ผู้ประกอบการ

เอสเอ็มอีไทยตื่นตัว เตรียมพร้อมรับ Post-Pandemic BOOM
  25/08/2021 10:00

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือ สถาบันพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ดันผู้ประกอบการเจรจาจับมือกับคู่ค้าในต่างประเทศ เตรียมพร้อมธุรกิจกลับสู่ปกติรับ Post-Pandemic BOOM

          หลังจากที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เผชิญกับปัญหาของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด อย่างต่อเนื่องมา นานกว่า 1 ปี ทำให้หลายธุรกิจที่เคยหยุดชะงักและรอดูท่าที ต่างทยอยพูดถึงการกลับมาของกระแสการ กระหน่ำซื้อสินค้าหลังการถูกกักตัวอยู่ในพื้นที่จำกัด ล็อคดาวน์เป็นช่วงๆ กันมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา (Post-pandemic boom) รวมถึงการชะงักงันของการจับจ่ายใช้สอยในช่วงที่ผ่านมา เพราะผู้บริโภคต่างก็ยัง ไม่แน่ใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทว่าการที่พลเมืองของแต่ละประเทศต่างได้รับวัคซีนในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้หลายประเทศก็เริ่มทยอยเปิดประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้า และเริ่มการจับจ่ายใช้สอยกัน อีกครั้ง

          และเพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ได้เข้าถึงประเทศต่างๆ ที่มีศักยภาพในการสั่งซื้อสินค้าจากไทย โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม ASEAN+6 โดยในปีนี้ โฟกัสใน 3 ประเทศที่มีศักยภาพ

          ได้แก่ 1. กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ และสินค้าในกลุ่มอาหารที่ตอบโจทย์การบริโภคในไลฟ์สไตล์ปัจจุบัน ไป ยังประเทศอินเดีย ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นลำดับต้น ๆของโลก ทั้งนี้OECD หรือ องค์การ เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2020 จะหด ตัวลง 4.2% แต่ในปี 2021 ที่มี 'วัคซีน' และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ก็ทำให้ภาพของ เศรษฐกิจโลกกลับมาสดใสอีกครั้ง โดยเฉพาะเศรษฐกิจของอินเดียที่ตกสู่ภาวะถดถอยเป็นครั้ง แรกในรอบ 20 ปีเพราะพิษ COVID-19 แต่ในปี 2021 เศรษฐกิจของอินเดียน่าจะกลับมา คึกคักได้อีกครั้ง และเติบโตสูงสุดในโลกเลยทีเดียว

