สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
ผู้ประกอบการ

ข่าวเศรษฐกิจ
ค้นหาข่าว:
 
วันที่นำเสนอ: จาก ถึง  

เวิลด์แบงก์ชี้ “จุดอ่อน” ประเทศไทย ทำให้ล้าหลังกว่าใครในอาเซียน
  18/04/2024
    
ธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) เปิดเผย รายงานเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก (East Asia and the Pacific Economic) ฉบับอัปเดตเดือนเมษายน รวมทั้ง รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค และ ความยากจนของประเทศไทย (Macro and Poverty Outlook - MPO) เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา มีเนื้อหาน่าสนใจ โดยเฉพาะแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ที่เวิลด์แบงก์ปรับลดตัวเลขประมาณการณ์การเติบโตของจีดีพีในปีนี้ มาอยู่ที่ 2.8% จากเดิมประเมินไว้ที่ 3.2% นอกจากนี้ ยังชี้ถึง “จุดอ่อน” ของประเทศไทยที่ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวช้าที่สุดเมื่อเทียบกับชาติอื่นๆในอาเซียน

รายงานอัปเดตเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกฉบับเดือนเมษายน 2567 หรือ East Asia and the Pacific Economic Update April 2024 จัดทำขึ้นปีละ 2 ครั้ง เพื่อวิเคราะห์เศรษฐกิจทั้งระดับภูมิภาคและรายประเทศ นอกจากนี้ ยังคาดการณ์และให้คำอธิบายว่าอะไรคือปัจจัยที่สามารถส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศในระยะยาว

ส่วนรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคและความยากจน (Macro and Poverty Outlook - MPO) ของประเทศไทย ชี้ให้เห็นว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยนั้น ยังตามหลังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน โดยเติบโตในอัตราที่น่าผิดหวัง 1.9% ในปีที่ผ่านมา (2566) เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่อ่อนแอ และการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้า

“การฟื้นตัวของประเทศไทยแตกต่างจากประเทศอื่นๆ เช่น มาเลเซียและฟิลิปปินส์ เนื่องจากมีความท้าทายจากภายนอกและภายใน อุปสงค์ภายนอกที่อ่อนแอส่งผลกระทบต่อการผลิต ในขณะที่งบประมาณที่ล่าช้ามีผลให้การลงทุนภาครัฐชะลอตัว” ส่วนหนึ่งของรายงานระบุ และชี้ให้เห็นจุดอ่อนของไทย

อย่างไรก็ตาม คาดว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวในปี 2567 นี้ โดยได้แรงหนุนจากการบริโภคของภาคเอกชน และการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว แต่ทั้งนี้ ก็ยังมีความเสี่ยงสูงต่ออุปสงค์ภายในประเทศหากโครงการกระเป๋าเงินดิจิทัล หรือ Digital Wallet (ที่เป็นโครงการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท หรือ 286 ดอลลาร์สหรัฐให้คนไทยจำนวน 50 ล้านคน) เปิดตัว มาตรการนี้มีศักยภาพในการกระตุ้นการเติบโตของไทยราว 1% ในระยะสั้น แต่จะส่งผลให้ไทยมีภาระหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

รายงานของเวิลด์แบงก์ระบุว่า แม้เศรษฐกิจไทยปีนี้ (2567) จะมีแนวโน้มขยายตัวมากกว่าปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้า (ในรายงานฉบับเดือนธ.ค.2566) เนื่องจากแนวโน้มการส่งออกและการลงทุนภาครัฐลดลง ทำให้เวิลด์แบงก์ปรับลดตัวเลขประมาณการณ์การเติบโตของจีดีพีไทยในปีนี้ ลงมาจากเดิมคาดไว้ว่าจะโต 3.2% เหลือเพียง 2.8% เท่านั้น

ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อของไทยยังคงติดลบเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกันและถือว่าลดลงเร็วสุดในอาเซียน อันเนื่องมาจากราคาพลังงานและราคาอาหารที่ลดลง รวมถึงมาตรการอุดหนุนด้านพลังงาน ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนและการท่องเที่ยว คาดว่าจะเป็นสองหัวจักรสำคัญในการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปีหน้า (2568) ที่คาดว่าจะโต 3.0%

 

