สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
ผู้ประกอบการ

กิจกรรมการเข้าร่วมศึกษา สำรวจข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหรืออุตสาหกรรมต่อเนื่อง ครั้งที่ 1 ปี 2566
  03/05/2023 00:00
 
กิจกรรมการเข้าร่วมศึกษา สำรวจข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหรืออุตสาหกรรมต่อเนื่องเมื่อวันที่ 20 – 21 เมษายน 2566 สำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมศึกษา สำรวจข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหรืออุตสาหกรรมต่อเนื่อง ณ บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด จังหวัด สงขลา
บริษัท ฟู้ด แมชีนเนอรี่ จำกัด ผลิตเครื่องจักรสำหรับแปรรูปอาหาร เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำและคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า จึงตั้งใจออกแบบและพัฒนาเครื่องจักร ให้ทันสมัยตามมาตรฐาน. อุตสาหกรรมระดับโลกมุ่งสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและการเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญ และการรักษาคุณภาพในการผลิตเครื่องจักรที่เป็นเลิศ ทำให้บริษัท ฟู้ด แมชีนเนอรี่ จำกัด เติบโตอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง บริษัท ฟู้ด แมชีนเนอรี่ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ได้ออกแบบและผลิตเครื่องจักรประเภทต่างๆ สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านเครื่องจักรอาหาร จึงตั้งใจออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล อีกทั้งยังสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าและตอบสนองการเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้วยประสบการณ์และความรู้ด้านวิศวกรรมที่ดี บริษัท ฟู้ด แมชีนเนอรี่ จำกัด ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องจักรอาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมอาหารทั้งในและต่างประเทศ

กิจกรรมการเข้าร่วมศึกษา สำรวจข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหรืออุตสาหกรรมต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ปี 2566
     กิจกรรมการเข้าร่วมศึกษา สำรวจข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหรืออุตสาหกรรมต่อเนื่องเมื่อวันที่ ...
  14/08/2023

การเยี่ยมชมโรงงาน ปี 2562
    กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานได้จัดขึ้นเมื่อในวันพุธ ...
  21/08/2019

การเยี่ยมชมโรงงาน ปี 25560
    กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ...
  15/03/2017ข่าวในหมวดอื่นๆ
อบรม/สัมมนา
เยี่ยมชมโรงงาน

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.