ผู้ประกอบการ

ซิโนเปค กรุยทางให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเติบโตอย่างมีคุณภาพสูง โดยอาศัยนวัตกรรม การพัฒนาประสิทธิภาพพลังงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
  27/07/2023
ในการประชุมว่าด้วยแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีภายใต้บริบทของเป้าหมาย "คาร์บอนคู่ขนาน" (Dual Carbon) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ณ กรุงปักกิ่ง คุณหม่า หย่งเซิง (Ma Yongsheng) ประธานบริษัท ไชน่า ปิโตรเลียม แอนด์ เคมิคอล คอร์ปอเรชัน (China Petroleum & Chemical Corporation) หรือ ซิโนเปค (Sinopec) (HKG: 0386) ได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ว่า อุตสาหกรรมปิโตรเคมีของจีนกำลังมีการปรับตัวและพลิกโฉมอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง ท่ามกลางช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงในขณะนี้

"จีนให้คำมั่นว่าจะปล่อยคาร์บอนถึงเพดานสูงสุดภายในปี พ.ศ. 2573 ก่อนที่จะลดลงจนบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี พ.ศ. 2603 ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนี้ ความต้องการน้ำมันในประเทศจีนและทั่วโลกก็จะเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดเช่นกัน อันจะส่งผลให้เคมีภัณฑ์หลัก ๆ ในจีนมีกำลังการผลิตส่วนเกิน" คุณหม่ากล่าว "อุตสาหกรรมปิโตรเคมีจำเป็นต้องใช้แนวทางริเริ่มใหม่ ๆ เพื่อเร่งพลิกโฉมและยกระดับอุตสาหกรรมให้สามารถตอบสนองต่อความท้าทายต่าง ๆ ได้ พร้อมทั้งแสวงหาเส้นทางการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูงที่เน้นสร้างความได้เปรียบที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร"

ซิโนเปคได้ดำเนินการตาม "แผนการพัฒนาประสิทธิภาพพลังงาน" (Energy Efficiency Improvement) และ "แผนปฏิบัติการองค์กรสีเขียว" (Green Enterprise Action) โดยใช้แนวทางแบบบูรณาการตามแผนปฏิบัติการปล่อยคาร์บอนถึงเพดานสูงสุด 8 ประการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านพลังงาน โดยในปี 2565 ซิโนเปคสามารถกู้คืนคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 1.5 ล้านตัน และนับตั้งแต่เปิดตัว "แผนการพัฒนาประสิทธิภาพพลังงาน" ในปี 2557 บริษัทก็ได้ดำเนินโครงการไปแล้วถึง 5,000 โครงการ ซึ่งช่วยลดการใช้งานถ่านหินมาตรฐานลงถึง 8.36 ล้านตัน

การปรับโครงสร้างพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานช่วยสร้างอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ซิโนเปคกำลังเร่งปรับโครงสร้างพลังงานอย่างเต็มกำลังเพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายการพัฒนาพลังงานสะอาด โดยได้เตรียมพร้อมภาคพลังงานหลายภาคส่วนเพื่อให้เติบโตอย่างสมบูรณ์ รวมถึงส่งเสริมโครงการใต้พิภพ (Project Deep Earth) ให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในการสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ำมันจากหินดินดาน ตลอดจนเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลไกการผลิต การจัดหา การกักเก็บ และการจำหน่ายน้ำมันและก๊าซ ควบคู่ไปกับการเสริมความมั่นคงให้กับตำแหน่งผู้นำในด้านการใช้ประโยชน์จากความร้อนใต้พิภพและความร้อนเหลือทิ้ง (Waste Heat) ไปพร้อม ๆ กับผลักดันการนำเชื้อเพลิงชีวมวลมาใช้ในเชิงอุตสาหกรรม

