ผู้ประกอบการ

การเยี่ยมชมโรงงาน ครั้งที่ 1 ปี 2558
  26/06/2015 00:00
 
กิจกรรมการเยี่ยมชมโรงงานได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2558 โดยสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งมีการเยี่ยมชมโรงงานทั้งสิ้น 2 โรงงาน ได้แก่ บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) และบริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด (ท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าบี 4) ตลอดจนการจัดประชุมเรื่องยุทธศาสตร์กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร ณ จังหวัดชลบุรี โดยกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 28 ท่าน

การเยี่ยมชมโรงงาน ปี 2562
    กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานได้จัดขึ้นเมื่อในวันพุธ ...
  21/08/2019

การเยี่ยมชมโรงงาน ปี 25560
    กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ...
  15/03/2017

การเยี่ยมชมโรงงาน ครั้งที่ 2 ปี 2559
        กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน ครั้งที่ 2 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ...
  01/07/2016

การเยี่ยมชมโรงงาน ครั้งที่ 1 ปี 2559
    กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ...
  01/07/2016


เยี่ยมชมโรงงานอื่นๆ
      หน้าที่     จากทั้งหมด 1 หน้า: จำนวนทั้งหมด 2 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
อบรม/สัมมนา
เยี่ยมชมโรงงาน

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.