ผู้ประกอบการ

“บีโอไอ”เฟ้นจุดแข็ง“อีอีซี” ดึงลงทุนแข่งเวียดนาม
  08/03/2021
นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า หลังวิกฤติโควิด-19 ไทยยังคงเป็นฐานอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industries) ที่สำคัญที่สุดของภูมิภาคอาเซียน และมีบทบาทสำคัญใน Global value chain แม้ว่าจะมีคู่แข่งที่มาแรงอย่างเวียดนาม แต่ด้วยจุดแข็งของไทยและการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง จะทำให้แข่งขันได้ โดยเฉพาะการมี เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ที่มีความพร้อมเป็นแม่เหล็กดึงดูดการลงทุน

ทั้งนี้ เวียดนามอาจจะมีความได้เปรียบในบางเรื่อง เช่น ต้นทุนค่าแรง ค่าที่ดินและสาธารณูปโภคที่ต่ำกว่า ความตกลงทางการค้ากับภูมิภาคต่างๆ ที่มีมากกว่าไทย แต่โดยรวมแล้วไทยมีความได้เปรียบมากกว่าเวียดนามในหลายด้าน เช่น มีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อม มีระบบโลจิสติกส์ที่ดี แรงงานมีคุณภาพ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ มีฐานผู้ผลิตชิ้นส่วนและวัตถุดิบที่ครบวงจร สามารถต่อยอดได้ มีนิคมและเขตอุตสาหกรรมจำนวนมากพร้อมให้เลือกลงทุน และมีสิทธิประโยชน์ที่จูงใจ

นอกจากนี้ ขีดความสามารถในการบริหารจัดการวิกฤติโควิด-19 ซึ่งไทยทำได้ดีและควบคุมการแพร่ระบาดในวงจำกัด และไม่มีการล็อคดาวน์ที่ส่งผลกระทบให้ภาคการผลิตหยุดชะงักเหมือนหลายประเทศ ทำให้ภาคอุตสาหกรรมเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องแม้อยู่ในช่วงวิกฤติยิ่งทำให้ไทยโดดเด่นมากขึ้น ในการเป็นแหล่งรองรับการลงทุนของบริษัทข้ามชาติใน Global value chain ซึ่งจะให้ความสำคัญกับเรื่องการบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องของธุรกิจ

161496613139

ในขณะที่ไทยพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนมายาวนานที่สุดในภูมิภาคมากกว่า 40 ปี ซึ่งมีขีดความสามารถผลิตชิ้นส่วนและวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงได้รับการยอมรับ และมีความหลากหลาย ตั้งแต่ชิ้นส่วนโลหะ ชิ้นส่วนพลาสติกและยาง ไปจนถึงแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ควบคุมที่มีความแม่นยำสูง ใช้เทคโนโลยีที่มีความยากและซับซ้อน 

รวมถึงการผลิตวัสดุขั้นสูง เพื่อป้อนอุตสาหกรรมหลักทั่วโลก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องจักรกล ในช่วงหลังเริ่มขยายไปถึงกลุ่ม New S-curve เช่น อุตสาหกรรมอากาศยาน ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสนับสนุนมีทั้งบริษัทไทยและต่างชาติ โดยถ้าเป็นระดับเทียร์ 1 จะเป็นบริษัทต่างชาติ ส่วนบริษัทไทยส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับเทียร์ 2–3 แต่ที่ผ่านมาได้มีการพัฒนา ยกระดับขีดความสามารถให้สูงขึ้นมาตลอด บริษัทต่างชาติหลายรายได้เข้ามาร่วมทุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับคนไทยด้วย

สำหรับเทรนด์ที่ทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะมิติสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นสอดคล้องกับทิศทางของไทยที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้แนวคิด BCG คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 

