ผู้ประกอบการ

‘อาเซียน’ เร่งขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจก้าวสู่ยุคดิจิทัล มั่นใจ! ปีหน้า GDP อาเซียนโตถึง 5.2%
  25/05/2022
ดร.สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ให้เป็นหัวหน้าผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน สมัยพิเศษ (AEMs’ Special Meeting) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นการประชุมแบบพบหน้าครั้งแรก หลังจากที่มีการประชุมทางไกลตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โดยครั้งนี้อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งได้หารือผลักดันประเด็นสำคัญภายใต้แนวคิด “ASEAN A.C.T: Addressing Challenge Together” ของกัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนของปีนี้ แนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูมิภาคจากความท้าทาย ซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ของมหาอำนาจ วิกฤตการณ์รัสเซีย-ยูเครน ที่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน และการฟื้นตัวจากโควิด-19 ในระดับที่แตกต่างกันของประเทศสมาชิก

ดร.สรรเสริญ กล่าวว่า สำหรับกลไกในการขับเคลื่อนอาเซียนไปสู่อนาคต ควรให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน ที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) ซึ่งเป็นหัวข้อหลักในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค (APEC) ของไทยในปีนี้ด้วย

“ที่ประชุมเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจอาเซียนจะกลับมาฟื้นตัวและแข็งแกร่งได้อีกครั้ง โดยคาดว่า ในปีนี้ GDP ของภูมิภาคจะขยายตัวถึง 4.9% และในปี 2566 จะเพิ่มขึ้นถึง 5.2% โดยควรเร่งดำเนินการตามแผนฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน (ACRF) ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ การเสริมสร้างการฟื้นฟูระบบสาธารณสุข การส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ความมั่นคงของมนุษย์ การใช้ประโยชน์สูงสุดจากศักยภาพของตลาดภายในอาเซียน การเร่งรัดการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล และการมุ่งหน้าไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนและพร้อมปรับตัวมากขึ้น โดยในส่วนของเสาเศรษฐกิจ มีมาตรการสำคัญ คือ การเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็กและรายย่อย ด้าน ICT เพื่อเตรียมก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต” ดร.สรรเสริญเสริม

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศนอกกลุ่ม โดยเฉพาะสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมกับอาเซียนมากขึ้น โดยอาเซียนได้ย้ำจุดยืนเรื่องการเป็นภูมิภาคที่เปิดกว้าง โปร่งใส ยึดมั่นในหลักเกณฑ์ และความเป็นแกนกลางของอาเซียน พร้อมกับเน้นย้ำหลักการและวัตถุประสงค์การมีส่วนร่วมกับประเทศนอกกลุ่ม ภายใต้กลไกมุมมองของอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก (ASEAN Outlook on Indo-Pacific: AOIP) ซึ่งจะส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับอาเซียนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ตามความร่วมมือที่มีอยู่ในภูมิภาคและขยายความร่วมมือไปในด้านอื่นๆ ซึ่งจะรวมถึงความร่วมมือทางทะเล และการเชื่อมโยงระหว่างกัน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

นายสรรเสริญ เพิ่มเติมว่า การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมถือเป็นเรื่องสำคัญ และการใช้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการค้าควรเคารพหลักการและกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ รวมถึง WTO อาทิ การห้ามเลือกปฏิบัติ สำหรับการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ ควรคำนึงถึงพัฒนาการที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ โดยไทยเห็นว่า อาเซียนควรแนะนำประเทศคู่เจรจาของอาเซียน โดยเฉพาะอียู หลีกเลี่ยงการใช้มาตรการฝ่ายเดียวเพื่อแอบแฝงการกีดกันทางการค้า

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังสนับสนุนให้อาเซียนเริ่มศึกษาเรื่องข้อริเริ่มโครงการอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่จะสามารถผลักดันการค้าภายในอาเซียนและส่งเสริมห่วงโซ่มูลค่าโลก และข้อริเริ่มสาขาสำคัญที่จะช่วยรับมือกับความมั่นคงทางอาหาร สาธารณสุข อาทิ อาหาร วัคซีน และเครื่องมือแพทย์ โดยคำนึงถึงความสนใจและความเชี่ยวชาญของแต่ละประเทศ

สำหรับในช่วงไตรมาสแรก (ม.ค.-มี.ค. 2565) การค้าระหว่างไทยกับอาเซียน มีมูลค่า 31,125.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 17.2% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการส่งออกจากไทยไปอาเซียน มูลค่า 17,906.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 17% และการนำเข้าจากอาเซียน มูลค่า 13,218.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 17.4%

