ผู้ประกอบการ

‘พาณิชย์’ เผยผลการศึกษา FTA อาเซียน-แคนาดา พร้อมเสนอ ครม. ประกอบการตัดสินใจเปิดเจรจา
  26/10/2021 09:00

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยผลศึกษาการจัดทำ FTA อาเซียน-แคนาดา บนเว็บไซต์ www.dtn.go.th พร้อมเตรียมเสนอ ครม. ให้ไทยร่วมประกาศเปิดการเจรจาพร้อมสมาชิกอาเซียน พ.ย. นี้ ชี้! ไทยจะได้ประโยชน์จากความตกลงทั้งด้านสินค้า บริการและการลงทุนเพิ่มขึ้น ยันเดินหน้าเตรียมความพร้อมทุกภาคส่วนปรับตัวและใช้ประโยชน์จาก FTA

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (DTN) เปิดเผยว่า รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-แคนาดา เตรียมจัดประชุมพิจารณาเรื่องการเปิดการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) อาเซียน-แคนาดา ในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยบรูไนฯ ได้ผลักดันให้เป็นผลลัพธ์ด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของอาเซียนในปีนี้ด้วย ซึ่งกรมฯ ได้เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการหารือและรับฟังความเห็นภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงมอบหน่วยงานวิจัยศึกษาประโยชน์และผลกระทบของการจัดทำ FTA อาเซียน-แคนาดา ซึ่งได้เผยแพร่ผลการศึกษาบนเว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ “www.dtn.go.th” แล้ว

นางอรมน เพิ่มเติมว่า จากผลการศึกษาพบว่า หากอาเซียนและแคนาดามีการลดภาษีศุลกากรทุกรายการสินค้าที่ร้อยละ 50 - 100 จะส่งผลให้ GDP ของไทยเพิ่มขึ้น 249 - 388 ล้านเหรียญสหรัฐ การลงทุนจะเพิ่มขึ้น 1,134 - 2,412 ล้านเหรียญสหรัฐ การส่งออกของไทยไปแคนาดาจะเพิ่มขึ้น 244 - 513 ล้านเหรียญสหรัฐ และการนำเข้าจากแคนาดาจะเพิ่มขึ้น 233 - 495 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสินค้าที่คาดว่าไทยจะส่งออกไปแคนาดาเพิ่มขึ้น เช่น ผักและผลไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ปรุงรส ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องใช้ไฟฟ้า และยานยนต์และชิ้นส่วน เป็นต้น ส่วนสินค้าที่คาดว่าจะนำเข้าจากแคนาดาเพิ่มขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ธัญพืช ไม้แปรรูป เครื่องยนต์ เครื่องทำน้ำร้อน และยานยนต์และชิ้นส่วน เป็นต้น สำหรับบริการที่คาดว่าไทยจะส่งออกหรือลงทุนในแคนาดาเพิ่มขึ้น เช่น การท่องเที่ยว บริการด้านธุรกิจ การก่อสร้าง การเงิน และโลจิสติกส์ เป็นต้น ส่วนสาขาบริการที่คาดว่าแคนาดาจะเข้ามาลงทุนมากขึ้น เช่น บริการด้านธุรกิจ การท่องเที่ยว การเงิน โทรคมนาคม และบริการด้านคอมพิวเตอร์และข้อมูล เป็นต้น

“ประโยชน์และผลกระทบจากการศึกษาตั้งอยู่บนสมมติฐานในเชิงวิชาการ ซึ่งในทางปฏิบัติ กรมฯ ได้หารือกับภาคส่วนต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเจรจามีความรอบคอบและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศ รวมทั้งพิจารณาถึงแนวทางรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากการจัดทำ FTA กับแคนาดา อาจมีประเด็นการเจรจาใหม่ ๆ ที่มีความท้าทาย แต่การเจรจากับแคนาดาพร้อมกับอาเซียนจะช่วยให้ไทยมีแนวร่วมกับสมาชิกอาเซียนที่ใกล้เคียงกับไทย ปัจจุบัน กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมฯ อยู่ระหว่างเตรียมการเสนอเรื่องการเข้าร่วมเจรจาจัดทำ FTA อาเซียน-แคนาดา ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ไทยสามารถร่วมประกาศเปิดการเจรจาพร้อมกับสมาชิกอาเซียนและแคนาดาได้ ในเดือนพฤศจิกายนนี้” นางอรมนเสริม

ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้มอบนโยบายให้กรมฯ เร่งเปิดการเจรจา FTA ใหม่ ๆ เพื่อขยายโอกาสทางการค้าให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทย ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับเรื่องการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้เสนอเรื่องนี้ไปที่กระทรวงการคลังแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการ นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้เตรียมความพร้อมเรื่องการให้ความรู้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับตัวและใช้ประโยชน์จาก FTA ต่อไป

ทั้งนี้ ในช่วง 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) ของปี 2564 การค้าระหว่างอาเซียนกับแคนาดา มีมูลค่า 16,218 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้น 29%) โดยอาเซียนส่งออกไปแคนาดา มูลค่า 12,391 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้น 33%) และอาเซียนนำเข้าจากแคนาดา มูลค่า 3,827 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้น 17.6%) สำหรับการค้าระหว่างไทยกับแคนาดา มีมูลค่า 1,774 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้น 19.1%) โดยไทยส่งออกไปแคนาดา มูลค่า 1,186 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้น 20.8%) และไทยนำเข้าจากแคนาดา มูลค่า 588 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้น 15.8%) สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ข้าว ผลิตภัณฑ์ยาง คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เตาอบไมโครเวฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน เป็นต้น และสินค้านำเข้าสำคัญ เช่น ธัญพืช เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ เคมีภัณฑ์ เป็นต้น

--------------------------------

 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

26 ตุลาคม 2564


ที่มาของข่าว: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
การค้าไทย-จีน +32% จุรินทร์ รับไมตรีทูตจีน พร้อมประสานดัน เปิด 2 ด่านด้านยูนนาน เพื่อส่งออกสินค้าไทย ติดตามการซื้อ ข้าว-ไก่ รังนก-ผลไม้ คลี่คลายอุปสรรค ดันส่งเสริมการค้าระหว่างกัน
    เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30 น. นายจุรินทร์ ...
  01/11/2021 09:30

จุรินทร์’ ประกาศ ไทยยื่นสัตยาบัน RCEP แล้ว ตั้งเป้าต้นมกราคม 65 มีผลบังคับใช้ ลุยการค้า-การส่งออก ตลาดใหญ่ของโลก
    เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30 น. นายจุรินทร์ ...
  01/11/2021 09:00

‘อาเซียน’ ผนึกคู่เจรจาเร่งฟื้นเศรษฐกิจจากโควิด ผลักดัน ‘RCEP’ บังคับใช้ต้นปีหน้า พร้อมอัพเกรด FTA ให้ทันสมัย
    ‘อาเซียน’ ผนึกคู่เจรจาเอฟทีเอ ย้ำความร่วมมือด้านสาธารณสุข แก้ปัญหาโควิด-19 เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ ...
  01/11/2021 09:00


