ผู้ประกอบการ

7 แนวโน้มเด่นกำหนดทิศทางธุรกิจธนาคาร ปี 2565
  25/04/2022
จุดเปลี่ยนที่สำคัญหลายครั้งในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเมื่อเรามองย้อนกลับไป ไม่ว่าจะเป็นการกำเนิดของแท่นพิมพ์ เครื่องจักรไอน้ำ และอินเทอร์เน็ต ได้รับการยอมรับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ แต่สำหรับธุรกิจธนาคาร จุดเปลี่ยนที่รับรู้ได้ล่าสุด เช่นเดียวกับหลายธุรกิจ คือ ผลกระทบจากภาวะการระบาดของโควิด-19 ที่เข้ามาพลิกโฉมธุรกิจไปโดยสิ้นเชิง
ถ้าปี 2563 และ 2564 เป็นปีที่สถานการณ์โควิดบีบให้ธนาคารต้องปรับตัว ปี 2565 จะเป็นปีที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงนั้นเข้ามาเป็นองค์ประกอบหลักของธุรกิจธนาคาร และเป็นจุดเริ่มของยุคนิวนอร์มัล ธนาคารชั้นนำของโลกส่วนใหญ่นั้นมีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนโควิด-19 และได้นำเอาระบบดิจิทัลเข้ามาใช้ในหลายส่วนงาน ตลอดจนดำเนินการทดลองอย่างระมัดระวังในการเปลี่ยนแปลงโมเดลทางธุรกิจรูปแบบเดิมแม้จะกระทบกับแหล่งรายได้เดิมก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นความต้องการของลูกค้าที่มีมากขึ้นในหลายมิติ รวมไปถึงผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่รุกเข้ามาในธุรกิจธนาคาร ปัจจัยเหล่านี้ ทำให้ปี 2565 เป็นปีที่ธนาคารชั้นแนวหน้าของโลกจะต้องยิ่งพัฒนาขึ้นไปอีก เพื่อรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ

คุณวิชยา จาว กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจงานบริการทางด้านการเงิน เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย คาดการณ์ 7 แนวโน้มเด่น ที่เอคเซนเชอร์ประเมินว่าจะเข้ามาดิสรัปต์และส่งผลต่อแนวโน้มของธุรกิจธนาคารในปี 2565 นี้

1.หลายองค์กรอยากเป็นซูเปอร์แอพ
เช่นเดียวกับสมาร์ตโฟนที่พยายามผนวกเอาฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นไว้ครบในเครื่องเดียว ซูเปอร์แอพก็เช่นกันที่หลายธนาคารพยายามตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในแอพของตัวเองให้รอบด้านมากขึ้น นอกจากการทำธุรกรรม เช่น ตรวจสอบยอดคงเหลือ จ่ายบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ธนาคารหลายแห่งได้รวมเอาไว้ในแพลตฟอร์มแล้ว แต่ยังขยายการให้บริการออกไปให้มากขึ้นอีก เช่น การซื้อขายทางด้านอีคอมเมิร์ซ
เทรดทองคำ ฟู๊ดดิลิเวอรี่ ซื้อขายหุ้นกู้ ฯลฯ เพื่อสร้างความแตกต่างและดึงดูดการใช้งานของลูกค้า
ในทางตรงกันข้าม สตาร์ทอัพหลายแห่งก็พยายามขยายโอกาสของแอพเพื่อแย่งส่วนแบ่งของธนาคารด้วย เช่น ใช้ข้อมูลของลูกค้าจากการใช้งานในแอพเพื่อนำเสนอสินเชื่อ สินค้า บริการทางด้านการเงินต่างๆ เป็นต้น ซึ่งมีผลทำให้ลูกค้ามีตัวเลือกที่เพิ่มขึ้น นอกจากการทำธุรกรรมด้านการเงินที่ในอดีตมักจะทำกับธนาคารแต่เพียงอย่างเดียว

ด้วยปัจจัยต่างๆ ดังกล่าว ธนาคารมีหลายทางเลือก แต่ละทางเลือกก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย บางแห่งอาจจะลองเพิ่มฟังก์ชันด้านอื่นเข้ามาในแอพของตัวเองเพื่อตอบสนองการใช้งานในด้านอื่น แต่อาจทำให้มีการลงทุนสูงเพื่อให้สามารถแข่งขันกับเจ้าตลาดในปัจจุบัน อีกทางเลือกหนึ่ง คือ ธนาคารอาจเลือกเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับซูเปอร์แอพอื่นเพื่อให้บริการโดยไม่ได้ใช้แบรนด์ธนาคาร แต่ก็อาจจะทำให้เกิดการแข่งขันกับแบรนด์ของตนเองในที่สุด หรือทางเลือกที่สามคือ การกันตัวเองออกจากการแข่งขันและปกป้องบริการแบบเดิมที่เคยมีอยู่เอาไว้ ซึ่งการสร้างความแตกต่างในกรณีนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายมาก และธนาคารต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่ส่วนแบ่งตลาดในการทำธุรกรรมลักษณะเดิมจะลดลง เพราะซูเปอร์แอพในหลายภาคธุรกิจได้เข้ามามีบทบาทในโลกของการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าแล้ว

