สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
ผู้ประกอบการ

รัฐ-เอกชน ชูศักยภาพไทยพร้อมรับจีนขยายฐานการลงทุน
  04/07/2023
นายหลี เสี่ยวปอ นายกสมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไอซีบีซี (ICBC) กล่าวในการสัมมนากลุ่มย่อย “ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศไทย” ในงานประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลก ครั้งที่ 16 ว่า ประเทศจีนถือเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยต่อเนื่องนับเป็นสิบปี โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา การค้าไทย-จีน มีมูลค่า 1.35 แสนล้านดอลลาร์ โดยจีนเข้ามาลงทุนในไทยสูงสุดที่ 2,200 ล้านดอลลาร์ ขณะเดียวกัน ไทยเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการส่งเสริมความร่วมมือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative: BRI) โดยความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ที่เพิ่มมากขึ้น มีทั้งความร่วมมือในอุตสาหกรรมยานยนต์ ยางล้อ โซลาเซลล์ อีคอมเมิร์ซ เป็นต้น

ทั้งนี้ สิ่งที่นักลงทุนจีนคำนึงถึงในการตัดสินใจเข้ามาลงทุนในไทย คือ ความสัมพันธ์ไทย-จีนที่มีความมั่นคงในระยะยาว, ประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมการลงทุนที่ดี โดยได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศที่น่าลงทุนเป็นลำดับต้นๆ จากธนาคารโลก อีกทั้งการลงทุนในประเทศไทย ยังช่วยขยายห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมของจีน ซึ่งไทยมียังมีการให้สิทธิพิเศษด้านการลงทุน เช่น ด้านภาษี มีนิคมอุตสาหกรรมที่มีความสมบูรณ์

นอกจากนี้ เสถียรภาพระบบการเงินของไทยที่มีความแข็งแกร่ง มีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับ 14 ของโลก มีการดูแลและลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน การมี MOU ร่วมกันในการชำระเงินสกุลท้องถิ่น ตลอดจนความนิยมในการใช้อีคอมเมิร์ซอย่างกว้างขวาง เหล่านี้จึงทำให้ไทยน่าสนใจและมีความได้เปรียบด้านการลงทุนมากกว่าประเทศอื่นๆ

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นแหล่งรองรับการลงทุนที่ดีที่สุดของจีน เพราะไทยมีจุดแข็งตั้งอยู่ในศูนย์กลางอาเซียน มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี โดยเฉพาะในพื้นที่อีอีซี มีซัพพลายเชนที่ครบวงจร ในอุตสาหกรรมยายนนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และเคมีภัณฑ์ รวมทั้งมีนโยบายการลดคาร์บอน ส่งเสริมเศรษฐกิจ BCG และมีแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่เพียงพอ โดยจุดสำคัญที่สุด คือ มีความปลอดภัยในการลงทุน เนื่องจากไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกประเทศ และยังปลอดภัยจากปัญหาภัยธรรมชาติที่รุนแรง

“จุดดึงดูดเหล่านี้ ทำให้หลายบริษัทของจีน ไม่เพียงแต่เข้ามาตั้งฐานการผลิตในไทยเพื่อป้อนตลาดในประเทศเท่านั้น แต่ยังใช้ประเทศไทย เป็นฐานในการผลิตเพื่อส่งออกด้วย” เลขาธิการบีโอไอ ระบุ

ทั้งนี้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การลงทุนจากจีนเติบโตเร็วมาก ทำให้ปัจจุบันจีนเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งของไทย มีมูลค่าลงทุนสูงถึง 9 หมื่นล้านหยวน โดยในช่วงไตรมาสแรกปีนี้ จีนลงทุนในไทยแล้วราว 5 พันล้านหยวน เติบโตสูงถึง 87% นอกจากนี้ ไทยยังมีการส่งเสริมลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สอดคล้องกับการลงทุนของจีนด้วย เช่น อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ EV อุตสาหกรรม BCG อุตสาหกรรมดิจิทัล จึงคาดว่าในอนาคตจะทำให้ไทยและจีน สามารถขยายมูลค่าการลงทุนระหว่างกันเพิ่มขึ้นได้อีก

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ต้องการเชิญชวนให้นักธุรกิจจีนเข้ามาลงทุนในไทยให้มากขึ้น เพราะประเทศไทยมีโอกาสที่ดีในการลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรม S-Curve หรือ อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Robotics), อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics), อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals), อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital), อุตสาหกรรมการแพยท์ครบวงจร (Medical Hub)

