    


ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.