2.จริงจังเรื่องสิ่งแวดล้อม
นักลงทุนและผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่องสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมและคาดหวังให้แบรนด์สินค้าและบริการต่างๆ ใส่ใจเรื่องนี้ด้วย ซึ่งรวมไปถึงธุรกิจธนาคาร โดยในอนาคต ธนาคารอาจจะต้องเจอกับแรงกดดันจากทั้งหน่วยงานที่กำกับดูแลและการตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มากขึ้นของสังคม เช่น การเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายของการให้สินเชื่อกับบริษัทที่ก่อคาร์บอนจำนวนมากเพื่อพัฒนาไปสู่การใช้พลังงานที่ยั่งยืน เพราะหลายบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมัน ก๊าซ และเชื้อเพลิงฟอสซิลอื่นๆ ก็เป็นลูกค้าของหลายๆ ธนาคาร นอกจากนี้ บางธนาคารอาจเลือกที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับแนวทางที่เข้มข้นขึ้นในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อลูกค้าของตน หรือบางแห่งอาจมุ่งเน้นในการแสดงเจตจำนงเพื่อส่งสัญญาณเชิงบวกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อสังคม ในขณะที่บางธนาคารเลือกที่จะยอมเสียสละผลกำไรระยะสั้นและกำหนดนโยบายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของตัวเองขึ้นเองก่อนจะมีการบังคับใช้จากหน่วยงานที่กำกับดูแลจากทางภาครัฐฯ
3.นวัตกรรมและพันธมิตรทางธุรกิจกลับมามีบทบาทมากขึ้น
ทศวรรษหลังจากวิกฤตการเงินครั้งใหญ่เป็นช่วงแห่งการรัดเข็มขัดที่หลายธนาคารงดออกผลิตภัณฑ์ใหม่
แต่เปลี่ยนมาเน้นที่การบริหารปัจจัยพื้นฐานของตัวเองให้ดี แต่สตาร์ตอัพและธุรกิจดิจิทัลได้เข้ามาท้าทายด้วยการเติมเต็มช่องว่าง โดยมองเห็นศักยภาพการเติบโตที่ธนาคารยุคเดิมมองข้าม เช่น ลูกค้าองค์กรขนาดเล็กที่ประสบปัญหาหมุนเงินไม่ทันก่อนวันจ่ายเงินเดือน หรือธุรกิจ SME ที่ประสบปัญหาจากผลกระทบทางเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนั้น เราจะเห็นได้ว่าในยุคหลังโควิค ธนาคารจะให้ความสำคัญในการค้นหาพันธมิตรเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในส่วนที่ตัวเองขาดหรือต่อยอดทางธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขัน โดยกำหนดแนวทางชัดเจนว่าจะสร้าง จะซื้อ หรือจะจับมือเป็นพันธมิตรกับใครและเมื่อใด เพื่อให้การเข้าถึงลูกค้าและการนำเสนอผลิตภัณท์มีรูปแบบและวิธีการที่แตกต่างจากเดิมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การจับมือกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือแบรนด์ทางด้านยานยนต์เพื่อให้สามารถนำเสนอสินเชื่อได้ทันท่วงทีและทำให้การปิดการขายง่ายขึ้น ด้วยการแชร์ข้อมูลลูกค้าผ่าน APIs เพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อหรือจองผลิตภัณท์ได้อย่างรวดเร็วมากกว่าในอดีต
4.สมองดิจิทัลที่มีความใส่ใจ