ข่าว FTAอื่นๆ
‘อาเซียน’ เผยผลสำเร็จด้านเศรษฐกิจ พร้อมเห็นชอบร่างแถลงการณ์ยกระดับอาเซียนสู่ดิจิทัล เตรียมชงผู้นำเคาะในที่ประชุมซัมมิทปลายเดือนนี้ - 25/10/2021 09:00
‘สินิตย์’ นำทัพลงใต้ หนุนเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา-น้ำมันมะพร้าวสุราษฎร์ธานี ดันใช้ประโยชน์ FTA ขยายส่งออกฝ่าวิกฤตโควิด - 21/10/2021 09:00
ERIA ตั้งวงถกฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออก - 20/10/2021 09:00
‘กรมเจรจาฯ’ ปลื้ม! กาแฟไทยเนื้อหอม ผู้นำเข้ารุมจีบจับคู่ธุรกิจในงาน THAIFEX 2021 ดันใช้ประโยชน์จาก FTA ขยายส่งออก - 19/10/2021 09:00
‘อาเซียน’ นัดถกความคืบหน้าด้านเศรษฐกิจ เร่งยกระดับอาเซียนสู่ยุคดิจิทัล เตรียมชงผู้นำเคาะประเด็นสำคัญปลายเดือนนี้ - 14/10/2021 09:00
‘อียู’ ขยายเวลาเปิดรับฟังความเห็นต่อร่างกฎหมายปรับคาร์บอน - 11/10/2021 07:30
‘สินิตย์’ สั่งติวเข้มแผนธุรกิจ ดันผู้ประกอบการสินค้าอาหารและเกษตรแปรรูป ใช้ประโยชน์ FTA บุกแพลตฟอร์มแดนมังกร - 06/10/2021 09:00
อาเซียน-ออสซี่-กีวี่ เร่งยกระดับ FTA ให้จบปี 65 จับมืออินเดียลุยเปิดเสรีสินค้าเพิ่ม - 04/10/2021 09:00
อาเซียนถกฟื้นเจรจา FTA กับอียู เดินหน้าร่วมมือเศรษฐกิจกับยูเค 11 เรื่อง - 30/09/2021 09:00
‘กรมเจรจาฯ’ เผยผลศึกษา FTA ไทย - EFTA ชี้! ช่วยเศรษฐกิจขยายตัว สินค้า-บริการไทยได้ประโยชน์เพิ่ม - 29/09/2021 09:00
อาเซียน-เกาหลีใต้ เดินหน้าอัพเกรด FTA เล็งลดภาษีเพิ่ม ปรับปรุงความตกลงให้ทันสมัยขึ้น - 27/09/2021 09:00
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-สหรัฐฯ เคาะแผนความร่วมมือการค้าการลงทุนฉบับใหม่ - 24/09/2021 08:00
‘พาณิชย์’ เตรียมหารือสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย เร่งหาแนวทางขยายความร่วมมือทางการค้า - 23/09/2021 09:00
‘พาณิชย์’ ร่วมเวทีรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีน ครั้งที่ 20 ชื่นมื่น สองฝ่ายย้ำสัมพันธ์แน่นแฟ้นครบรอบ 30 ปี ยืนยันขยายความร่วมมือต่อเนื่อง - 22/09/2021 09:00
‘พาณิชย์’ ประสานเสียงเอกชน ชี้! สินค้าเด่นชายแดนใต้ มีโอกาสเจาะตลาดมาเลเซีย-อาเซียนสูง แนะใช้ FTA สร้างแต้มต่อส่งออกเพิ่ม - 18/09/2021 08:30
รัฐมนตรีการค้า 18 ประเทศ ผนึกกำลังเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาค รับมือวิกฤตโควิค-19 - 17/09/2021 10:00
รัฐมนตรีการค้า 18 ประเทศ ผนึกกำลังเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาค รับมือวิกฤตโควิค-19 - 17/09/2021 09:00
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนถกทางไกล ผนึกกำลังฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19 เพิ่มบัญชีสินค้าจำเป็นห้ามจำกัดส่งออก พร้อมไฟเขียวเอกสารสำคัญ - 13/09/2021 08:00
‘กรมเจรจาฯ’ เสริมแกร่งผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ แนะปรับกลยุทธ์-ขยายเครือข่าย-ใช้นวัตกรรม หนุนเจาะตลาดคู่ค้าด้วย FTA - 10/09/2021 09:00
FTA กู้วิกฤตดันส่งออกสินค้าเกษตร 7 เดือนปี 64 ทะลุ 1 หมื่นล้าน! - 09/09/2021 09:00
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 10 หน้า: จำนวนทั้งหมด 195 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.