สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
ผู้ประกอบการ

บิ๊กคอร์ปปักหมุดไทยฐานเศรษฐกิจใหม่ ทีมปฏิบัติการเชิงรุก – บีโอไอ เร่งเครื่อง ดึงลงทุนจากต่างประเทศ
  07/03/2023
หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร ผู้แทนการค้าไทย ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และหัวหน้าทีมปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เปิดเผยว่า ทีมปฏิบัติการเชิงรุกได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ “Better and Green Thailand 2030” เพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะ 10 ปีข้างหน้า โดยมีเป้าหมายดึงดูดการลงทุนมากกว่า 2 ล้านล้านบาท สร้างตำแหน่งงานใหม่ 625,000 อัตรา และเพิ่มจีดีพีของประเทศอีก 1.7 ล้านล้านบาท ซึ่งการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดึงดูดการลงทุนใหม่จากต่างประเทศ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า ดิจิทัล และอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการริเริ่มออกวีซ่าประเภทใหม่สำหรับผู้พำนักระยะยาว (Long-term Resident หรือ LTR Visa) เพื่อดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ ผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ ผู้ที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย ผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ และผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี ให้เข้ามาทำงานและอยู่อาศัยระยะยาวในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ และทำให้ประเทศไทยมีกลุ่มบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตได้

“ประเทศไทยมีเป้าหมายก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2050 ด้วยการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดมากกว่าร้อยละ 50 ในปี 2043 เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจลงทุนในประเทศไทย รวมถึงเราเป็นฮับของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคนี้ ที่มีผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ระดับโลกเลือกใช้ไทยเป็นฐานผลิต เช่น เกรท วอลล์ มอเตอร์ (GMW) เอสเอไอซี มอเตอร์ (MG) บีวายดี ออโต้ (BYD) รวมถึงฟ็อกซ์คอนน์ที่ร่วมมือกับ ปตท. เป็นต้น ขณะที่อุตสาหกรรมดิจิทัล มีการลงทุนขนาดใหญ่จาก Amazon Web Services (AWS) ผู้ให้บริการ Data Center และ Cloud Service ในระดับ Hyperscale อันดับหนึ่งของโลก ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยยกระดับทักษะและการเข้าถึงดิจิทัลของคนไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้มีโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น นอกจากนี้ เมื่อเร็ว ๆ นี้ จากการเดินทางไปชักจูง การลงทุนที่สหรัฐอเมริกา ได้พบกับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของโลก เช่น Google, Western Digital, Analog Devices ล้วนมีแผนขยายการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น” หม่อมหลวงชโยทิต กล่าว

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ท่ามกลางวิกฤตแบ่งขั้วทางการเมืองระหว่างประเทศ ทำให้เกิดการโยกย้ายฐานผลิตครั้งใหญ่ ด้วยจุดแข็งของ ประเทศไทยทั้งด้านความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรที่มีคุณภาพ อุตสาหกรรมสนับสนุนที่แข็งแกร่ง และศักยภาพการเป็นศูนย์กลางในหลาย ๆ ด้านของอาเซียน รวมถึงนโยบายสนับสนุนต่าง ๆ ของภาครัฐ เช่น การส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ต้นน้ำ ดิจิทัล และพลังงานสะอาด ทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกได้เลือกใช้ไทยเป็นฐานลงทุนธุรกิจใหม่ ๆ โดยเฉพาะใน 5 อุตสาหกรรมมุ่งเป้า ได้แก่ ยานยนต์ไฟฟ้า ดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ BCG และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยมียอดขอรับส่งเสริม การลงทุน 5 อุตสาหกรรมนี้ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2563 – 2565) รวมกัน 2,687 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนกว่า 6 แสนล้านบาท ดังนี้

- อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน รวมทั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า มียอดขอรับส่งเสริมรวม 46 โครงการ มูลค่า 78,115 ล้านบาท ผู้ประกอบการรายสำคัญ เช่น เมอร์เซเดส-เบนซ์, เกรท วอลล์ มอเตอร์, เอสเอไอซี มอเตอร์ (เอ็มจี), บีวายดี ออโต้, ฮอริษอน พลัส, กลุ่มพลังงานบริสุทธิ์, อีวีโลโม เทคโนโลยีส์ เป็นต้น

- อุตสาหกรรมดิจิทัล มียอดขอรับส่งเสริมรวม 420 โครงการ มูลค่า 64,481 ล้านบาท เช่น อะเมซอน ดาต้า เซอร์วิสเซส, อาลีบาบา คลาวด์, หัวเว่ย เทคโนโลยี่, เทเลเฮ้าส์, กลุ่มทรู เป็นต้น

- อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ มียอดขอรับส่งเสริมรวม 92 โครงการ มูลค่า 113,990 ล้านบาท เช่น ซีเกท เทคโนโลยี, เวสเทิร์น ดิจิตอล, ไมโครชิพ เทคโนโลยี, แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์, แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์, โตชิบา เซมิคอนดัคเตอร์, ชิโคนี่ อีเลคทรอนิคส์

- อุตสาหกรรม BCG มียอดขอรับส่งเสริมรวม 1,911 โครงการ มูลค่า 305,170 ล้านบาท เช่น เนเชอร์เวิร์คส, จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล, พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม, พูแรค, เนสท์เล่, อายิโนะโมะโต๊ะ, สไปเบอร์, เอ็นวิคโค เป็นต้น

- อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มียอดขอรับส่งเสริมรวม 218 โครงการ มูลค่า 53,104 ล้านบาท เช่น เดอะ สตูดิโอ พาร์ค, กันตนา สตูดิโอ, กราวิตี้ เกม เทค, แพนดอร่า โพรดักชั่น เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทข้ามชาติหลายรายได้ตัดสินใจเข้ามาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาค (Regional Headquarter) ในประเทศไทย เช่น อโกดา, หัวเว่ย เทคโนโลยี่, อาร์เซลิก ฮิตาชิ, อายิโนะโมะโต๊ะ, นิสชิน ฟู้ดส์, อัลสตอม, โตโยต้า มอเตอร์, นิปปอนสตีล เป็นต้น บริษัทเหล่านี้ใช้ประเทศไทยเป็นฐานหลัก ในการกำกับดูแลและให้บริการกับบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค ภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่ บีโอไอได้ออกมาตรการส่งเสริมการย้ายฐานธุรกิจแบบครบวงจร (Relocation Program) เพื่อกระตุ้นให้บริษัทชั้นนำจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศไทยมากขึ้น อีกทั้งบีโอไอได้ร่วมมือกับกรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และธนาคารแห่งประเทศไทย จัดตั้งบริการช่องทางอำนวยความสะดวกออนไลน์สำหรับกิจการสำนักงานภูมิภาค (ระบบ HQ Biz Portal) โดยจะให้บริการไปพร้อมกับศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนอย่างครบวงจร ทั้งการจัดตั้งกิจการสำนักงานภูมิภาคและการนำเข้าผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

สำหรับแผนการดึงลงทุนของบีโอไอในปีงบประมาณ 2566 ได้วางแผนจัดกิจกรรมเชิงรุกเจาะกลุ่มเป้าหมายกว่า 200 ครั้ง ทั้งการจัดคณะโรดโชว์จากส่วนกลางและสำนักงานบีโอไอ 16 แห่งทั่วโลก เพื่อเผยแพร่มาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่และโอกาสการลงทุนในประเทศไทย การจัดสัมมนารายประเทศ รายอุตสาหกรรม การจับมือกับกลุ่มที่จะมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น ธนาคารใหญ่ บริษัทที่ปรึกษา สมาคมอุตสาหกรรม และหน่วยงานพันธมิตร และการเดินสายพบปะบริษัทสำคัญ โดยมีนักลงทุนเป้าหมายหลัก คือ ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน เกาหลี อินเดีย สหรัฐอเมริกา และประเทศในยุโรป เช่น เยอรมนี ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น

นายนฤตม์ กล่าวว่า บีโอไอมุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยยกระดับไปสู่เศรษฐกิจใหม่ สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ “Better and Green Thailand 2030” ของรัฐบาล โดยเฉพาะการสนับสนุนให้ ผู้ประกอบการไทยมีการปรับตัวให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งการใช้พลังงานสะอาดและการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ ผ่านมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไปสู่ Smart และ Sustainable Industry โดยช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มียอดขอรับส่งเสริมในกลุ่มนี้ทั้งสิ้น 958 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนกว่า 71,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ บีโอไอยังส่งเสริมการกระจายการลงทุนให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่เป้าหมายต่าง ๆ ทั่วประเทศ เช่น พื้นที่อีอีซี พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และเมืองต้นแบบ พื้นที่ 20 จังหวัดรายได้ต่อหัวต่ำ รวมถึงเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างทั่วถึงด้วย

ที่มาของข่าว: BOI
ผู้ผลิตแบตเตอรี่จีนขานรับผลิตเซลล์ในไทย คาดลงทุนกว่า 30,000 ล้านบาท
    บีโอไอ เผยผลการจัดโรดโชว์การลงทุนที่จีน ผู้ผลิตแบตเตอรี่ชั้นนำตอบรับมาตรการส่งเสริม ...
  17/04/2024

