สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
ผู้ประกอบการ

ซิโนเปค กรุยทางให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเติบโตอย่างมีคุณภาพสูง โดยอาศัยนวัตกรรม การพัฒนาประสิทธิภาพพลังงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
  27/07/2023
ในการประชุมว่าด้วยแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีภายใต้บริบทของเป้าหมาย "คาร์บอนคู่ขนาน" (Dual Carbon) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ณ กรุงปักกิ่ง คุณหม่า หย่งเซิง (Ma Yongsheng) ประธานบริษัท ไชน่า ปิโตรเลียม แอนด์ เคมิคอล คอร์ปอเรชัน (China Petroleum & Chemical Corporation) หรือ ซิโนเปค (Sinopec) (HKG: 0386) ได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ว่า อุตสาหกรรมปิโตรเคมีของจีนกำลังมีการปรับตัวและพลิกโฉมอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง ท่ามกลางช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงในขณะนี้

"จีนให้คำมั่นว่าจะปล่อยคาร์บอนถึงเพดานสูงสุดภายในปี พ.ศ. 2573 ก่อนที่จะลดลงจนบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี พ.ศ. 2603 ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนี้ ความต้องการน้ำมันในประเทศจีนและทั่วโลกก็จะเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดเช่นกัน อันจะส่งผลให้เคมีภัณฑ์หลัก ๆ ในจีนมีกำลังการผลิตส่วนเกิน" คุณหม่ากล่าว "อุตสาหกรรมปิโตรเคมีจำเป็นต้องใช้แนวทางริเริ่มใหม่ ๆ เพื่อเร่งพลิกโฉมและยกระดับอุตสาหกรรมให้สามารถตอบสนองต่อความท้าทายต่าง ๆ ได้ พร้อมทั้งแสวงหาเส้นทางการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูงที่เน้นสร้างความได้เปรียบที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร"

ซิโนเปคได้ดำเนินการตาม "แผนการพัฒนาประสิทธิภาพพลังงาน" (Energy Efficiency Improvement) และ "แผนปฏิบัติการองค์กรสีเขียว" (Green Enterprise Action) โดยใช้แนวทางแบบบูรณาการตามแผนปฏิบัติการปล่อยคาร์บอนถึงเพดานสูงสุด 8 ประการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านพลังงาน โดยในปี 2565 ซิโนเปคสามารถกู้คืนคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 1.5 ล้านตัน และนับตั้งแต่เปิดตัว "แผนการพัฒนาประสิทธิภาพพลังงาน" ในปี 2557 บริษัทก็ได้ดำเนินโครงการไปแล้วถึง 5,000 โครงการ ซึ่งช่วยลดการใช้งานถ่านหินมาตรฐานลงถึง 8.36 ล้านตัน

การปรับโครงสร้างพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานช่วยสร้างอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ซิโนเปคกำลังเร่งปรับโครงสร้างพลังงานอย่างเต็มกำลังเพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายการพัฒนาพลังงานสะอาด โดยได้เตรียมพร้อมภาคพลังงานหลายภาคส่วนเพื่อให้เติบโตอย่างสมบูรณ์ รวมถึงส่งเสริมโครงการใต้พิภพ (Project Deep Earth) ให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในการสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ำมันจากหินดินดาน ตลอดจนเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลไกการผลิต การจัดหา การกักเก็บ และการจำหน่ายน้ำมันและก๊าซ ควบคู่ไปกับการเสริมความมั่นคงให้กับตำแหน่งผู้นำในด้านการใช้ประโยชน์จากความร้อนใต้พิภพและความร้อนเหลือทิ้ง (Waste Heat) ไปพร้อม ๆ กับผลักดันการนำเชื้อเพลิงชีวมวลมาใช้ในเชิงอุตสาหกรรม

