ผู้ประกอบการ

ญี่ปุ่นเร่งไทยเพิ่มFTA กระตุ้นเศรษฐกิจ2ปท.
  24/03/2023
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือกับนายซูซูกิ  โยชิฮิสะ และนายซูซูกิ จุน ประธานคณะกรรมการการค้าและเศรษฐกิจญี่ปุ่น - ไทย ภายใต้สมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (เคดันเรน) พร้อมผู้แทนภาคเอกชนชั้นนำจากญี่ปุ่น 11 บริษัท รวม 19 ราย  ในโอกาสเยือนไทยเพื่อหารือประเด็นด้านยุทธศาสตร์การค้าของไทยและแนวโน้มการลงทุนโดยตรงของญี่ปุ่นในประเทศไทย   โดยประเด็นที่ฝ่ายญี่ปุ่นหยิบยกมาหารือโดยทางญี่ปุ่นขอให้ทางไทยเร่งเจรจาเปิดตลาดเพื่อการขยายมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทย
 ปัจจุบันไทย FTA 14 ฉบับ กับ 18 ประเทศ โดยความตกลง อาร์เซ็ป เป็น FTA ฉบับล่าสุด ส่งผลให้ไทยมีการค้ากับ 18 ประเทศที่มี FTA ด้วย ครอบคลุม61% ของการค้าไทยกับโลก

อีกทั้ง ไทยยังมีแผนจัดทำ FTA กับคู่ค้าสำคัญ โดยอยู่ระหว่างการเจรจา FTA หรือความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (CEPA) กับประเทศสำคัญ ๆ เช่น แคนาดา (ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – แคนาดา) และเอฟต้า ล่าสุดผมเป็นผู้ผลักดันให้มีการเจรจา FTA กับอียูและยูเออี ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ครอบคลุมอีก13.5% ของการค้าไทยกับโลก

ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยังได้มีการจัดทำความร่วมมือที่เรียกว่า มินิเอฟทีเอ ที่ช่วยเจาะตลาดเมืองรองศักยภาพ โดยเป็นความร่วมมือ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้า การส่งเสริมการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า การอำนวย  ความสะดวกทางการค้า และความร่วมมือด้านอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน ซึ่งปัจจุบันลงนามแล้ว 7 ฉบับ ได้แก่    โคฟุ (ของญี่ปุ่น)    ไห่หนาน  เตลังคานา กานซู่   ปูซาน คยองกี เซินเจิ้น และอยู่ระหว่างดำเนินการ 6 ฉบับ (ยูนนาน รัฐกรณาฏกะ รัฐคุชราต รัฐมหาราษฏระ รัฐเกรละ รัฐอัสสัม)

โดยไทยขอเชิญชวนภาคเอกชนญี่ปุ่นขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจบริการที่ และยกระดับการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง ต่อยอดด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกันในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ได้แก่ ยานยนต์ไฟฟ้า เซมิคอนดักเตอร์ อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ ดิจิทัล อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เกษตรอัจฉริยะ โลจิสติกส์ และพลังงานสะอาดที่สอดคล้องกับนโยบาย BCG โมเดลของไทย ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์พร้อมร่วมสานต่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานโลกที่เข้มแข็งและเป็นฐานการผลิตและส่งออกที่สำคัญของญี่ปุ่นในภูมิภาคอาเซียนต่อไป

ไทยพร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs และนักลงทุนสตาร์ทอัพของไทยและญี่ปุ่นที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาสินค้าและบริการให้ทันสมัย ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ SMEs หรือ สตาร์ทอัพ ของไทยและญี่ปุ่นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมชั้นนำอีกด้วย

ในขณะฝ่ายไทยหยิบยก การส่งเสริมการค้าและกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างญี่ปุ่น - ไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการค้าระหว่างกันหลังวิกฤตโควิด-19  โดยไทยพร้อมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของไทย-ญี่ปุ่น ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในสังคมปัจจุบัน อาทิ สินค้าเกษตรและอาหาร สินค้าและบริการด้านสุขภาพและสำหรับผู้สูงอายุ และสินค้าตามแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) หรือ BCG เพื่อขยายตลาดไม่เพียงแต่ในญี่ปุ่นหรือไทยเท่านั้น แต่รวมถึงตลาดที่มีศักยภาพในประเทศอื่น ๆ ด้วย

