สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
ผู้ประกอบการ

กกร.ห่วงเศรษฐกิจโลกยังชะลอฉุดส่งออกไทย
  07/07/2023
นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย ในฐานะประธาน กกร. เป็นประธานในการประชุมเปิดเผยว่า  เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอลงมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 ภาคการผลิตยังคงหดตัวต่อเนื่อง ขณะที่ภาคบริการเริ่มเห็นสัญญาณชะลอลงในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลักทั้งสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น นอกจากนี้ธนาคารกลางของประเทศหลักฝั่งตะวันตกมีแนวโน้มปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อในช่วงครึ่งปีหลัง

ภาวะการเงินตึงตัวจากความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อใหม่จะยิ่งกดดันภาคธุรกิจและจำกัดการใช้จ่าย นำไปสู่การชะลอตัวทางเศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มชะลอลงเช่นกัน มีการปรับลดประมาณการณ์ตัวเลขการเติบโตของ GDP จีนปี 2566 ลงสู่ระดับ 5.4-5.5% จากเดิม 6% ปัจจัยเหล่านี้อาจฉุดการเติบโตของภาคการส่งออกไทยในระยะข้างหน้า

 ส่วนค่าเงินบาทอ่อนค่าสอดคล้องกับค่าเงินสกุลอื่นในภูมิภาค ช่วงที่ผ่านมาค่าเงินบาทอ่อนค่าค่อนข้างเร็ว สาเหตุจากค่าเงินดอลลาร์ที่กลับมาแข็งค่าหลังจากธนาคารกลางสหรัฐมีแนวโน้มกลับมาเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่ออีก 2 ครั้งในปีนี้ซึ่งมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ และเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียที่นำโดยเศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มชะลอตัวกว่าคาด ส่งผลให้ค่าเงินภูมิภาคอยู่ในทิศทางอ่อนค่า

อย่างไรก็ตาม คาดว่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าชั่วคราวและจะกลับมาทยอยแข็งค่าได้ในช่วงที่เหลือของปี ด้วยทิศทางดอกเบี้ยนโยบายของไทยที่เป็นขาขึ้นและปัจจัยความไม่แน่นอนในประเทศที่คลี่คลายลง ในขณะที่เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวดีขึ้นต่อเนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะไปถึง 29-30 ล้านคนและรายได้ต่อหัวที่เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม กกร. คาดว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2566 ยังคงเติบโตประมาณ 3.0% ถึง 3.5% ตามกรอบเดิมที่เคยประเมินไว้ เนื่องจากการบริโภคภาคเอกชนถูกกดดันจากค่าครองชีพและหนี้ครัวเรือนในระดับสูงที่ 90.6% ต่อจีดีพี ซึ่งทำให้ผู้บริโภคมีข้อจำกัดและระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น ขณะที่ภาคการผลิตมีแนวโน้มชะลอตัวตามทิศทางเศรษฐกิจโลก ส่วนมูลค่าการส่งออกประเมินว่าหดตัวมากขึ้นในกรอบ -2.0% ถึง 0.0% ขณะที่ภาวะเงินเฟ้อ แม้ยังมีความเสี่ยงจากภัยแล้ง  (เอลนีโญ)และหากมีการปรับค่าแรง แต่คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปต่ำลงจากที่ประเมินไว้เดิมตามทิศทางราคาพลังงาน โดยจะอยู่ในกรอบ 2.2 ถึง 2.7%

 ทั้งนี้การปรับปรุงนิยามและข้อมูลหนี้ครัวเรือนของ ธปท. ให้ครอบคลุมมากขึ้น ทำให้ ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2566 หนี้ครัวเรือนอยู่ที่ 90.6% ต่อจีดีพี  หรือสูงกว่าตัวเลขเดิมก่อนปรับปรุงราว 4% ต่อจีดีพี (7.65 แสนล้านบาท) ที่ประชุม กกร. มองว่าเป็นประโยชน์ต่อการวางแนวทางแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างรอบด้าน จากเดิมที่มองเห็นหนี้ในธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ กลุ่ม non-bank และสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นหลัก ข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่ได้ครอบคลุมไปถึงหนี้เพื่อการศึกษา (กยศ.) การเคหะแห่งชาติ ธุรกิจพิโกไฟแนนซ์ และสหกรณ์ที่ไม่ใช่สหกรณ์ออมทรัพย์

ทั้งนี้ การจะแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนได้อย่างยั่งยืน จึงต้องเป็นการฟื้นฟูศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจ ยกระดับทักษะแรงงานและผลิตภาพแรงงาน นำไปสู่รายได้ที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่อยากให้รัฐบาลใหม่ร่วมหาแนวทางกับภาคเอกชน เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งแรงงาน ผู้ประกอบการ และรัฐบาล ในระหว่างนี้ที่เศรษฐกิจฟื้นตัวไม่เต็มที่ ภาคการเงินยังต้องประคับประคองลูกหนี้กลุ่มเปราะบางต่อไป แม้จะมีต้นทุนต่อระบบบ้าง นอกจากนี้ยังรวมไปถึงกลุ่ม 30% ที่ไม่ได้อยู่ในระบบภายใต้การกำกับของ ธปท.

