ผู้ประกอบการ

‘กรมเจรจาฯ’ เปิดระดมความเห็นร่างผลศึกษารูปแบบการสะสมถิ่นกำเนิดสินค้า กูรูเศรษฐกิจชี้! หากใช้รูปแบบที่เหมาะสม จะช่วยผู้ประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอย่างเต็มที่
  25/08/2021 09:00

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดระดมความเห็นต่อร่างผลการศึกษารูปแบบการสะสมถิ่นกำเนิดสินค้าในสินค้าสำคัญ ผ่านการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “ห่วงโซ่อุปทานไทยก้าวไกลด้วย FTA” ชี้! หากผลการศึกษาชี้ให้เห็นโครงสร้างการผลิต ความเชื่อมโยง และการใช้วัตถุดิบได้ชัดเจน จะสามารถเลือกใช้รูปแบบการสะสมถิ่นกำเนิดสินค้าที่เหมาะสม และช่วยผู้ประกอบการไทยใช้สิทธิพิเศษทางภาษีจาก FTA อย่างเต็มที่ 

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยผลการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “ห่วงโซ่อุปทานไทยก้าวไกลด้วย FTA” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ว่า การสัมมนาครั้งนี้ เพื่อนำเสนอร่างผลการศึกษาเรื่องการสะสมถิ่นกำเนิดสินค้ารูปแบบต่างๆ และรูปแบบที่เหมาะสมกับสินค้าส่งออกของไทย เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากแต้มต่อทางภาษีภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) โดยผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) สินค้าส่งออกของไทย โดยเฉพาะสินค้าที่พึ่งพาวัตถุดิบจากต่างประเทศ และสินค้าที่มีห่วงโซ่การผลิตที่ซับซ้อน เช่น ยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ และปลาทูน่ากระป๋อง เป็นต้น โดยจะนำเสนอรูปแบบการสะสมถิ่นกำเนิดสินค้าที่อาจใช้เป็นแนวทางในการเจรจา FTA ต่อไป เพื่อให้สินค้าที่ผลิตและส่งออกจากไทยสามารถใช้สิทธิพิเศษทางภาษีภายใต้ FTA ได้อย่างเต็มที่ เพื่อแต้มต่อในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทย

นางอรมน เสริมว่า ผลการศึกษาพบว่า การสะสมถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ FTA มีหลายรูปแบบ เช่น การสะสมถิ่นกำเนิดได้ตามมูลค่าการผลิตที่เกิดขึ้นจริงในภาคี FTA แม้การผลิตจะไม่ผ่านเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า โดยรูปแบบนี้ใช้ใน FTA สหภาพยุโรป-แคนาดา และ FTA สหภาพยุโรป-ญี่ปุ่น รวมถึงการนำมูลค่าของสินค้าที่ผลิตจากประเทศนอกภาคี FTA มาสะสมถิ่นกำเนิดใน FTA ได้ หากประเทศนอกภาคีนั้นได้จัดทำข้อตกลงต่างหากกับประเทศใน FTA ดังกล่าวแล้วทุกประเทศ โดยรูปแบบนี้ใช้ใน FTA ตุรกี-มาเลเซีย และ FTA สมาคมการค้าเสรียุโรป-แคนาดา เป็นต้น  

สำหรับ FTA ที่ไทยเป็นสมาชิกในปัจจุบัน ใช้การสะสมถิ่นกำเนิดสินค้าเพียง 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) การสะสมมูลค่าได้เมื่อวัตถุดิบผ่านเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าใน FTA นั้น ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้ใน FTA ทุกฉบับของไทย และ 2) การสะสมที่มีข้อผ่อนปรนโดยสามารถสะสมถิ่นกำเนิดสินค้าได้ตามมูลค่าการผลิตที่เกิดขึ้นจริงในภาคี FTA แม้การผลิตดังกล่าวจะไม่ผ่านเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า แต่อย่างน้อยมูลค่าการผลิตวัตถุดิบในประเทศนั้น ต้องมีตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 40 โดยการสะสมถิ่นกำเนิดสินค้ารูปแบบนี้ใช้ในความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) ได้ด้วย

นอกจากนี้ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจ อาทิ ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ ดร.นครินทร์ อมเรศ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกันให้ความเห็นต่อโครงการศึกษานี้ว่า การมีข้อมูลห่วงโซ่อุปทานและโครงสร้างการผลิตของสินค้าที่สำคัญ และการเชื่อมโยงการผลิตกับประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะการแบ่งประเภทของวัตถุดิบที่นำเข้ามาผลิตสินค้าในขั้นต้นน้ำและกลางน้ำอย่างระเอียด จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการสะสมถิ่นกำเนิดสินค้าให้เหมาะสม ทั้งนี้

