ผู้ประกอบการ

เอสเอ็มอีไทยตื่นตัว เตรียมพร้อมรับ Post-Pandemic BOOM
  25/08/2021 10:00

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือ สถาบันพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ดันผู้ประกอบการเจรจาจับมือกับคู่ค้าในต่างประเทศ เตรียมพร้อมธุรกิจกลับสู่ปกติรับ Post-Pandemic BOOM

          หลังจากที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เผชิญกับปัญหาของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด อย่างต่อเนื่องมา นานกว่า 1 ปี ทำให้หลายธุรกิจที่เคยหยุดชะงักและรอดูท่าที ต่างทยอยพูดถึงการกลับมาของกระแสการ กระหน่ำซื้อสินค้าหลังการถูกกักตัวอยู่ในพื้นที่จำกัด ล็อคดาวน์เป็นช่วงๆ กันมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา (Post-pandemic boom) รวมถึงการชะงักงันของการจับจ่ายใช้สอยในช่วงที่ผ่านมา เพราะผู้บริโภคต่างก็ยัง ไม่แน่ใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทว่าการที่พลเมืองของแต่ละประเทศต่างได้รับวัคซีนในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้หลายประเทศก็เริ่มทยอยเปิดประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้า และเริ่มการจับจ่ายใช้สอยกัน อีกครั้ง

          และเพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ได้เข้าถึงประเทศต่างๆ ที่มีศักยภาพในการสั่งซื้อสินค้าจากไทย โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม ASEAN+6 โดยในปีนี้ โฟกัสใน 3 ประเทศที่มีศักยภาพ

          ได้แก่ 1. กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ และสินค้าในกลุ่มอาหารที่ตอบโจทย์การบริโภคในไลฟ์สไตล์ปัจจุบัน ไป ยังประเทศอินเดีย ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นลำดับต้น ๆของโลก ทั้งนี้OECD หรือ องค์การ เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2020 จะหด ตัวลง 4.2% แต่ในปี 2021 ที่มี 'วัคซีน' และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ก็ทำให้ภาพของ เศรษฐกิจโลกกลับมาสดใสอีกครั้ง โดยเฉพาะเศรษฐกิจของอินเดียที่ตกสู่ภาวะถดถอยเป็นครั้ง แรกในรอบ 20 ปีเพราะพิษ COVID-19 แต่ในปี 2021 เศรษฐกิจของอินเดียน่าจะกลับมา คึกคักได้อีกครั้ง และเติบโตสูงสุดในโลกเลยทีเดียว