  1. กลุ่มสินค้าอาหารแปรรูป ไปยังประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ จากข้อมูลในปี 2559 ผลการสำรวจ ล่าสุดจาก World Economic Forum ได้จัดอันดับประเทศมาเลเซีย เป็นหนึ่งใน 25 ประเทศ ในโลกที่มีประชากรที่มีรายได้ต่อหัวจัดอยู่ในกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางค่อนไปทางสูง (upper middle-income) กลุ่มผู้บริโภคหลักที่จัดอยู่ในกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางค่อนไปทางสูงคือกลุ่ม ประชากรวัยทำงาน มีการศึกษาขั้นต่ำอยู่ที่ระดับปริญญาตรี มีรายได้เพียงพอที่จะใช้จ่ายในด้าน การสันทนาการต่างๆ และเปิดรับสินค้าที่มีความแปลกใหม่ ไม่ว่าจะผลิตจากในประเทศหรือ นำเข้าจากต่างประเทศ สำหรับตลาดอาหารและเครื่องดื่มในประเทศมาเลเซีย สามารถสังเกตได้ จากความหลากหลายของสินค้าบริโภคที่จำหน่ายอยู่ในร้านค้าปลีกระดับต่างๆ ในประเทศ มาเลเซีย โดยเฉพาะกลุ่มสินค้านำเข้าจำพวกอาหารและเครื่องดื่ม หรือความหลากหลายของ ร้านอาหารที่มีคอนเซ็ปต์จากนานาประเทศ กลุ่มผู้บริโภคชาวมาเลเซียรุ่นใหม่ในยุคนี้ ซึ่งเป็นยุค ที่เข้าถึงข่าวสารสนเทศได้ง่ายและรวดเร็ว ทำให้ผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าวที่มีกำลังซื้อนอกจากจะ นิยมและเปิดใจกับสินค้าบริโภคจากต่างประเทศแล้ว ยังคำนึงถึงการรับประทานอาหารที่มี ประโยชน์ต่อสุขภาพและหาซื้อได้สะดวก วิถีทางการค้าและการเป็นอยู่ในปัจจุบันยังทำให้ ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้านำเข้าจากหลากหลายประเทศได้ง่ายขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ประเทศ มาเลเซียยังคงเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าสินค้ากลุ่มอาหารและต้องการนำเข้า วัตถุดิบมาเป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารและเครื่องดื่มสำเร็จรูปเพื่อป้อนตลาดในประเทศ และจากข้อมูลพบว่ามาเลเซียนำเข้าสินค้าในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มจากไทย สูงขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง
  2. กลุ่มสินค้าแฟชั่นและความงาม ไปยังประเทศฟิลิปปินส์ เป็นตลาดที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียน ที่ มีศักยภาพในการเติบโตสำหรับสินค้าไทย โดยเฉพาะในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผู้บริโภคชาว ฟิลิปปินส์หันมาให้ความสำคัญกับสุขอนามัยและการพัฒนาบุคลิกภาพ ตลอดจนรูปลักษณ์ ภายนอกเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การใช้จ่ายกลุ่มสินค้าเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ด้านความงาม และดูแลตนเองเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสินค้าที่วางจำหน่ายก็มีความหลากหลายมากขึ้น ด้วย ประกอบกับ ปัจจุบันกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นชนชั้นกลางในฟิลิปปินส์มีการขยายตัวเพิ่มจำนวน มากขึ้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ชาว ฟิลิปปินส์มีรายได้และกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้บริโภคกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ความงามและดูแลตนเองที่มีคุณภาพมากขึ้น จึงทำให้แบรนด์สินค้าระดับกลาง-บน เริ่มมี ยอดขายเพิ่มมากขึ้น ในระหว่างปี 2561 - 2563 ฟิลิปปินส์นำเข้าสินค้าเครื่องสำอาง สบู่และ ผลิตภัณฑ์มีมูลค่า เฉลี่ยปีละ 1,341.23 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยนำเข้าจากประเทศไทยมาก เป็นอันดับ 1 คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด ร้อยละ 25.80

          เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้เข้าถึงตลาดที่มีศักยภาพ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้จัดสรรงบประมาณให้สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) เป็นหน่วยร่วมดำเนินการจัดการจับคู่ธุรกิจในแบบออนไลน์ ที่ได้พบกับคู่ค้าแบบตัวต่อตัวมากกว่า 3 รายและได้พบคู่ค้าผ่านช่องทางออนไลน์จากทั่วโลกอีกไม่ต่ำกว่า 3 ราย เป็นการเปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีไทยได้ เปิดตลาดต่างประเทศในแบบพร้อมรับมือกับการที่ธุรกิจกลับมา (resume) ในช่วงปลายปี โดยมีกิจกรรม Online Business Matching 2021 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึก ปีงบประมาณ 2564 ที่เป็นกิจกรรมจับคู่ธุรกิจให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 3 ตลาด ดังนี้ 1. Thailand-PHILIPPINES Online Business Matching 2021 ส่งออกกลุ่มสินค้าแฟชั่นและความงาม 2. Thailand-INDIA Online Business Matching 2021 ส่งออกกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ ของขวัญ ของใช้-ของตกแต่งบ้าน และอาหารไลฟ์สไตล์ 3. Thailand-Malaysia Online Business Matching 2021 ส่งออกสินค้ากลุ่มอาหารแปรรูป ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) คาดหวังที่จะผลักดันให้ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยสามารถสร้างยอดขายไม่ต่ำกว่า 180 ล้านบาท ในห้วง 1 ปีข้างหน้า จากการ ดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้

          ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) - https://www.facebook.com/OSMEP

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) - https://www.facebook.com/ISMED.or.th


ที่มาของข่าว: RYT9
SME D Bank ออก 2 มาตรการด่วนช่วยเอสเอ็มอี ฝ่าน้ำท่วม พักหนี้เงินต้น 3 ด. เติมทุนดอกต่ำไม่ต้องจ่ายต้น 1 ปี
    SME D Bank ออก 2 มาตรการเร่งด่วน ช่วยเหลือลูกค้าพื้นที่ 39 จังหวัด ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ...
  02/10/2021 09:00