โดยขณะนี้ ส.อ.ท. ได้มีการจัดตั้งสถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทย-จีน ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ระหว่างไทยและจีนมากขึ้นในอนาคต

นายเมธี สุภาพงษ์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาการลงทุนของประเทศไทยยังอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งมีผลต่อศักยภาพของเศรษฐกิจในระยะยาว จะเชื่อว่าผลที่ได้รับจากการจัดประชุมในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยที่จะเพิ่มโอกาส และขยายประเภทการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการต่างๆ ที่ทันสมัยมากขึ้น

ทั้งนี้ ในตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมา เศรษฐกิจของไทยฟื้นตัวได้ช้ากว่าประเทศอื่นๆ ในเอเชีย เป็นผลของการฟื้นตัวได้ช้าของภาคการท่องเที่ยว ซึ่งเศรษฐกิจของไทยต้องพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวในสัดส่วนที่สูง อย่างไรก็ดี ในปีนี้คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตได้ 3.6% คาดว่าทั้งปีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะกลับขึ้นมาที่ 29 ล้านคน ซึ่งจะมีการเร่งตัวขึ้นในช่วงปลายปี โดยในจำนวนนี้คาดว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวจากจีนถึง 5 ล้านคน

นายเมธี กล่าวด้วยว่า ระบบการเงินของไทยถือว่ามีความเข้มแข็ง แม้หลายประเทศจะมีปัญหาในช่วงโควิด แต่นโยบายการเงินของไทยมีความผ่อนคลายในหลายด้าน ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยของไทยยังอยู่ในระดับต่ำกว่าหลายประเทศ และต่ำสุดในอาเซียน ประกอบกับการไม่เร่งปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างเร็วและแรงแบบประเทศอื่น ซึ่งส่งผลดีต่อการลงทุนในระยะต่อไป

พร้อมกันนี้ ยังมองว่าทั้งตลาดเงินและตลาดทุนยังมีความผันผวนสูง ซึ่ง ธปท.จะพยายามหาเครื่องมือเพื่อป้องกันความเสี่ยงให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำการค้า และมีต้นทุนในการประกอบธุรกิจที่ต่ำลง

อย่างไรก็ดี ยังมีความเป็นห่วงในเรื่องค่าจ้างที่อาจปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น และอาจจะกระทบกับผู้ประกอบการรายย่อย นอกจากนี้ การส่งผ่านต้นทุนของภาคธุรกิจที่ทำได้ไม่เต็มที่ในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากมีการแข่งขันสูง ซึ่งเมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวดี อาจะทำให้ผู้ประกอบการส่งผ่านต้นทุนมายังราคาสินค้ามากขึ้น

ที่มาของข่าว: INFOQUEST
เปิดสาเหตุ สินค้าจีนมาไทย ‘ค่าส่งถูกมาก’ ผลจาก ‘ข้อตกลง’ เมื่อกว่า 50 ปีก่อน
    เจาะสาเหตุสินค้าทางไกลจากจีนมีค่าส่งถูกมาก หลายครั้งถูกยิ่งกว่าสั่งซื้อจากผู้ค้าไทยจนน่าประหลาดใจ ...
  07/02/2024

KKP ชี้เศรษฐกิจไทยถึงจุดพลิกผัน แนะเร่งหาทางออก
    KKP ชี้เศรษฐกิจไทยถึงจุดพลิกผัน เผยปี 67 จะยังฟื้นตัวช้าและจบรอบดอกเบี้ยขาขึ้น ...
  07/02/2024

ธปท.เผยเศรษฐกิจไทย ธ.ค.66 ขยายตัวชะลอลงรับผลกระทบอุปสงค์โลกฟื้นช้า-ปัจจัยเชิงโครงสร้างฉุด
    ธปท.เผยเศรษฐกิจไทย ธ.ค.66 ขยายตัวชะลอลงรับผลกระทบอุปสงค์โลกฟื้นช้า-ปัจจัยเชิงโครงสร้างฉุด
  01/02/2024

จีนเบียดญี่ปุ่นขึ้นแท่นผู้ส่งออกยานยนต์รายใหญ่ที่สุดในโลกในปี 2566
    จีนเบียดญี่ปุ่นขึ้นแท่นผู้ส่งออกยานยนต์รายใหญ่ที่สุดในโลกในปี 2566
  01/02/2024


