สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
ผู้ประกอบการ

IMF ปรับขึ้นจีดีพีไทยปีนี้โต 4.4% ผลการเร่งเครื่องมาตรการระยะสั้น
  25/01/2024
คณะกรรมการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) เปิดเผยผลการประชุมหารือ (Article IV Consultation) กับประเทศไทย ประจำปี 2566 โดยมีผลดังนี้

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยกำลังสูญเสียโมเมนตัมท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง กิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัว 2.6% ในปี 2565 แต่การเติบโตชะลอตัวลงเป็น 1.9% ในไตรมาสที่ 1-3 ปี 2566 แม้ว่าการบริโภคภาคเอกชนที่แข็งแกร่งจะได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวก็ตาม เนื่องจากเศรษฐกิจกำลังเผชิญกับอุปสรรคจากอุปสงค์ภายนอก และการลงทุนในประเทศที่อ่อนแอ อัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลงในเดือน พ.ย.2566 เนื่องจากผลกระทบพื้นฐานของราคาพลังงาน และอาหาร การใช้นโยบายการเงินตึงตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป และการขยายเวลาการอุดหนุนราคาพลังงาน 

ดุลบัญชีเดินสะพัดที่ขาดดุลในปี 2565 สะท้อนถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้น และอุปสงค์ภายนอกที่ชะลอตัวลง ณ สิ้นเดือนก.ย.2566 ดุลบัญชีเดินสะพัดกลับมาเกินดุลเล็กน้อยโดยได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาประเทศไทย ต้นทุนการขนส่งที่ลดลง และการนำเข้าที่ลดลงเมื่อเทียบกับการส่งออก คาดว่าการฟื้นตัวในปี 2566 จะยังคงไม่สดใสนัก ก่อนจะเร่งเครื่องขึ้นได้ในปี 2567 โดยคาดว่าจีดีพีที่แท้จริงจะเติบโต 2.5% ในปี 2566 โดยได้รับแรงหนุนจากการส่งออกภาคบริการและการบริโภคภาคเอกชนที่เร่งตัวขึ้นในไตรมาส 4 ปี 2566 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะอยู่ที่เฉลี่ย 1.3% 

สำหรับการเติบโตในปี 2567 เป็นที่คาดว่าจะเร่งตัวขึ้นได้ในช่วงสั้นๆ เนื่องจากอุปสงค์ภายนอกที่ปรับตัวดีขึ้นและการขยายตัวอย่างแข็งแกร่งของการบริโภคภาคเอกชน โดยได้รับแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นทางการคลังของรัฐบาล ซึ่งภายใต้อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นนี้ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะเร่งตัวขึ้นเล็กน้อยในปี 2567 แต่ยังคงอยู่ในกรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย

ขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดคาดว่าจะเกินดุลเล็กน้อยในปี 2566 และเกินดุลเพิ่มขึ้นอีกในปี 2567 เนื่องจากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของรายได้จากการท่องเที่ยว และต้นทุนการขนส่งสินค้าที่ลดลง ช่วยชดเชยด้านการส่งออกสินค้าที่ชะลอตัวลง

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทย จะถูกกดดันจากความเสี่ยงด้านลบทั้งภายใน และภายนอก การฟื้นตัวของเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงภายนอก ซึ่งรวมถึงการชะลอตัวอย่างกะทันหันของเศรษฐกิจโลก รวมถึงใน "จีน" การเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ภาวะทางการเงินทั่วโลกที่ตึงตัวกว่าที่คาดไว้ และการแตกแยกทางเศรษฐกิจออกเป็นขั้วที่รุนแรงขึ้น 

ส่วนปัจจัยเสี่ยงภายในประเทศจะเพิ่มความไม่แน่นอนต่อเศรษฐกิจไทย เนื่องจาก "การขาดวินัยทางการคลัง" อาจบ่อนทำลายเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค "หนี้ภาคเอกชนที่สูงขึ้น" จะเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพทางการเงิน และ "การพึ่งพาการท่องเที่ยวมากเกินไป" จะเพิ่มความเสี่ยงของประเทศไทยต่อผลกระทบจากปัจจัยภายนอก

ผลการประเมินของไอเอ็มเอฟ

คณะกรรมการไอเอ็มเอฟแสดงความยินดีกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังวิเผชิญวิกฤติการระบาดของโควิด-19 และชื่นชมหน่วยงานของไทยที่สามารถรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาคได้ท่ามกลางปัจจัยกระทบหลายครั้ง

อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของไทยเป็นไปได้ช้ากว่าประเทศอื่นๆ ในอาเซียน และแนวโน้มเศรษฐกิจก็ยังคงไม่แน่นอนโดยมีความเสี่ยงขาลง ด้วยพื้นที่ทางการคลังที่จำกัด และจุดอ่อนเชิงโครงสร้างที่มีมายาวนาน ไอเอ็มเอฟจึงสนับสนุนให้ทางการไทยยังคงดำเนินนโยบายปกติแบบค่อยเป็นค่อยไป ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ขณะเดียวกันก็ดำเนินการปฏิรูปโครงสร้างที่เข้มข้นเพื่อเพิ่มผลผลิต และการเติบโตที่มีศักยภาพ และสร้างความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศไปด้วย

ไอเอ็มเอฟรับทราบถึงมาตรการนโยบายระยะสั้นของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่เพื่อพิจารณาบนจุดยืนทางการคลังที่เป็นกลางแล้ว การสนับสนุนกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืน และมีเป้าหมายชัดเจน ผ่านการใช้โครงข่ายความปลอดภัยทางสังคมที่เพิ่มขึ้น และการใช้ระบบภาษีที่ก้าวหน้าขึ้น อาจเหมาะสมกว่าสำหรับการบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำ

ทั้งนี้ทางการไทยเห็นพ้องกันว่ายุทธศาสตร์การคลังระยะกลางควรมุ่งเป้าไปที่แนวทางการลดหนี้สาธารณะ ในขณะเดียวกัน ก็ให้พื้นที่ทางการคลังสำหรับการลงทุนในทุนมนุษย์และทุนกายภาพ ลดความเสี่ยงจากรัฐวิสาหกิจ และกองทุนนอกงบประมาณ เพิ่มการจัดเก็บรายได้ให้มากขึ้น โดยค่อยๆ เพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มและการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้จ่าย รวมถึงยกเลิกการอุดหนุนราคาพลังงานที่มีราคาแพง ควรเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกๆ

ไอเอ็มเอฟเห็นพ้องว่าจุดยืนของนโยบายการเงินที่เป็นกลางของธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงมีความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ควรมีการเตรียมพร้อมใช้มาตรการทางการเงินที่ตึงตัว ในกรณีที่มีความเสี่ยงเงินเฟ้อทั้งจากภายในหรือภายนอกเกิดขึ้น ไอเอ็มเอฟยินดีกับการผ่อนคลายนโยบายแทรกแซงในภาคการเงิน ซึ่งมีการสนับสนุนให้ทางการพยายามเดินหน้าการลดหนี้ในภาคเอกชนที่สูงขึ้น โดยการอำนวยความสะดวกในการปรับโครงสร้าง ส่งเสริมให้มีการกู้ยืม และปล่อยกู้อย่างมีความรับผิดชอบ และเสริมความแข็งแกร่งของกรอบนโยบายดูแลความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงิน แทนที่จะพึ่งพากลไกการพักหนี้ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายทางจริยธรรม ขณะที่ความพยายามในการเสริมความแข็งแกร่งของกรอบ AML/CFT ก็ยังควรดำเนินต่อไปเช่นกัน

ไอเอ็มเอฟย้ำว่าอัตราแลกเปลี่ยนควรทำหน้าที่เป็นตัวดูดซับแรงกระแทกต่อไป และการแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศควรเป็นไปอย่างจำกัดเพียงเพื่อจัดการกับสภาวะตลาดที่ไม่เป็นระเบียบ และป้องกันการเบี่ยงเบนมากเกินไปในการป้องกันความเสี่ยง และการจัดหาเงินทุนเบี้ยประกันภัยอันเนื่องมาจากผลกระทบที่ไม่ใช่ปัจจัยพื้นฐานขนาดใหญ่ ทั้งนี้ ทางการไทยรับทราบถึงการประเมินเบื้องต้นของไอเอ็มเอฟว่า สถานะภายนอกของประเทศไทยแข็งแกร่งกว่าที่ระบุจากปัจจัยพื้นฐานระยะกลางและนโยบายอันพึงประสงค์ แม้ว่ากรรมการไอเอ็มเอฟบางคนจะยอมรับข้อสงวนของทางการไทยเกี่ยวกับกรอบการประเมินสมดุลภายนอก และขอให้ทางการไทยร่วมมือต่อไปเพื่อแก้ไขประเด็นข้อกังวลต่างๆ 