อก.เผย ดัชนีอุตฯ 8 เดือนแรกขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 7.13 ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6
              กระทรวงอุตสาหกรรม ...
  01/10/2021 09:00

สสว.โชว์ผลสำเร็จ!! ผู้ประกอบการแห่ขึ้นทะเบียนจัดซื้อจ้างภาครัฐ กว่า 1 แสนราย รวมมูลค่ากว่า 5 แสนล้าน
    สสว. โชว์ผลสำเร็จ ผู้ประกอบการขึ้นทะเบียน “THAI SME-GP” เพื่อการจัดซื้อจ้างภาครัฐเกือบ 100,000 ...
  30/09/2021 09:00

SAT คงเป้ารายได้ปีนี้โต 20-25% รับออเดอร์ชิ้นส่วนยานยนต์โต
    SAT มั่นใจเป้ารายได้ปีนี้โต 20-25% ...
  23/09/2021 15:00


ข่าวเศรษฐกิจอื่นๆ
พิษโควิดแรงงานคืนถิ่น 1.6 ล้านคน หนุนเครื่องจักรกลเกษตรขายทะลัก - 12/09/2021 17:00
"ส.อ.ท." ดันสินค้า Made in Thailand เอสเอ็มอีขายรัฐฝ่าวิกฤตโควิดทั้งปีแสนล. - 07/09/2021 15:00
กระทรวงอุตสาหกรรมผนึกพันธมิตรร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19ในโรงงาน - 03/09/2021 14:30
แนวโน้มอุตสาหกรรมรายสาขาสำคัญของไทย ไตรมาส 3/2564 - 29/08/2021 08:30
กฟผ. ขานรับสังคมคาร์บอนต่ำมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด - 25/08/2021 09:30
ปัญหาสภาวะโลกรวนทำให้หลายประเทศในยุโรป ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกามีความพยายามที่จะกำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เข้มข้น รวมถึงประเทศไทยที่ออกมาขานรับการเดินหน้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำเช่นกัน
'พาณิชย์' เผย ส่งออก ก.ค.พุ่ง 20.7% - 23/08/2021 12:00
พาณิชย์ เผยส่งออกเดือน ก.ค.ขยายตัว 20.7% ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5
ก.อุตฯ ขอโรงงานเข้มมาตรการป้องกันโควิด ด้วย“Bubble and Seal” และเข้าประเมินตนเองออนไลน์ TSC ผลวิเคราะห์ชี้ประเมินแล้วลดการระบาดโควิด ได้ 4.5 เท่า - 19/08/2021 09:00
ก.อุตฯ ขอโรงงานเข้มมาตรการป้องกันโควิด ด้วย“Bubble and Seal” และเข้าประเมินตนเองออนไลน์ TSC ผลวิเคราะห์ชี้ประเมินแล้วลดการระบาดโควิด ได้ 4.5 เท่า
กนอ.เผยทุนญี่ปุ่นเชื่อมั่นลงทุนในไทยเกิน 60% เล็งนำเข้าวัตถุดิบ-ชิ้นส่วน - 01/08/2021 09:30
กนอ.เผยนักลงทุนญี่ปุ่นยังสนใจลงทุนในไทยเกิน 60% เล็งพาร์ทเนอร์ไทยผลิตชิ้นส่วนในนิคมอุตสาหกรรมป้อนโรงงานเพิ่ม พร้อมเป็นตัวกลางช่วยผู้ประกอบการในนิคมฯ และผู้ผลิตได้สร้างโอกาสทางธุรกิจ
เศรษฐกิจโลกหนุนการส่งออกไทยที่เติบโตแข็งแกร่งที่ 15.53% - 24/07/2021 10:00
"สุริยะ" เดินหน้าดันอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ขึ้นแท่นผู้นำอาเซียน - 21/07/2021 11:30
"สุริยะ" เดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติระยะยาวให้ประเทศไทยเป็นผู้นำการผลิต การใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในอาเซียน ย้ำต้องมีเทคโนโลยีเป็นของตนเองภายในปี 2569