ที่ผ่านมา ธนาคารใช้เวลาหลายปีทั้งก่อนและระหว่างที่มีโควิดระบาด ในการทุ่มลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้บริการทางการเงินที่ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็เป็นที่น่าเสียดายว่าหลายแอพที่แม้จะเป็นแอพที่ดี แต่ก็ไม่สามารถช่วยสร้างความภักดีต่อแบรนด์ได้ ในช่วงระหว่างปี 2561 - 2563 สัดส่วนของผู้บริโภคที่ไว้วางใจธนาคารของตน ระดับ "เป็นอย่างมาก" ในแง่การดูแลและสนับสนุนทางการเงินในระยะยาว ลดลงจาก 43% เหลือเพียง 29% ซึ่งด้วยปัจจัยดังกล่าวนี้เอง ทำให้ปัจจุบันธนาคารหลายแห่งเริ่มตระหนักว่าธนาคารจะสามารถสร้างโอกาสต่างๆ เพิ่มขึ้นได้อีกมาก หากธนาคารกลับมาใส่ใจและดูแลความสัมพันธ์ที่เคยมีกับลูกค้าให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม โดยธนาคารจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจบริบทของลูกค้าของตนและมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ามาช่วยประเมินความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง แต่ขณะเดียวกันก็สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ทางการเงินในช่วงเวลานั้นได้อย่างตรงจุดและทันเวลาไปพร้อมๆ กัน
5.เงินสกุลดิจิทัล พัฒนาสู่ระดับมหาวิทยาลัย
หากเปรียบเทียบกับชีวิตมนุษย์ ณ ตอนนี้ เงินสกุลดิจิทัลเปรียบเสมือนอยู่ในช่วงวัยรุ่น ที่เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ที่ผันผวนไปกับกระแสสังคม และพร้อมที่จะแหวกกฎระเบียบต่างๆ หรือธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมาแต่เดิมได้ตลอดเวลา ขณะเดียวกัน ปีนี้เองก็เป็นปีที่เงินสกุลดิจิทัลเติบโตขึ้น และธนาคารก็เรียนรู้ที่จะให้ความสำคัญอย่างจริงจัง โดยมีธนาคารกลางหลายแห่งเริ่มพิจารณานำสกุลเงินดิจิทัลมาใช้หรือบางแห่งก็เริ่มนำมาใช้แล้ว ซึ่งทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์ที่ผันผวนในปัจจุบันและการพัฒนาผลิตภัณท์ใหม่ๆ ด้วยเงินสกุลดิจิทัลขององค์กรหลายแห่ง ทำให้เกิดการพัฒนากฎระเบียบใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับสกุลเงินคริปโตและสร้างการรับรู้ว่าระบบการเงินดิจิทัลที่ไม่ต้องพึ่งพาธนาคาร (DeFi) ได้สร้างบริบทใหม่ในการให้บริการทางการเงินโดยไม่มีพรมแดนอีกต่อไป ทำให้ในอนาคตอันใกล้จึงมีการคาดการณ์กันว่าจะเห็นสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐแบ่งปันข้อมูลและแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการผนวกมิติบางด้านของเงินรูปแบบใหม่นี้ เข้ามาในระบบการเงินหลักของโลกมากยิ่งขึ้น
6.ระบบอัจฉริยะทำให้พึ่งพามนุษย์น้อยลง
ในปี 2565 ธนาคารต่างๆ เริ่มมีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และแมชชีนเลิร์นนิงไปใช้กับกระบวนการทำงานต่างๆ ในองค์กรมากขึ้น ซึ่งเราต้องยอมรับว่าในบางเรื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ดีกว่ามนุษย์ และสามารถเพิ่มศักยภาพการแข่งขันขององค์กร รวมทั้งช่วยลดข้อจำกัดด้านการใช้บุคลากรในการสนับสนุนการเติบโตในอนาคตได้ ในขณะเดียวกันธนาคารต่างๆ ก็จำเป็นต้องเน้นการเพิ่มทักษะที่จำเป็นและประสิทธิผลของการทำงานของพนักงานที่มีอยู่ไปพร้อมๆ กัน ส่งผลให้ทุกวันนี้ เราจึงเห็นแนวโน้มของธนาคารต่างๆ พยายามปรับรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับศักยภาพของเทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านี้ เช่น การใช้ระบบคลาวด์และ API ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารดำเนินการได้เร็วขึ้น และส่งผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญเพื่อนำไปสู่ "zero operations" ตามเป้าที่ตั้งไว้ ไม่ว่าจะเป็นการนำ AI และแมชชีนเลิร์นนิง มาใช้ในการพิจารณาสินเชื่อ หรือการนำ AI มาใช้ในรูปแบบการโต้ตอบทางเสียงเพื่อให้บริการลูกค้าผ่านบริการลูกค้าสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ เป็นต้น