ทางไอเอ็มเอฟสนับสนุนให้ทางการไทยดำเนินการปฏิรูปโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการลงทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลผลิต ซึ่งทางการไทยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการขจัดกฎระเบียบที่มากเกินไป ยกระดับทักษะกำลังแรงงาน และปฏิรูประบบการคุ้มครองทางสังคม การจัดการความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสร้างความยืดหยุ่นต่อการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน

ที่มาของข่าว: กรุงเทพธุรกิจ
เวิลด์แบงก์ชี้ “จุดอ่อน” ประเทศไทย ทำให้ล้าหลังกว่าใครในอาเซียน
    แม้เศรษฐกิจไทยในปี 2567 นี้ จะมีแนวโน้มขยายตัวมากกว่าปีที่ผ่านมา ที่ขยายตัวเพียง 1.9% ...
  18/04/2024

จีนเผยการผลิตอุตสาหกรรม-ยอดค้าปลีกเดือนมี.ค.ต่ำกว่าคาด,อัตราว่างงานลดลงแตะ 5.2%
    จีนเผยการผลิตอุตสาหกรรม-ยอดค้าปลีกเดือนมี.ค.ต่ำกว่าคาด,อัตราว่างงานลดลงแตะ 5.2%
  17/04/2024

เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนมี.ค. 67 เทียบรายเดือน
    เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนมี.ค. 67 เทียบรายเดือน
  17/04/2024

"ส.อ.ท." จี้รัฐปรับโครงสร้างต้นทุนผลิต รักษาขีดความสามารถแข่งขันภาคอุตฯ
    "ส.อ.ท." จี้รัฐปรับโครงสร้างต้นทุนผลิต รักษาขีดความสามารถแข่งขันภาคอุตฯ ...
  10/04/2024


