สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
ผู้ประกอบการ

สศอ. เผย MPI เม.ย. 2567 พลิกขยายตัวร้อยละ 3.43 หลังหดตัวต่อเนื่อง 18 เดือนติด
  05/06/2024
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เมษายน 2567 อยู่ที่ระดับ 90.34 ขยายตัวร้อยละ 3.43 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกหลังหดตัวต่อเนื่อง 18 เดือน จากการส่งออกที่ขยายตัว ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่อง เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว และฐานต่ำในปีก่อน พร้อมปรับประมาณการดัชนี MPI ปี 2567 คาดขยายตัวร้อยละ 0.0 - 1.0 ด้านการขยายตัวของเศรษฐกิจ (GDP) ภาคอุตสาหกรรม ปี 2567 คาดขยายตัวร้อยละ 0.5 ? 1.5

นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่องฟู รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เมษายน 2567 อยู่ที่ระดับ 90.34 ขยายตัวร้อยละ 3.43 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกหลังหดตัวต่อเนื่อง 18 เดือน อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ ร้อยละ 55.26 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการส่งออกกลับมาขยายตัว โดยการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ อาวุธ รถถัง และอากาศยานรบ) ขยายตัวร้อยละ 14.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมถึงภาคการท่องเที่ยวขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว และฐานต่ำในปีก่อน อย่างไรก็ตาม ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 4 เดือนแรกของปี 2567 เฉลี่ยอยู่ที่ 98.28 หดตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.06 และอัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 59.13 เนื่องจากการผลิตยานยนต์ลดลงเป็นเดือนที่ 9 ติดต่อกัน จากการหดตัวของการบริโภคภายในประเทศ และปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ทำให้ผู้บริโภคยังคงระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอย รวมถึงต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น เป็นปัจจัยที่กดดันให้ MPI หดตัว ทั้งนี้ สศอ. ปรับประมาณการดัชนี MPI ปี 2567 อยู่ที่ขยายตัวร้อยละ 0.0 - 1.0 ด้านการขยายตัวของเศรษฐกิจ (GDP) ภาคอุตสาหกรรม ปี 2567 คาดขยายตัวร้อยละ 0.5 ? 1.5

สำหรับระบบการเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาพรวมของไทยเดือนพฤษภาคม 2567 ?ส่งสัญญาณฟื้นตัวระยะสั้น? โดยปัจจัยภายในประเทศฟื้นตัวตามความเชื่อมั่นทางธุรกิจ การนำเข้าสินค้าทุนและวัตถุดิบที่ปรับเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปัจจัยต่างประเทศ ส่งสัญญาณฟื้นตัวระยะสั้น จากการฟื้นตัวของสหรัฐอเมริกา และผลผลิตในสหภาพยุโรป รวมทั้งภาคการผลิตของญี่ปุ่นที่มีแนวโน้มฟื้นตัวจากการจ้างงาน ที่เพิ่มขึ้น

?สศอ. ปรับประมาณการดัชนี MPI ปี 2567 อยู่ที่ขยายตัวร้อยละ 0.0 - 1.0 จากประมาณการเดิมขยายตัวร้อยละ 2.0 - 3.0 ด้านการขยายตัวของเศรษฐกิจ (GDP) ภาคอุตสาหกรรม ปี 2567 คาดขยายตัว ร้อยละ 0.5 ? 1.5 จากประมาณการครั้งก่อนคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.0 - 3.0 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับหน่วยงานทางเศรษฐกิจอื่น ๆ โดยมีสาเหตุหลักจากปัญหาหนี้สินครัวเรือนในประเทศและอัตราดอกเบี้ย มีระดับสูง ต้นทุนพลังงานและค่าจ้างปรับตัวสูงขึ้น สภาพภูมิอากาศแปรปรวนกระทบอุตสาหกรรมที่พึ่งพาผลผลิตทางการเกษตร ปัญหาสินค้านำเข้าราคาถูกล้นตลาดประเทศไทย รวมถึงปัจจัยต่างประเทศ อาทิ