7.สงครามแย่งบุคลากร
ปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีกลายเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่สำคัญสำหรับธุรกิจธนาคารซึ่งมีผลทำให้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม ข้อมูล และความปลอดภัยย่อมมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ขณะเดียวกัน การดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความยืดหยุ่นในการทำงานและให้ความสำคัญกับคุณค่าของงานก็เป็นปัจจัยหลักในการทำงานก็กลายเป็นความท้าทายของธนาคารไปพร้อมๆ กัน เนื่องจากคนรุ่นใหม่เหล่านั้นพบว่าวัฒนธรรมการทำงานในธนาคารบางแห่งมีกฎระเบียบ มีลำดับชั้น และเป็นทางการมากเกินไป ทำให้ไม่เกิดแรงจูงใจในการอยากมาทำงานกับองค์กรเหล่านั้น ดังนั้น ธนาคารจึงจำเป็นที่ต้องมีการบูรณาการและ
จัดแผนงานในเรื่องของการบริหารบุคลากรแบบบองค์รวมเสียใหม่ เช่น มีการจับคู่ทักษะที่ต้องการในปัจจุบันและอนาคต เพื่อหาแนวทางที่หลากหลายในการสรรหาและรักษาบุคลากรที่มีอยู่เอาไว้ ควบคู่ไปกับ
การประเมินและทบทวนโครงสร้างองค์กร วัฒนธรรม และวิธีปฏิบัติงาน เพื่อทำให้องค์กรสามารถดึงดูดคน
รุ่นใหม่ให้อยากเข้ามาทำงานกับองค์กรให้มากขึ้น
ถึงเวลาต้องใช้วิธีที่ต่างจากเดิม
ครั้งหนึ่งธนาคารเคยเชื่อว่าขนาดขององค์กร และข้อกำหนดจากหน่วยงานที่กำกับดูแลที่มีอยู่ในปัจจุบันจะช่วยปกป้ององค์กรให้รอดพ้นจากการดิสรัปต์ได้ แต่ปัจจุบันก็มีข้อพิสูจน์มากขึ้นว่าปัจจัยเหล่านี้ แท้จริงแล้วอาจกลายเป็นอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจในอนาคตด้วยซ้ำ ดังนั้น ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมปัจจุบันและทศวรรษนับต่อจากนี้ไป ธนาคารที่จะประสบความสำเร็จจำเป็นต้องทำสิ่งที่แตกต่างออกไป โดยองค์กรเหล่านั้นจะต้องปรับเปลี่ยนธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพื่อสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของความต้องการของลูกค้า พนักงาน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ธนาคารจะต้องส่งมอบสิ่งที่มากกว่าผลตอบแทนทางการเงินต่อผู้ถือหุ้น โดยสินทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอนาคตของธนาคารคือ ความสามารถในการแสวงหาโอกาส และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลายลงในปี 2565 เราอาจจะเริ่มเห็นการเกิดขึ้นของปรากฏการณ์นิวนอร์มัลในอุตสาหกรรมธนาคารก็เป็นได้ที่มาของข่าว: RYT9
นายกฯ เปิดงาน FTI EXPO 2022 ขอบคุณภาคเอกชนร่วมรีสตาร์ทขับเคลื่อนศก.ประเทศ
    นายกฯ เปิดงาน FTI EXPO 2022 ขอบคุณภาคเอกชนร่วมรีสตาร์ทขับเคลื่อนศก.ประเทศ
  30/06/2022

"กรุงไทย" ผนึก "กรมโรงงาน-ส.อ.ท." ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย BCG หนุนแปลงเครื่องจักรเป็นทุน ลดใช้พลังงาน ติดปีกเอสเอ็มอีเติบโตยั่งยืน
    "กรุงไทย" ผนึก "กรมโรงงาน-ส.อ.ท." ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย BCG หนุนแปลงเครื่องจักรเป็นทุน ...