ที่มาของข่าว: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
EXIM BANK ปลดล็อกให้บุคคลธรรมดากู้ทำธุรกิจส่งออก วงเงินสูงสุด 2 ลบ.
    EXIM BANK ปลดล็อกให้บุคคลธรรมดากู้ทำธุรกิจส่งออก วงเงินสูงสุด 2 ลบ.
  02/09/2022

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเดือนก.ค.เพิ่ม 1% รับอานิสงส์จีนคลายล็อกดาวน์
    ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเดือนก.ค.เพิ่ม 1% รับอานิสงส์จีนคลายล็อกดาวน์
  01/09/2022

สศอ.เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ก.ค. ขยายตัว 6.37%YoY, 7 เดือนโต 1.23%
    สศอ.เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ก.ค. ขยายตัว 6.37%YoY, 7 เดือนโต 1.23%
  01/09/2022

จีนเผยกำไรภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวในช่วง 7 เดือนแรกปีนี้
    จีนเผยกำไรภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวในช่วง 7 เดือนแรกปีนี้
  29/08/2022


ข่าวเศรษฐกิจอื่นๆ
คลังเผยก.ค. เศรษฐกิจภูมิภาคขยายตัวดีเกือบทุกภาค รับอุปสงค์-อุปทานในปท.ฟื้น - 29/08/2022
คลังเผยก.ค. เศรษฐกิจภูมิภาคขยายตัวดีเกือบทุกภาค รับอุปสงค์-อุปทานในปท.ฟื้น
KBANK ให้กรอบเงินบาทสัปดาห์หน้า 35.20-36.00 จับตาถ้อยแถลงเฟด Jackson Hole - 22/08/2022
KBANK ให้กรอบเงินบาทสัปดาห์หน้า 35.20-36.00 จับตาถ้อยแถลงเฟด Jackson Hole
มาเลเซียเผยยอดเกินดุลการค้าเดือนก.ค. 65 ลดลง เหตุส่งออกลด - 22/08/2022
มาเลเซียเผยยอดเกินดุลการค้าเดือนก.ค. 65 ลดลง เหตุส่งออกลด
นายกฯ สั่งทุกหน่วยเร่งเบิกจ่ายงบให้ตามเป้า หวังเม็ดเงินภาครัฐขับเคลื่อนศก.ท้ายปี - 19/08/2022
น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้รับทราบจากรายงานของสำนักงบประมาณ ถึงผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565 ณ ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ (1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65) มีการเบิกจ่ายแล้ว 2.269 ล้านล้านบาท คิดเป็น 73.20% ของวงเงินงบประมาณรวม 3.10 ล้านล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 1.20% และมีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว 2.445 ล้านล้านบาท คิดเป็น 78.88% ต่ำกว่าเป้าหมาย 2.86%
เงินเฟ้ออังกฤษเดือนก.ค.พุ่งสูงสุดในรอบ 40 ปี เหตุค่าอาหาร-พลังงานพุ่งต่อเนื่อง - 19/08/2022
สำนักข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่า เงินเฟ้ออังกฤษแตะระดับสูงสุดในรอบ 40 ปีอีกครั้งในเดือนก.ค. โดยค่าอาหารและค่าพลังงานที่สูงขึ้นส่งผลให้วิกฤตค่าครองชีพทวีความรุนแรงเป็นประวัติการณ์
รมว.คลัง หวังศก.ไทยปี 66 โต 4-5% แม้ห่วงหนี้ครัวเรือนในภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น - 19/08/2022
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางการลงทุนไทย วัฎจักรดอกเบี้ยขาขึ้น” ในงานสัมมนา “ถอดรหัสลงทุน ยุคดอกเบี้ยขาขึ้น” โดยคาดว่า ปีนี้เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 3-3.5% ซึ่งอยู่ในระดับที่หลายฝ่ายคาดการณ์ ขณะที่เศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ยังขยายตัวได้ 2.5% แม้จะเป็นระดับที่ไม่สูงนัก แต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี มีการฟื้นตัวอย่างชัดเจน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปลดล็อกมาตรการควบคุมโควิด-19 ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวกลับมา โดยคาดว่าปีนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติจะอยู่ที่ 8-10 ล้านคน ขณะที่ภาคการส่งออกก็ทำได้ดี แม้จะไม่ร้อนแรงเหมือนปีก่อน
เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนก.ค. - 19/08/2022
เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนก.ค.
ครม.ไฟเขียว แผนพัฒนาเกษตรในอีอีซี 5 ปี 101 โครงการ 2,845 ล้าน - 19/08/2022
ครม.ไฟเขียว ร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาการเกษตรในเขต EEC ระยะ 5 ปี 101 โครงการ 2,845 ล้านบาท ปั้น 5 คลัสเตอร์ 3 ยุทธศาสตร์ กระจายรายได้เกษตรกร