เศรษฐกิจคู่ค้าหลักบางประเทศอาจฟื้นตัวช้ากว่าที่คาด การเลือกตั้งผู้นำในหลายประเทศ ปัญหาเชิง ภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อ และสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน? นางศิริเพ็ญ กล่าว

สำหรับอุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลบวกต่อดัชนีผลผลิตเดือนเมษายน 2567 เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่

เครื่องจักรอื่น ๆ ที่ใช้งานทั่วไป ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 24.19 จากผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ เป็นหลัก เนื่องจากความต้องการเพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด รวมถึงผู้ผลิตสามารถพัฒนาสินค้าได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค เช่น เพิ่มความสามารถในการกรอง PM 2.5 โดยขยายตัวทั้งตลาดในประเทศ และตลาดส่งออกไปสหรัฐฯ ยุโรป เอเชีย และตะวันออกกลาง

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.78 จากผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องบิน และแก๊สโซฮอล์ 91 เป็นหลัก ตามภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ปีนี้คึกคักกว่าปีก่อน ส่งผลให้มีการเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาเพิ่มขึ้น

อาหารสัตว์สำเร็จรูป ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 18.11 จากผลิตภัณฑ์ อาหารสัตว์เลี้ยง อาหารไก่ และอาหารสุกร เป็นหลัก ตามกระแสการดูแลสัตว์เลี้ยงเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะการส่งออกขยายตัวจากตลาดยุโรป รวมถึงการรับจ้างผลิตให้ลูกค้าต่างประเทศ สำหรับอาหารสำเร็จรูปในกลุ่มปศุสัตว์ขยายตัวตามความต้องการของตลาด

สำหรับอุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลลบต่อดัชนีผลผลิตเดือนเมษายน 2567 เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่

ชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หดตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 17.16 จากผลิตภัณฑ์ Integrated circuits (IC) และ PCBA เป็นหลัก ตามการชะลอตัวของตลาดอิเล็กทรอนิกส์โลก และผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันมีความซับซ้อนและมีมูลค่าต่อหน่วยสูง ส่งผลให้ปริมาณการผลิตลดลง

ยานยนต์ หดตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 6.82 จากรถบรรทุกปิคอัพ รถยนต์นั่งขนาดเล็ก และรถยนต์นั่งขนาดใหญ่ เป็นหลัก ตามการหดตัวของตลาดในประเทศที่ลดลงร้อยละ 27.97 จากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ผู้บริโภคมีกำลังซื้อลดลง และสถาบันการเงินยังคงความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ ประกอบกับการส่งออกลดลงร้อยละ 6.81 ตามความต้องการสินค้าของประเทศคู่ค้าลดลง

คอนกรีต ปูนซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์ หดตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 7.39 จากผลิตภัณฑ์พื้นสำเร็จรูป และเสาเข็มคอนกรีต เป็นหลัก ตามการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ ลูกค้ากลุ่มโมเดิร์นเทรดและตัวแทนจำหน่ายชะลอคำสั่งซื้อเนื่องจากมีสินค้าในสต๊อกจำนวนมาก

ที่มาของข่าว: RYT9
เปิด 22 กลุ่มอุตสาหกรรมเสี่ยงวิกฤติ หลังสินค้าจีนราคาถูกทุ่มตลาด
    เปิด 22 กลุ่มอุตสาหกรรมเสี่ยงวิกฤติ หลังสินค้าจีนราคาถูกทุ่มตลาด ...
  12/07/2024

'พิมพ์ภัทรา - ส.อ.ท.' ตั้ง 4 คณะทำงาน ดัน 22 อุตสาหกรรมพ้นวิกฤติเศรษฐกิจโลก
    “พิมพ์ภัทรา” หารือ “ส.อ.ท.” หลังเผชิญกติกาใหม่โลก ทำ 22 ...
  11/07/2024

จีนเผยอุตสาหกรรมโดรนเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งปีแรก
    จีนเผยอุตสาหกรรมโดรนเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งปีแรก
  11/07/2024