ในขณะที่หลายฝ่ายเร่งพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนสีเขียว โรงงานนำร่องผลิตไฮโดรเจนสีเขียวของซิโนเปคในเมืองคู่เชอ (Kuqa) เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ซึ่งปัจจุบันใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตไฮโดรเจนสีเขียวนั้น ถือเป็นโรงงานผลิตไฮโดรเจนสีเขียวจากพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกของจีนและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยกำลังการผลิตมากกว่า 10,000 เมตริกตันต่อปี ขณะเดียวกัน ซิโนเปคได้เปิดตัวโครงการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ในเมืองออร์ดอส (Erdos) เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ซึ่งเป็นโครงการเคมีถ่านหิน-ไฮโดรเจนสีเขียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เมื่อไม่นานมานี้ แหล่งก๊าซหยวนป้า (Yuanba) ของซิโนเปค ซึ่งเป็นแหล่งก๊าซความร้อนใต้พิภพแห่งแรกของโลกที่มีกำมะถันสูงเป็นพิเศษและมีระดับความลึก 7,000 เมตร สามารถผลิตก๊าซธรรมชาติสะสมได้ทะลุ 3 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งลดการปล่อยคาร์บอนได้ถึง 40 ล้านตัน

เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปล่อยคาร์บอนต่ำ รวมถึงการใช้พลังงานสะอาดในวงกว้าง ซิโนเปคกำลังปรับโครงสร้างการใช้พลังงานให้เหมาะสม พร้อมส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลแข็งอัดเม็ดแทนการใช้ถ่านหินบางส่วน รวมทั้งเดินหน้ายกระดับและประยุกต์ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับการขุดเจาะ การขุดเจาะแบบแฟรกกิ้ง การซ่อมแซมหลุมบ่อ และอื่น ๆ ตลอดจนพัฒนาโครงการพลังงานสะอาด ซึ่งรวมถึงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม

ซิโนเปคได้ยกระดับความพยายามในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ความเข้มข้นสูงกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้ดียิ่งขึ้น โดยในปี 2565 ซิโนเปคได้อัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 650,000 ตันลงในบ่อน้ำมัน ขณะที่โครงการดักจับ ใช้ประโยชน์ และกักเก็บคาร์บอน ณ บ่อน้ำมันฉีหลู่-เซิงหลี่ (Qilu-Shengli Oilfield CCUS) ก็แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย โดยเป็นโครงการระดับเมกะตันโครงการแรกของจีน อีกทั้งยังมีการเปิดตัวท่อส่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แรงดันสูงเป็นครั้งแรก สำหรับขนส่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดักจับได้จากโครงการข้างต้น เพื่อนำไปกำจัด กักเก็บ และกระตุ้นหลุมผลิต (Well Stimulation) ต่อไป

ซิโนเปคมุ่งมั่นที่จะผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในระดับไฮเอนด์อย่างชาญฉลาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงเดินหน้าส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านพลังงานโดยอาศัยเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปล่อยคาร์บอนต่ำ บริษัทได้สร้างระบบอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงในบ่อน้ำมันที่มีการซึมผ่านต่ำและอัดน้ำลงในบ่อน้ำมันที่มีการซึมผ่านปานกลางถึงสูง รวมทั้งผลิตน้ำมันข้นแบบเย็น ตลอดจนบูรณาการพลังงานหลายภาคส่วนเข้าด้วยกัน ทั้งพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อนใต้พิภพ และอื่น ๆ

ที่มาของข่าว: RYT9
ปลัดอุต กระทุ้งเอกชนพัฒนา – ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิต ลดปล่อยคาร์บอน
    ปลัดอุต กระทุ้งเอกชนพัฒนา – ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิต ลดปล่อยคาร์บอนดร.ณัฐพล รังสิตพล ...
  27/11/2023

การส่งออกอุตสาหกรรมเครื่องจักรจีนเติบโตรวดเร็วในช่วงแปดเดือนแรกของปีนี้
    การส่งออกอุตสาหกรรมเครื่องจักรจีนเติบโตรวดเร็วในช่วงแปดเดือนแรกของปีนี้
  19/10/2023

