สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
ผู้ประกอบการ

มหกรรมเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (SITEX 2014)
  21/07/2014 00:00
 

Zone A   อุตสาหกรรมสนับสนุน  อาคารอำนวยการ BSID
 • ผลิตภัณฑ์สารทดแทนกระดูก
 • เครื่อรับซื้อขวด/กระป๋อง
 • เครื่องจำหน่ายน้ำดื่มอัจฉริยะ
 • เครื่องมือแพทย์
 • AHR Robot/Advance Servo Handing Robot
 • ถังขยะเพื่อการ Recycle
 • เครื่องลับคมมีดตัดสำหรับตัดเฉือนโลหะความแม่นยำสูง
 • Rotary Table แบบ Semi-Automation
 • เครื่องลับคมเอ็นมิล
 • เครื่องลับดอกสว่าเครื่องต๊าปแบบแขน (ระบบลม)
 • เครื่องต๊าปแบบแขน (ระบบไฟฟ้า)
 • ตู้แลกเหรียญ
 • กล่องหยอดเหรียญ (ซักผ้า) ออนไลน์
 • เครื่องแกะสลักไม้ด้วย CNC
 • เครื่องแปรรูปไม้ 5 กระบวนการ
 • เครื่องอัดต่อไม้
Zone B  DIP SME Network
 
Zone C  พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 •  จักรเย็บผ้าระบบไดเร็คไดรฟ์
 • *Twin Screw extraler * single Screw extraler *Mixer
 • เครื่องปาด/เจาะ/ผ่า ลูกมะพร้าวสด /เครื่องย่อยลูกมะพร้าวสด
Zone D เกษตร และเกษตรแปรรูป
 • ผลิตภัณฑ์ เครื่องคั่วกาแฟขนาด 2 ก.ก.
 • เครื่องผ่าผลหมาก
 • เครื่องผ่าถั่วปากอ้า
 • เครื่องอัดก้อนอาหารเชื้อเห็ดอัตโนมัติ
 • เครื่องทำถั่วเน่าแผ่น
 • เครื่องสกัดน้ำมันจากดอกจำปูน
 • เครื่องใส่ปุ๋ยอัตโนมัติ
 • เครื่องสีข้าวกล้อง
 • เครื่องชงกาแฟ
 • เครื่องอบข้าว
Zone E ผลงานนักศึกษา
 • เครื่องอบฆ่าเชื้อเห็ดฟาง
 • เครื่องกลั่นน้ำมันจากพลาสติก
 • เครื่องอบผลไม้
 • รถไฟ
 • เครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหย(critical dioxcode)
 • เครื่องผลิตน้ำสะอาดแบบเคลื่อนที่
 • สถานที่จอดรถจักรยานสำหรับเช่า
 • จักรยานไฟฟ้า
 • กล่องบรรจุอาหารร้อนและเย็นแบบพกพาจากความร้อนทิ้งปล่องไอเสียรถจักรยานยนต์
 • เครื่องขายของอัตโนมัติ(ขายของร้อน)
 • เครื่องเติมอากาศประหยัดพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมสนับสนุน
 • เครื่องสำรวจการเติบโตของพืชโดยถ่ายภาพทางอากาศ
 • เครื่องควบคุมชิ้นงานแท่น XYZ table
 • เครื่องกำเนิดโอโซนในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Zone F ยานยนต์
 • รถดันเครื่องบิน
 • รถสามล้อ
 • รถกอล์ฟ
 • ระบบ Automation ในอุตสาหกรรมยานยนต์
 • เทคโนโลยีการอบชิ้นส่วนด้วย UV
Zone G  อาคาร MIDI
 
Zone H เตาชีวมวล เครื่องกลั่น  อาคารปฎิบัติงาน A (Shop A)
 •  เตาชีวมวล 3 รุ่น
 •  เตาเผาถ่าน
Zone I เทคโนโลยีชีวภาพ  อาคารปฎิบัติงาน A (Shop A)
 • เครื่องทำข้าวแดงอัตโนมัติ
 • เครื่องแปลงขยะ
 • Bio Mastic Injiection Machine
Zone J  OTOP Hitech
 • เครื่องย้อมครามและมะเกลือ 
 • เครื่องจักรปักลวดลาย
 • เครื่องทอผ้า
 • เครื่องช่วยขึ้นด้ายยืน
 • ชุดอุปกรณ์สำหรับตัดผ้าแบบแม่นยำ
 • เครื่องตัดกระดาษแข็งและไม้อัดสำหรับทำกล่องผ้าประดิษฐ์
 • เครื่องจักรเย็บผ้าดัดแปลงสำหรับปักลาย
 • เครื่องกีดผักตบชวา
 • เครื่องรีดผักตบชวา
 • เครื่องตัดผ้า
 • เครื่องเย็บซับในกระเป๋าใยกัญชง
 • กี่ทอผ้าระบบเมคคานิกส์
 • เครื่องย้อมผ้า
 • เครื่องย้อมสีผ้าฝ้ายกึ่งอัตโนมัติสำหรับชุมชน
 • เครื่องตีเกลียวเส้นไหมสำหรับชุมชน
 • เครื่องอัดและบรรจุผ้าขึ้นรูปตามบรรจุภัณฑ์
 • เครื่องเขียนลายผ้าปาเต๊ะและบาติก
 • เครื่องสาวไหม
 • เครื่องปั่นหมาด
 • เครื่องตีเกลียวด้าย
 • เครื่องปั่นด้ายเข้าหลอด
 • กี่กระแทก
 • เครื่องนับความยาวผ้าและม้วนผ้า
 • เครื่องค้นหูกแบบแขนกล
 • เครื่องตัดผ้า
Zone K  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
 
