ผู้ประกอบการ

กระทรวงแรงงาน จับมือเอกชนหนุนการฝึกทักษะดิจิทัล มุ่งพัฒนารองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve New Curve)
  28/06/2022
นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตอุตสาหกรรม ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ นายคง เจีย เฟิง รองประธานฝ่ายอาวุโส บริษัท ซีเมนส์ จำกัด โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางชนิดา ยศสินศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายการเงินธุรกิจดิจิทัลอินดัสทรี และนายสมบูรณ์ อนันตธนะสาร หัวหน้าฝ่ายซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม บริษัท ซีเมนส์ จำกัด เป็นพยานในบันทึกข้อตกลง ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวภายหลังพิธีลงนามความร่วมมือว่า การบูรณาการเป็นกลไกหนึ่งที่รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้นโยบายการทำงานแบบบูรณาการ โดยนำศักยภาพของแต่ละภาคส่วนมาช่วยกันพัฒนาคนของประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้นักลงทุนได้เห็นความสามารถด้านฝีมือของแรงงานไทย และเป็นปัจจัยประกอบการตัดสินใจการลงทุนในประเทศไทย ปัจจุบันดิจิทัลที่มีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ ผู้ประกอบธุรกิจต้องเผชิญกับการแข่งขัน ภาคอุตสาหกรรมจะต้องปรับตัวเพื่อให้เกิดความได้เปรียบ โดยนำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติในการออกแบบและการผลิตมาใช้ในงานอุตสาหกรรม จึงจะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุน ประหยัดเวลาที่ใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการทำงานดังกล่าวจึงสำคัญและจำเป็นต้องมีทักษะความรู้ สามารถใช้เทคโนโลยีนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงร่วมมือกับบริษัท ซีเมนส์ จำกัด พัฒนาทักษะให้แก่กำลังแรงงานและบุคลากรที่ทำงานในสถานประกอบกิจการ 

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมากรมได้ร่วมกับบริษัทจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตอุตสาหกรรมมีผู้ผ่านการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 87 คน รวมทั้งบริษัทได้สนับสนุนการเก็บตัวเยาวชนเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ สาขาเมคคาทรอนิกส์ พร้อมจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในการเป็นผู้ฝึกสอนให้แก่เยาวชนที่เก็บตัวเข้าแข่งขันอีกด้วย และในความร่วมมือครั้งนี้ ต้องการร่วมกันขยายเป้าหมายการฝึกให้มากขึ้น ในหลักสูตรด้านเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตอุตสาหกรรม จำนวน 4 รุ่น เป้าหมาย 80 คน เบื้องต้น จะดำเนินการฝึกให้แก่ ครูฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คณะครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและหัวหน้างานในสถานประกอบกิจการ โดยใช้สถานที่ฝึกอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 แห่ง ได้แก่ สถาบันพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Manufacturing Automation and Robotics Academy : MARA) ตั้งอยู่ที่ จ.ชลบุรี จำนวน 3 รุ่น และสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ (Automation and Mechatronics Academy : AMA) ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 รุ่น ซึ่งมีการจัดทำหลักสูตรการฝึกร่วมกันและใช้เป็นหลักสูตรกลางของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้วย

นายคง เจีย เฟิง รองประธานฝ่ายอาวุโส บริษัท ซีเมนส์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทให้การสนับสนุนซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตอุตสาหกรรม จำนวน 20 ชุด จัดวิทยากรในการให้ความรู้ เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรม รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องใช้ในการฝึกอบรมด้วย หลักสูตรที่ดำเนินการฝึก เช่น การใช้ PLC ควบคุมระบบอัตโนมัติ (PLC Automation) การจำลองการทำงานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบื้องต้น (Robotic Simulation) การออกแบบทางอุตสาหกรรมโดย NX Design การจำลองการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานอุตสาหกรรม (Plant Simulation) เป็นต้น

ที่มาของข่าว: RYT9
Taiwan Excellence พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตไทย
    Taiwan Excellence พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตไทย
  02/09/2022

บอร์ดสมอ. เคาะบังคับใช้มาตรฐานยูโร 5 มีผล 1 ม.ค. 67 มุ่งแก้ฝุ่น PM2.5
    บอร์ดสมอ. เคาะบังคับใช้มาตรฐานยูโร 5 มีผล 1 ม.ค. 67 มุ่งแก้ฝุ่น PM2.5
  31/08/2022

กรมโรงงานฯ ผนึก อินฟอร์มาฯ สานต่อนโยบาย BCG จัดงาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia 2022
    กรมโรงงานฯ ผนึก อินฟอร์มาฯ สานต่อนโยบาย BCG จัดงาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia 2022
  30/08/2022

รัฐมนตรีฯ สุริยะ สั่งการหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนัก
    รัฐมนตรีฯ สุริยะ สั่งการหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนัก
  30/08/2022


ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอื่นๆ
ลิวกง ประเทศจีน ผนึก ยนต์ตระการเครื่องจักรกล เปิดตัวบริษัท "ลิวกง ยนต์ตระการ" บุกตลาดเครื่องจักรกลหนักในไทย - 24/08/2022
ลิวกง ประเทศจีน ผนึก ยนต์ตระการเครื่องจักรกล เปิดตัวบริษัท "ลิวกง ยนต์ตระการ" บุกตลาดเครื่องจักรกลหนักในไทย
"ซานี่" ขึ้นแท่นผู้ผลิตเครื่องจักรกลหนักรายแรกของจีน ที่ "ส่งออก" โรงงานระดับไลท์เฮาส์ - 23/08/2022
"ซานี่" ขึ้นแท่นผู้ผลิตเครื่องจักรกลหนักรายแรกของจีน ที่ "ส่งออก" โรงงานระดับไลท์เฮาส์
ซูมไลออน ฉลองเปิดนิคมอุตสาหกรรมวัสดุใหม่ - 19/08/2022
โรงงานมาตรฐานรองรับการผลิตปูนสำเร็จรูป หนุนความเป็นผู้นำด้านวัสดุก่อสร้างชนิดใหม่
วรุณา ร่วมมือสตาร์ทอัพ "อีซีไรช์" ใช้ดีพเทคยกระดับอุตสาหกรรมข้าวไทย เพิ่มมาตรฐานเกษตรครบวงจร แข่งขันได้ในตลาดโลก - 19/08/2022
วรุณา ร่วมมือสตาร์ทอัพ "อีซีไรช์" ใช้ดีพเทคยกระดับอุตสาหกรรมข้าวไทย เพิ่มมาตรฐานเกษตรครบวงจร แข่งขันได้ในตลาดโลก
วช.หนุนนวัตกรรมเตาเผาศพอัจฉริยะ เพื่อลดปริมาณสารก่อมะเร็งในอากาศ โชว์ผลงานในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 ที่ผ่านมา - 19/08/2022
วช.หนุนนวัตกรรมเตาเผาศพอัจฉริยะ เพื่อลดปริมาณสารก่อมะเร็งในอากาศ โชว์ผลงานในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 ที่ผ่านมา
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า วทอ. ส่งมอบชุดและติดตั้งโซลาร์เซลล์สูบน้ำบาดาล - 08/08/2022
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า วทอ. ส่งมอบชุดและติดตั้งโซลาร์เซลล์สูบน้ำบาดาล
เยอรมนีเผยคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย.ลดลงน้อยกว่าคาด - 05/08/2022
เยอรมนีเผยคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย.ลดลงน้อยกว่าคาด
จังหวัดลำพูน จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มภาคเหนือ สาขา ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม - 04/08/2022
จังหวัดลำพูน จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มภาคเหนือ สาขา ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
ครม. ไฟเขียวนโยบายอุตสาหกรรมเหมืองแร่ระยะแรก ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ 3 กลุ่ม - 03/08/2022
ครม. ไฟเขียวนโยบายอุตสาหกรรมเหมืองแร่ระยะแรก ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ 3 กลุ่ม
ดีพร้อม กางแผนปั้นเอสเอ็มอี รับเทรนด์อุตฯ Next Normal ผนึก "ชไนเดอร์ อีเล็คทริค" เพิ่มศักยภาพภาคการผลิต ด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติและดิจิทัล - 02/08/2022
ดีพร้อม กางแผนปั้นเอสเอ็มอี รับเทรนด์อุตฯ Next Normal ผนึก "ชไนเดอร์ อีเล็คทริค" เพิ่มศักยภาพภาคการผลิต ด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติและดิจิทัล
NGO วอน "อีลอน มัสก์" ระงับลงทุนอุตสาหกรรมนิกเกิลในอินโดฯ หวั่นกระทบสิ่งแวดล้อม - 27/07/2022
NGO วอน "อีลอน มัสก์" ระงับลงทุนอุตสาหกรรมนิกเกิลในอินโดฯ หวั่นกระทบสิ่งแวดล้อม
เอสเคเอฟ เปิดศูนย์บริการปรับปรุงสภาพตลับลูกปืนรถไฟแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - 25/07/2022
เอสเคเอฟ เปิดศูนย์บริการปรับปรุงสภาพตลับลูกปืนรถไฟแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ก.อุตฯ ผนึกกำลังรัฐ-เอกชน-39 จ.เป้าหมาย ร่วมพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ - 25/07/2022
ก.อุตฯ ผนึกกำลังรัฐ-เอกชน-39 จ.เป้าหมาย ร่วมพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
โอสถสภาตอกย้ำการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน พัฒนาสารบำรุงพืชจากของเหลวที่เหลือจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม พร้อมร่วมมือกับ เค.ซี.เกษตรกรรม - 22/07/2022
โอสถสภาตอกย้ำการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน พัฒนาสารบำรุงพืชจากของเหลวที่เหลือจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม พร้อมร่วมมือกับ เค.ซี.เกษตรกรรม
กัญชงไทย เดินหน้าไกล "ไม้อัดบล็อกจากแกนกัญชง" บรรจุในฐานข้อมูลวัสดุระดับโลก Material ConneXion คัดเลือกโดยคณะกรรมการ 17 ประเทศทั่วโลก - 21/07/2022
กัญชงไทย เดินหน้าไกล "ไม้อัดบล็อกจากแกนกัญชง" บรรจุในฐานข้อมูลวัสดุระดับโลก Material ConneXion คัดเลือกโดยคณะกรรมการ 17 ประเทศทั่วโลก
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยี ROBOT งานเชื่อม - 21/07/2022
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยี ROBOT งานเชื่อม
"ไฮดราฟอร์ซ" เซ็นข้อตกลงให้ "บ๊อช เร็กซ์รอธ" เข้าซื้อกิจการ - 20/07/2022
"ไฮดราฟอร์ซ" เซ็นข้อตกลงให้ "บ๊อช เร็กซ์รอธ" เข้าซื้อกิจการ
กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดงาน สัมมนาสัญจร "ถอดรหัสสีเขียวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างปลอดภัยและยั่งยืน" - 19/07/2022
กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดงาน สัมมนาสัญจร "ถอดรหัสสีเขียวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างปลอดภัยและยั่งยืน"
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม หลักสูตร ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 - 19/07/2022
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม หลักสูตร ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่ - 19/07/2022
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 94 หน้า: จำนวนทั้งหมด 1878 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.