ส.อ.ท.เผยดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรมก.ค.อยู่ที่ 89.0 จาก 86.3 ในมิ.ย. - 19/08/2022
ส.อ.ท.เผยดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรมก.ค.อยู่ที่ 89.0 จาก 86.3 ในมิ.ย.
เวียดนามต้องการเงินทุนกว่า 8 พันล้านดอลล์ต่อปี เพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้า - 19/08/2022
เวียดนามต้องการเงินทุนกว่า 8 พันล้านดอลล์ต่อปี เพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้า
ส.อ.ท.แนะรัฐบาล-ธปท.จัดมาตรการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นดอกเบี้ย - 19/08/2022
ส.อ.ท.แนะรัฐบาล-ธปท.จัดมาตรการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นดอกเบี้ย
จีนเผยยอดค้าปลีก-การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ค.ต่ำกว่าคาด ขณะจับตาเงินเฟ้อทั่วโลก - 19/08/2022
จีนเผยยอดค้าปลีก-การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ค.ต่ำกว่าคาด ขณะจับตาเงินเฟ้อทั่วโลก
กกร. มองเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัว โอกาสส่งออกไทยโต - 04/08/2022
กกร. มองเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัว ชี้ความขัดแย้งจีน-ไต้หวัน ส่งผลดีต่อการส่งออกไทย เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มได้รับแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ท่องเที่ยวไทยครึ่งปีหลังคึกคัก
เงินบาทเปิด 36.26 อ่อนค่าจากวานนี้หลังดอลลาร์แข็งค่าจากกังวลความสัมพันธ์จีน-สหรัฐ - 03/08/2022
นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 36.26 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวอ่อนค่าจากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 36.13 บาท/ดอลลาร์ เคลื่อนไหวตามภูมิภาคและทิศทางตลาดโลก เนื่องจากดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่า
ยอดการค้าครึ่งปีแรกใน RCEP โต 13% หนุนไทยใช้ประโยชน์เพิ่มช่องทางนำเข้าสินค้าทุน - 03/08/2022
นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ติดตามสถิติการค้าของไทยกับกลุ่มประเทศสมาชิก RCEP ในช่วงครึ่งปีแรก โดยได้รับรายงานว่า นับจากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 65 การค้าระหว่างไทยกับประเทศสมาชิก RCEP ในช่วงครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย. 65) มีมูลค่ารวม 169,041 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 13% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยไทยส่งออกไปยังประเทศสมาชิก RCEP มูลค่า 78,172 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 9% ตลาดส่งออกสำคัญที่ขยายตัวได้ดี อาทิ อาเซียน จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้
ทิศทางตลาดแรงงานและค่าแรงขั้นต่ำ - 02/08/2022
ทิศทางตลาดแรงงานและค่าแรงขั้นต่ำ
กระทรวงอุตฯ อัดฉีดเงินเพิ่ม 3 พันล้านหนุนสินเชื่อประชารัฐช่วยเอสเอ็มอี เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง - 02/08/2022
กระทรวงอุตฯ อัดฉีดเงินเพิ่ม 3 พันล้านหนุนสินเชื่อประชารัฐช่วยเอสเอ็มอี เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง
เยอรมนีวอนทุกภาคส่วนลดใช้ก๊าซ หลังรัสเซียลดส่งออก - 01/08/2022
เยอรมนีวอนทุกภาคส่วนลดใช้ก๊าซ หลังรัสเซียลดส่งออก
ผลผลิตอุตสาหกรรมญี่ปุ่นพุ่ง 8.9% เดือนมิ.ย. รับอานิสงส์จีนผ่อนคลายล็อกดาวน์ - 01/08/2022
ผลผลิตอุตสาหกรรมญี่ปุ่นพุ่ง 8.9% เดือนมิ.ย. รับอานิสงส์จีนผ่อนคลายล็อกดาวน์
ธปท.ชี้ปรับดอกเบี้ยต้อง ‘ค่อยเป็นค่อยไป’ - 26/07/2022
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ระบุ ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวชัดเจนขึ้น คาดว่าการฟื้นตัวจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพราะหากดูทิศทางเศรษฐกิจไตรมาส 2 ปี2565 คาดว่ามีทิศทางฟื้นตัวดีต่อเนื่อง โดยคาดขยายตัวที่เกินระดับ 3%
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 116 หน้า: จำนวนทั้งหมด 2308 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.