ส่วนหนึ่งของรายงานระบุว่า การใช้มาตรการทางการคลังเพื่อจัดการกับราคาพลังงานที่สูง แม้จะเป็นตัวแปรที่สนับสนุนการฟื้นตัว แต่ก็ทำให้การปรับภาวะการคลังให้เข้าสู่สมดุล หรือ (fiscal consolidation) ช้าลงเล็กน้อย อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยจึงยังอยู่ในระดับต่ำสุดในอาเซียน เพราะส่วนหนึ่งเป็นผลจากการอุดหนุนพลังงานอย่างต่อเนื่องและราคาพลังงานโลกที่ลดลง

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะกลาง ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายในการรับมือกับความต้องการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ คือ

การรับมือกับสังคมประชากรสูงวัย

การบริหารจัดการความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม

การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

และความจำเป็นในการสร้าง “กันชน” นโยบายใหม่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือผลกระทบจากภายนอก(shock) ในอนาคต

ศักยภาพที่สำคัญของไทยอยู่ที่การดำเนินการปฏิรูปโครงสร้าง และการระดมเงินทุนภาคเอกชนเพื่อการเติบโตของสังคมคาร์บอนต่ำ ผลกระทบที่เพิ่มขึ้นของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ต่อครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญในการลดความยากจนของสังคมไทย

เปรียบเทียบศักยภาพของไทยกับประเทศอื่นๆในอาเซียน

การฟื้นตัวของไทย ช้ากว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในกลุ่มอาเซียน เนื่องจากการผลิตและการลงทุนภาครัฐยังคงอ่อนแอ แม้ว่าการบริโภคภาคเอกชนจะแข็งแกร่งก็ตามที ภาพรวมในปี 2566 เศรษฐกิจของไทยขยายตัวเพียง 1.9% ลดลงจาก 2.5% ในปีก่อนหน้า (2565) ถือว่าไทยเติบโต “น้อยที่สุด” ในอาเซียน เทียบการเติบโตของ GDP ปี 2566 ระหว่างไทยกับบางประเทศในอาเซียนได้ ดังนี้

ไทย 1.9 %

อินโดนีเซีย 5.0 %

มาเลเซีย 3.7 %

ฟิลิปปินส์ 5.6 %

เวียดนาม 5.0 %

กัมพูชา 5.4 %

ลาว 3.7 %

เมียนมา 4.0 %

ส่วนคาดการณ์ปี 2567 แม้เศรษฐกิจไทยจะมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น แต่ก็ยังตามหลังประเทศอื่นๆอยู่ดี (ยกเว้นเมียนมา)  ดังนี้

ไทย 2.8 %

อินโดนีเซีย 4.9 %

มาเลเซีย 4.3 %

ฟิลิปปินส์ 5.8 %

เวียดนาม 5.5 %

กัมพูชา 5.8 %

ลาว 4.0 %

เมียนมา 1.3 %

ค่าเงินบาทของไทยยังคงทรงตัวเนื่องจากบัญชีเดินสะพัดกลับมาเกินดุล แม้เงินทุนไหลออกอย่างต่อเนื่อง ในเดือนธันวาคม บัญชีเดินสะพัดของไทยกลับมาเป็นบวก โดยแตะ 5% ของ GDP โดยไตรมาส 4 มีการเกินดุล 1.2% ของ GDP

การที่สถานะของดุลบัญชีเดินสะพัดดีขึ้น เป็นผลมาจากการเกินดุลในการค้าสินค้า อันเป็นผลมาจากการนำเข้าที่ลดลง นอกจากนี้ ยังได้ปัจจัยหนุนจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม มีเงินไหลออกสุทธิจากพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 37,000 ล้านบาท ถือเป็นการไหลออกที่ใหญ่ที่สุดในรอบ 4 เดือน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการไหลออกจากตลาดตราสารทุน

อีกตัวเลขที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องเฝ้าระวังคือ หนี้ครัวเรือนของไทยยังคงอยู่ในระดับสูงที่ 90.6% ของ GDP ซึ่งสูงที่สุดในอาเซียน ในไตรมาสที่ 1/2566

การบริโภคต่อหัวของครัวเรือนไทยเพิ่มขึ้น 8.1% ระหว่างปี 2564 ถึง 2565 โดยในกลุ่ม 40% ล่างสุดมีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วยิ่งขึ้น อัตราความยากจนของประเทศไทยลดลงจาก 6.3% เป็น 5.3%