  30/06/2022

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 35.31 แข็งค่าต่อเนื่องจากช่วงเช้า หลังดอลลาร์อ่อนค่าวิตกศก.สหรัฐชะลอ
    ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 35.31 แข็งค่าต่อเนื่องจากช่วงเช้า หลังดอลลาร์อ่อนค่าวิตกศก.สหรัฐชะลอ
  28/06/2022

ธปท.ยันกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ 1-3% เหมาะสม แม้ระยะสั้นผันผวนจากปัจจัยเหนือควบคุม
    ธปท.ยันกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ 1-3% เหมาะสม แม้ระยะสั้นผันผวนจากปัจจัยเหนือควบคุม
  27/06/2022


ข่าวเศรษฐกิจอื่นๆ
นายกฯ ย้ำทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนศก.ใหม่ หลังโควิดคลี่คลาย - 27/06/2022
นายกฯ ย้ำทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนศก.ใหม่ หลังโควิดคลี่คลาย
กำไรภาคอุตสาหกรรมจีนลดลงติดต่อกันเดือนที่สอง เหตุล็อกดาวน์กระทบศก. - 27/06/2022
กำไรภาคอุตสาหกรรมจีนลดลงติดต่อกันเดือนที่สอง เหตุล็อกดาวน์กระทบศก.
ซีอีโอดอยซ์แบงก์เผยเงินเฟ้อกัดกินเศรษฐกิจโลก แนะระวังนโยบายการเงิน - 22/06/2022
นายคริสเตียน ซิววิง ซีอีโอของธนาคารดอยซ์แบงก์เปิดเผยว่า ยุโรปและสหรัฐมีโอกาสสูงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย หลังธนาคารกลางหลายแห่งจำเป็นต้องคุมเข้มนโยบายการเงินเพื่อรับมือกับปัญหาเงินเฟ้อ
เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนพ.ค. - 20/06/2022
เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนพ.ค.
‘อาเซียน’ เร่งขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจก้าวสู่ยุคดิจิทัล มั่นใจ! ปีหน้า GDP อาเซียนโตถึง 5.2% - 25/05/2022
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ร่วมถกแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาค เน้นเทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งสานสัมพันธ์กับประเทศนอกกลุ่ม ย้ำจุดยืนการเป็นภูมิภาคที่เปิดกว้าง โปร่งใส ยึดมั่นในหลักเกณฑ์ การใช้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมหนุนศึกษาข้อริเริ่มที่ช่วยรับมือกับความมั่นคงทางอาหารและสาธารณสุข มั่นใจ! ปีหน้า GDP อาเซียนจะขยายตัวเพิ่มถึง 5.2%
เศรษฐกิจสิงคโปร์ปีนี้เผชิญปัญหาห่วงโซ่อุปทานจากพิษสงคราม-โควิด - 25/05/2022
เศรษฐกิจสิงคโปร์ปีนี้เผชิญปัญหาห่วงโซ่อุปทานจากพิษสงคราม-โควิด
รัฐบาลเผยต่างชาติลงทุนในไทย 4 เดือนแรกปีนี้ 3.6 หมื่นลบ. เน้นอุตสาหกรรมเป้าหมาย - 23/05/2022
รัฐบาลเผยต่างชาติลงทุนในไทย 4 เดือนแรกปีนี้ 3.6 หมื่นลบ. เน้นอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ภาคเอกชน แนะรัฐเร่งผลักดันอุตฯ อาหาร-EV-อิเล็กทรอนิคส์-ท่องเที่ยว สร้างรายได้เข้าปท. - 20/05/2022
ภาคเอกชน แนะรัฐเร่งผลักดันอุตฯ อาหาร-EV-อิเล็กทรอนิคส์-ท่องเที่ยว สร้างรายได้เข้าปท.