 “การส่งออกที่มีแนวโน้มหดตัวต่อเนื่อง จากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว โดยเฉพาะฝั่งตะวันตก ซึ่งภาครัฐควรเร่งสนับสนุนการส่งออกไปยังตลาดใหม่ๆ ในประเทศที่ยังขยายตัวได้ เช่น จีน อินเดีย และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง เพื่อทดแทนการส่งออกในประเทศหลัก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปที่อ่อนแอลง นอกจากนี้ ภาครัฐควรเร่งผลักดันการเจรจา FTA เพื่อเปิดตลาดใหม่และเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันให้กับผู้ส่งออกไทย”

ทั้งนี้ที่ประชุม  กกร. มองว่าตลาดการท่องเที่ยวเป็นเครื่องยนต์หลักตัวเดียวในการขับเคลื่อนประเทศตอนนี้ โดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยวจีนที่มีการใช้จ่ายต่อหัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง    ภาครัฐจึงควรให้ความสำคัญกับการเร่งเพิ่มประสิทธิภาพ และความรวดเร็วในการออกหนังสือเดินทาง และรวมถึงการดูแลด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ขณะที่การส่งออกมีแนวโน้มชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง  เร่งเพิ่มเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายของภาครัฐ ซึ่งการเร่งการใช้จ่ายและการจัดทำงบประมาณเป็นเรื่องเร่งด่วน การจัดตั้งรัฐบาลให้ได้อย่างรวดเร็วและราบรื่นจึงสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้การใช้จ่ายภาครัฐไม่สะดุด จะช่วยพยุงเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวท่ามกลางความเสี่ยงรอบด้าน

นอกจากนี้มีความกังวลภาระต้นทุนของผู้ประกอบการที่อยู่ในระดับสูงมาต่อเนื่อง โดยเฉพาะต้นทุนค่าไฟฟ้าที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เตรียมจะพิจารณาค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (Ft) งวดที่ 3/2566 (ก.ย.-ธ.ค. 66) ซึ่งหากพิจารณาจากปัจจัยที่นำมาคำนวณค่า ft แล้ว พบว่า มีปัจจัยบวกให้ค่าไฟฟ้าลดลงได้กว่า 10% จากงวดที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 66) และคาดว่าไม่ควรเกิน 4.25 บาท/หน่วย จากเดิม 4.70 บาท/หน่วย จึงขอให้พิจารณาขยายเวลาการคืนหนี้ให้ กฟผ. จาก 5 งวด เป็น 6 งวด เพื่อให้ค่า  Ft ลดลงอีก 10 สตางค์ต่อหน่วย ซึ่ง กฟผ. จะได้รับเงินคืนครบภายในเดือนสิงหาคม 2568

ที่มาของข่าว: ฐานเศรษฐกิจ
เปิดสาเหตุ สินค้าจีนมาไทย ‘ค่าส่งถูกมาก’ ผลจาก ‘ข้อตกลง’ เมื่อกว่า 50 ปีก่อน
    เจาะสาเหตุสินค้าทางไกลจากจีนมีค่าส่งถูกมาก หลายครั้งถูกยิ่งกว่าสั่งซื้อจากผู้ค้าไทยจนน่าประหลาดใจ ...
  07/02/2024

KKP ชี้เศรษฐกิจไทยถึงจุดพลิกผัน แนะเร่งหาทางออก
    KKP ชี้เศรษฐกิจไทยถึงจุดพลิกผัน เผยปี 67 จะยังฟื้นตัวช้าและจบรอบดอกเบี้ยขาขึ้น ...
  07/02/2024

ธปท.เผยเศรษฐกิจไทย ธ.ค.66 ขยายตัวชะลอลงรับผลกระทบอุปสงค์โลกฟื้นช้า-ปัจจัยเชิงโครงสร้างฉุด
    ธปท.เผยเศรษฐกิจไทย ธ.ค.66 ขยายตัวชะลอลงรับผลกระทบอุปสงค์โลกฟื้นช้า-ปัจจัยเชิงโครงสร้างฉุด
  01/02/2024