โพเทน ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมทาวเวอร์เครน ด้วยนวัตกรรมที่ยั่งยืนมายาวนาน 95 ปี
    โพเทน ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมทาวเวอร์เครน ด้วยนวัตกรรมที่ยั่งยืนมายาวนาน 95 ปี
  30/07/2023

อิตัลไทยอุตสาหกรรม ส่ง บ.น้องใหม่ TOP Q บุกตลาดเช่าซื้อเครื่องจักรกลหนักมือสอง
    อิตัลไทยอุตสาหกรรม ส่ง บ.น้องใหม่ TOP Q บุกตลาดเช่าซื้อเครื่องจักรกลหนักมือสอง
  30/07/2023


ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอื่นๆ
PIMO-ไพโม่ พร้อมลุยชนงานครึ่งปีหลัง 66 - 20/07/2023
PIMO-ไพโม่ พร้อมลุยชนงานครึ่งปีหลัง 66
บมจ.ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย เปิดบ้านต้อนรับ ก.ล.ต. และ ตลท. เข้าเยี่ยมชมกิจการ - 18/07/2023
บมจ.ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย เปิดบ้านต้อนรับ ก.ล.ต. และ ตลท. เข้าเยี่ยมชมกิจการ
เครื่องจักรพลังงานใหม่ของเอ็กซ์ซีเอ็มจี แมชชินเนอรี่ เฉิดฉายในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ร่วมสร้างอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น - 17/07/2023
เครื่องจักรพลังงานใหม่ของเอ็กซ์ซีเอ็มจี แมชชินเนอรี่ เฉิดฉายในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ร่วมสร้างอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
วว. จับมือวงษ์พาณิชย์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีจัดการขยะชุมชน - 17/07/2023
วว. จับมือวงษ์พาณิชย์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีจัดการขยะชุมชน
PIMO-ไพโม่ เปิดแผนธุรกิจครึ่งปีหลัง 66 ชูจุดเด่นนำนวัตกรรมวิทยาการใหม่ช่วยในการผลิต - 17/07/2023
PIMO-ไพโม่ เปิดแผนธุรกิจครึ่งปีหลัง 66 ชูจุดเด่นนำนวัตกรรมวิทยาการใหม่ช่วยในการผลิต
วว. จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลระบบการรับรองผลิตภัณฑ์และบริการและความเป็นกลาง ครั้งที่ 1/2566 - 17/07/2023
วว. จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลระบบการรับรองผลิตภัณฑ์และบริการและความเป็นกลาง ครั้งที่ 1/2566
"บมจ.สโตนวัน" ยักษ์ใหญ่วงการหินอุตสาหกรรม ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 65 ล้านหุ้น ระดมทุนใน mai ลงทุนธุรกิจเหมืองแร่-เพิ่มศักยภาพธุรกิจ - 07/07/2023
"บมจ.สโตนวัน" ยักษ์ใหญ่วงการหินอุตสาหกรรม ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 65 ล้านหุ้น ระดมทุนใน mai ลงทุนธุรกิจเหมืองแร่-เพิ่มศักยภาพธุรกิจ
สั่ง 2.7 หมื่นโรงงานรายงานข้อมูลกากอุตสาหกรรมมุ่งดูแลสิ่งแวลดล้อม - 04/07/2023
สั่ง 2.7 หมื่นโรงงานรายงานข้อมูลกากอุตสาหกรรมมุ่งดูแลสิ่งแวลดล้อม หลังพบโรงงานผู้ก่อกำเนิดของเสียยังไม่รายงานข้อมูล ระบุภายในกรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด 30 มิถุนายน 2566
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มาตรฐานใหม่ อุตสาหกรรมไทย “ส.อ.ท.-กนอ.” หนุนโรงงานจัดการของเสีย - 02/07/2023
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มาตรฐานใหม่ อุตสาหกรรมไทย “ส.อ.ท.-กนอ.” หนุนโรงงานจัดการของเสีย
ยกระดับโรงงานในราคาจับต้องได้ ส.อ.ท.ผนึก AIS ช่วยเอสเอ็มอี ให้เข้าถึงแพลตฟอร์มอุตฯ 4.0 - 02/07/2023