สำหรับการค้าระหว่างไทยกับญี่ปุ่น  ในปี 2565 ญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ 3 ของไทย (รองจากจีน และสหรัฐอเมริกา) การค้ารวมมีมูลค่า 59,253.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,069,120.69 ล้านบาท) ลดลงจากปีก่อนหน้า 2.30%  แบ่งเป็นการส่งออก มูลค่า 24,669.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (855,401.60 ล้านบาท) และการนำเข้า มูลค่า 34,584.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,213,630.30 ล้านบาท) โดยไทยขาดดุลการค้า 9,915.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (358,228.70 ล้านบาท)

สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปญี่ปุ่น เช่น เนื้อสัตว์แปรรูป (ปลาทูน่า ปลาแซลมอน ที่ตัดหรือปรุงแต่ง) ชิ้นส่วนยานยนต์และส่วนประกอบ ยานยนต์ เครื่องพิมพ์และส่วนประกอบ เครื่องโทรศัพท์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ลวดและเคเบิล อุปกรณ์ไฟฟ้า สัตว์ปีกสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง และยางธรรมชาติ

สินค้านำเข้าสำคัญของไทยจากญี่ปุ่น อาทิ ชิ้นส่วนยานยนต์และส่วนประกอบ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เหล็กแผ่นรีดร้อน อุปกรณ์ไฟฟ้า (วงจรไฟฟ้า) ทองแดงบริสุทธิ์ ทองคำ เครื่องสูบลมหรือสูบสูญญากาศ ผลิตภัณฑ์เหล็ก

สำหรับสถิติการลงทุนญี่ปุ่นในไทยจากสถิติกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ญี่ปุ่นมีการลงทุนรวมในประเทศไทยมากเป็นอันดับ 1  มีมูลค่าสูงถึง 27,777.78 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (970,000 ล้านบาท) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการลงทุน 1 ใน 4 ของการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมดของไทย และมีบริษัทญี่ปุ่นในไทยกว่า 6,000 บริษัท จากทั้งสิ้น 14,846 บริษัทในอาเซียน  ประเภทธุรกิจที่ญี่ปุ่นลงทุนมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก , ธนาคารพาณิชย์ ,การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น  , การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ สำหรับยานยนต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น และ การผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ที่มาของข่าว: ฐานเศรษฐกิจ
‘อาเซียน’ นัดถก 6 คู่เจรจา เร่งติดตามคืบหน้าอัปเกรด FTA ดิจิทัล ความยั่งยืน และอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ
    ‘อาเซียน’ นัดถก 6 คู่เจรจา เร่งติดตามคืบหน้าอัปเกรด FTA ดิจิทัล ความยั่งยืน ...
  22/05/2023

‘ไทย – EFTA’ เตรียมประชุม FTA รอบ 4 ตั้งเป้าสรุปผลเจรจาต้นปี 67
    ไทย – EFTA เดินหน้าประชุมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) รอบที่ 4 วันที่ 24-28 เม.ย.นี้ ...
  28/04/2023

‘พาณิชย์’ เดินหน้าเจรจาอัปเกรด FTA อาเซียน-จีน เล็งเปิดตลาดสินค้า-ลงทุนเพิ่มเติม ตั้งเป้าสรุปผลเจรจา ปี 67
    ‘พาณิชย์’ เดินหน้าเจรจาอัปเกรด FTA อาเซียน-จีน เล็งเปิดตลาดสินค้า-ลงทุนเพิ่มเติม ...
  23/04/2023

‘ไทย-ศรีลังกา’ ถกเข้ม FTA รอบ 4 คืบหน้าด้วยดี เร่งสรุปผลปี 67
    ‘ไทย-ศรีลังกา’ ถกเข้ม FTA รอบ 4 คืบหน้าด้วยดี เร่งสรุปผลปี 67
  18/04/2023