อย่างไรก็ตาม การลดลงนี้แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราความยากจนลดลงมากที่สุด 2.4% ในขณะที่กรุงเทพฯ ประสบปัญหาความยากจนเพิ่มขึ้น

ที่มาของข่าว: ฐานเศรษฐกิจ
จีนเผยการผลิตอุตสาหกรรม-ยอดค้าปลีกเดือนมี.ค.ต่ำกว่าคาด,อัตราว่างงานลดลงแตะ 5.2%
    จีนเผยการผลิตอุตสาหกรรม-ยอดค้าปลีกเดือนมี.ค.ต่ำกว่าคาด,อัตราว่างงานลดลงแตะ 5.2%
  17/04/2024

เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนมี.ค. 67 เทียบรายเดือน
    เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนมี.ค. 67 เทียบรายเดือน
  17/04/2024

"ส.อ.ท." จี้รัฐปรับโครงสร้างต้นทุนผลิต รักษาขีดความสามารถแข่งขันภาคอุตฯ
    "ส.อ.ท." จี้รัฐปรับโครงสร้างต้นทุนผลิต รักษาขีดความสามารถแข่งขันภาคอุตฯ ...
  10/04/2024


ข่าวเศรษฐกิจอื่นๆ
"เยลเลน" เริ่มประชุมกับจนท.จีน เรียกร้องเร่งแก้ปัญหาการผลิตมากเกินไป - 09/04/2024
"เยลเลน" เริ่มประชุมกับจนท.จีน เรียกร้องเร่งแก้ปัญหาการผลิตมากเกินไป
"เยลเลน" แนะสหรัฐทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันจีนคุกคามภาคอุตสาหกรรม - 05/04/2024
"เยลเลน" แนะสหรัฐทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันจีนคุกคามภาคอุตสาหกรรม
"เยลเลน" เตรียมเยือนจีนสัปดาห์นี้ เล็งถกปัญหาจีนผลิตมากเกินไปจนกระทบศก.โลก - 04/04/2024
"เยลเลน" เตรียมเยือนจีนสัปดาห์นี้ เล็งถกปัญหาจีนผลิตมากเกินไปจนกระทบศก.โลก
นายกฯ เผย เตรียมหารือปรับค่าจ้างขั้นต่ำในภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง - 03/04/2024
นายกฯ เผย เตรียมหารือปรับค่าจ้างขั้นต่ำในภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
เปิดปัจจัยกระทบส่งออกไทย ปี 2567 โตแค่ 1-2% - 02/04/2024
สรท. จัดงานครบรอบ 30 ปี พร้อมเปิดปัจจัยท้าทายการส่งออกไทยในปี 2567 พร้อม ชูนโยบายสู่ชาติการค้า (Trading Nation) ปรับฉากทัศน์ส่งออกเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน เป้าหมายส่งออกยังมอง 1-2%
เกาหลีใต้ส่งออกเพิ่มขึ้นติดต่อกันเดือนที่ 6 อานิสงส์การส่งออกชิปแข็งแกร่ง - 02/04/2024
เกาหลีใต้ส่งออกเพิ่มขึ้นติดต่อกันเดือนที่ 6 อานิสงส์การส่งออกชิปแข็งแกร่ง
ญี่ปุ่นเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเบื้องต้นเดือนก.พ.ลดลง 0.1% เทียบรายเดือน - 01/04/2024
ญี่ปุ่นเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเบื้องต้นเดือนก.พ.ลดลง 0.1% เทียบรายเดือน
เวียดนามเผยดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม +6.18% ใน Q1/67 - 01/04/2024
เวียดนามเผยดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม +6.18% ใน Q1/67
สหรัฐเดินหน้าสกัดอุตฯชิปจีน อัปเดตมาตรการคุมส่งออกชิป AI-เครื่องมือผลิตชิป - 01/04/2024