นายกฯ ให้ความมั่นใจประเทศไทยพร้อมเปิดประตูสู่โอกาส เดินหน้า 4 มาตรการหลัก เร่งลงทุนเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ ลดปริมาณคาร์บอน ขับเคลื่อน เศรษฐกิจ BCG Model - 20/05/2022
นายกฯ ให้ความมั่นใจประเทศไทยพร้อมเปิดประตูสู่โอกาส เดินหน้า 4 มาตรการ เร่งลงทุนเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ ลดปริมาณคาร์บอน ขับเคลื่อน เศรษฐกิจ BCG Model และดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง ย้ำคนไทย "อยู่รอด ปลอดภัย พอเพียงและยั่งยืน"
สงคราม ‘รัสเซีย’ ฉุดเศรษฐกิจไทย สศช.หั่นจีดีพี-‘ทีทีบี’ คาดโตต่ำกว่า 3% - 19/05/2022
เศรษฐกิจไทยมีภาพของการฟื้นตัว โดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงว่า อัตราขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ (จีดีพี) ในไตรมาสแรกขยายตัวได้ที่ 2.2% ต่อปี (YOY) และขยายตัวได้ 1.1% จากไตรมาสก่อนหน้า (QOQ) อย่างไรก็ดี ด้วยปัจจัยลบที่เข้ามามากขึ้น น่าจะทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยล่าช้าออกไป
twitter line อ่วม!!! น้ำมัน - เงินเฟ้อ ฉุดดัชนีเชื่อมั่นอุตฯร่วงต่ำสุด 5 เดือน จี้รัฐดันคนละครึ่งเฟส 5 กระตุ้นศก. - 19/05/2022
ดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตฯเดือนเม.ย.ต่ำสุดรอบ 5 เดือน หลังเผชิญต้นทุนผลิตพุ่ง น้ำมันแพง เงินเฟ้อสูง กดดันกำลังซื้อประชาชนลด กระทุ้งรัฐตรึงดีเซลไม่เกิน35บาท3เดือนเร่งคนละครึ่งเฟส5
ส.อ.ท. พร้อมทำงานร่วมกับทุกพรรค หลังสุพันธุ์ร่วมทีมเศรษฐกิจไทยสร้างไทย - 18/05/2022
เกรียงไกรย้ำ ส.อ.ท.พร้อมทำงานร่วมกับทุกพรรค อย่างเป็นกลาง หลังสุพันธุ์ร่วมทีมเศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทย
เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 1.1% ในเดือนเม.ย. - 18/05/2022
เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 1.1% ในเดือนเม.ย.
GCAP ตั้งธงภาคเกษตรยังเป็นลูกค้าหลัก เน้นบริการสินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตร ลุยพอร์ตสินเชื่อโตเพิ่ม 20% - 18/05/2022
GCAP ตั้งธงภาคเกษตรยังเป็นลูกค้าหลัก เน้นบริการสินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตร ลุยพอร์ตสินเชื่อโตเพิ่ม 20%
GCAP ตั้งธงเน้นสินเชื่อเครื่องจักรกลเกษตรดันพอร์ตปี 65 โต 20% ศึกษาสร้างรายได้เสริม - 12/05/2022
GCAP ตั้งธงเน้นสินเชื่อเครื่องจักรกลเกษตรดันพอร์ตปี 65 โต 20% ศึกษาสร้างรายได้เสริม
ส.อ.ท. ประชุม กพศ. ร่วมกับนายกฯเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ SEZ - 09/05/2022
ส.อ.ท. ประชุม กพศ. ร่วมกับนายกฯเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ SEZ
ยอดส่งออกเกาหลีใต้เม.ย.ชะลอตัวมากสุดในรอบ 14 เดือน ดันยอดขาดดุลการค้าพุ่ง - 09/05/2022
ยอดส่งออกเกาหลีใต้เม.ย.ชะลอตัวมากสุดในรอบ 14 เดือน ดันยอดขาดดุลการค้าพุ่ง
เกษตรไทยอ่วม! ส.อ.ท.ชี้ต้นทุนปุ๋ย-ดีเซลพุ่ง ดันสินค้าแพง หวั่นโลกขาดแคลนอาหาร - 09/05/2022
เกษตรไทยอ่วม! ส.อ.ท.ชี้ต้นทุนปุ๋ย-ดีเซลพุ่ง ดันสินค้าแพง หวั่นโลกขาดแคลนอาหาร เชื่อพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ ถ้าบริหารจัดการดี
กสิกรฯ คาดกรอบหุ้นสัปดาห์หน้า 1,600-1,660 จับตาโควิด-Flow-วิกฤตยูเครน-ตัวเลขศก. - 09/05/2022
กสิกรฯ คาดกรอบหุ้นสัปดาห์หน้า 1,600-1,660 จับตาโควิด-Flow-วิกฤตยูเครน-ตัวเลขศก.
เอกชนเฮ! ด่านลาวเปิดตามปกติ 9 พ.ค. นี้ - 09/05/2022
สภาธุรกิจไทย-ลาว แจ้งข่าวดีสำนักงานนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ออกประกาศด่านลาวเปิดตามปกติ 9 พ.ค.นี้
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 114 หน้า: จำนวนทั้งหมด 2277 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.