ผู้ประกอบการ

‘กรมเจรจาฯ’ แนะผู้ประกอบการปรับตัวสู้โควิด หนุนใช้ประโยชน์ FTA ขยายส่งออกเพิ่ม
  30/08/2021 09:00

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการปรับตัวรับโควิด แนะศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค ผลิตสินค้าตอบโจทย์ตลาดเป้าหมาย เน้นใช้ช่องทางการค้าออนไลน์ ชี้! เครื่องเทศสมุนไพร-อาหารสัตว์เลี้ยง เป็นสินค้าดาวเด่น สินค้าอาหารยังมาแรง หนุนใช้ประโยชน์จาก FTA สร้างแต้มต่อขยายส่งออก

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “รอบรู้ตลาดการค้าเสรีกับกรมเจรจา: เตรียมพร้อมผู้ประกอบการไทยให้ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มาร่วมแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์เรื่องการปรับธุรกิจให้รับมือวิกฤตโควิด-19 และใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) เพื่อขยายโอกาสการส่งออกสินค้าไทย และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของไทยในตลาดโลก

นางสาวบุณิกา แจ่มใส รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เสริมว่า FTA ถือเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยลดอุปสรรคทางการค้าและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของสินค้าไทย แม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แต่ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2564 มูลค่าการค้ารวมของไทยกับประเทศคู่ FTA ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 24.7% คิดเป็นมูลค่า 195,912 ล้านเหรียญสหรัฐ การส่งออกขยายตัวถึง 18.2% คิดเป็นมูลค่า 95,971.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ตลาดส่งออกสำคัญ คือ อาเซียน จีน และญี่ปุ่น สินค้าที่น่าจับตามองและเป็นดาวเด่น คือ เครื่องเทศสมุนไพร และอาหารสัตว์เลี้ยง อย่างไรก็ตาม สินค้าอาหารยังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคสูงและสามารถขยายส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง โดยกรมฯ จะจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ FTA ให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ เพื่อใช้เป็นอาวุธสร้างแต้มต่อและต่อยอดขยายส่งอออกตลาดต่างประเทศ

ด้าน ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้ข้อมูลว่า การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าส่งออกมีหลายแนวทาง เช่น การควบคุมคุณภาพสินค้า การเลือกใช้วัสดุ การออกแบบ การสร้างแบรนด์ การใช้ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม นวัตกรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยผู้ประกอบการต้องศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดเป้าหมายด้วย รวมทั้งศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มของตลาดโลก เช่น การขยายตัวของสังคมเมือง สังคมผู้สูงวัย การใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์ กระแสเศรษฐกิจ BCG และการใช้ชีวิตแบบวิถีชีวิตใหม่หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นต้น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ให้ข้อมูลว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปใน 5 แนวทาง คือ 1) การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 2) การสนับสนุนสินค้าท้องถิ่น 3) เน้นราคาและความคุ้มค่าของสินค้า 4) การรักษาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน และ 5) การรักษาสุขภาพ สำหรับสินค้าไทยที่จะมีโอกาสเติบโตในตลาดโลกต้องให้ความสำคัญกับ 3 สิ่ง คือ การพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง การสร้างแบรนด์ และการใช้ช่องทางการจำหน่ายที่เหมาะสม โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากช่องทางการค้าออนไลน์ และควรให้ความสำคัญกับระบบจัดจำหน่ายและระบบขนส่ง เพื่อให้สามารถขยายตลาดได้รวดเร็วและเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น

ด้านนางจันท์นิภา สถิรปัญญา เลขาธิการสมาคมตลาดสดไทย ระบุว่า ในช่วงโควิด-19 ทิศทางของตลาดสดต้องปรับรูปแบบมาใช้ Social Media เข้ามาช่วยมากขึ้น อาทิ การสั่งสินค้าผ่านระบบ Delivery รวมถึงปรับตัวให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้บริโภคที่ปัจจุบันหันมาดูแลสุขภาพ และใส่ใจเรื่องราคาสินค้าและความคุ้มค่ามากขึ้น ตลาดสดจึงต้องคำนึงถึงคุณภาพสินค้าที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และควรปรับตัวเป็นตลาดออนไลน์ให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น

