สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
ผู้ประกอบการ

วิศวกรรม'57 (Engineering'14)
  24/07/2014 00:00
 

วิศวกรรมสำหรับอนาคต

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด เตรียมจัดงาน “วิศวกรรม ’57” หรือ “Engineering ‘14” งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ งานแสดงสินค้าและนิทรรศการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมยิ่งใหญ่และทันสมัยที่สุด แห่งปี ภายใต้แนวคิด “วิศวกรรมสำหรับอนาคต” เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ยกระดับวิชาชีพ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสมาคม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า วิศวกรรม’57 เป็นงานประจำปีที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 18 แล้ว โดยในปีนี้มีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคคลทั่วไปได้มี โอกาสเข้ามาเยี่ยมชมงานมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากกลุ่มวิชาชีพวิศวกรรม จึงได้กำหนดแนวคิดหลักการจัดงานเป็น “วิศวกรรมสำหรับอนาคต” ซึ่งจะเป็นการรวบรวมนวัตกรรมล่าสุดด้านวิศวกรรมในสาขาต่างๆ เพื่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยการจัดงานในครั้ง มีความแตกต่างจากการจัดงานในปีที่ผ่านมา แบ่งได้เป็น 3 ส่วนหลักคือ

ส่วนแรก การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ จากกลุ่มนักวิชาการ นักวิจัยและพัฒนาในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมทั่วโลก ซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจมากกว่า 100 หัวข้อ อาทิ การบริหารจัดการและนวัตกรรมระบบราง การบริหารระบบดาต้าเซนเตอร์ นวัตกรรมอาคารป้องกันแผ่นดินไหว เป็นต้น

ส่วนที่สอง คือ งานแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการในทุกสาขาวิศวกรรม เป็นเวทีระดับนานาชาติที่รวบรวมวิทยาการและอุปกรณ์อันล้ำสมัยที่เกี่ยวข้อง กับอุตสาหกรรมมาจัดแสดงอย่างครบวงจร มากกว่า 2,000 รายการ จากผู้ประกอบการชั้นนำกว่า 200 ราย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เจรจาธุรกิจร่วม กัน หรือผ่านบริการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching)

ส่วนสุดท้าย คือ งานแสดงนิทรรศการ วิศวกรรมสำหรับอนาคต เพื่อแสดงศักยภาพทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านวิศวกรรมในปัจจุบันและอนาคตผ่านงานวิศวกรรม 9 สาขาให้แก่กลุ่มนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสเรียนรู้ รวมทั้งพิจารณาเลือกซื้อหรือใช้บริการ เพื่อการดำรงชีวิต ผ่านผลผลิตด้านวิศวกรรมในหลากหลายสาขาในราคาสุดพิเศษ

นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดแสดงนิทรรศการชุดพิเศษ “บ้านอัจฉริยะ เมืองแห่งอนาคต” หรือ “Smart Home and Living” ซึ่งรวบรวมผลิตผลและผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรมล้ำสมัยยังไม่เคยจัดแสดงที่ใดมา ก่อน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ จากกลุ่มนักสร้างสรรค์ นักประดิษฐ์ด้านวิศวกรรม รวมทั้งพื้นที่พิเศษสำหรับครอบครัว “ลานอัจฉริยะวิศวกรแห่งอนาคต” หรือ “Engineering Play Ground” จัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ ของเล่น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และสร้างความเข้าใจในวิชาชีพวิศวกรรม

นางจินตนา ศิริสันธนะ ประธานจัดงานวิศวกรรม ‘57 กล่าวว่า “การจัดงานวิศวกรรม ‘57 จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงวันครบรอบของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นั่นคือ วันที่ 30 พฤศจิกายน เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม รวมทั้งสร้างความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่วิศวกรรมในฐานะหนึ่งใน วิชาชีพสำคัญที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของทุกคน โดยในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. โดยแบ่งเป็นวันเจรจาธุรกิจ 27-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และวันสำหรับบุคคลทั่วไป 29-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สำหรับงานวิศวกรรม ‘57 ครั้งนี้ จะเป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้แก่ผู้เข้าชมงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มครอบครัว และเยาวชน ที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจวิชาชีพวิศวกรรมมากยิ่งขึ้น เพราะทุกสิ่งรอบตัวของทุกคน ล้วนเป็นผลผลิตสำคัญจากเหล่าวิศวกร รวมทั้งได้ชมเทคโนโลยีและวิทยาการจากองค์กรชั้นนำจากทั่วโลก รวมทั้งการให้บริการปรึกษาปัญหาเรื่องบ้านฟรีให้แก่ประชาชนทั่วไปของ “คลินิกช่าง” โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายการก่อสร้าง ปัญหาการก่อสร้างที่พบบ่อย เช่น บ้านทรุด บ้านร้าว ผู้รับเหมาทิ้งงาน เป็นต้น