ข่าว FTAอื่นๆ
‘กรมเจรจาฯ’ เตรียมเยือนกรุงโคลัมโบ ถก FTA ไทย – ศรีลังกา รอบ 4 - 30/03/2023
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเข้าร่วมการประชุมเจรจาจัดทำความตกลง FTA ไทย – ศรีลังกา รอบที่ 4 ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา 27 – 29 มี.ค. นี้ เร่งหารือและติดตามการเจรจาภาพรวม พร้อมร่วมประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อย 9 คณะ อาทิ การค้าสินค้า บริการ และการลงทุน กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ตั้งเป้าสรุปผลการเจรจาภายในปีหน้า
‘อาเซียน’ เร่งขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ AEC หลังปี 68 ดันพัฒนาเศรษฐกิจยั่งยืน เตรียมชง AEM 20-22 มี.ค.นี้ - 16/03/2023
‘อาเซียน’ เร่งขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ AEC หลังปี 68 ดันพัฒนาเศรษฐกิจยั่งยืน เตรียมชง AEM 20-22 มี.ค.นี้
“จุรินทร์” ชวน “เคดันเรน” เอกชนยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่น ลงทุนไทย ใช้ประโยชน์ FTA และ EEC ให้ไทยเป็นแหล่งวัตถุดิบ อาหาร-พลังงาน สร้างเงิน สร้างอนาคตประเทศ - 16/03/2023
“จุรินทร์” ชวน “เคดันเรน” เอกชนยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่น ลงทุนไทย ใช้ประโยชน์ FTA และ EEC ให้ไทยเป็นแหล่งวัตถุดิบ อาหาร-พลังงาน สร้างเงิน สร้างอนาคตประเทศ
เอกชนหนุนเร่งเปิดเจรจา FTA ไทย-UAE กรุยทางขยายโอกาสการค้า-บริการ-ลงทุน - 13/03/2023
เอกชนหนุนเร่งเปิดเจรจา FTA ไทย-UAE กรุยทางขยายโอกาสการค้า-บริการ-ลงทุน
‘อาเซียน-จีน’ เดินหน้าเจรจาอัปเกรด FTA นัดแรก ตั้งเป้าสรุปผล ปี 67 - 20/02/2023
อาเซียน-จีน เดินหน้าเจรจาอัปเกรดความตกลง ACFTA ได้ข้อสรุปแผนงานเจรจา ระเบียบวิธีการประชุม โครงสร้างข้อบทความตกลง พร้อมจัดตั้งคณะทำงานย่อย เจรจาการเปิดตลาดสินค้าเพิ่ม และสาขาความร่วมมือใหม่ๆ ตั้งเป้าสรุปผลในปี 67 มั่นใจ! ช่วยขยายมูลค่าการค้าทั้งสองฝ่าย และสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ด้านไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งต่อไป เม.ย.นี้
ไทยเร่งยกระดับความร่วมมืออาเซียน เพิ่ม FTA หนุนเศรษฐกิจฟื้น - 20/02/2023
ประเทศไทยพร้อมยกระดับความร่วมมืออาเซียน ผลักดันการเจรจาความตกลง FTA เพิ่มกับหลายๆ ประเทศ หนุนการเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่องยั่งยืน
ประกาศความสำเร็จครั้งใหญ่! ‘จุรินทร์’ นับหนึ่ง FTA ประวัติศาสตร์ ไทย-อียู หลังถกร่วม 2 ฝ่าย ที่บรัสเซลส์ ทำไทยได้แต้มต่อตลาดใหม่ 27 ประเทศ - 30/01/2023
ประกาศความสำเร็จครั้งใหญ่! ‘จุรินทร์’ นับหนึ่ง FTA ประวัติศาสตร์ ไทย-อียู หลังถกร่วม 2 ฝ่าย ที่บรัสเซลส์ ทำไทยได้แต้มต่อตลาดใหม่ 27 ประเทศ
‘กรมเจรจาฯ’ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม FTA ไทย-EFTA รอบ 3 ตั้งเป้าสรุปผลเจรจาภายใน 2 ปี - 26/01/2023
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม FTA ไทย-EFTA รอบ 3 วันที่ 24 – 27 ม.ค.นี้ เดินหน้าหารือทั้งระดับหัวหน้าคณะเจรจา และระดับกลุ่มย่อยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 16 หัวข้อ อาทิ การค้าสินค้า กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าและความร่วมมือด้านศุลกากร มาตรการเยียวยาทางการค้า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งเป้าสรุปผลการเจรจาภายในปี 2567