บีโอไอจับมือค่ายรถยนต์ MG ดึงผู้ผลิตชิ้นส่วนเข้าซัพพลายเชน EV
    บีโอไอ ผนึกกำลังค่ายรถยนต์ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่ “MG” และเครือข่ายพันธมิตร ร่วมจัดงานใหญ่ “MG Sourcing Day” ...
  10/04/2024

บีโอไอ บุกแดนมังกร ดึงผู้ผลิตแบตเตอรี่ระดับโลกลงทุนไทย
    บีโอไอ จัดคณะโรดโชว์ประเทศจีน ...
  10/04/2024

BOI เตรียมโรดโชว์จีน 7-10 เม.ย. จีบผู้ผลิตแบตรถ EV ตั้งฐานผลิตในไทย
    BOI เตรียมโรดโชว์จีน 7-10 เม.ย. จีบผู้ผลิตแบตรถ EV ตั้งฐานผลิตในไทย
  05/04/2024


ข่าว BOIอื่นๆ
บีโอไอ ดันไทยศูนย์กลางจัดงานมหกรรมระดับโลก พร้อมเสริมแกร่งฐานอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร - 04/04/2024
บีโอไอดันไทยเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยว - อิเล็กทรอนิกส์ โดยเปิดส่งเสริมการจัดมหกรรมดนตรี กีฬา และเทศกาลนานาชาติ เพื่อกระตุ้นศักยภาพไทยเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดงานระดับโลก พร้อมปรับปรุงประเภทกิจการอิเล็กทรอนิกส์ รองรับกระแสย้ายฐานผลิต และสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCB) ในประเทศไทย
บอร์ดอีวี เคาะมาตรการหนุนใช้รถบัส-รถบรรทุกอีวี พร้อมสร้างฐานแบตเตอรี่ ดันไทยศูนย์กลางอีวี - 06/03/2024
บอร์ดอีวีเคาะ 2 มาตรการสำคัญ สนับสนุนการใช้อีวีเชิงพาณิชย์ ทั้งรถโดยสารไฟฟ้า (E-Bus) และรถบรรทุกไฟฟ้า (E-Truck) พร้อมออกแพ็กเกจสนับสนุนผู้ผลิตแบตเตอรี่ระดับเซลล์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงาน เสริมแกร่งอุตสาหกรรมอีวีไทย เดินหน้าสู่ศูนย์กลางอีวีอาเซียน
บอร์ด BOI เร่งปลดล็อกอุปสรรคลงทุน-เพิ่มความสามารถแข่งขัน มุ่งสู่รัฐสนับสนุน - 07/02/2024
บอร์ด BOI เร่งปลดล็อกอุปสรรคลงทุน-เพิ่มความสามารถแข่งขัน มุ่งสู่รัฐสนับสนุน
บีโอไอ จับมือ ยูโอบี ลงนามความร่วมมือ ดึงเม็ดเงินลงทุนต่างชาติเข้าไทย และส่งเสริมการลงทุนทั่วอาเซียน - 15/01/2024
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และนายตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยและทั่วภูมิภาคอาเซียน
บีโอไอเคาะมาตรการส่งเสริมลงทุนแก้ปัญหา PM 2.5 ผลักดันการลงทุนสีเขียว - 05/01/2024
บีโอไอเคาะมาตรการส่งเสริมลงทุนแก้ปัญหา PM 2.5 ผลักดันการลงทุนสีเขียว
บีโอไอหนุนผู้ผลิตชิ้นส่วนเชื่อมซัพพลายเชนระดับโลก จัดงาน “BYD Sourcing Day” จับคู่ธุรกิจกว่า 160 บริษัท - 20/07/2023
บีโอไอ มุ่งดึงศักยภาพผู้ประกอบการทุกระดับเชื่อมต่อซัพพลายเชนระดับโลก ล่าสุดผนึกเครือข่ายพันธมิตรจัดงานใหญ่ “BYD Sourcing Day” จับคู่ผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศกับผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า รายใหญ่ “บีวายดี” ใน 7 กลุ่มชิ้นส่วนสำคัญและบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างโอกาสในการใช้ชิ้นส่วนในประเทศให้มากขึ้น โดยเกิดการจับคู่ธุรกิจกว่า 160 บริษัท
บีโอไอแจงพานาโซนิคมีแผนลงทุนในไทยต่อเนื่อง เผยยอดลงทุนกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ 5 เดือนกว่า 1.4 แสนล้าน - 04/07/2023
บีโอไอชี้พานาโซนิคปรับฐานผลิต เป็นการปรับกลยุทธ์ระดับโลกของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ล่าสุดลงทุนในไทยเพิ่ม โดยย้ายฐานผลิตอุปกรณ์อัตโนมัติจากจีนและญี่ปุ่นมาไทย บีโอไอย้ำอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทยอยมาลงทุนไทยต่อเนื่อง หลังเดินสายเจาะกลุ่มเป้าหมายดึงลงทุน เผย 5 เดือน มียอดส่งเสริมลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แล้วกว่า 143,000 ล้านบาท