‘พาณิชย์’ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเจรจา FTA ไทย-เกาหลีใต้ รอบแรก 9-11 ก.ค.นี้
    ‘พาณิชย์’ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเจรจา FTA ไทย-เกาหลีใต้ รอบแรก 9-11 ก.ค.นี้ ที่กรุงเทพฯ ...
  10/07/2024


ข่าวเศรษฐกิจอื่นๆ
ภาคผลิตอุตสาหกรรมกลับมา -2.1% ทำการฟื้นตัวรายได้ไม่เท่าเทียม - 09/07/2024
วิจัยกรุงศรี เผย เศรษฐกิจเดือน พ.ค.ฟื้นตัว แต่ยังมีความไม่เท่าเทียมกันในแต่ละสาขาเศรษฐกิจ แม้ปัจจัยเชิงวัฏจักรหนุนการฟื้นตัวของอุปสงค์ แต่ปัจจัยเชิงโครงสร้างสร้างแรงกดดันต่อภาคการผลิตและการจ้างงานในหลายอุตสาหกรรม ชี้ ภาคผลิตอุตสาหกรรมกลับมา -2.1% กระทบต่อการฟื้นตัวของรายได้ของแรงงานในแต่ละกลุ่มต่างกัน
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม พฤษภาคม 2567 หดตัว 1.54% ระบบเตือนภัยส่งสัญญาณชะลอตัว - 09/07/2024
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) พ.ค. 2567 อยู่ที่ระดับ 98.34 หดตัว 1.54% สะท้อนภาคอุตสาหกรรมไทยยังไม่ฟื้นตัว หลังปัญหาหนี้ครัวเรือน ดอกเบี้ย พลังงานยังสูง ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “ส่งสัญญาณชะลอตัว” จากความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมลดลง ภัยแล้ง
สินค้าจ่อปรับขึ้นราคา 4-5% ตามค่าขนส่ง "ส.อ.ท." ขีดเส้นตายใน 3 เดือน - 09/07/2024
สินค้าจ่อปรับขึ้นราคา 4-5% ตามค่าขนส่ง "ส.อ.ท." ขีดเส้นตายใน 3 เดือน หลังสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยปรับขึ้นราคา 9% ตามราคาน้ำมันดีเซลที่ทะลุ 30 บาทต่อลิตร แนะรัฐบาลปรับโครงสร้างราคาน้ำมันแก้ปัญหาระยะยาว
"บีวายดี" เปิดโรงงานผลิตในไทย มุ่งสู่ Hub ยานยนต์ไฟฟ้าอาเซียนเต็มรูปแบบ - 08/07/2024
"บีวายดี" เปิดโรงงานผลิตในไทย มุ่งสู่ Hub ยานยนต์ไฟฟ้าอาเซียนเต็มรูปแบบ
ไต้หวันเปิดตัวแคมเปญ "Go Green with Taiwan" ชวนคนไทยส่งไอเดียพัฒนาโซลูชันสีเขียว พร้อมผนึกกำลังพันธมิตรนานาชาติสร้างอนาคตที่ยั่งยืน - 08/07/2024
ไต้หวันเปิดตัวแคมเปญ "Go Green with Taiwan" ชวนคนไทยส่งไอเดียพัฒนาโซลูชันสีเขียว พร้อมผนึกกำลังพันธมิตรนานาชาติสร้างอนาคตที่ยั่งยืน
เยอรมนีเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวมากกว่าที่คาดในเดือนพ.ค. - 08/07/2024
เกาหลีใต้เผยยอด FDI ร่วง 10.3% ในครึ่งแรกปี 67
กำไรภาคอุตสาหกรรมจีนเดือนพ.ค.เพิ่มเพียง 0.7% ตลาดกังวลปัญหาการผลิตส่วนเกิน - 01/07/2024
กำไรภาคอุตสาหกรรมจีนเดือนพ.ค.เพิ่มเพียง 0.7% ตลาดกังวลปัญหาการผลิตส่วนเกิน
เกาหลีใต้เผยการผลิตอุตสาหกรรม-ยอดค้าปลีกลดลงในเดือนพ.ค. - 01/07/2024
เกาหลีใต้เผยการผลิตอุตสาหกรรม-ยอดค้าปลีกลดลงในเดือนพ.ค.
จีนเผย PMI ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.ทรงตัว, PMI ภาคบริการขยายตัวต่อเนื่อง - 01/07/2024
จีนเผย PMI ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.ทรงตัว, PMI ภาคบริการขยายตัวต่อเนื่อง
กรมโรงงานฯ โชว์ตัวเลข 5 เดือนปีนี้ ยอดเปิดโรงงานใหม่สูงกว่าปิด 74% - 27/06/2024
กรมโรงงานฯ โชว์ตัวเลข 5 เดือนปีนี้ ยอดเปิดโรงงานใหม่สูงกว่าปิด 74%