สหรัฐเดินหน้าสกัดอุตฯชิปจีน อัปเดตมาตรการคุมส่งออกชิป AI-เครื่องมือผลิตชิป
“ภูมิธรรม” หารือทูตสวิส ย้ำความสัมพันธ์ใกล้ชิดทุกด้าน เร่งผลักดันเจรจา FTA ไทย-เอฟตา(EFTA) ให้สรุปผลปีนี้ - 15/03/2024
“ภูมิธรรม” หารือทูตสวิส ย้ำความสัมพันธ์ใกล้ชิดทุกด้าน เร่งผลักดันเจรจา FTA ไทย-เอฟตา(EFTA) ให้สรุปผลปีนี้
สนค.ชู 8 แนวทางหนุน EV ไทยขึ้นแถวหน้าในอาเซียน - 15/03/2024
สนค.ชู 8 แนวทางหนุน EV ไทยขึ้นแถวหน้าในอาเซียน
ส.อ.ท.เรียกร้อง กนง.ลดดอกเบี้ยด่วน-ตรึงดีเซล-LPG ลดต้นทุนภาคธุรกิจ-ครัวเรือน - 15/03/2024
ส.อ.ท.เรียกร้อง กนง.ลดดอกเบี้ยด่วน-ตรึงดีเซล-LPG ลดต้นทุนภาคธุรกิจ-ครัวเรือน
จีนเตือนสหรัฐคว่ำบาตรถ่านหินรัสเซียเสี่ยงทำราคาพุ่ง - 15/03/2024
จีนเตือนสหรัฐคว่ำบาตรถ่านหินรัสเซียเสี่ยงทำราคาพุ่ง
กระแส EV แผ่ว แบรนด์รถยนต์เริ่มลดการผลิต หั่นยอดขาย หันกลับมาเสนอรถดั้งเดิม-ไฮบริด - 15/03/2024
กระแส EV แผ่ว แบรนด์รถยนต์เริ่มลดการผลิต หั่นยอดขาย หันกลับมาเสนอรถดั้งเดิม-ไฮบริด
มาเลเซียเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนม.ค.โต 4.3% เหนือคาดการณ์ - 14/03/2024
มาเลเซียเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนม.ค.โต 4.3% เหนือคาดการณ์
เอชเอสบีซีเผยผลวิจัย "ประเทศไทยกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้า" - 14/03/2024
Fast & Furious 2.0?: อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ไทยมีโอกาสเติบโต "เร็วและแรง" เหมือนในอดีตหรือไม่?
ส.อ.ท. ชง 4 ข้อเสนอถึงภาครัฐ หนุนไทยสู่ฮับผลิตเอทานอล - 14/03/2024
ส.อ.ท. ชง 4 ข้อเสนอถึงภาครัฐ หนุนไทยสู่ฮับผลิตเอทานอล
'พิมพ์ภัทรา' เร่งไทยผู้นำอีวี คงท็อป10 ยานยนต์ ปลุกเสือตื่นผงาดเวทีโลก - 08/03/2024
"พิมพ์ภัทรา" เร่งไทยสู่ผู้นำยานยนต์ไฟฟ้า คงท็อป10 ยานยนต์โลก กระตุ้นเสือตื่นกลับมาผงาด ชี้โอกาสทำอีวีเชิงพาณิชย์ เหตุผู้เล่นยังน้อย
เอกชน เชื่อรถสันดาปยังไม่ถึงทางตัน ชี้กระแส EV สร้าง "โอกาส" มากกว่า "วิกฤต" - 08/03/2024
เอกชน เชื่อรถสันดาปยังไม่ถึงทางตัน ชี้กระแส EV สร้าง "โอกาส" มากกว่า "วิกฤต"
'กกร.' ชี้เศรษฐกิจไทยยังอ่อนแอ หวังงบเบิกจ่ายปี 67 แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน - 07/03/2024
"กกร." เผย เศรษฐกิจไทยยังอ่อนแอจากหลายปัจจัย ส่งออกยังไม่ฟื้นตัว หนี้ครัวเรือนพุ่ง หวังงบรายจ่ายภาครัฐปี 67 แล้วเสร็จกระตุ้นการใช้จ่าย เกิดการจ้างงานมีรายได้เพิ่มกำลังซื้อ เพิ่มตัวเลือกการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น ฝากรัฐบาลคุมเข้มผักผลไม้นำเข้าที่ไม่ได้รับมาตรฐาน
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 127 หน้า: จำนวนทั้งหมด 2525 ข้อมูล


ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.