ในขณะที่หลายฝ่ายเร่งพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนสีเขียว โรงงานนำร่องผลิตไฮโดรเจนสีเขียวของซิโนเปคในเมืองคู่เชอ (Kuqa) เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ซึ่งปัจจุบันใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตไฮโดรเจนสีเขียวนั้น ถือเป็นโรงงานผลิตไฮโดรเจนสีเขียวจากพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกของจีนและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยกำลังการผลิตมากกว่า 10,000 เมตริกตันต่อปี ขณะเดียวกัน ซิโนเปคได้เปิดตัวโครงการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ในเมืองออร์ดอส (Erdos) เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ซึ่งเป็นโครงการเคมีถ่านหิน-ไฮโดรเจนสีเขียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เมื่อไม่นานมานี้ แหล่งก๊าซหยวนป้า (Yuanba) ของซิโนเปค ซึ่งเป็นแหล่งก๊าซความร้อนใต้พิภพแห่งแรกของโลกที่มีกำมะถันสูงเป็นพิเศษและมีระดับความลึก 7,000 เมตร สามารถผลิตก๊าซธรรมชาติสะสมได้ทะลุ 3 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งลดการปล่อยคาร์บอนได้ถึง 40 ล้านตัน

เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปล่อยคาร์บอนต่ำ รวมถึงการใช้พลังงานสะอาดในวงกว้าง ซิโนเปคกำลังปรับโครงสร้างการใช้พลังงานให้เหมาะสม พร้อมส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลแข็งอัดเม็ดแทนการใช้ถ่านหินบางส่วน รวมทั้งเดินหน้ายกระดับและประยุกต์ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับการขุดเจาะ การขุดเจาะแบบแฟรกกิ้ง การซ่อมแซมหลุมบ่อ และอื่น ๆ ตลอดจนพัฒนาโครงการพลังงานสะอาด ซึ่งรวมถึงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม

ซิโนเปคได้ยกระดับความพยายามในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ความเข้มข้นสูงกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้ดียิ่งขึ้น โดยในปี 2565 ซิโนเปคได้อัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 650,000 ตันลงในบ่อน้ำมัน ขณะที่โครงการดักจับ ใช้ประโยชน์ และกักเก็บคาร์บอน ณ บ่อน้ำมันฉีหลู่-เซิงหลี่ (Qilu-Shengli Oilfield CCUS) ก็แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย โดยเป็นโครงการระดับเมกะตันโครงการแรกของจีน อีกทั้งยังมีการเปิดตัวท่อส่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แรงดันสูงเป็นครั้งแรก สำหรับขนส่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดักจับได้จากโครงการข้างต้น เพื่อนำไปกำจัด กักเก็บ และกระตุ้นหลุมผลิต (Well Stimulation) ต่อไป

ซิโนเปคมุ่งมั่นที่จะผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในระดับไฮเอนด์อย่างชาญฉลาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงเดินหน้าส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านพลังงานโดยอาศัยเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปล่อยคาร์บอนต่ำ บริษัทได้สร้างระบบอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงในบ่อน้ำมันที่มีการซึมผ่านต่ำและอัดน้ำลงในบ่อน้ำมันที่มีการซึมผ่านปานกลางถึงสูง รวมทั้งผลิตน้ำมันข้นแบบเย็น ตลอดจนบูรณาการพลังงานหลายภาคส่วนเข้าด้วยกัน ทั้งพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อนใต้พิภพ และอื่น ๆ

ที่มาของข่าว: RYT9
ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสู่อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ยุคใหม่! พบเทคนิคการเจรจาต่อรอง ออกแบบแม่พิมพ์ ลดคาร์บอน และขึ้นรูปชิ้นส่วนอลูมิเนียม พร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มจากกรุ๊ป วิศวภัณฑ์
    ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสู่อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ยุคใหม่! พบเทคนิคการเจรจาต่อรอง ออกแบบแม่พิมพ์ ...
  08/07/2024

เอปสันโชว์สุดยอดนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมในสองงานใหญ่แห่งปี ASSEMBLY & AUTOMATION TECHNOLOGY 2024 และ GFT 2024
    เอปสันโชว์สุดยอดนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมในสองงานใหญ่แห่งปี ASSEMBLY & AUTOMATION TECHNOLOGY 2024 และ ...
  24/06/2024

วช. เปิดบ้านวันที่หก NRCT Open House 2024 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยไปสู่ตลาดโลก
    วช. เปิดบ้านวันที่หก NRCT Open House 2024 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ...
  19/06/2024

เทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ตั้งศูนย์บ่มเพาะ ชูหุ่นยนต์, รถไฟฟ้า รองรับการเติบโตตลาดแรงงานใน EEC
    เทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ตั้งศูนย์บ่มเพาะ ชูหุ่นยนต์, รถไฟฟ้า รองรับการเติบโตตลาดแรงงานใน EEC
  12/06/2024


ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอื่นๆ
เอ็มไออาร์ (MiR) ผู้ผลิตหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติชั้นนำของโลกจับมือ โซนิค ออโตเมชั่น รุกระบบโลจิสติกส์ภายในอัตโนมัติ เจาะอุตสาหกรรมการผลิตในไทย - 11/06/2024
เอ็มไออาร์ (MiR) ผู้ผลิตหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติชั้นนำของโลกจับมือ โซนิค ออโตเมชั่น รุกระบบโลจิสติกส์ภายในอัตโนมัติ เจาะอุตสาหกรรมการผลิตในไทย
จับสัญญาณ! โรงงานผลิตทยอยปิดตัว ภาคอุตสาหกรรมไทยไปทางไหนต่อ - 11/06/2024
จับสัญญาณ! โรงงานผลิตทยอยปิดตัว ภาคอุตสาหกรรมไทยไปทางไหนต่อ
จีนออกแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน-ลดคาร์บอน ปี 2567-2568 - 07/06/2024
จีนออกแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน-ลดคาร์บอน ปี 2567-2568
รมต.พิมพ์ภัทราเร่งเครื่อง ‘ก.อุตสาหกรรม’ เดินหน้าเต็มสูบ มอบนโยบาย ‘รื้อ ลด ปลด สร้าง’หนุนอุตฯ กระตุ้นเศรษฐกิจไทยตอบโจทย์ตลาดโลก คำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบประชาชนเป็นสำคัญ - 05/06/2024
รมต.พิมพ์ภัทราเร่งเครื่อง ‘ก.อุตสาหกรรม’ เดินหน้าเต็มสูบ มอบนโยบาย ‘รื้อ ลด ปลด สร้าง’หนุนอุตฯ กระตุ้นเศรษฐกิจไทยตอบโจทย์ตลาดโลก คำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบประชาชนเป็นสำคัญ
บริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรยักษ์ใหญ่จากไต้หวันโชว์สุดยอดเทคโนโลยี EV & PCB ในงาน INTERMACH & MTA Asia 2024 - 20/05/2024
บริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรยักษ์ใหญ่จากไต้หวันโชว์สุดยอดเทคโนโลยี EV & PCB ในงาน INTERMACH & MTA Asia 2024
บี.กริม เพาเวอร์ จับมือ กรีนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) ลงนาม MOU พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เน้นผลิตไฟฟ้าป้อนภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์ในพื้นที่ - 15/05/2024
บี.กริม เพาเวอร์ จับมือ กรีนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) ลงนาม MOU พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เน้นผลิตไฟฟ้าป้อนภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์ในพื้นที่
กรมโรงงานฯ เร่งออกใบ ร.ง.4 แต่ยังเข้มงวดการอนุญาตโรงงานกำจัดกากของเสีย - 15/05/2024
กรมโรงงานฯ เร่งออกใบ ร.ง.4 แต่ยังเข้มงวดการอนุญาตโรงงานกำจัดกากของเสีย
ระเบิดศักยภาพงานพิมพ์ยุคดิจิทัล! แคนนอน จัดทัพพรินเตอร์เกรดอุตสาหกรรม โชว์เทคโนโลยีและโซลูชันสุดไฮเทคใน "Drupa 2024" - 14/05/2024
ระเบิดศักยภาพงานพิมพ์ยุคดิจิทัล! แคนนอน จัดทัพพรินเตอร์เกรดอุตสาหกรรม โชว์เทคโนโลยีและโซลูชันสุดไฮเทคใน "Drupa 2024"
เหตุเพลิงไหม้ที่มาบตาพุดดับสนิท!! เร่งหาสาเหตุ กำชับทุกนิคมฯ เข้มงวด - 13/05/2024
เหตุเพลิงไหม้ที่มาบตาพุดดับสนิท!! เร่งหาสาเหตุ กำชับทุกนิคมฯ เข้มงวด