สำหรับห่วงโซ่อุปทานโลกหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสินค้าเป็นหลัก ดังนั้น ภาครัฐจึงต้องมีนโยบายเพื่อเร่งยกระดับภาคอุตสาหกรรมของไทย และผู้ประกอบการไทยจะต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตสินค้าให้มากขึ้น เพื่อให้ไทยเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตโลกในอนาคต

การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการสะสมถิ่นกำเนิดสินค้า และรูปแบบห่วงโซ่การผลิตสินค้าต่างๆ ของไทย ช่วยให้กรมฯ มีข้อมูลนำไปปรับปรุงรูปแบบการสะสมถิ่นกำเนิดสินค้าใน FTA ต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้สิทธิพิเศษทางภาษีภายใต้ FTA ที่ไทยมีอยู่ในปัจจุบัน และ FTA ที่ไทยมีแผนจะเจรจาจัดทำในอนาคตได้อย่างเต็มที่” นางอรมนกล่าว

---------------------------------------

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

25 สิงหาคม 2564

 


ที่มาของข่าว: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ข่าว FTAอื่นๆ
‘พาณิชย์’ เตรียมหารือสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย เร่งหาแนวทางขยายความร่วมมือทางการค้า - 23/09/2021 09:00
‘พาณิชย์’ ร่วมเวทีรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีน ครั้งที่ 20 ชื่นมื่น สองฝ่ายย้ำสัมพันธ์แน่นแฟ้นครบรอบ 30 ปี ยืนยันขยายความร่วมมือต่อเนื่อง - 22/09/2021 09:00
‘พาณิชย์’ ประสานเสียงเอกชน ชี้! สินค้าเด่นชายแดนใต้ มีโอกาสเจาะตลาดมาเลเซีย-อาเซียนสูง แนะใช้ FTA สร้างแต้มต่อส่งออกเพิ่ม - 18/09/2021 08:30
รัฐมนตรีการค้า 18 ประเทศ ผนึกกำลังเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาค รับมือวิกฤตโควิค-19 - 17/09/2021 10:00
รัฐมนตรีการค้า 18 ประเทศ ผนึกกำลังเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาค รับมือวิกฤตโควิค-19 - 17/09/2021 09:00
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนถกทางไกล ผนึกกำลังฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19 เพิ่มบัญชีสินค้าจำเป็นห้ามจำกัดส่งออก พร้อมไฟเขียวเอกสารสำคัญ - 13/09/2021 08:00
‘กรมเจรจาฯ’ เสริมแกร่งผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ แนะปรับกลยุทธ์-ขยายเครือข่าย-ใช้นวัตกรรม หนุนเจาะตลาดคู่ค้าด้วย FTA - 10/09/2021 09:00
FTA กู้วิกฤตดันส่งออกสินค้าเกษตร 7 เดือนปี 64 ทะลุ 1 หมื่นล้าน! - 09/09/2021 09:00
‘พาณิชย์’ ย้ำจุดยืนให้ไทยเป็นศูนย์กลาง CLMVT เชื่อมอาเซียน – ฮ่องกง – จีน - 02/09/2021 08:30
อาเซียน-ญี่ปุ่นเตรียมร่างแผนพัฒนานวัตกรรมและความยั่งยืน - 30/08/2021 09:00
‘กรมเจรจาฯ’ แนะผู้ประกอบการปรับตัวสู้โควิด หนุนใช้ประโยชน์ FTA ขยายส่งออกเพิ่ม - 30/08/2021 09:00
‘พาณิชย์’ ถกบทบาทและทิศทาง WTO รับมือการค้ายุคใหม่ - 24/08/2021 12:00
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดเสวนา “จับตาการปฏิรูป WTO ยุค New Normal” ถกบทบาทและทิศทาง WTO รับมือกระแสการค้ายุคใหม่ ด้าน ดร.ศุภชัย ชี้! WTO ต้องมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหามากขึ้น ทั้งวิกฤติโควิดและเศรษฐกิจโลก ส่วนการประชุม MC12 ปลายปีนี้ เน้นเพิ่มบทบาทการค้าและสุขภาพ คาดจะผลักดันให้ได้ข้อสรุปเรื่องการอุดหนุนประมง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำแผนงานปฏิรูป WTO และการรับมือโควิด-19