จีนเบียดญี่ปุ่นขึ้นแท่นผู้ส่งออกยานยนต์รายใหญ่ที่สุดในโลกในปี 2566
    จีนเบียดญี่ปุ่นขึ้นแท่นผู้ส่งออกยานยนต์รายใหญ่ที่สุดในโลกในปี 2566
  01/02/2024


ข่าวเศรษฐกิจอื่นๆ
ดัชนี MPI ธ.ค.66 หดวูบ 6.27% ผลจากดีมานด์รถยนต์-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชะลอ - 01/02/2024
ดัชนี MPI ธ.ค.66 หดวูบ 6.27% ผลจากดีมานด์รถยนต์-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชะลอ
PIMO-ไพโม่ ปี 67 ไปได้สวย - 31/01/2024
PIMO-ไพโม่ ปี 67 ไปได้สวย
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นดีดตัวในเดือนธ.ค. บ่งชี้เศรษฐกิจกลับมาโตใน Q4 - 31/01/2024
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นดีดตัวในเดือนธ.ค. บ่งชี้เศรษฐกิจกลับมาโตใน Q4
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น KTIS อนุมัติจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.10 บาท - 31/01/2024
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น KTIS อนุมัติจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.10 บาท
‘ไทย’ ขาดดุลการค้า ‘จีน’ ประวัติการณ์พุ่งต่อเนื่องแตะ 3.6 หมื่นล้านดอลลาร์ - 30/01/2024
ไทยขาดดุลการค้าปี 66 แตะ 3.66 หมื่นล้านดอลลาร์ สูงเป็นประวัตการณ์ ชี้นำเข้ากลุ่มสินค้าสำเร็จรูปมากขึ้น สรท.ชี้ผู้ประกอบการไทยต้องบริหารต้นทุนแข่ง สู้ด้วยคุณภาพ แนะรัฐคุมมาตรฐาน มอก. ด้าน ‘กูรูอีคอมเมิร์ซ’ เปิดเส้นทางสินค้าจีนเข้าไทย ทำไม ‘ค่าส่งสินค้าราคาถูก”
TMI ตั้งเป้ารายได้ปี 67 โต 20% ลุยธุรกิจคาร์บอนเครดิต ก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน - 30/01/2024
TMI ตั้งเป้ารายได้ปี 67 โต 20% ลุยธุรกิจคาร์บอนเครดิต ก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ส.อ.ท. ตั้งเป้าผลิตรถยนต์ปีนี้ 1.9 ล้านคัน จับตาภูมิรัฐศาสตร์กระทบส่งออก-ยอดขาย - 30/01/2024
ส.อ.ท. ตั้งเป้าผลิตรถยนต์ปีนี้ 1.9 ล้านคัน จับตาภูมิรัฐศาสตร์กระทบส่งออก-ยอดขาย
"พิมพ์ภัทรา"สั่งอุ้มผู้ประกอบการชิ้นส่วนรถยนต์สันดาปสู้กระแส"EV" - 29/01/2024
"พิมพ์ภัทรา"สั่งอุ้มผู้ประกอบการชิ้นส่วนรถยนต์สันดาปสู้กระแส"EV" เร่งให้หน่วยงานในสังกัดเข้าไปดูแล รับฟังปัญหา และสรุปแนวทางช่วยเหลือเพื่อให้กระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐบาลเร่งช่วยเหลือ
ส่งออกไทย ปี 2566 ลบ 1% พาณิชย์ตั้งเป้าปี 2567 พลิกบวก 1.99% - 29/01/2024
พาณิชย์ เปิดตัวเลขการส่งออกของไทย ธันวาคม 2566 ขยายตัว 4.7% ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ส่งผลให้ทั้งปีติดลบ 1% ส่วนแนวโน้มการส่งออกปี 2567 ตั้งเป้าหมายการทำงานไว้ที่ขยายตัว 1.99%
ชำแหละไส้ใน GDP ปี 66 โต1.8% เหตุการใช้จ่ายภาครัฐ ส่งออกติดลบ - 26/01/2024
เปิดไส้ในเอกสารหลุด กระทรวงการคลัง ประเมินเศรษฐกิจไทยปี 2566 โตแค่ 1.8% พบ 2 เครื่องยนต์เศรษฐกิจ การใช้จ่ายภาครัฐ การส่งออกติดลบ ขณะที่การบริโภค การลงทุนเอกชนขยายตัว
IMF ปรับขึ้นจีดีพีไทยปีนี้โต 4.4% ผลการเร่งเครื่องมาตรการระยะสั้น - 25/01/2024
'ไอเอ็มเอฟ' เปิดเผยผลการประชุมหารือกับประเทศไทย ปรับขึ้นคาดการณ์จีดีพีปีนี้โต 4.4% จากที่เคยคาดการณ์ไว้ 3.2% ผลมาตรการกระตุ้นทางการคลังระยะสั้นก่อนเครื่องดับปี 68
กนอ. ติดดาว 193 โรงงาน ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน 5 มิติ - 25/01/2024
กนอ. ติดดาว 193 โรงงาน ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน 5 มิติ