ด้านนางลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (วีเอ็นยู) บริษัทร่วมทุนไทย-เนเธอร์แลนด์ และผู้บริหารการจัดงาน กล่าวอย่างมั่นใจว่า “งานวิศวกรรม ‘57 ปีนี้ จะเป็นการรวบรวมสุดยอดผลงานและนวัตกรรมด้านวิศวกรรมที่ใหญ่และทันสมัยที่สุด เป็นแหล่งเรียนรู้และสัมผัสความมหัศจรรย์และสร้างสรรค์ของวิศวกรที่ประดิษฐ์ สิ่งของต่างๆ ให้แก่ทุกคน ควบคู่ไปกับการจัดประชุมด้านวิชาการ โดยวีเอ็นยู จะนำประสบการณ์บริหารการจัดงานในต่างประเทศอาทิ เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก จีน เวียดนาม และพม่า มาร่วมพัฒนาการจัดงานในครั้งนี้ ให้เติบโตในระดับสากลและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายในการยกระดับวิชาชีพวิศวกรรมของไทย และส่งเสริมให้ประชาชนไทย โดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่ เกิดความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพวิศวกรรม และเติบโตเป็นนวัตกรด้านวิศวกรรมที่มีคุณภาพและศักยภาพในอนาคต โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 100,000 ราย และมูลค่าการซื้อขายรวมกว่า 1,200 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาการจัดงาน

การจัดงานในปีนี้ วสท. ได้รับการสนับสนุนจากเอกชนชั้นนำ อาทิ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

“วิศวกรรม ‘57” หรือ “Engineering’14” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมแสดงสินค้าหรือเข้าชมงาน สามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผู้บริหารการจัดงาน บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด โทรศัพท์ 02 – 670 0900 ต่อ 203 และ 208 โทรสาร 02 - 670 0908 อีเมล์ engineeringexpo@vnuexhibitonsap.com หรือเว็บไซต์ www.engineeringexpo2014.com


สัมมนา เรื่อง : อนาคตเครื่องจักรกลไทยก้าวไปด้วยนวัตกรรม
    โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลได้ดำเนินการจัดสัมมนา ...
  14/08/2023

สัมมนาและเสวนา เรื่อง : ก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลในการสนับสนุนอุตสาหกรรมในอนาคต
    โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลได้ดำเนินการจัดสัมมนา เมื่อวันพุธที่ ...
  24/08/2022

“2021 Virtual Seminar on Machinery Solution for Smart Agricultural”
    ...
  26/10/2021 09:00

“คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยในยุค COVID-19” และ กิจกรรม Business Relation ภายในคลสัสเตอรฯ์
    กิจกรรม การเสวนาก้าวต่อไป “คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยในยุค COVID-19” และ กิจกรรม Business ...
  23/06/2021


อบรม/สัมมนาอื่นๆ
“ความท้าทายในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยและแนวโน้มการนำระบบ Automation และ Robotics เข้ามาใช้ในภาคอุตสาหกรรม” - 23/09/2019
“การพัฒนาเครื่องจักรกลไทยเพื่อสนับสนุนการผลิตด้าน การเกษตร” กรณีศึกษา : การผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์ - 28/08/2019
Smart Farming กับ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลในประเทศไทย - 28/06/2019
Internet of Things (IoT) ในยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ - 25/04/2018
Industry 4.0 : digital factory and new generation of smart robots - 24/05/2017
AGRITECHNICA ASIA 2017 - 30/08/2016
AGRITECHNICA ASIA 2017
การประชุมวิชาการ OIE Forum ประจำปี 2559 "New Revolution of Thai Industry" - 21/07/2016
การประชุมวิชาการ OIE Forum ประจำปี 2559 "New Revolution of Thai Industry" ปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่ : ประเทศไทย 4.0
สัมมนาเรื่อง แม่พิมพ์ที่ดีทำกันอย่างไง - 04/07/2016
สัมมนาเรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์ - 22/02/2016
สัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ปี 2558 เรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร - 02/07/2015
สัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ปี 2558 เรื่องยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน - 25/06/2015
สัมมนาเรื่องยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558 – 2564) - 25/05/2015
Promoting the Usage of Steel in Machinery Industry - 24/02/2015
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล - 21/01/2015
การจัดประชุมกับผู้ประกอบการ - 16/10/2014
METALEX 2014 - 30/09/2014
งานแสดงเทคโนโลยี เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ - 26/08/2014
เสวนาภายใต้หัวข้อ “ แนวโน้มการใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีก่อสร้างในช่วง 10 ปีข้างหน้า” - 04/08/2014
การเลือกเทคโนโลยีการอบแห้งในอุตสาหกรรมและเพื่อลดต้นทุนการผลิต - 01/08/2014
มหกรรมเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (SITEX 2014) - 21/07/2014
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 3 หน้า: จำนวนทั้งหมด 60 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
อบรม/สัมมนา
เยี่ยมชมโรงงาน

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.