บีโอไอปลื้มทุนเยอรมนี - ฝรั่งเศส สนใจลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ อีวี ในไทย - 03/07/2023
บีโอไอเผยความสำเร็จกิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศเยอรมนี – ฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 18 - 23 มิ.ย. 66 เจาะกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนยานยนต์ (อีวี) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงอุตสาหกรรมการแพทย์และบริการด้านสุขภาพ หลายรายสนใจขยายลงทุนในไทยป้อนตลาดกลุ่มลูกค้าเอเชีย ล่าสุดบีโอไอ เตรียมจัดทัพโรดโชว์เมืองฉงชิ่งและเฉิงตู เมืองสำคัญ ทางตะวันตกของประเทศจีน ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. – 1 ก.ค. 66 เพื่อดึงอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าชั้นนำมาลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง
บีโอไอผนึก NIA พร้อมเป็นหุ้นส่วนนวัตกรรม ชูไทย Tech & Talent Hub หนุนผู้ประกอบการไทยสู่สากล - 24/06/2023
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) จัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลกจาก 132 ประเทศทั่วโลก ในปี 2565 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 43 ขยับขึ้น 1 อันดับจากปี 2564 และเป็นอันดับ 3 ในอาเซียน ขณะที่ดัชนี Global Startup Ecosystem Index 2023 ไทยอยู่ในอันดับที่ 74 ขยับขึ้นจากอันดับที่ 99 ในปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมของไทยที่ดีขึ้น
บีโอไอเผยยอดส่งเสริมลงทุนไตรมาสแรก 1.8 แสนล้าน ผู้ประกอบการแห่ยื่นใช้สิทธิตามมาตรการใหม่ - 22/05/2023
บีโอไอเผยยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนไตรมาสแรก ปี 2566 มูลค่ารวมกว่า 1.8 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 77 นำโดยกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาหาร แปรรูป เคมีภัณฑ์ ยานยนต์และชิ้นส่วน หลังผู้ประกอบการยื่นขอใช้สิทธิตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ พร้อมมุ่งยกระดับผู้ประกอบการสู่ Smart and Sustainable Industry รองรับไทยเป็นฐานการผลิตระดับโลก
ฉางอันทุ่มลงทุน 9,800 ล้านบาท ตั้งฐานผลิต EV 1 แสนคัน ป้อนตลาดโลก - 23/04/2023
ฉางอัน ออโตโมบิล ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของจีน ประกาศลงทุนในไทย 9,800 ล้านบาท เตรียมยื่นขอรับการส่งเสริมจากบีโอไอ เพื่อสร้างฐานการผลิตรถยนต์ EV พวงมาลัยขวาแห่งแรกนอกประเทศจีน 1 แสนคัน เพื่อส่งออกทั่วโลก บีโอไอย้ำเดินหน้าดึงบริษัทชั้นนำลงทุน EV ดันไทยเป็นฐานการผลิตหลักของโลก
บีโอไอเคาะส่งเสริมลงทุนกว่า 5 หมื่นล้าน เสริมแกร่งโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน – ดิจิทัล - 24/03/2023
บอร์ดบีโอไอ อนุมัติโครงการลงทุนกว่า 5 หมื่นล้านบาท เสริมความแข็งแกร่งโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ทั้งในด้านพลังงานและดิจิทัล เผยบริษัทต่างชาติเลือกใช้ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศจากมาตรการใหม่ พร้อมตั้งคณะทำงานบูรณาการ 4 หน่วยงานอำนวยความสะดวกนักลงทุน ขยายขอบเขต LTR Visa ครอบคลุมอุตสาหกรรมเป้าหมายและความเชี่ยวชาญพิเศษ
บอร์ดบีโอไอเล็งอนุมัติลงทุนอุตฯเป้าหมายล็อตใหญ่ มี.ค.นี้ - 07/03/2023
บอร์ดบีโอไอเล็งอนุมัติลงทุนอุตฯเป้าหมายล็อตใหญ่ มี.ค.นี้
บีโอไอหนุนนักลงทุนไทยบุกตลาดต่างประเทศ เปิดหลักสูตรอบรม TOISC รุ่นที่ 21 สร้างเครือข่าย - 22/02/2023