ข่าวเศรษฐกิจอื่นๆ
ดัชนี MPI ธ.ค.66 หดวูบ 6.27% ผลจากดีมานด์รถยนต์-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชะลอ - 01/02/2024
ดัชนี MPI ธ.ค.66 หดวูบ 6.27% ผลจากดีมานด์รถยนต์-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชะลอ
PIMO-ไพโม่ ปี 67 ไปได้สวย - 31/01/2024
PIMO-ไพโม่ ปี 67 ไปได้สวย
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นดีดตัวในเดือนธ.ค. บ่งชี้เศรษฐกิจกลับมาโตใน Q4 - 31/01/2024
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นดีดตัวในเดือนธ.ค. บ่งชี้เศรษฐกิจกลับมาโตใน Q4
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น KTIS อนุมัติจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.10 บาท - 31/01/2024
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น KTIS อนุมัติจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.10 บาท
‘ไทย’ ขาดดุลการค้า ‘จีน’ ประวัติการณ์พุ่งต่อเนื่องแตะ 3.6 หมื่นล้านดอลลาร์ - 30/01/2024
ไทยขาดดุลการค้าปี 66 แตะ 3.66 หมื่นล้านดอลลาร์ สูงเป็นประวัตการณ์ ชี้นำเข้ากลุ่มสินค้าสำเร็จรูปมากขึ้น สรท.ชี้ผู้ประกอบการไทยต้องบริหารต้นทุนแข่ง สู้ด้วยคุณภาพ แนะรัฐคุมมาตรฐาน มอก. ด้าน ‘กูรูอีคอมเมิร์ซ’ เปิดเส้นทางสินค้าจีนเข้าไทย ทำไม ‘ค่าส่งสินค้าราคาถูก”
TMI ตั้งเป้ารายได้ปี 67 โต 20% ลุยธุรกิจคาร์บอนเครดิต ก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน - 30/01/2024
TMI ตั้งเป้ารายได้ปี 67 โต 20% ลุยธุรกิจคาร์บอนเครดิต ก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ส.อ.ท. ตั้งเป้าผลิตรถยนต์ปีนี้ 1.9 ล้านคัน จับตาภูมิรัฐศาสตร์กระทบส่งออก-ยอดขาย - 30/01/2024
ส.อ.ท. ตั้งเป้าผลิตรถยนต์ปีนี้ 1.9 ล้านคัน จับตาภูมิรัฐศาสตร์กระทบส่งออก-ยอดขาย
"พิมพ์ภัทรา"สั่งอุ้มผู้ประกอบการชิ้นส่วนรถยนต์สันดาปสู้กระแส"EV" - 29/01/2024
"พิมพ์ภัทรา"สั่งอุ้มผู้ประกอบการชิ้นส่วนรถยนต์สันดาปสู้กระแส"EV" เร่งให้หน่วยงานในสังกัดเข้าไปดูแล รับฟังปัญหา และสรุปแนวทางช่วยเหลือเพื่อให้กระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐบาลเร่งช่วยเหลือ
ส่งออกไทย ปี 2566 ลบ 1% พาณิชย์ตั้งเป้าปี 2567 พลิกบวก 1.99% - 29/01/2024
พาณิชย์ เปิดตัวเลขการส่งออกของไทย ธันวาคม 2566 ขยายตัว 4.7% ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ส่งผลให้ทั้งปีติดลบ 1% ส่วนแนวโน้มการส่งออกปี 2567 ตั้งเป้าหมายการทำงานไว้ที่ขยายตัว 1.99%
ชำแหละไส้ใน GDP ปี 66 โต1.8% เหตุการใช้จ่ายภาครัฐ ส่งออกติดลบ - 26/01/2024
เปิดไส้ในเอกสารหลุด กระทรวงการคลัง ประเมินเศรษฐกิจไทยปี 2566 โตแค่ 1.8% พบ 2 เครื่องยนต์เศรษฐกิจ การใช้จ่ายภาครัฐ การส่งออกติดลบ ขณะที่การบริโภค การลงทุนเอกชนขยายตัว
IMF ปรับขึ้นจีดีพีไทยปีนี้โต 4.4% ผลการเร่งเครื่องมาตรการระยะสั้น - 25/01/2024
'ไอเอ็มเอฟ' เปิดเผยผลการประชุมหารือกับประเทศไทย ปรับขึ้นคาดการณ์จีดีพีปีนี้โต 4.4% จากที่เคยคาดการณ์ไว้ 3.2% ผลมาตรการกระตุ้นทางการคลังระยะสั้นก่อนเครื่องดับปี 68
กนอ. ติดดาว 193 โรงงาน ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน 5 มิติ - 25/01/2024
กนอ. ติดดาว 193 โรงงาน ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน 5 มิติ