  1. กลุ่มสินค้าอาหารแปรรูป ไปยังประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ จากข้อมูลในปี 2559 ผลการสำรวจ ล่าสุดจาก World Economic Forum ได้จัดอันดับประเทศมาเลเซีย เป็นหนึ่งใน 25 ประเทศ ในโลกที่มีประชากรที่มีรายได้ต่อหัวจัดอยู่ในกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางค่อนไปทางสูง (upper middle-income) กลุ่มผู้บริโภคหลักที่จัดอยู่ในกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางค่อนไปทางสูงคือกลุ่ม ประชากรวัยทำงาน มีการศึกษาขั้นต่ำอยู่ที่ระดับปริญญาตรี มีรายได้เพียงพอที่จะใช้จ่ายในด้าน การสันทนาการต่างๆ และเปิดรับสินค้าที่มีความแปลกใหม่ ไม่ว่าจะผลิตจากในประเทศหรือ นำเข้าจากต่างประเทศ สำหรับตลาดอาหารและเครื่องดื่มในประเทศมาเลเซีย สามารถสังเกตได้ จากความหลากหลายของสินค้าบริโภคที่จำหน่ายอยู่ในร้านค้าปลีกระดับต่างๆ ในประเทศ มาเลเซีย โดยเฉพาะกลุ่มสินค้านำเข้าจำพวกอาหารและเครื่องดื่ม หรือความหลากหลายของ ร้านอาหารที่มีคอนเซ็ปต์จากนานาประเทศ กลุ่มผู้บริโภคชาวมาเลเซียรุ่นใหม่ในยุคนี้ ซึ่งเป็นยุค ที่เข้าถึงข่าวสารสนเทศได้ง่ายและรวดเร็ว ทำให้ผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าวที่มีกำลังซื้อนอกจากจะ นิยมและเปิดใจกับสินค้าบริโภคจากต่างประเทศแล้ว ยังคำนึงถึงการรับประทานอาหารที่มี ประโยชน์ต่อสุขภาพและหาซื้อได้สะดวก วิถีทางการค้าและการเป็นอยู่ในปัจจุบันยังทำให้ ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้านำเข้าจากหลากหลายประเทศได้ง่ายขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ประเทศ มาเลเซียยังคงเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าสินค้ากลุ่มอาหารและต้องการนำเข้า วัตถุดิบมาเป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารและเครื่องดื่มสำเร็จรูปเพื่อป้อนตลาดในประเทศ และจากข้อมูลพบว่ามาเลเซียนำเข้าสินค้าในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มจากไทย สูงขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง
  2. กลุ่มสินค้าแฟชั่นและความงาม ไปยังประเทศฟิลิปปินส์ เป็นตลาดที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียน ที่ มีศักยภาพในการเติบโตสำหรับสินค้าไทย โดยเฉพาะในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผู้บริโภคชาว ฟิลิปปินส์หันมาให้ความสำคัญกับสุขอนามัยและการพัฒนาบุคลิกภาพ ตลอดจนรูปลักษณ์ ภายนอกเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การใช้จ่ายกลุ่มสินค้าเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ด้านความงาม และดูแลตนเองเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสินค้าที่วางจำหน่ายก็มีความหลากหลายมากขึ้น ด้วย ประกอบกับ ปัจจุบันกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นชนชั้นกลางในฟิลิปปินส์มีการขยายตัวเพิ่มจำนวน มากขึ้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ชาว ฟิลิปปินส์มีรายได้และกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้บริโภคกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ความงามและดูแลตนเองที่มีคุณภาพมากขึ้น จึงทำให้แบรนด์สินค้าระดับกลาง-บน เริ่มมี ยอดขายเพิ่มมากขึ้น ในระหว่างปี 2561 - 2563 ฟิลิปปินส์นำเข้าสินค้าเครื่องสำอาง สบู่และ ผลิตภัณฑ์มีมูลค่า เฉลี่ยปีละ 1,341.23 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยนำเข้าจากประเทศไทยมาก เป็นอันดับ 1 คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด ร้อยละ 25.80

          เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้เข้าถึงตลาดที่มีศักยภาพ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้จัดสรรงบประมาณให้สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) เป็นหน่วยร่วมดำเนินการจัดการจับคู่ธุรกิจในแบบออนไลน์ ที่ได้พบกับคู่ค้าแบบตัวต่อตัวมากกว่า 3 รายและได้พบคู่ค้าผ่านช่องทางออนไลน์จากทั่วโลกอีกไม่ต่ำกว่า 3 ราย เป็นการเปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีไทยได้ เปิดตลาดต่างประเทศในแบบพร้อมรับมือกับการที่ธุรกิจกลับมา (resume) ในช่วงปลายปี โดยมีกิจกรรม Online Business Matching 2021 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึก ปีงบประมาณ 2564 ที่เป็นกิจกรรมจับคู่ธุรกิจให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 3 ตลาด ดังนี้ 1. Thailand-PHILIPPINES Online Business Matching 2021 ส่งออกกลุ่มสินค้าแฟชั่นและความงาม 2. Thailand-INDIA Online Business Matching 2021 ส่งออกกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ ของขวัญ ของใช้-ของตกแต่งบ้าน และอาหารไลฟ์สไตล์ 3. Thailand-Malaysia Online Business Matching 2021 ส่งออกสินค้ากลุ่มอาหารแปรรูป ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) คาดหวังที่จะผลักดันให้ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยสามารถสร้างยอดขายไม่ต่ำกว่า 180 ล้านบาท ในห้วง 1 ปีข้างหน้า จากการ ดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้

          ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) - https://www.facebook.com/OSMEP

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) - https://www.facebook.com/ISMED.or.th