ในส่วนของบีโอไอ นอกจากจะเน้นส่งเสริมกิจการในกลุ่มเกษตร อาหาร การแพทย์ พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และกิจการรีไซเคิลเป็นพิเศษแล้ว ยังจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย ประหยัดพลังงาน รวมถึงการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นด้วย

แหล่งข่าวจากนักลงทุนไทยในเวียดนาม กล่าวว่า จุดเด่นของการส่งเสริมการลงทุนของเวียดนาม คือ รัฐบาลกลางเวียดนามได้ออกสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนจากส่วนกลางที่มีผลทั่วประเทศ ซึ่งใช้ต้นแบบจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนของไทยและประเทศอื่น 

รวมทั้งยังให้อำนวจรัฐบาลท้องถิ่นในจังหวัดต่าง ๆ ให้สิทธิประโยชน์การลงทุนเพิ่ม เพื่อให้แต่ละจงหวัดแข่งขันกันดึงดูดการลงทุน และออกแบบสิทธิประโยชน์ให้ตรงกับจุดแข็งของพื้นที่ หรือตามความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรม ทำให้นักลงทุนต่างชาติได้รับสิทธิประโยชน์และการอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ สูงกว่าไทย

ขณะที่การให้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนของไทย มีเพียงรัฐบาลเป็นผู้ออกประกาศสิทธิประโยชน์จากส่วนกลางทั้งหมด และให้สิทธิประโยชน์ในอีอีซีสูงกว่าพื้นที่อื่นทำให้ไม่สามารถจะให้เพิ่มได้อีก ทำให้แข่งขันกับเวียดนามได้ยาก รวมทั้งยังไม่ได้กระจายอำนวจให้กับท้องถิ่นในการดึงดูดการลงทุน ทำให้ท้องถิ่นไม่ได้มีส่วนร่วมในการลงทุนภายในจังหวัด

“การที่เวียดนามให้ท้องถิ่นออกมาตรการสิทธิประโยชน์เพิ่ม ทำให้แต่ละจังหวัดให้สิทธิประโยชน์ได้ตรงความต้องการของแต่ละบริษัทที่ต้องการปลีกย่อยที่ต่างกัน ทำให้นักลงทุนได้สิทธิประโยชน์ตามต้องการ ส่วนไทยโดยเฉพาะในอีอีซีให้สิทธิประโยชน์เต็มที่แล้วทำให้เพิ่มได้ยาก จึงควรอำนวยความสะดวกในด้านอื่นเพิ่ม”

ทั้งนี้ การที่บริษัทขนาดใหญ่ยังเข้าไปลงทุนในอีอีซีน้อยเพราะขาดบุคลากรที่มีความสามารถสูง ขาดช่างเทคนิคที่เชี่ยวชาญรองรับ เพราะอุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นอุตสาหกรรมชั้นสูง ทำให้ต้องการบุคลากรทักษะชั้นสูงด้วย

นอกจากนี้ แม้อีอีซีจะผลิตบุคลากรช่างเทคนิคชั้นสูงเป็นจำนวนมาก แต่ยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้นักลงทุนต่างชาติได้รับรู้ และที่ผ่านมาวิศวกร และช่างที่จบจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา ยังไม่สามารถตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมได้ นักศึกษาที่จบออกมาไม่สามารถทำงานในโรงงานได้ทันที จะต้องผ่านการฝึกอบรมเพิ่ม ให้เป็นจุดอ่อนที่สำคัญของไทย ซึ่งไทยควรจะร่วมกับสถาบันความร่วมมือกับต่างชาติที่มีอยู่เข้ามาผลิตบุคลากรเพื่อป้อนให้


ที่มาของข่าว: bangkokbiznews
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า วทอ. ส่งมอบชุดและติดตั้งโซลาร์เซลล์สูบน้ำบาดาล
    ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า วทอ. ส่งมอบชุดและติดตั้งโซลาร์เซลล์สูบน้ำบาดาล
  08/08/2022

เยอรมนีเผยคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย.ลดลงน้อยกว่าคาด
    เยอรมนีเผยคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย.ลดลงน้อยกว่าคาด
  05/08/2022