ยกระดับโรงงานในราคาจับต้องได้ ส.อ.ท.ผนึก AIS ช่วยเอสเอ็มอี ให้เข้าถึงแพลตฟอร์มอุตฯ 4.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง ยกระดับการบริการด้านช่าง พัฒนา "งานทดสอบวัสดุ" มุ่งสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม - 02/07/2023
กรมโยธาธิการและผังเมือง ยกระดับการบริการด้านช่าง พัฒนา "งานทดสอบวัสดุ" มุ่งสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม
เดลต้าผนึกกำลังยูนิเวอร์แซลอินสตรูเม้นท์ จัดแสดงระบบอัตโนมัติสำหรับการผลิต คาร์บอนต่ำ ณ งาน Manufacturing Expo 2023 - 02/07/2023
เดลต้าผนึกกำลังยูนิเวอร์แซลอินสตรูเม้นท์ จัดแสดงระบบอัตโนมัติสำหรับการผลิต คาร์บอนต่ำ ณ งาน Manufacturing Expo 2023
Taiwan Excellence นำเสนอโซลูชั่นนวัตกรรมอุตสาหกรรม 4.0 ที่งาน Manufacturing Expo 2023 ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตไทย - 02/07/2023
Taiwan Excellence นำเสนอโซลูชั่นนวัตกรรมอุตสาหกรรม 4.0 ที่งาน Manufacturing Expo 2023 ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตไทย
วว. จัดสัมมนาขับเคลื่อนนวัตกรรม พัฒนากระบวนการผลิตเชิงวิศวกรรม ด้วยเทคโนโลยี CAE - 24/06/2023
วว. จัดสัมมนาขับเคลื่อนนวัตกรรม พัฒนากระบวนการผลิตเชิงวิศวกรรม ด้วยเทคโนโลยี CAE
วว. โชว์งานวิจัยบริการอุตสาหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในงาน ProPak Asia 2023 @ ไบเทค บางนา - 16/06/2023
วว. โชว์งานวิจัยบริการอุตสาหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในงาน ProPak Asia 2023 @ ไบเทค บางนา
ซีเมนส์ร่วมดัน Digital Transformation สำหรับภาคอุตสาหกรรม นำเทคโนโลยีมุ่งเน้นความยั่งยืนระดับโลกมาจัดแสดงในงาน ProPak Asia 2023 - 16/06/2023
ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน ศกนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) ที่บูธ N21, Hall 9
กรุนด์ฟอส ประเทศไทยฉลองครบรอบ 30 ปีแห่งการเป็นผู้นำ ในอุตสาหกรรมด้านโซลูชันบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน - 11/06/2023
กรุนด์ฟอส ประเทศไทยฉลองครบรอบ 30 ปีแห่งการเป็นผู้นำ ในอุตสาหกรรมด้านโซลูชันบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
รัฐบาล เร่งพัฒนาแรงงานทุกสาขาอาชีพ รองรับกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต - 11/06/2023
รัฐบาล เร่งพัฒนาแรงงานทุกสาขาอาชีพ รองรับกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต
กนอ.จับมือรัฐ-เอกชน ร่วมลดก๊าซเรือนกระจก สู่เป้าหมายเป็นกลางทางคาร์บอน - 08/06/2023
กนอ.จับมือรัฐ-เอกชน ร่วมลดก๊าซเรือนกระจก สู่เป้าหมายเป็นกลางทางคาร์บอน
manus award - การแข่งขันระดับนานาชาติ เพื่อค้นหาการใช้งานตลับลูกปืน บุชพอลิเมอร์ ที่ไม่เหมือนใคร พร้อมมอบรางวัลสูงถึง 3,000 ยูโร - 02/06/2023
manus award - การแข่งขันระดับนานาชาติ เพื่อค้นหาการใช้งานตลับลูกปืน บุชพอลิเมอร์ ที่ไม่เหมือนใคร พร้อมมอบรางวัลสูงถึง 3,000 ยูโร
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 100 หน้า: จำนวนทั้งหมด 1987 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.