ที่มาของข่าว: RYT9
กกร. มองเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัว โอกาสส่งออกไทยโต
    กกร. มองเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัว ชี้ความขัดแย้งจีน-ไต้หวัน ส่งผลดีต่อการส่งออกไทย ...
  04/08/2022

เงินบาทเปิด 36.26 อ่อนค่าจากวานนี้หลังดอลลาร์แข็งค่าจากกังวลความสัมพันธ์จีน-สหรัฐ
    นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 36.26 บาท/ดอลลาร์ ...
  03/08/2022

ยอดการค้าครึ่งปีแรกใน RCEP โต 13% หนุนไทยใช้ประโยชน์เพิ่มช่องทางนำเข้าสินค้าทุน
    นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ...
  03/08/2022

ทิศทางตลาดแรงงานและค่าแรงขั้นต่ำ
    ทิศทางตลาดแรงงานและค่าแรงขั้นต่ำ
  02/08/2022


ข่าวเศรษฐกิจอื่นๆ
กระทรวงอุตฯ อัดฉีดเงินเพิ่ม 3 พันล้านหนุนสินเชื่อประชารัฐช่วยเอสเอ็มอี เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง - 02/08/2022
กระทรวงอุตฯ อัดฉีดเงินเพิ่ม 3 พันล้านหนุนสินเชื่อประชารัฐช่วยเอสเอ็มอี เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง
เยอรมนีวอนทุกภาคส่วนลดใช้ก๊าซ หลังรัสเซียลดส่งออก - 01/08/2022
เยอรมนีวอนทุกภาคส่วนลดใช้ก๊าซ หลังรัสเซียลดส่งออก
ผลผลิตอุตสาหกรรมญี่ปุ่นพุ่ง 8.9% เดือนมิ.ย. รับอานิสงส์จีนผ่อนคลายล็อกดาวน์ - 01/08/2022
ผลผลิตอุตสาหกรรมญี่ปุ่นพุ่ง 8.9% เดือนมิ.ย. รับอานิสงส์จีนผ่อนคลายล็อกดาวน์
ธปท.ชี้ปรับดอกเบี้ยต้อง ‘ค่อยเป็นค่อยไป’ - 26/07/2022
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ระบุ ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวชัดเจนขึ้น คาดว่าการฟื้นตัวจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพราะหากดูทิศทางเศรษฐกิจไตรมาส 2 ปี2565 คาดว่ามีทิศทางฟื้นตัวดีต่อเนื่อง โดยคาดขยายตัวที่เกินระดับ 3%
ส.อ.ท. หวั่นเศรษฐกิจถดถอยฉุดกำลังซื้อ - 26/07/2022
อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 ทำสถิติใหม่สูงสุดในรอบ 40 ปี สะท้อนจากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) อยู่ที่ 9.1% ทำให้นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแรง 0.75-1%
JP ประกาศข่าวดี!! สธ.ไฟเขียวอนุญาตไลน์ผลิตกัญชง-กระท่อม ควบกัญชง ผ่านมาตรฐาน GMP เตรียมเดินเครื่องผลิต ลุยตลาดยาสมุนไพร - 25/07/2022
JP ประกาศข่าวดี!! สธ.ไฟเขียวอนุญาตไลน์ผลิตกัญชง-กระท่อม ควบกัญชง ผ่านมาตรฐาน GMP เตรียมเดินเครื่องผลิต ลุยตลาดยาสมุนไพร
จีนเผยความสูญเสียทางศก.จากภัยธรรมชาติเกิน 8.8 หมื่นล้านหยวนใน H1/65 - 22/07/2022
จีนเผยความสูญเสียทางศก.จากภัยธรรมชาติเกิน 8.8 หมื่นล้านหยวนใน H1/65
ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 36.58 ระหว่างวันผันผวน จับตาธนาคารกลางยุโรปประชุมนโยบายการเงิน - 20/07/2022
ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 36.58 ระหว่างวันผันผวน จับตาธนาคารกลางยุโรปประชุมนโยบายการเงิน
ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเยอรมนีเดือนพ.ค. 65 โตเกินคาด แม้แนวโน้มศก.มืดมน - 06/07/2022
ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเยอรมนีเดือนพ.ค. 65 โตเกินคาด แม้แนวโน้มศก.มืดมน