จังหวัดลำพูน จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มภาคเหนือ สาขา ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
    จังหวัดลำพูน จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มภาคเหนือ สาขา ...
  04/08/2022

ครม. ไฟเขียวนโยบายอุตสาหกรรมเหมืองแร่ระยะแรก ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ 3 กลุ่ม
    ครม. ไฟเขียวนโยบายอุตสาหกรรมเหมืองแร่ระยะแรก ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ 3 กลุ่ม
  03/08/2022


ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอื่นๆ
ดีพร้อม กางแผนปั้นเอสเอ็มอี รับเทรนด์อุตฯ Next Normal ผนึก "ชไนเดอร์ อีเล็คทริค" เพิ่มศักยภาพภาคการผลิต ด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติและดิจิทัล - 02/08/2022
ดีพร้อม กางแผนปั้นเอสเอ็มอี รับเทรนด์อุตฯ Next Normal ผนึก "ชไนเดอร์ อีเล็คทริค" เพิ่มศักยภาพภาคการผลิต ด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติและดิจิทัล
NGO วอน "อีลอน มัสก์" ระงับลงทุนอุตสาหกรรมนิกเกิลในอินโดฯ หวั่นกระทบสิ่งแวดล้อม - 27/07/2022
NGO วอน "อีลอน มัสก์" ระงับลงทุนอุตสาหกรรมนิกเกิลในอินโดฯ หวั่นกระทบสิ่งแวดล้อม
เอสเคเอฟ เปิดศูนย์บริการปรับปรุงสภาพตลับลูกปืนรถไฟแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - 25/07/2022
เอสเคเอฟ เปิดศูนย์บริการปรับปรุงสภาพตลับลูกปืนรถไฟแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ก.อุตฯ ผนึกกำลังรัฐ-เอกชน-39 จ.เป้าหมาย ร่วมพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ - 25/07/2022
ก.อุตฯ ผนึกกำลังรัฐ-เอกชน-39 จ.เป้าหมาย ร่วมพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
โอสถสภาตอกย้ำการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน พัฒนาสารบำรุงพืชจากของเหลวที่เหลือจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม พร้อมร่วมมือกับ เค.ซี.เกษตรกรรม - 22/07/2022
โอสถสภาตอกย้ำการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน พัฒนาสารบำรุงพืชจากของเหลวที่เหลือจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม พร้อมร่วมมือกับ เค.ซี.เกษตรกรรม
กัญชงไทย เดินหน้าไกล "ไม้อัดบล็อกจากแกนกัญชง" บรรจุในฐานข้อมูลวัสดุระดับโลก Material ConneXion คัดเลือกโดยคณะกรรมการ 17 ประเทศทั่วโลก - 21/07/2022
กัญชงไทย เดินหน้าไกล "ไม้อัดบล็อกจากแกนกัญชง" บรรจุในฐานข้อมูลวัสดุระดับโลก Material ConneXion คัดเลือกโดยคณะกรรมการ 17 ประเทศทั่วโลก
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยี ROBOT งานเชื่อม - 21/07/2022
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยี ROBOT งานเชื่อม
"ไฮดราฟอร์ซ" เซ็นข้อตกลงให้ "บ๊อช เร็กซ์รอธ" เข้าซื้อกิจการ - 20/07/2022
"ไฮดราฟอร์ซ" เซ็นข้อตกลงให้ "บ๊อช เร็กซ์รอธ" เข้าซื้อกิจการ
กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดงาน สัมมนาสัญจร "ถอดรหัสสีเขียวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างปลอดภัยและยั่งยืน" - 19/07/2022
กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดงาน สัมมนาสัญจร "ถอดรหัสสีเขียวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างปลอดภัยและยั่งยืน"
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม หลักสูตร ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 - 19/07/2022