ดับบลิวทีโอ กังวล ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ ฉุดการค้าโลกปี 67 - 24/01/2024
ทูตไทยในดับบลิวทีโอ เผย รายงานภาวะการค้าระหว่างประเทศโลก ชี้ ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ สร้างความตึงเครียดทางการค้า ด้านสมาชิกดับบลิวทีโอ ยกข้อกังวลทางการค้าหารือกันมากถึง 45 ข้อ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่วนใหญ่กังวลปัญหาภูมิรัฐศาสตร์และบังคับใช้มาตรการสิ่งแวดล้อม
นักเศรษฐศาสตร์ ชี้ปัญหาเชิงโครงสร้าง กดดันศก.ไทยโตต่ำกว่าศักยภาพ - 24/01/2024
นายพิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ และหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุน กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) กล่าวในเวทีเสวนา หัวข้อ “เศรษฐกิจไทย..เปลี่ยนอย่างไรให้ไปไกลกว่าเดิม” ในงาน สัมมนาแฟล็กชิป ประจำปี 2024 ว่า เศรษฐกิจไทย ในช่วงโควิด-19 เติบโตเฉลี่ยแค่ 3% และหลังโควิด ก็คาดหวังว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้น แต่กลับพบว่าเศรษฐกิจไทยไม่สามารถกลับไปเติบโตได้เหมือนเดิม
ศก.ไทยฟื้นตัวบนความท้าทาย คนไทยเป็นหนี้นาน นโยบายช่วยเฉพาะกลุ่มระยะสั้น-สร้างรายได้ระยะยาวคือทางออก - 24/01/2024
เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวบนความท้าทาย เมื่อคนไทยเป็นหนี้นาน-พึ่งงานนอกระบบ นโยบายช่วยเฉพาะกลุ่มระยะสั้นและสร้างรายได้ระยะยาวคือทางออก
IMF ชี้เศรษฐกิจจีนปี 66 โตทะลุเป้าเป็นข่าวดีสำหรับทั่วโลก - 23/01/2024
นางคริสตาลินา กอร์เกียวา กรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ระบุเมื่อวานนี้ (17 ม.ค.) ว่า การเติบโตของเศรษฐกิจจีนในปี 2566 ถือเป็นข่าวดีสำหรับจีนและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก
ส.อ.ท.จับตาความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ ห่วงต้นทุนอุตฯ ปี 67 ขึ้นทั้งแผง - 23/01/2024
ส.อ.ท. จับตาความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ ปัจจัยเสี่ยงกังวลหลักปี 67 ชี้วิกฤติทะเลแดงเร่งอัตราค่าระวางเรือและประกันภัยพุ่ง ผู้นำเข้าวัตถุดิบจากยุโรปเริ่มรับผลกระทบซัพพลายเชนสะดุดช่วงไตรมาส 2 หวั่นภาคอุตฯ แบกรับต้นทุนหลายด้านทั้งค่าน้ำมัน ค่าไฟฟ้า ค่าแรง ดอกเบี้ย
เปิดแนวโน้ม 22 กลุ่มอุตสาหกรรมปี 67 ยังโตต่อเนื่อง เอกชนกังวลปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ยืดเยื้อ - 22/01/2024
นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธาน ส.อ.ท. กล่าวว่า ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มอุตสาหกรรมในปี 67 พบว่า อุตสาหกรรมส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา
"กระทรวงอุตสาหกรรม"สั่งเข้มมาตรการป้องกันอัคคีภัย-อุบัติเหตุในโรงงาน - 22/01/2024
"กระทรวงอุตสาหกรรม"สั่งเข้มมาตรการป้องกันอัคคีภัย-อุบัติเหตุในโรงงาน เดินหน้ารวบรวมและศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน สอดรับเหตุการณ์พลุระเบิดสุพรรณบุรี
บอร์ดใหม่กนอ. ตั้งเป้าดึงเม็ดเงินลงทุนในไทยไม่ต่ำกว่า 3 ล้านลบ. ภายในปี 69 - 22/01/2024
บอร์ดใหม่กนอ. ตั้งเป้าดึงเม็ดเงินลงทุนในไทยไม่ต่ำกว่า 3 ล้านลบ. ภายในปี 69
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 124 หน้า: จำนวนทั้งหมด 2470 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.