เฟดส่งสัญญาณเศรษฐกิจสหรัฐถดถอยแล้ว หลัง GDP Q2/65 หดตัวแรงกว่า Q1 - 05/07/2022
เฟดส่งสัญญาณเศรษฐกิจสหรัฐถดถอยแล้ว หลัง GDP Q2/65 หดตัวแรงกว่า Q1
สปป.ลาวเผยเงินเฟ้อพุ่ง 23.6% ในเดือนมิ.ย. สูงสุดรอบ 22 ปี - 05/07/2022
สปป.ลาวเผยเงินเฟ้อพุ่ง 23.6% ในเดือนมิ.ย. สูงสุดรอบ 22 ปี
นายกฯ เปิดงาน FTI EXPO 2022 ขอบคุณภาคเอกชนร่วมรีสตาร์ทขับเคลื่อนศก.ประเทศ - 30/06/2022
นายกฯ เปิดงาน FTI EXPO 2022 ขอบคุณภาคเอกชนร่วมรีสตาร์ทขับเคลื่อนศก.ประเทศ
"กรุงไทย" ผนึก "กรมโรงงาน-ส.อ.ท." ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย BCG หนุนแปลงเครื่องจักรเป็นทุน ลดใช้พลังงาน ติดปีกเอสเอ็มอีเติบโตยั่งยืน - 30/06/2022
"กรุงไทย" ผนึก "กรมโรงงาน-ส.อ.ท." ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย BCG หนุนแปลงเครื่องจักรเป็นทุน ลดใช้พลังงาน ติดปีกเอสเอ็มอีเติบโตยั่งยืน
ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 35.31 แข็งค่าต่อเนื่องจากช่วงเช้า หลังดอลลาร์อ่อนค่าวิตกศก.สหรัฐชะลอ - 28/06/2022
ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 35.31 แข็งค่าต่อเนื่องจากช่วงเช้า หลังดอลลาร์อ่อนค่าวิตกศก.สหรัฐชะลอ
ธปท.ยันกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ 1-3% เหมาะสม แม้ระยะสั้นผันผวนจากปัจจัยเหนือควบคุม - 27/06/2022
ธปท.ยันกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ 1-3% เหมาะสม แม้ระยะสั้นผันผวนจากปัจจัยเหนือควบคุม
นายกฯ ย้ำทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนศก.ใหม่ หลังโควิดคลี่คลาย - 27/06/2022
นายกฯ ย้ำทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนศก.ใหม่ หลังโควิดคลี่คลาย
กำไรภาคอุตสาหกรรมจีนลดลงติดต่อกันเดือนที่สอง เหตุล็อกดาวน์กระทบศก. - 27/06/2022
กำไรภาคอุตสาหกรรมจีนลดลงติดต่อกันเดือนที่สอง เหตุล็อกดาวน์กระทบศก.
ซีอีโอดอยซ์แบงก์เผยเงินเฟ้อกัดกินเศรษฐกิจโลก แนะระวังนโยบายการเงิน - 22/06/2022
นายคริสเตียน ซิววิง ซีอีโอของธนาคารดอยซ์แบงก์เปิดเผยว่า ยุโรปและสหรัฐมีโอกาสสูงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย หลังธนาคารกลางหลายแห่งจำเป็นต้องคุมเข้มนโยบายการเงินเพื่อรับมือกับปัญหาเงินเฟ้อ
เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนพ.ค. - 20/06/2022
เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนพ.ค.
‘อาเซียน’ เร่งขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจก้าวสู่ยุคดิจิทัล มั่นใจ! ปีหน้า GDP อาเซียนโตถึง 5.2% - 25/05/2022
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ร่วมถกแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาค เน้นเทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งสานสัมพันธ์กับประเทศนอกกลุ่ม ย้ำจุดยืนการเป็นภูมิภาคที่เปิดกว้าง โปร่งใส ยึดมั่นในหลักเกณฑ์ การใช้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมหนุนศึกษาข้อริเริ่มที่ช่วยรับมือกับความมั่นคงทางอาหารและสาธารณสุข มั่นใจ! ปีหน้า GDP อาเซียนจะขยายตัวเพิ่มถึง 5.2%
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 115 หน้า: จำนวนทั้งหมด 2292 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.