‘จุรินทร์’ ชงตั้ง ‘กองทุน FTA’ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ให้สามารถปรับตัว-รับมือ กับการแข่งขันในตลาดการค้าเสรี พร้อม ส่งต่อ ‘คลัง’ พิจารณาก่อนเสนอ ครม. - 23/08/2021 12:00
‘จุรินทร์’ เห็นชอบข้อเสนอการจัดตั้งกองทุน FTA พร้อมส่งต่อ รมว.คลัง พิจารณาก่อนเสนอ ครม. ‘พาณิชย์’ เตรียมรับฟังความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ชี้! กองทุนฯ จะช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก FTA ทั้งภาคเกษตร-อุตสาหกรรม-ภาคบริการ ให้รับมือกับการแข่งขันในตลาดการค้าเสรีได้
อาเซียน-สหรัฐ เห็นชอบแผนความร่วมมือเศรษฐกิจฉบับใหม่แล้ว เตรียมชงเวทีรัฐมนตรีเคาะกันยายนนี้ - 20/08/2021 12:00
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยข่าวดี! จากเวทีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน – สหรัฐฯ ครั้งที่ 34 หลัง 2 ฝ่ายเห็นชอบแผนความร่วมมือการค้าการลงทุนฉบับใหม่ หวังช่วยเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างกันมากขึ้น และช่วยเศรษฐกิจอาเซียนฟื้นตัวจากโควิด-19 เตรียมชงรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-สหรัฐฯ พิจารณากันยายนนี้
‘พาณิชย์’ ประสานเสียงเอกชน ชี้! สินค้าเด่นชายแดนใต้ มีโอกาสเจาะตลาดมาเลเซีย-อาเซียนสูง แนะใช้ FTA สร้างแต้มต่อส่งออกเพิ่ม - 18/08/2021 08:30
‘พาณิชย์’ ร่วมวงอาเซียนถกเกาหลีใต้อัพเกรดเอฟทีเอ - 16/08/2021 08:30
‘พาณิชย์’ ร่วมถกกรอบเอฟทีเอ อาเซียน-แคนาดา เตรียมชงรัฐมนตรีเศรษฐกิจประกาศเปิดเจรจากันยายนนี้ - 13/08/2021 09:00
แฮปปี้ !!! ‘จุรินทร์’ ถก รมต.การค้าออสซี่ ขอให้ช่วยนำเข้าสินค้า 4 รายการ พร้อมอ้าแขนรับบริจาค “แอสตร้าเซนเนก้า” จากออสเตรเลีย - 05/08/2021 12:00
‘จุรินทร์’ หารือรัฐมนตรีการค้าออสเตรเลีย ขอให้นำเข้าสินค้าสำคัญของไทย ทั้งยางรถยนต์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหารสัตว์เลี้ยง และอาหารแปรรูป วอนออสเตรเลียสนับสนุนวัคซีน เล็งทำยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ 7 ด้าน ที่เข้มข้นกว่า FTA ที่สองฝ่ายมีอยู่ หวังยกระดับเศรษฐกิจการค้าการลงทุน
‘กรมเจรจา’ เผย สินค้าเกษตรไทยมีโอกาสเจาะตลาดจีนและอินเดียเพิ่ม หนุนใช้ FTA สร้างแต้มต่อขยายส่งออก - 04/08/2021 12:00
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยผลสัมมนาออนไลน์ “FTA นำเกษตรไทย ทะลุโควิด ตะลุยตลาดมังกรและแดนภารตะ” ชี้! เกษตรกร-ผู้ประกอบการไทย มีโอกาสเจาะตลาดจีนและอินเดียเพิ่มขึ้น เน้นย้ำพัฒนาและผลิตสินค้าตอบโจทย์ผู้บริโภค หนุนใช้ประโยชน์จาก FTA สร้างแต้มต่อ ขยายส่งออกช่วงโควิด-19
พาณิชย์’ ร่วมถก ยกระดับความตกลงFTA อาเซียน-เกาหลีใต้ - 03/08/2021 12:00
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลีใต้ครั้งที่ 18 ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อยกระดับความตกลง AKFTAให้ทันสมัยและมีประโยชน์ต่อการค้าระหว่างกันมากขึ้นหลังอาร์เซ็ปมีผลบังคับใช้ เร่งเปิดตลาดสินค้าอ่อนไหวเพิ่ม และนำระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มาใช้โดยเร็ว เผย เตรียมพิจารณาให้เงินสนับสนุน 2 โครงการของไทย
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 10 หน้า: จำนวนทั้งหมด 182 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.