สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
ผู้ประกอบการ

การเยี่ยมชมโรงงาน ปี 25560
  15/03/2017 00:00
 
กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดยสถาบันเหล็กฯ ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร และกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีการจัดเยี่ยมชมโรงงานจำนวน 2 โรงงาน ได้แก่ บริษัท ไทย ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี และบริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จังหวัดราชบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัท ไทย ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด

บริษัท ไทย ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด เป็นบริษัทที่เกิดจากการลงทุนขยายกิจการของบริษัท อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังเป็นแป้งมันเพื่อส่งออก โดย ไทย ควอลิตี้ สตาร์ช เป็นผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (Food Grade) ซึ่งทางโรงงานมีขั้นตอนการผลิตตั้งแต่การทำความสะอาดหัวมันด้วยเครื่องร่อนเปลือก (Root Piller) สับแยกเหง้า (Chopping) ปอกเปลือก ล้างทำความสะอาดก่อนสับและบดหัวมันผสมกับน้ำด้วยเครื่องโม่ (Rasper) ทำให้เกิดเป็นน้ำแป้งและกากมัน ซึ่งกากมันจะถูกแยกออกด้วยเครื่องแยกกากหยาบและละเอียดจนเหลือแต่น้ำแป้ง น้ำแป้งจะถูกนำมาปรับความเข้มข้นด้วยเครื่อง Separator ก่อนที่จะเข้าเครื่อง Centrifuge เพื่อแปรสภาพจากน้ำแป้งให้เป็นแป้งหมาด และแป้งหมาดจะถูกลำเลียงเข้าเครื่องอบผ่านลมร้อนเพื่อลดความชื้นในแป้งก่อนการร่อนคัดขนาดและบรรจุถุง นอกจากนี้ ทางโรงงานยังมีระบบการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบ Zero Waste โดยการนำน้ำเสียที่ได้จากกระบวนการผลิตแป้งมันมาผลิตไฟฟ้า (ไบโอแมส เพาเวอร์) เพื่อนำมาใช้ภายในโรงงานเองอีกด้วย

บริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2534 ดำเนินกิจการรับออกแบบ ผลิต ติดตั้งเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาล โรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรมทั่วไป รวมทั้ง Boiler ขนาดตั้งแต่ 5 - 800 ตันต่อชั่วโมง โดยใช้เชื้อเพลิงจากแกลบ กากอ้อย ขี้เลื่อย และถ่านหิน และยังให้บริการตรวจสอบ บำรุงรักษา เครื่องจักรในอุตสาหกรรมต่างๆ   


กิจกรรมการเข้าร่วมศึกษา สำรวจข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหรืออุตสาหกรรมต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ปี 2566
     กิจกรรมการเข้าร่วมศึกษา สำรวจข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหรืออุตสาหกรรมต่อเนื่องเมื่อวันที่ ...
  14/08/2023

กิจกรรมการเข้าร่วมศึกษา สำรวจข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหรืออุตสาหกรรมต่อเนื่อง ครั้งที่ 1 ปี 2566
     กิจกรรมการเข้าร่วมศึกษา สำรวจข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหรืออุตสาหกรรมต่อเนื่องเมื่อวันที่ ...
  03/05/2023

การเยี่ยมชมโรงงาน ปี 2562
    กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานได้จัดขึ้นเมื่อในวันพุธ ...
  21/08/2019ข่าวในหมวดอื่นๆ
อบรม/สัมมนา
เยี่ยมชมโรงงาน

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.