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม หลักสูตร ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่ - 19/07/2022
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่
ดีเทคท์ เทคโนโลยีส์ องค์กร AI ระดับอุตสาหกรรม ระดมทุนรอบซีรีส์ บี ได้ 28 ล้านดอลลาร์ นำโดยโปรซัส เวนเจอร์ส - 18/07/2022
ดีเทคท์ เทคโนโลยีส์ องค์กร AI ระดับอุตสาหกรรม ระดมทุนรอบซีรีส์ บี ได้ 28 ล้านดอลลาร์ นำโดยโปรซัส เวนเจอร์ส
รายงานจาก ชไนเดอร์ อิเล็คทริค และเอ็มไอที เทคโนโลยี รีวิวเผย อุตสาหกรรมการผลิตเดินหน้าพลิกโฉมสู่ความยั่งยืนอย่างรวดเร็ว - 18/07/2022
รายงานจาก ชไนเดอร์ อิเล็คทริค และเอ็มไอที เทคโนโลยี รีวิวเผย อุตสาหกรรมการผลิตเดินหน้าพลิกโฉมสู่ความยั่งยืนอย่างรวดเร็ว
คณะอุตสาหกรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี MOU กับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - 08/07/2022
คณะอุตสาหกรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี MOU กับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม"
ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่น 2565 เดือนพฤษภาคม ทั่วโลกโต 23.7% การลงทุนยังต่อเนื่องสวนวิกฤตชิ้นส่วนขาดตลาด - 07/07/2022
ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่น 2565 เดือนพฤษภาคม ทั่วโลกโต 23.7% การลงทุนยังต่อเนื่องสวนวิกฤตชิ้นส่วนขาดตลาด
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ สานต่อนโยบาย BCG ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเติบโตรับเปิดประเทศเต็มสูบ จัดสัมมนาสัญจร "ถอดรหัสสีเขียวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างปลอดภัยและยั่งยืน" - 06/07/2022
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ สานต่อนโยบาย BCG ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเติบโตรับเปิดประเทศเต็มสูบ จัดสัมมนาสัญจร "ถอดรหัสสีเขียวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างปลอดภัยและยั่งยืน"
นายกรัฐมนตรีสนับสนุนเร่งเดินหน้านโยบายลดก๊าซเรือนกระจก ด้วยการรณรงค์ใช้ปูนลดโลกร้อน (ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก) - 04/07/2022
นายกรัฐมนตรีสนับสนุนเร่งเดินหน้านโยบายลดก๊าซเรือนกระจก ด้วยการรณรงค์ใช้ปูนลดโลกร้อน (ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก)
เกรท วอลล์ มอเตอร์ จัดงานเสวนา "EV & Beyond by GWM" เชิญผู้เชี่ยวชาญแนวหน้าของเมืองไทยแลกเปลี่ยนมุมมอง อัปเดตโอกาสและความท้าทายในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทยและทั่วโลก - 04/07/2022
เกรท วอลล์ มอเตอร์ จัดงานเสวนา "EV & Beyond by GWM" เชิญผู้เชี่ยวชาญแนวหน้าของเมืองไทยแลกเปลี่ยนมุมมอง อัปเดตโอกาสและความท้าทายในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทยและทั่วโลก
ดีพร้อม-ส.อ.ท. ร่วมพัฒนา IAID Application ให้บริการนวัตกรรมการเกษตร - 30/06/2022
ดีพร้อม-ส.อ.ท. ร่วมพัฒนา IAID Application ให้บริการนวัตกรรมการเกษตร
กระทรวงแรงงาน จับมือเอกชนหนุนการฝึกทักษะดิจิทัล มุ่งพัฒนารองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve New Curve) - 28/06/2022
กระทรวงแรงงาน จับมือเอกชนหนุนการฝึกทักษะดิจิทัล มุ่งพัฒนารองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve New Curve)
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 94 หน้า: จำนวนทั้งหมด 1869 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.