‘เอดีบี’หั่นจีดีพีไทย’64เหลือ2% ปีหน้าฟ้าใหม่ขยายตัว4.9% - 20/07/2021 11:30
เอดีบี ปรับคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปีนี้เหลือ 2% ปีหน้าขยายตัวมากถึง 4.9% เหตุโควิดกระทบบริโภคและลงทุนลดลง
“สุริยะ สั่งการ ดีพร้อม นำเอสเอ็มอี ฝ่าวิกฤตคลัสเตอร์โรงงานโควิด-19” - 10/06/2021 08:00
ครม.ไฟเขียวงบกว่า 2,900 ล้าน เร่งโครงการน้ำช่วยเกษตรกร - 09/06/2021 16:00
ครม.ไฟเขียว งบกว่า 2,900 ล้าน สนับสนุนโครงการของ "กรมทรัพยากรน้ำ-กรมทรัพยากรน้ำบาดาล" เร่งพัฒนาแหล่งน้ำช่วยเกษตรกร เช็กเลย ที่ไหนบ้าง ละเอียดยิบ
"ดีพร้อม" เร่งดันหลักสูตรออนไลน์ช่วย SMEs ฝ่าวิกฤตคลัสเตอร์โรงงานติดโควิด-19 - 09/06/2021 14:30
"ดีพร้อม" เร่งดันหลักสูตรออนไลน์ช่วย SMEs ฝ่าวิกฤตคลัสเตอร์โรงงานติดโควิด-19 ประยุกต์ใช้งานโปรแกรมดิจิทัลเพื่อช่วยลดความแออัดในโรงงาน
"ชายแดนใต้+4อำเภอสงขลา"เฮ เว้นค่าธรรมเนียมโรงงานอีก5ปี - 09/06/2021 14:00
ราชกิจจานุเษกษา เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวงอุตสาหกรรมยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ใน 4 อำเภอของ 4 จังหวัดชายแดนใต้
ทำไม? “ราคาเหล็กพุ่ง” - 09/06/2021 14:00
"เหล็ก” เป็นวัตถุดิบสำคัญในหลากหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ซึ่งไทยยังไม่มีการผลิตในอุตสาหกรรมเหล็กต้นนํ้า ทำให้ต้องนำเข้าเหล็กต้นนํ้า 100%
“สินค้าอาหาร-ทำงานที่บ้าน-ป้องกันโรค” ดาวรุ่งส่งออกพุ่งยาวถึงปี 65 - 07/06/2021 12:00
สนค. รายงานเทรนด์การส่งออก เผยสินค้าอาหาร สินค้าที่ใช้อำนวยความสะดวกในการทำงานที่บ้าน และสินค้าป้องกันโรค ยังเป็นดาวเด่นปีนี้ยาวถึงปีหน้า แต่สินค้าเกี่ยวเนื่องท่องเที่ยวและสินค้าฟุ่มเฟือย มีลุ้นเติบโตช่วงครึ่งปีหลัง มั่นใจปีนี้ส่งออกโตเกิน 4%
"สกพอ." เดินหน้าพัฒนา ATZ หนุนจ้างงานอุตสาหกรรมการบิน 3 พันตำแหน่ง - 04/06/2021 17:00
กบอ.รับทราบความก้าวหน้าโครงการอีอีซี ด้าน สกพอ. เดินหน้าพัฒนา ATZ หนุนจ้างงานอุตสาหกรรมการบินเพิ่ม 3,000 ตำแหน่ง
สมอ. ทำลายสินค้าไม่ได้มาตรฐานล็อตใหญ่กว่า 30 ล้านบาท หลังบอร์ดไฟเขียว - 03/06/2021 12:00
บอร์ด สมอ. ไฟเขียวให้ทำลายสินค้าไม่ได้มาตรฐาน ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า กระจกนิรภัยรถยนต์ หมวกกันน็อค และของเล่น มูลค่ากว่า 30 ล้านบาท พร้อมกำชับให้ สมอ. ดำเนินการทำลายตามกฎหมายโรงงานอย่างเคร่งครัด
“มาบตาพุด เฟส 3” ตอกเสาเข็ม 1 ก.ค. ตามกรอบสัญญาร่วมทุนเอกชน - 02/06/2021 11:00
กนอ. เผย “มาบตาพุด เฟส 3” ตอกเสาเข็ม 1 กรกฏาคม 64 ตามกรอบสัญญาร่วมทุนเอกชน ตามเงื่อนไขการออก NTP1
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 108 หน้า: จำนวนทั้งหมด 2157 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.