สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
ผู้ประกอบการ

รัฐ-เอกชน ชูศักยภาพไทยพร้อมรับจีนขยายฐานการลงทุน
  04/07/2023
นายหลี เสี่ยวปอ นายกสมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไอซีบีซี (ICBC) กล่าวในการสัมมนากลุ่มย่อย “ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศไทย” ในงานประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลก ครั้งที่ 16 ว่า ประเทศจีนถือเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยต่อเนื่องนับเป็นสิบปี โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา การค้าไทย-จีน มีมูลค่า 1.35 แสนล้านดอลลาร์ โดยจีนเข้ามาลงทุนในไทยสูงสุดที่ 2,200 ล้านดอลลาร์ ขณะเดียวกัน ไทยเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการส่งเสริมความร่วมมือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative: BRI) โดยความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ที่เพิ่มมากขึ้น มีทั้งความร่วมมือในอุตสาหกรรมยานยนต์ ยางล้อ โซลาเซลล์ อีคอมเมิร์ซ เป็นต้น

ทั้งนี้ สิ่งที่นักลงทุนจีนคำนึงถึงในการตัดสินใจเข้ามาลงทุนในไทย คือ ความสัมพันธ์ไทย-จีนที่มีความมั่นคงในระยะยาว, ประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมการลงทุนที่ดี โดยได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศที่น่าลงทุนเป็นลำดับต้นๆ จากธนาคารโลก อีกทั้งการลงทุนในประเทศไทย ยังช่วยขยายห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมของจีน ซึ่งไทยมียังมีการให้สิทธิพิเศษด้านการลงทุน เช่น ด้านภาษี มีนิคมอุตสาหกรรมที่มีความสมบูรณ์

นอกจากนี้ เสถียรภาพระบบการเงินของไทยที่มีความแข็งแกร่ง มีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับ 14 ของโลก มีการดูแลและลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน การมี MOU ร่วมกันในการชำระเงินสกุลท้องถิ่น ตลอดจนความนิยมในการใช้อีคอมเมิร์ซอย่างกว้างขวาง เหล่านี้จึงทำให้ไทยน่าสนใจและมีความได้เปรียบด้านการลงทุนมากกว่าประเทศอื่นๆ

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นแหล่งรองรับการลงทุนที่ดีที่สุดของจีน เพราะไทยมีจุดแข็งตั้งอยู่ในศูนย์กลางอาเซียน มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี โดยเฉพาะในพื้นที่อีอีซี มีซัพพลายเชนที่ครบวงจร ในอุตสาหกรรมยายนนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และเคมีภัณฑ์ รวมทั้งมีนโยบายการลดคาร์บอน ส่งเสริมเศรษฐกิจ BCG และมีแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่เพียงพอ โดยจุดสำคัญที่สุด คือ มีความปลอดภัยในการลงทุน เนื่องจากไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกประเทศ และยังปลอดภัยจากปัญหาภัยธรรมชาติที่รุนแรง

“จุดดึงดูดเหล่านี้ ทำให้หลายบริษัทของจีน ไม่เพียงแต่เข้ามาตั้งฐานการผลิตในไทยเพื่อป้อนตลาดในประเทศเท่านั้น แต่ยังใช้ประเทศไทย เป็นฐานในการผลิตเพื่อส่งออกด้วย” เลขาธิการบีโอไอ ระบุ

ทั้งนี้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การลงทุนจากจีนเติบโตเร็วมาก ทำให้ปัจจุบันจีนเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งของไทย มีมูลค่าลงทุนสูงถึง 9 หมื่นล้านหยวน โดยในช่วงไตรมาสแรกปีนี้ จีนลงทุนในไทยแล้วราว 5 พันล้านหยวน เติบโตสูงถึง 87% นอกจากนี้ ไทยยังมีการส่งเสริมลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สอดคล้องกับการลงทุนของจีนด้วย เช่น อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ EV อุตสาหกรรม BCG อุตสาหกรรมดิจิทัล จึงคาดว่าในอนาคตจะทำให้ไทยและจีน สามารถขยายมูลค่าการลงทุนระหว่างกันเพิ่มขึ้นได้อีก