บีโอไอสนับสนุนผู้ประกอบการไทยหาโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ เปิดหลักสูตร“สร้าง นักลงทุนไทยในต่างประเทศ” TOISC รุ่นที่ 21 เพื่อมุ่งยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการไทย โดยเชิญวิทยากร-นักธุรกิจชั้นนำมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การลงทุนในต่างประเทศเพื่อสร้างความพร้อมการขยายธุรกิจและสร้างเครือข่ายในตลาดโลก
บีโอไอเคาะส่งเสริมลงทุนกว่า 1.5 หมื่นล้าน เร่งปลดล็อกอุปสรรค ดึงต่างชาติตั้งสำนักงานภูมิภาคในไทย - 16/01/2023
ประเดิมปี 2566 บอร์ดบีโอไอ อนุมัติโครงการลงทุนกว่า 1.5 หมื่นล้านบาท ขานรับนโยบายสร้าง “เศรษฐกิจใหม่” พร้อมบูรณาการหน่วยงานพันธมิตร เร่งปลดล็อกอุปสรรคการลงทุน เพื่อดึงต่างชาติจัดตั้งสำนักงานภูมิภาค และสร้างกลไกสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน
บีโอไอปลื้ม! ยอดลงทุนปี 65 พุ่งกว่า 6.6 แสนล้าน ยานยนต์ไฟฟ้า - ดิจิทัลปักหมุด ย้ำไทยฐานลงทุนในภูมิภาค - 16/01/2023
บีโอไอเผยยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุน ปี 2565 มูลค่ากว่า 6.6 แสนล้านบาท สูงสุดนับตั้งแต่เกิดการระบาดของไวรัสโควิด อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมดิจิทัล เลือกไทยเป็นฐาน การผลิตสำคัญในภูมิภาค ขณะที่ยอดขอส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) ขยายตัวร้อยละ 36 โดยจีนสูงสุด ตามด้วยญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา
ญี่ปุ่นย้ำไทยหุ้นส่วนเศรษฐกิจสำคัญ เชื่อมั่นยุทธศาสตร์ใหม่บีโอไอตอบโจทย์นักลงทุน - 05/01/2023
บีไอไอเผยความสำเร็จกิจกรรมชักจูงการลงทุนประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับอีอีซี - กนอ. เมื่อวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2565 นักลงทุนญี่ปุ่นย้ำประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนสำคัญ ยืนยันใช้เป็นฐานการผลิตหลักในภูมิภาคอาเซียน พร้อมมีแผนขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เชื่อมั่นยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนใหม่มีเป้าหมายร่วมกัน เน้นยกระดับอุตสาหกรรม ลดอุปสรรคการลงทุน และเพื่อสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องกับกลุ่มนักลงทุนญี่ปุ่นในไทย บีโอไอร่วมกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) และหอการค้าญี่ปุ่น (JCC) เตรียมจัดสัมมนายุทธศาสตร์ใหม่ วันที่ 19 ธันวาคม นี้
บีโอไอ - บสย. หารือแนวทางส่งเสริม Startup - 06/12/2022
บีโอไอ - บสย. หารือแนวทางส่งเสริม Startup
บีโอไอนำทีมผู้บริหารหารือ ส.อ.ท. ยกระดับอุตสาหกรรมไทย สร้างเศรษฐกิจใหม่ - 29/11/2022
บีโอไอนำทีมผู้บริหารหารือ ส.อ.ท. ยกระดับอุตสาหกรรมไทย สร้างเศรษฐกิจใหม่
บีโอไอผนึกอีอีซี – การนิคมฯ บุกญี่ปุ่น จัดสัมมนายุทธศาสตร์ใหม่ เร่งดึงการลงทุนมาไทย - 25/11/2022
บีไอไอเตรียมจัดทัพชักจูงการลงทุนญี่ปุ่น ร่วมกับสำนักงานอีอีซี และ กนอ. โดยจะเดินสายพบปะองค์กรพันธมิตรและสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น เพื่อร่วมกันผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย พร้อมจัดสัมมนาใหญ่ “Thailand Investment Promotion Policy: NEW Economy, NEW Opportunities” นำเสนอยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล หวังดึงให้ญี่ปุ่นขยายการลงทุนในไทยมากขึ้น
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 11 หน้า: จำนวนทั้งหมด 204 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.