สำหรับผู้สนใจสามารถรับชมการสัมมนาย้อนหลัง ได้ทาง Facebook กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

 

-------------------------------------

กระทรวงพาณิชย์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

30  สิงหาคม 2564

 


ที่มาของข่าว: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ข่าว FTAอื่นๆ
‘พาณิชย์’ เตรียมหารือสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย เร่งหาแนวทางขยายความร่วมมือทางการค้า - 23/09/2021 09:00
‘พาณิชย์’ ร่วมเวทีรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีน ครั้งที่ 20 ชื่นมื่น สองฝ่ายย้ำสัมพันธ์แน่นแฟ้นครบรอบ 30 ปี ยืนยันขยายความร่วมมือต่อเนื่อง - 22/09/2021 09:00
‘พาณิชย์’ ประสานเสียงเอกชน ชี้! สินค้าเด่นชายแดนใต้ มีโอกาสเจาะตลาดมาเลเซีย-อาเซียนสูง แนะใช้ FTA สร้างแต้มต่อส่งออกเพิ่ม - 18/09/2021 08:30
รัฐมนตรีการค้า 18 ประเทศ ผนึกกำลังเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาค รับมือวิกฤตโควิค-19 - 17/09/2021 10:00
รัฐมนตรีการค้า 18 ประเทศ ผนึกกำลังเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาค รับมือวิกฤตโควิค-19 - 17/09/2021 09:00
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนถกทางไกล ผนึกกำลังฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19 เพิ่มบัญชีสินค้าจำเป็นห้ามจำกัดส่งออก พร้อมไฟเขียวเอกสารสำคัญ - 13/09/2021 08:00
‘กรมเจรจาฯ’ เสริมแกร่งผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ แนะปรับกลยุทธ์-ขยายเครือข่าย-ใช้นวัตกรรม หนุนเจาะตลาดคู่ค้าด้วย FTA - 10/09/2021 09:00
FTA กู้วิกฤตดันส่งออกสินค้าเกษตร 7 เดือนปี 64 ทะลุ 1 หมื่นล้าน! - 09/09/2021 09:00
‘พาณิชย์’ ย้ำจุดยืนให้ไทยเป็นศูนย์กลาง CLMVT เชื่อมอาเซียน – ฮ่องกง – จีน - 02/09/2021 08:30
อาเซียน-ญี่ปุ่นเตรียมร่างแผนพัฒนานวัตกรรมและความยั่งยืน - 30/08/2021 09:00
‘กรมเจรจาฯ’ เปิดระดมความเห็นร่างผลศึกษารูปแบบการสะสมถิ่นกำเนิดสินค้า กูรูเศรษฐกิจชี้! หากใช้รูปแบบที่เหมาะสม จะช่วยผู้ประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอย่างเต็มที่ - 25/08/2021 09:00
‘พาณิชย์’ ถกบทบาทและทิศทาง WTO รับมือการค้ายุคใหม่ - 24/08/2021 12:00
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดเสวนา “จับตาการปฏิรูป WTO ยุค New Normal” ถกบทบาทและทิศทาง WTO รับมือกระแสการค้ายุคใหม่ ด้าน ดร.ศุภชัย ชี้! WTO ต้องมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหามากขึ้น ทั้งวิกฤติโควิดและเศรษฐกิจโลก ส่วนการประชุม MC12 ปลายปีนี้ เน้นเพิ่มบทบาทการค้าและสุขภาพ คาดจะผลักดันให้ได้ข้อสรุปเรื่องการอุดหนุนประมง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำแผนงานปฏิรูป WTO และการรับมือโควิด-19
‘จุรินทร์’ ชงตั้ง ‘กองทุน FTA’ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ให้สามารถปรับตัว-รับมือ กับการแข่งขันในตลาดการค้าเสรี พร้อม ส่งต่อ ‘คลัง’ พิจารณาก่อนเสนอ ครม. - 23/08/2021 12:00