"พิมพ์ภัทรา" ห่วงหน้าฝนทำสารพิษจาก "กากแคดเมียม" ปนเปื้อนลงน้ำ - 08/05/2024
"พิมพ์ภัทรา" ห่วงหน้าฝนทำสารพิษจาก "กากแคดเมียม" ปนเปื้อนลงน้ำ ระบุขณะนี้พยายามขนกากแคดเมียมที่อยู่นอกอาคารเข้าไปเก็บในอาคาร และทำให้เป็นไปตามแผนเพื่อคลายความกังวลของประชาชน
สกสว. ผนึก 4 หน่วยงานพันธมิตร ถกความพร้อม AI ไทย พร้อมหนุนแผนใช้สมรรถนะปัญญาประดิษฐ์ยกเครื่องอุตฯ เป้าหมายและระบบ ววน. ของประเทศ - 08/05/2024
สกสว. ผนึก 4 หน่วยงานพันธมิตร ถกความพร้อม AI ไทย พร้อมหนุนแผนใช้สมรรถนะปัญญาประดิษฐ์ยกเครื่องอุตฯ เป้าหมายและระบบ ววน. ของประเทศ
ฟังฟรี! งานสัมมนาสัญจร "ขับเคลื่อนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัจฉริยะ เพื่อความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน" โดยกรมโรงงาน - 07/05/2024
ฟังฟรี! งานสัมมนาสัญจร "ขับเคลื่อนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัจฉริยะ เพื่อความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน" โดยกรมโรงงาน
กมธ.อุตสาหกรรม ยกบทเรียนไฟไหม้กากเคมีระยอง จี้รัฐเร่งสำรวจทั่วไทยสกัดซ้ำรอย - 02/05/2024
กมธ.อุตสาหกรรม ยกเหตุไฟไหม้กากเคมีที่ระยองเป็นบทเรียน จี้รัฐเร่งสำรวจทั่วประเทศป้องกันเกิดเหตุซ้ำ จัดการความหย่อนยานการบังคับใช้กฎหมายพร้อมให้เร่งเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
BWG ยกระดับธุรกิจขยะอุตสาหกรรม ลุยปั้นรายได้ "SRF" ขานรับนโยบายลดการปล่อย CO2 - 24/04/2024
BWG ยกระดับธุรกิจขยะอุตสาหกรรม ลุยปั้นรายได้ "SRF" ขานรับนโยบายลดการปล่อย CO2
ส.อ.ท. แนะมาตรการจัดการของเสียอันตรายจากโรงงาน ป้องกันซ้ำรอยกรณีกากแคดเมียม - 18/04/2024
ส.อ.ท. แนะมาตรการจัดการของเสียอันตรายจากโรงงาน ป้องกันซ้ำรอยกรณีกากแคดเมียม
รมว.อุตฯคุมเข้มมาตรการขนย้ายกากแคดเมียม-ความแข็งแรงบ่อฝังกลบ เร่งทำความเข้าใจชุมชนรอบรง.ตาก - 17/04/2024
รมว.อุตฯคุมเข้มมาตรการขนย้ายกากแคดเมียม-ความแข็งแรงบ่อฝังกลบ เร่งทำความเข้าใจชุมชนรอบรง.ตาก
"พิมพ์ภัทรา"สั่งปูพรมตรวจสอบกากแคดเมียมทั้งสมุทรสาคร-จว.ใกล้เคียงหลังพบเพิ่มกว่า 1 พันตัน - 09/04/2024
"พิมพ์ภัทรา"สั่งปูพรมตรวจสอบกากแคดเมียมทั้งสมุทรสาคร-จว.ใกล้เคียงหลังพบเพิ่มกว่า 1 พันตัน
นับถอยหลังยานยนต์ไทย หลังจีนรุกตลาด-เสี่ยงปิดโรงงาน แนะทบทวนมาตรการ EV - 03/04/2024
นับถอยหลังยานยนต์ไทย หลังจีนรุกตลาด-เสี่ยงปิดโรงงาน แนะทบทวนมาตรการ EV
เอปสัน ประเทศไทยเปิดโซลูชั่น เซ็นเตอร์ รวมครบทุกนวัตกรรมผสานความยั่งยืน ตอบโจทย์การปรับตัวของลูกค้า B2B - 02/04/2024
เอปสัน ประเทศไทยเปิดโซลูชั่น เซ็นเตอร์ รวมครบทุกนวัตกรรมผสานความยั่งยืน ตอบโจทย์การปรับตัวของลูกค้า B2B
จีนตั้งเป้าพึ่งพาตนเองได้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 06/03/2024
จีนตั้งเป้าพึ่งพาตนเองได้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 103 หน้า: จำนวนทั้งหมด 2041 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.