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ต้องการเชิญชวนให้นักธุรกิจจีนเข้ามาลงทุนในไทยให้มากขึ้น เพราะประเทศไทยมีโอกาสที่ดีในการลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรม S-Curve หรือ อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Robotics), อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics), อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals), อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital), อุตสาหกรรมการแพยท์ครบวงจร (Medical Hub)

โดยขณะนี้ ส.อ.ท. ได้มีการจัดตั้งสถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทย-จีน ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ระหว่างไทยและจีนมากขึ้นในอนาคต

นายเมธี สุภาพงษ์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาการลงทุนของประเทศไทยยังอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งมีผลต่อศักยภาพของเศรษฐกิจในระยะยาว จะเชื่อว่าผลที่ได้รับจากการจัดประชุมในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยที่จะเพิ่มโอกาส และขยายประเภทการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการต่างๆ ที่ทันสมัยมากขึ้น

ทั้งนี้ ในตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมา เศรษฐกิจของไทยฟื้นตัวได้ช้ากว่าประเทศอื่นๆ ในเอเชีย เป็นผลของการฟื้นตัวได้ช้าของภาคการท่องเที่ยว ซึ่งเศรษฐกิจของไทยต้องพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวในสัดส่วนที่สูง อย่างไรก็ดี ในปีนี้คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตได้ 3.6% คาดว่าทั้งปีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะกลับขึ้นมาที่ 29 ล้านคน ซึ่งจะมีการเร่งตัวขึ้นในช่วงปลายปี โดยในจำนวนนี้คาดว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวจากจีนถึง 5 ล้านคน

นายเมธี กล่าวด้วยว่า ระบบการเงินของไทยถือว่ามีความเข้มแข็ง แม้หลายประเทศจะมีปัญหาในช่วงโควิด แต่นโยบายการเงินของไทยมีความผ่อนคลายในหลายด้าน ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยของไทยยังอยู่ในระดับต่ำกว่าหลายประเทศ และต่ำสุดในอาเซียน ประกอบกับการไม่เร่งปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างเร็วและแรงแบบประเทศอื่น ซึ่งส่งผลดีต่อการลงทุนในระยะต่อไป

พร้อมกันนี้ ยังมองว่าทั้งตลาดเงินและตลาดทุนยังมีความผันผวนสูง ซึ่ง ธปท.จะพยายามหาเครื่องมือเพื่อป้องกันความเสี่ยงให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำการค้า และมีต้นทุนในการประกอบธุรกิจที่ต่ำลง

อย่างไรก็ดี ยังมีความเป็นห่วงในเรื่องค่าจ้างที่อาจปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น และอาจจะกระทบกับผู้ประกอบการรายย่อย นอกจากนี้ การส่งผ่านต้นทุนของภาคธุรกิจที่ทำได้ไม่เต็มที่ในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากมีการแข่งขันสูง ซึ่งเมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวดี อาจะทำให้ผู้ประกอบการส่งผ่านต้นทุนมายังราคาสินค้ามากขึ้น

ที่มาของข่าว: INFOQUEST
เปิด 22 กลุ่มอุตสาหกรรมเสี่ยงวิกฤติ หลังสินค้าจีนราคาถูกทุ่มตลาด
    เปิด 22 กลุ่มอุตสาหกรรมเสี่ยงวิกฤติ หลังสินค้าจีนราคาถูกทุ่มตลาด ...
  12/07/2024

'พิมพ์ภัทรา - ส.อ.ท.' ตั้ง 4 คณะทำงาน ดัน 22 อุตสาหกรรมพ้นวิกฤติเศรษฐกิจโลก
    “พิมพ์ภัทรา” หารือ “ส.อ.ท.” หลังเผชิญกติกาใหม่โลก ทำ 22 ...
  11/07/2024

จีนเผยอุตสาหกรรมโดรนเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งปีแรก
    จีนเผยอุตสาหกรรมโดรนเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งปีแรก
  11/07/2024