ผลสำรวจชี้บริษัทญี่ปุ่นส่วนใหญ่เห็นว่าไม่จำเป็นต้องขึ้นกำแพงภาษีสินค้าจีนตามสหรัฐ - 24/06/2024
ผลสำรวจชี้บริษัทญี่ปุ่นส่วนใหญ่เห็นว่าไม่จำเป็นต้องขึ้นกำแพงภาษีสินค้าจีนตามสหรัฐ
ส.อ.ท. ร่วมหารือเตรียมการรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในการเยือนประเทศจีน ส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคี - 19/06/2024
ส.อ.ท. ร่วมหารือเตรียมการรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในการเยือนประเทศจีน ส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคี
เอกชนหวั่นดัชนีร่วงต่อเนื่อง แนะรัฐส่งเสริม SMEs และสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ไทย - 19/06/2024
เอกชนหวั่นดัชนีร่วงต่อเนื่อง แนะรัฐส่งเสริม SMEs และสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ไทย
เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.9% ในเดือนพ.ค. - 19/06/2024
เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.9% ในเดือนพ.ค.
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เยอรมนีระส่ำ ถูกบริษัทจีนรุกตีตลาด - 18/06/2024
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เยอรมนีระส่ำ ถูกบริษัทจีนรุกตีตลาด
ชี้ช่องอุตสาหกรรมไทยคว้าโอกาส ในวันที่โลกแบ่งขั้วรุนแรงขึ้น - 17/06/2024
ชี้ช่องอุตสาหกรรมไทยคว้าโอกาส ในวันที่โลกแบ่งขั้วรุนแรงขึ้น
"สสว." จ่อดึงออมสินปล่อยสินเชื่อ "SMEs" สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ - 14/06/2024
"สสว." จ่อดึงออมสินปล่อยสินเชื่อ "SMEs" สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ เผยแผนระยะยาว 5 ปี ต้องทำให้ธุรกิจ SMEs รู้ถึงเทรนด์โลก วิธีการใช้เทคโนโลยี ไม่หลงอยู่ในยุคอนาล็อก ต้องไปข้างหน้า มีความองค์ความรู้
"สสว." วางเป้าดัน "จีดีพี" เอสเอ็มอีเพิ่มเป็น 37% ในปี 67 - 14/06/2024
"สสว." วางเป้าดัน "จีดีพี" เอสเอ็มอีเพิ่มเป็น 37% ในปี 67 เผยเน้นให้ความสำคัญกับการปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์โลก การนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
"SME D Bank" แนะเอสเอ็มอีปรับตัวรับกติกาโลก มุ่ง Green SME สร้างความยั่งยืน - 13/06/2024
"SME D Bank" แนะเอสเอ็มอีปรับตัวรับกติกาโลก มุ่ง Green SME สร้างความยั่งยืน ชี้การเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้เข้าถึงแหล่งทุนเป็นเรื่องสำคัญมาก เร่งสร้าง SMEs ที่มีนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศ
'อินโน พรีคาสท์' ตอกย้ำความเป็นผู้นำ คว้าฉลาก 'ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์' รายแรกและรายเดียวในอุตสาหกรรมพรีคาสท์ - 13/06/2024
'อินโน พรีคาสท์' ตอกย้ำความเป็นผู้นำ คว้าฉลาก 'ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์' รายแรกและรายเดียวในอุตสาหกรรมพรีคาสท์
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 129 หน้า: จำนวนทั้งหมด 2564 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.