‘จุรินทร์’ เห็นชอบข้อเสนอการจัดตั้งกองทุน FTA พร้อมส่งต่อ รมว.คลัง พิจารณาก่อนเสนอ ครม. ‘พาณิชย์’ เตรียมรับฟังความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ชี้! กองทุนฯ จะช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก FTA ทั้งภาคเกษตร-อุตสาหกรรม-ภาคบริการ ให้รับมือกับการแข่งขันในตลาดการค้าเสรีได้
อาเซียน-สหรัฐ เห็นชอบแผนความร่วมมือเศรษฐกิจฉบับใหม่แล้ว เตรียมชงเวทีรัฐมนตรีเคาะกันยายนนี้ - 20/08/2021 12:00
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยข่าวดี! จากเวทีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน – สหรัฐฯ ครั้งที่ 34 หลัง 2 ฝ่ายเห็นชอบแผนความร่วมมือการค้าการลงทุนฉบับใหม่ หวังช่วยเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างกันมากขึ้น และช่วยเศรษฐกิจอาเซียนฟื้นตัวจากโควิด-19 เตรียมชงรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-สหรัฐฯ พิจารณากันยายนนี้
‘พาณิชย์’ ประสานเสียงเอกชน ชี้! สินค้าเด่นชายแดนใต้ มีโอกาสเจาะตลาดมาเลเซีย-อาเซียนสูง แนะใช้ FTA สร้างแต้มต่อส่งออกเพิ่ม - 18/08/2021 08:30
‘พาณิชย์’ ร่วมวงอาเซียนถกเกาหลีใต้อัพเกรดเอฟทีเอ - 16/08/2021 08:30
‘พาณิชย์’ ร่วมถกกรอบเอฟทีเอ อาเซียน-แคนาดา เตรียมชงรัฐมนตรีเศรษฐกิจประกาศเปิดเจรจากันยายนนี้ - 13/08/2021 09:00
แฮปปี้ !!! ‘จุรินทร์’ ถก รมต.การค้าออสซี่ ขอให้ช่วยนำเข้าสินค้า 4 รายการ พร้อมอ้าแขนรับบริจาค “แอสตร้าเซนเนก้า” จากออสเตรเลีย - 05/08/2021 12:00
‘จุรินทร์’ หารือรัฐมนตรีการค้าออสเตรเลีย ขอให้นำเข้าสินค้าสำคัญของไทย ทั้งยางรถยนต์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหารสัตว์เลี้ยง และอาหารแปรรูป วอนออสเตรเลียสนับสนุนวัคซีน เล็งทำยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ 7 ด้าน ที่เข้มข้นกว่า FTA ที่สองฝ่ายมีอยู่ หวังยกระดับเศรษฐกิจการค้าการลงทุน
‘กรมเจรจา’ เผย สินค้าเกษตรไทยมีโอกาสเจาะตลาดจีนและอินเดียเพิ่ม หนุนใช้ FTA สร้างแต้มต่อขยายส่งออก - 04/08/2021 12:00
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยผลสัมมนาออนไลน์ “FTA นำเกษตรไทย ทะลุโควิด ตะลุยตลาดมังกรและแดนภารตะ” ชี้! เกษตรกร-ผู้ประกอบการไทย มีโอกาสเจาะตลาดจีนและอินเดียเพิ่มขึ้น เน้นย้ำพัฒนาและผลิตสินค้าตอบโจทย์ผู้บริโภค หนุนใช้ประโยชน์จาก FTA สร้างแต้มต่อ ขยายส่งออกช่วงโควิด-19
พาณิชย์’ ร่วมถก ยกระดับความตกลงFTA อาเซียน-เกาหลีใต้ - 03/08/2021 12:00
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลีใต้ครั้งที่ 18 ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อยกระดับความตกลง AKFTAให้ทันสมัยและมีประโยชน์ต่อการค้าระหว่างกันมากขึ้นหลังอาร์เซ็ปมีผลบังคับใช้ เร่งเปิดตลาดสินค้าอ่อนไหวเพิ่ม และนำระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มาใช้โดยเร็ว เผย เตรียมพิจารณาให้เงินสนับสนุน 2 โครงการของไทย
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 10 หน้า: จำนวนทั้งหมด 182 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.