‘พาณิชย์’ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเจรจา FTA ไทย-เกาหลีใต้ รอบแรก 9-11 ก.ค.นี้
    ‘พาณิชย์’ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเจรจา FTA ไทย-เกาหลีใต้ รอบแรก 9-11 ก.ค.นี้ ที่กรุงเทพฯ ...
  10/07/2024


ข่าวเศรษฐกิจอื่นๆ
ภาคผลิตอุตสาหกรรมกลับมา -2.1% ทำการฟื้นตัวรายได้ไม่เท่าเทียม - 09/07/2024
วิจัยกรุงศรี เผย เศรษฐกิจเดือน พ.ค.ฟื้นตัว แต่ยังมีความไม่เท่าเทียมกันในแต่ละสาขาเศรษฐกิจ แม้ปัจจัยเชิงวัฏจักรหนุนการฟื้นตัวของอุปสงค์ แต่ปัจจัยเชิงโครงสร้างสร้างแรงกดดันต่อภาคการผลิตและการจ้างงานในหลายอุตสาหกรรม ชี้ ภาคผลิตอุตสาหกรรมกลับมา -2.1% กระทบต่อการฟื้นตัวของรายได้ของแรงงานในแต่ละกลุ่มต่างกัน
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม พฤษภาคม 2567 หดตัว 1.54% ระบบเตือนภัยส่งสัญญาณชะลอตัว - 09/07/2024
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) พ.ค. 2567 อยู่ที่ระดับ 98.34 หดตัว 1.54% สะท้อนภาคอุตสาหกรรมไทยยังไม่ฟื้นตัว หลังปัญหาหนี้ครัวเรือน ดอกเบี้ย พลังงานยังสูง ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “ส่งสัญญาณชะลอตัว” จากความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมลดลง ภัยแล้ง
สินค้าจ่อปรับขึ้นราคา 4-5% ตามค่าขนส่ง "ส.อ.ท." ขีดเส้นตายใน 3 เดือน - 09/07/2024
สินค้าจ่อปรับขึ้นราคา 4-5% ตามค่าขนส่ง "ส.อ.ท." ขีดเส้นตายใน 3 เดือน หลังสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยปรับขึ้นราคา 9% ตามราคาน้ำมันดีเซลที่ทะลุ 30 บาทต่อลิตร แนะรัฐบาลปรับโครงสร้างราคาน้ำมันแก้ปัญหาระยะยาว
"บีวายดี" เปิดโรงงานผลิตในไทย มุ่งสู่ Hub ยานยนต์ไฟฟ้าอาเซียนเต็มรูปแบบ - 08/07/2024
"บีวายดี" เปิดโรงงานผลิตในไทย มุ่งสู่ Hub ยานยนต์ไฟฟ้าอาเซียนเต็มรูปแบบ
ไต้หวันเปิดตัวแคมเปญ "Go Green with Taiwan" ชวนคนไทยส่งไอเดียพัฒนาโซลูชันสีเขียว พร้อมผนึกกำลังพันธมิตรนานาชาติสร้างอนาคตที่ยั่งยืน - 08/07/2024
ไต้หวันเปิดตัวแคมเปญ "Go Green with Taiwan" ชวนคนไทยส่งไอเดียพัฒนาโซลูชันสีเขียว พร้อมผนึกกำลังพันธมิตรนานาชาติสร้างอนาคตที่ยั่งยืน
เยอรมนีเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวมากกว่าที่คาดในเดือนพ.ค. - 08/07/2024
เกาหลีใต้เผยยอด FDI ร่วง 10.3% ในครึ่งแรกปี 67
กำไรภาคอุตสาหกรรมจีนเดือนพ.ค.เพิ่มเพียง 0.7% ตลาดกังวลปัญหาการผลิตส่วนเกิน - 01/07/2024
กำไรภาคอุตสาหกรรมจีนเดือนพ.ค.เพิ่มเพียง 0.7% ตลาดกังวลปัญหาการผลิตส่วนเกิน
เกาหลีใต้เผยการผลิตอุตสาหกรรม-ยอดค้าปลีกลดลงในเดือนพ.ค. - 01/07/2024
เกาหลีใต้เผยการผลิตอุตสาหกรรม-ยอดค้าปลีกลดลงในเดือนพ.ค.
จีนเผย PMI ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.ทรงตัว, PMI ภาคบริการขยายตัวต่อเนื่อง - 01/07/2024
จีนเผย PMI ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.ทรงตัว, PMI ภาคบริการขยายตัวต่อเนื่อง
กรมโรงงานฯ โชว์ตัวเลข 5 เดือนปีนี้ ยอดเปิดโรงงานใหม่สูงกว่าปิด 74% - 27/06/2024
กรมโรงงานฯ โชว์ตัวเลข 5 เดือนปีนี้ ยอดเปิดโรงงานใหม่สูงกว่าปิด 74%