Zone L  เทคโนโลยีสดใหม่ มาไกลจากแดนปลาดิบ Japan Pavilion (อาคารอำนวยการ BSID)
 •  เครื่อง Fine bubble
 • Honda Simulator
Zone M ชั้นลอย อาคารอำนวยการ BSID
 • เพื่อนอุตสาหกรรม
 • Industry dircet
 • Birdge
 • บวรเวชสมุนไพร ใส่ใจสุขภาพ
 • Simulation Software
 • Service & Training * 3D Mouse *NX *Siemens Plm Software
 • Automatic Quided Vehicle
 • โปรแกรมออกแบบแม่พิมพ์ และแม่พิมพ์พลาสติก
 • Solid Edge
 • Consulting Services * Training
Zone N  Roboot Land
 •  Precision 3D Printing
 • 3D Printer
 • 3D Scanner
 • Robot Land
 • หุ่นยนต์ดินสอ
 • Services Training Automation
 • Services Robot System
 • หุ่นยนต์เตะบอล
Zone O เครื่องมือทดสอบตรวจสอบ (อาคารสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย)

สัมมนา เรื่อง : อนาคตเครื่องจักรกลไทยก้าวไปด้วยนวัตกรรม
    โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลได้ดำเนินการจัดสัมมนา ...
  14/08/2023

สัมมนาและเสวนา เรื่อง : ก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลในการสนับสนุนอุตสาหกรรมในอนาคต
    โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลได้ดำเนินการจัดสัมมนา เมื่อวันพุธที่ ...
  24/08/2022

“2021 Virtual Seminar on Machinery Solution for Smart Agricultural”
    ...
  26/10/2021 09:00

“คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยในยุค COVID-19” และ กิจกรรม Business Relation ภายในคลสัสเตอรฯ์
    กิจกรรม การเสวนาก้าวต่อไป “คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยในยุค COVID-19” และ กิจกรรม Business ...
  23/06/2021


อบรม/สัมมนาอื่นๆ
“ความท้าทายในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยและแนวโน้มการนำระบบ Automation และ Robotics เข้ามาใช้ในภาคอุตสาหกรรม” - 23/09/2019
“การพัฒนาเครื่องจักรกลไทยเพื่อสนับสนุนการผลิตด้าน การเกษตร” กรณีศึกษา : การผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์ - 28/08/2019
Smart Farming กับ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลในประเทศไทย - 28/06/2019
Internet of Things (IoT) ในยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ - 25/04/2018
Industry 4.0 : digital factory and new generation of smart robots - 24/05/2017
AGRITECHNICA ASIA 2017 - 30/08/2016
AGRITECHNICA ASIA 2017
การประชุมวิชาการ OIE Forum ประจำปี 2559 "New Revolution of Thai Industry" - 21/07/2016
การประชุมวิชาการ OIE Forum ประจำปี 2559 "New Revolution of Thai Industry" ปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่ : ประเทศไทย 4.0
สัมมนาเรื่อง แม่พิมพ์ที่ดีทำกันอย่างไง - 04/07/2016
สัมมนาเรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์ - 22/02/2016
สัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ปี 2558 เรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร - 02/07/2015
สัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ปี 2558 เรื่องยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน - 25/06/2015
สัมมนาเรื่องยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558 – 2564) - 25/05/2015
Promoting the Usage of Steel in Machinery Industry - 24/02/2015
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล - 21/01/2015
การจัดประชุมกับผู้ประกอบการ - 16/10/2014
METALEX 2014 - 30/09/2014
งานแสดงเทคโนโลยี เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ - 26/08/2014
เสวนาภายใต้หัวข้อ “ แนวโน้มการใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีก่อสร้างในช่วง 10 ปีข้างหน้า” - 04/08/2014
การเลือกเทคโนโลยีการอบแห้งในอุตสาหกรรมและเพื่อลดต้นทุนการผลิต - 01/08/2014
วิศวกรรม'57 (Engineering'14) - 24/07/2014
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 3 หน้า: จำนวนทั้งหมด 60 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
อบรม/สัมมนา
เยี่ยมชมโรงงาน

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.