‘สินิตย์’ เผย ครบรอบ 1 ปี RCEP ช่วยการค้าไทยกับสมาชิกขยายตัว 7% - 24/01/2023
‘สินิตย์’ เผยผลการใช้ประโยชน์ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP ของไทย หลังมีผลใช้บังคับครบ 1 ปี พบ การค้าของไทยกับประเทศสมาชิก RCEP ขยายตัวกว่า 7% สินค้าเด่นที่ใช้สิทธิประโยชน์ส่งออกสูง อาทิ น้ำมันหล่อลื่น ปลาทูน่ากระป๋อง มันสำปะหลังเส้น และทุเรียนสด ยิ้ม! 3 ประเทศตัวตึง เกาหลีใต้ จีน และญี่ปุ่น ไทยใช้สิทธิประโยชน์ส่งออกมากสุด!
‘กรมเจรจาฯ’ เผยผลประชุม FTA ไทย – ศรีลังกา รอบ 3 คืบหน้าด้วยดี เร่งเครื่องเจรจาทุก 2 เดือน ตั้งเป้าสรุปผลต้นปีหน้า - 17/01/2023
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยผลการประชุมเจรจา FTA ไทย – ศรีลังกา รอบ 3 คืบหน้าด้วยดี ชี้! FTA เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยขยายการค้าการลงทุนของสองประเทศ ตั้งเป้าสรุปผลการเจรจาภายในต้นปีหน้า กำหนดแผนจัดประชุมเจรจาทุก 2 เดือน ด้านไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุม รอบที่ 4 ที่กรุงเทพฯ ปลายเดือน มี.ค.นี้
‘พาณิชย์’ เตรียมเยือนอินโดนีเซีย ร่วมถกประเด็นด้านเศรษฐกิจอาเซียน - 17/01/2023
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เตรียมนำคณะเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) ครั้งที่ 1/54 และการประชุมคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียน (CoW) 16-18 ม.ค. 2566 ที่อินโดนีเซีย หารือประเด็นเศรษฐกิจที่จะผลักดันให้เสร็จภายในปีนี้ พร้อมกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจกับคู่เจรจา
‘พาณิชย์’ เตรียมเยือนอินโดนีเซีย ร่วมถกประเด็นด้านเศรษฐกิจอาเซียน - 13/01/2023
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เตรียมนำคณะเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) ครั้งที่ 1/54 และการประชุมคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียน (CoW) 16-18 ม.ค. 2566 ที่อินโดนีเซีย หารือประเด็นเศรษฐกิจที่จะผลักดันให้เสร็จภายในปีนี้ พร้อมกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจกับคู่เจรจา
‘ไทย-ศรีลังกา’ เร่งเครื่องเจรจา FTA รอบ 3 ตั้งเป้าสำเร็จภายใน 2 ปี - 10/01/2023
‘ไทย-ศรีลังกา’ นัดประชุมเจรจาจัดทำความตกลง FTA รอบที่ 3 ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา 9 – 10 ม.ค. นี้ หลังหยุดชะงักมา 4 ปี เร่งเครื่องติดตามความคืบหน้าการเจรจาภาพรวม ทั้งการค้าสินค้า กฎถิ่นกำเนิดสินค้า การค้าบริการ การลงทุน และการอำนวยความสะดวกทางการค้า พร้อมกำหนดแผนเจรจาตั้งเป้าสรุปผลสำเร็จภายใน 1-2 ปี
‘กรมเจรจาฯ’ เผย 11 เดือน ไทยส่งออกผลไม้กระป๋องและแปรรูป ขึ้นแท่นอันดับ 4 โลก ยอดพุ่ง 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แนะใช้ FTA บุกตลาดต่างประเทศ - 05/01/2023