ผลสำรวจชี้บริษัทญี่ปุ่นส่วนใหญ่เห็นว่าไม่จำเป็นต้องขึ้นกำแพงภาษีสินค้าจีนตามสหรัฐ - 24/06/2024
ผลสำรวจชี้บริษัทญี่ปุ่นส่วนใหญ่เห็นว่าไม่จำเป็นต้องขึ้นกำแพงภาษีสินค้าจีนตามสหรัฐ
ส.อ.ท. ร่วมหารือเตรียมการรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในการเยือนประเทศจีน ส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคี - 19/06/2024
ส.อ.ท. ร่วมหารือเตรียมการรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในการเยือนประเทศจีน ส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคี
เอกชนหวั่นดัชนีร่วงต่อเนื่อง แนะรัฐส่งเสริม SMEs และสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ไทย - 19/06/2024
เอกชนหวั่นดัชนีร่วงต่อเนื่อง แนะรัฐส่งเสริม SMEs และสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ไทย
เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.9% ในเดือนพ.ค. - 19/06/2024
เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.9% ในเดือนพ.ค.
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เยอรมนีระส่ำ ถูกบริษัทจีนรุกตีตลาด - 18/06/2024
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เยอรมนีระส่ำ ถูกบริษัทจีนรุกตีตลาด
ชี้ช่องอุตสาหกรรมไทยคว้าโอกาส ในวันที่โลกแบ่งขั้วรุนแรงขึ้น - 17/06/2024
ชี้ช่องอุตสาหกรรมไทยคว้าโอกาส ในวันที่โลกแบ่งขั้วรุนแรงขึ้น
"สสว." จ่อดึงออมสินปล่อยสินเชื่อ "SMEs" สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ - 14/06/2024
"สสว." จ่อดึงออมสินปล่อยสินเชื่อ "SMEs" สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ เผยแผนระยะยาว 5 ปี ต้องทำให้ธุรกิจ SMEs รู้ถึงเทรนด์โลก วิธีการใช้เทคโนโลยี ไม่หลงอยู่ในยุคอนาล็อก ต้องไปข้างหน้า มีความองค์ความรู้
"สสว." วางเป้าดัน "จีดีพี" เอสเอ็มอีเพิ่มเป็น 37% ในปี 67 - 14/06/2024
"สสว." วางเป้าดัน "จีดีพี" เอสเอ็มอีเพิ่มเป็น 37% ในปี 67 เผยเน้นให้ความสำคัญกับการปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์โลก การนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
"SME D Bank" แนะเอสเอ็มอีปรับตัวรับกติกาโลก มุ่ง Green SME สร้างความยั่งยืน - 13/06/2024
"SME D Bank" แนะเอสเอ็มอีปรับตัวรับกติกาโลก มุ่ง Green SME สร้างความยั่งยืน ชี้การเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้เข้าถึงแหล่งทุนเป็นเรื่องสำคัญมาก เร่งสร้าง SMEs ที่มีนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศ
'อินโน พรีคาสท์' ตอกย้ำความเป็นผู้นำ คว้าฉลาก 'ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์' รายแรกและรายเดียวในอุตสาหกรรมพรีคาสท์ - 13/06/2024
'อินโน พรีคาสท์' ตอกย้ำความเป็นผู้นำ คว้าฉลาก 'ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์' รายแรกและรายเดียวในอุตสาหกรรมพรีคาสท์
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 129 หน้า: จำนวนทั้งหมด 2564 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.