ดับบลิวทีโอ กังวล ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ ฉุดการค้าโลกปี 67 - 24/01/2024
ทูตไทยในดับบลิวทีโอ เผย รายงานภาวะการค้าระหว่างประเทศโลก ชี้ ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ สร้างความตึงเครียดทางการค้า ด้านสมาชิกดับบลิวทีโอ ยกข้อกังวลทางการค้าหารือกันมากถึง 45 ข้อ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่วนใหญ่กังวลปัญหาภูมิรัฐศาสตร์และบังคับใช้มาตรการสิ่งแวดล้อม
นักเศรษฐศาสตร์ ชี้ปัญหาเชิงโครงสร้าง กดดันศก.ไทยโตต่ำกว่าศักยภาพ - 24/01/2024
นายพิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ และหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุน กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) กล่าวในเวทีเสวนา หัวข้อ “เศรษฐกิจไทย..เปลี่ยนอย่างไรให้ไปไกลกว่าเดิม” ในงาน สัมมนาแฟล็กชิป ประจำปี 2024 ว่า เศรษฐกิจไทย ในช่วงโควิด-19 เติบโตเฉลี่ยแค่ 3% และหลังโควิด ก็คาดหวังว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้น แต่กลับพบว่าเศรษฐกิจไทยไม่สามารถกลับไปเติบโตได้เหมือนเดิม
ศก.ไทยฟื้นตัวบนความท้าทาย คนไทยเป็นหนี้นาน นโยบายช่วยเฉพาะกลุ่มระยะสั้น-สร้างรายได้ระยะยาวคือทางออก - 24/01/2024
เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวบนความท้าทาย เมื่อคนไทยเป็นหนี้นาน-พึ่งงานนอกระบบ นโยบายช่วยเฉพาะกลุ่มระยะสั้นและสร้างรายได้ระยะยาวคือทางออก
IMF ชี้เศรษฐกิจจีนปี 66 โตทะลุเป้าเป็นข่าวดีสำหรับทั่วโลก - 23/01/2024
นางคริสตาลินา กอร์เกียวา กรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ระบุเมื่อวานนี้ (17 ม.ค.) ว่า การเติบโตของเศรษฐกิจจีนในปี 2566 ถือเป็นข่าวดีสำหรับจีนและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก
ส.อ.ท.จับตาความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ ห่วงต้นทุนอุตฯ ปี 67 ขึ้นทั้งแผง - 23/01/2024
ส.อ.ท. จับตาความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ ปัจจัยเสี่ยงกังวลหลักปี 67 ชี้วิกฤติทะเลแดงเร่งอัตราค่าระวางเรือและประกันภัยพุ่ง ผู้นำเข้าวัตถุดิบจากยุโรปเริ่มรับผลกระทบซัพพลายเชนสะดุดช่วงไตรมาส 2 หวั่นภาคอุตฯ แบกรับต้นทุนหลายด้านทั้งค่าน้ำมัน ค่าไฟฟ้า ค่าแรง ดอกเบี้ย
เปิดแนวโน้ม 22 กลุ่มอุตสาหกรรมปี 67 ยังโตต่อเนื่อง เอกชนกังวลปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ยืดเยื้อ - 22/01/2024
นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธาน ส.อ.ท. กล่าวว่า ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มอุตสาหกรรมในปี 67 พบว่า อุตสาหกรรมส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา
"กระทรวงอุตสาหกรรม"สั่งเข้มมาตรการป้องกันอัคคีภัย-อุบัติเหตุในโรงงาน - 22/01/2024
"กระทรวงอุตสาหกรรม"สั่งเข้มมาตรการป้องกันอัคคีภัย-อุบัติเหตุในโรงงาน เดินหน้ารวบรวมและศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน สอดรับเหตุการณ์พลุระเบิดสุพรรณบุรี
บอร์ดใหม่กนอ. ตั้งเป้าดึงเม็ดเงินลงทุนในไทยไม่ต่ำกว่า 3 ล้านลบ. ภายในปี 69 - 22/01/2024
บอร์ดใหม่กนอ. ตั้งเป้าดึงเม็ดเงินลงทุนในไทยไม่ต่ำกว่า 3 ล้านลบ. ภายในปี 69
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 124 หน้า: จำนวนทั้งหมด 2470 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.