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผย ไทยขึ้นแท่นส่งออกผลไม้กระป๋องและแปรรูป อันดับ 4 โลก ยอด 11 เดือน พุ่ง 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โต 9% น้ำผลไม้ส่งออกมากสุด รองลงมา ผลไม้แปรรูป ผลไม้กระป๋อง ตลาดคู่ค้า FTA ส่งออกโตถึง 21% ขยายตัวเพิ่มทั้งตลาดอาเซียน จีน เกาหลีใต้ ชี้! 13 คู่ค้า FTA ของไทย ยกเลิกภาษีนำเข้าผลไม้กระป๋องและแปรรูปทุกรายการจากไทยแล้ว แนะใช้ FTA บุกตลาดต่างประเทศ
จุดพลุ!! “จุรินทร์” ประกาศข่าวดี ออกแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรีเอเปคสำเร็จ มุ่งสู่เขตการค้าเสรีเอเปค - 25/11/2022
จุดพลุ!! “จุรินทร์” ประกาศข่าวดี ออกแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรีเอเปคสำเร็จ มุ่งสู่เขตการค้าเสรีเอเปค
พาณิชย์ ติดอาวุธ MSMEs ไทยและญี่ปุ่น แนะใช้ RCEP ขยายการค้าการลงทุน - 19/08/2022
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) ประจำกรุงเทพฯ ได้จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โอกาส MSMEs ไทยและญี่ปุ่น : เจาะลึกการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลง RCEP” ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสำคัญในปีนี้ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 135 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับญี่ปุ่น
อาเซียน-ญี่ปุ่น ถกแผนร่วมเศรษฐกิจครั้งใหม่ ฉลองสัมพันธ์ 50 ปี พร้อมเร่งอัพเกรด FTA กับเกาหลีใต้ - 19/08/2022
เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น ถกแผนกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจครั้งใหม่ ฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 50 ปี ในปีหน้า คาดเพิ่มความร่วมมือนวัตกรรม และเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทานในยุคดิจิทัล ส่วนการหารือเกาหลีใต้ เดินหน้าศึกษาอัพเกรด AKFTA เพิ่มความร่วมมือการค้าดิจิทัล พร้อมตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าในสินค้าเกษตร-อุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ
‘พาณิชย์’ เปิดตัวผู้ประกอบการ BCG นำจับคู่ธุรกิจกับคู่ค้า RCEP ใช้ช่องทางออนไลน์เพิ่มโอกาสขยายส่งออก - 01/08/2022
‘พาณิชย์’ เปิดตัวผู้ประกอบการ BCG นำจับคู่ธุรกิจกับคู่ค้า RCEP ใช้ช่องทางออนไลน์เพิ่มโอกาสขยายส่งออก
กรมเจรจาฯ เดินหน้าเจรจา FTA ไทย-EFTA รอบแรก เสนอตั้งเป้าสรุปผลภายใน 2 ปี - 06/07/2022
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม FTA ไทย-EFTA รอบแรก หารือระดับหัวหน้าคณะเจรจา และการเจรจากลุ่มย่อย 16 หัวข้อ อาทิ การค้าสินค้า กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าและความร่วมมือด้านศุลกากร และการอำนวยความสะดวกทางการค้า ด้านไทยเสนอให้ตั้งเป้าสรุปผลการเจรจาภายใน 2 ปี ส่วน EFTA จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรอบต่อไปช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย.นี้
‘สินิตย์’ สั่ง ‘กรมเจรจาฯ’ ปั้นผู้ประกอบการขั้นเทพ รับเทรนด์สินค้า BCG หนุนใช้ประโยชน์ FTA บุกตลาดญี่ปุ่นและอาเซียน - 04/07/2022
‘สินิตย์’ สั่ง ‘กรมเจรจาฯ’ ปั้นผู้ประกอบการขั้นเทพ รับเทรนด์สินค้า BCG หนุนใช้ประโยชน์ FTA บุกตลาดญี่ปุ่นและอาเซียน
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 13 หน้า: จำนวนทั้งหมด 253 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.