สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
ผู้ประกอบการ

กิจกรรมจัดเยี่ยมชมโรงงาน
  23/09/2014 00:00
 

การจัดเยี่ยมชมโรงงาน

การจัดเยี่ยมชมโรงงานและ/หรือ หน่วยงานวิจัย ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล โดยมีการกำหนดจัดเยี่ยมชมสายการผลิตของโรงงานต่างๆ ทั้งสิ้น 2 โรงงาน ดังนี้

1. เยี่ยมชม บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในวันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 9:30 – 15:00น. โดยบริษัทดังกล่าวถือเป็นโรงงานน้ำตาลที่มีกำลังการผลิตสูงที่สุดในโลก มีผู้เข้าร่วมในการดูงานทั้งสิ้น 40 คน

และได้รับการประเมินผลความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานจากผู้เข้าร่วมเยี่ยมชมโรงงานที่ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 30 ท่าน สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ดังต่อไปนี้

จากตารางที่ 1.1 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมเยี่ยมชมโรงงานต่อบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน มีระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 91.00 อยู่ในระดับ ดีมาก

2. เยี่ยมขม บริษัท แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 10:00 – 15:00น. ซึ่งเป็นสายการผลิตเครื่องจักรงานดินที่มีความทันสมัย มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมในการดูงานทั้งสิ้น 37 คน

และได้รับการประเมินผลความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานจากผู้เข้าร่วมเยี่ยมชมโรงงานที่ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 24 ท่าน สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ดังต่อไปนี้

จากตารางที่ 2.1 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมเยี่ยมชมโรงงานต่อบริษัท แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน มีระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 89.37 อยู่ในระดับ ดีมาก


กิจกรรมการเข้าร่วมศึกษา สำรวจข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหรืออุตสาหกรรมต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ปี 2566
     กิจกรรมการเข้าร่วมศึกษา สำรวจข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหรืออุตสาหกรรมต่อเนื่องเมื่อวันที่ ...
  14/08/2023

กิจกรรมการเข้าร่วมศึกษา สำรวจข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหรืออุตสาหกรรมต่อเนื่อง ครั้งที่ 1 ปี 2566
     กิจกรรมการเข้าร่วมศึกษา สำรวจข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหรืออุตสาหกรรมต่อเนื่องเมื่อวันที่ ...
  03/05/2023

การเยี่ยมชมโรงงาน ปี 2562
    กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานได้จัดขึ้นเมื่อในวันพุธ ...
  21/08/2019

การเยี่ยมชมโรงงาน ปี 25560
    กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ...
  15/03/2017


เยี่ยมชมโรงงานอื่นๆ
      หน้าที่     จากทั้งหมด 1 หน้า: จำนวนทั้งหมด 4 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
อบรม/สัมมนา
เยี่ยมชมโรงงาน

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.