ข่าวเศรษฐกิจอื่นๆ
"เยลเลน" เริ่มประชุมกับจนท.จีน เรียกร้องเร่งแก้ปัญหาการผลิตมากเกินไป - 09/04/2024
"เยลเลน" เริ่มประชุมกับจนท.จีน เรียกร้องเร่งแก้ปัญหาการผลิตมากเกินไป
"เยลเลน" แนะสหรัฐทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันจีนคุกคามภาคอุตสาหกรรม - 05/04/2024
"เยลเลน" แนะสหรัฐทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันจีนคุกคามภาคอุตสาหกรรม
"เยลเลน" เตรียมเยือนจีนสัปดาห์นี้ เล็งถกปัญหาจีนผลิตมากเกินไปจนกระทบศก.โลก - 04/04/2024
"เยลเลน" เตรียมเยือนจีนสัปดาห์นี้ เล็งถกปัญหาจีนผลิตมากเกินไปจนกระทบศก.โลก
นายกฯ เผย เตรียมหารือปรับค่าจ้างขั้นต่ำในภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง - 03/04/2024
นายกฯ เผย เตรียมหารือปรับค่าจ้างขั้นต่ำในภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
เปิดปัจจัยกระทบส่งออกไทย ปี 2567 โตแค่ 1-2% - 02/04/2024
สรท. จัดงานครบรอบ 30 ปี พร้อมเปิดปัจจัยท้าทายการส่งออกไทยในปี 2567 พร้อม ชูนโยบายสู่ชาติการค้า (Trading Nation) ปรับฉากทัศน์ส่งออกเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน เป้าหมายส่งออกยังมอง 1-2%
เกาหลีใต้ส่งออกเพิ่มขึ้นติดต่อกันเดือนที่ 6 อานิสงส์การส่งออกชิปแข็งแกร่ง - 02/04/2024
เกาหลีใต้ส่งออกเพิ่มขึ้นติดต่อกันเดือนที่ 6 อานิสงส์การส่งออกชิปแข็งแกร่ง
ญี่ปุ่นเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเบื้องต้นเดือนก.พ.ลดลง 0.1% เทียบรายเดือน - 01/04/2024
ญี่ปุ่นเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเบื้องต้นเดือนก.พ.ลดลง 0.1% เทียบรายเดือน
เวียดนามเผยดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม +6.18% ใน Q1/67 - 01/04/2024
เวียดนามเผยดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม +6.18% ใน Q1/67
สหรัฐเดินหน้าสกัดอุตฯชิปจีน อัปเดตมาตรการคุมส่งออกชิป AI-เครื่องมือผลิตชิป - 01/04/2024
สหรัฐเดินหน้าสกัดอุตฯชิปจีน อัปเดตมาตรการคุมส่งออกชิป AI-เครื่องมือผลิตชิป
“ภูมิธรรม” หารือทูตสวิส ย้ำความสัมพันธ์ใกล้ชิดทุกด้าน เร่งผลักดันเจรจา FTA ไทย-เอฟตา(EFTA) ให้สรุปผลปีนี้ - 15/03/2024
“ภูมิธรรม” หารือทูตสวิส ย้ำความสัมพันธ์ใกล้ชิดทุกด้าน เร่งผลักดันเจรจา FTA ไทย-เอฟตา(EFTA) ให้สรุปผลปีนี้
สนค.ชู 8 แนวทางหนุน EV ไทยขึ้นแถวหน้าในอาเซียน - 15/03/2024
สนค.ชู 8 แนวทางหนุน EV ไทยขึ้นแถวหน้าในอาเซียน
ส.อ.ท.เรียกร้อง กนง.ลดดอกเบี้ยด่วน-ตรึงดีเซล-LPG ลดต้นทุนภาคธุรกิจ-ครัวเรือน - 15/03/2024
ส.อ.ท.เรียกร้อง กนง.ลดดอกเบี้ยด่วน-ตรึงดีเซล-LPG ลดต้นทุนภาคธุรกิจ-ครัวเรือน
จีนเตือนสหรัฐคว่ำบาตรถ่านหินรัสเซียเสี่ยงทำราคาพุ่ง - 15/03/2024
จีนเตือนสหรัฐคว่ำบาตรถ่านหินรัสเซียเสี่ยงทำราคาพุ่ง
กระแส EV แผ่ว แบรนด์รถยนต์เริ่มลดการผลิต หั่นยอดขาย หันกลับมาเสนอรถดั้งเดิม-ไฮบริด - 15/03/2024
กระแส EV แผ่ว แบรนด์รถยนต์เริ่มลดการผลิต หั่นยอดขาย หันกลับมาเสนอรถดั้งเดิม-ไฮบริด
มาเลเซียเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนม.ค.โต 4.3% เหนือคาดการณ์ - 14/03/2024
มาเลเซียเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนม.ค.โต 4.3% เหนือคาดการณ์
เอชเอสบีซีเผยผลวิจัย "ประเทศไทยกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้า" - 14/03/2024
Fast & Furious 2.0?: อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ไทยมีโอกาสเติบโต "เร็วและแรง" เหมือนในอดีตหรือไม่?
ส.อ.ท. ชง 4 ข้อเสนอถึงภาครัฐ หนุนไทยสู่ฮับผลิตเอทานอล - 14/03/2024
ส.อ.ท. ชง 4 ข้อเสนอถึงภาครัฐ หนุนไทยสู่ฮับผลิตเอทานอล
'พิมพ์ภัทรา' เร่งไทยผู้นำอีวี คงท็อป10 ยานยนต์ ปลุกเสือตื่นผงาดเวทีโลก - 08/03/2024
"พิมพ์ภัทรา" เร่งไทยสู่ผู้นำยานยนต์ไฟฟ้า คงท็อป10 ยานยนต์โลก กระตุ้นเสือตื่นกลับมาผงาด ชี้โอกาสทำอีวีเชิงพาณิชย์ เหตุผู้เล่นยังน้อย
เอกชน เชื่อรถสันดาปยังไม่ถึงทางตัน ชี้กระแส EV สร้าง "โอกาส" มากกว่า "วิกฤต" - 08/03/2024
เอกชน เชื่อรถสันดาปยังไม่ถึงทางตัน ชี้กระแส EV สร้าง "โอกาส" มากกว่า "วิกฤต"
'กกร.' ชี้เศรษฐกิจไทยยังอ่อนแอ หวังงบเบิกจ่ายปี 67 แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน - 07/03/2024
"กกร." เผย เศรษฐกิจไทยยังอ่อนแอจากหลายปัจจัย ส่งออกยังไม่ฟื้นตัว หนี้ครัวเรือนพุ่ง หวังงบรายจ่ายภาครัฐปี 67 แล้วเสร็จกระตุ้นการใช้จ่าย เกิดการจ้างงานมีรายได้เพิ่มกำลังซื้อ เพิ่มตัวเลือกการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น ฝากรัฐบาลคุมเข้มผักผลไม้นำเข้าที่ไม่ได้รับมาตรฐาน
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 127 หน้า: จำนวนทั้งหมด 2524 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.