ผู้ประกอบการ
'บิ๊กตู่'โชว์พลังดูด100บริษัทโสมขาวปักหมุดไทย ตั้งเป้าปีหน้าอัพยอดค้าแตะ2หมื่นล.เหรียญ
  02/09/2019
 
'??š?????Š??????????ˆ'??‚??Š????Œ??ž????????‡?????????100??š?????????????????‚????????‚???????›???????????????????„?????? ????????‰??‡?????›??‰?????›????????™??‰???????????ž???????????„??‰???????????2???????????ˆ??™???.?????????????????

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน "ไทยแลนด์-เกาหลี บิสสิเนส ฟอรัม:Thai-Korea Business Forum" ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จัดขึ้นที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ว่าประเทศเกาหลีเป็นประเทศเป้าหมายที่ไทยจะดึงดูดการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ปัจจุบันมีบริษัทเอกชนของเกาหลีเข้ามาลงทุนในไทยกว่า 400 บริษัท ซึ่งการหารือร่วมกันครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณชัดเจนว่าเกาหลีให้ความสำคัญกับไทยในฐานะหุ้นส่วนเศรษฐกิจและการลงทุน มีความพร้อมร่วมกันลงทุนด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

โดยเบื้องต้นให้มอบหมายให้บีโอไอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งดำเนินการให้มีความร่วมมือเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด โดยปี 2563 ไทยหวังว่าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างไทย - เกาหลี ขึ้นจาก 1.4 - 1.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ เป็นเป้าหมายที่ท้าทาย อีกทั้งรัฐบาลจะเร่งพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมด้านแรงงานที่มีทักษะความรู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในอุตสาหกรรมที่ไม่เคยมีมาก่อน  และพัฒนาต่อยอดบุคลากรในอุตสาหกรรมเดิม รองรับการลงทุนในอนาคตทั้งนี้ จะอาศัยจุดแข็งที่ไทยมีความได้เปรียบเรื่องทำเลที่ตั้ง สามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค มีโครงสร้างพื้นฐานครบวงจร มีนโยบายผลักดันสู่ไทยแลนด์ 4.0 และต่อยอดไทยแลนด์ พลัส 1 มีกฎหมายและกติการองรับการลงทุนชัดเจน สะท้อนศักยภาพไทยมีความพร้อมเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนี้ และใช้จุดแข็งที่เกาหลีมีเข้ามาลงทุนในไทยในโอกาสที่ไทยประกาศให้ปีนี้เป็นปีแห่งการลงทุน

โดยรัฐบาลไทยตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญของสาธารณรัฐเกาหลี ทั้งด้านการค้าการลงทุน จากการที่สามารถใช้พลังด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งผสมผสานกับพลังด้านวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ในการสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ขณะที่ผู้ประกอบการในทุกระดับ รวมทั้งสตาร์ทอัพของสาธารณรัฐเกาหลีก็มีเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมที่โดดเด่น จุดแข็งต่างๆ ทั้งความสามารถเชิงเทคโนโลยี ประสบการณ์ในหลากหลายอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการเกาหลีใต้ ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างสูงในระดับโลก เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาของประเทศไทย ในฐานะที่เป็นประตูสู่ภูมิภาค CLMVT และมีบทบาททางเศรษฐกิจที่สำคัญในอาเซียน

"ประเทศไทยได้เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อเสริมความโดดเด่นด้าน "Connectivity" ในทุกมิติ การสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการเร่งพัฒนาบุคลากรที่มี องค์ความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ ดังนั้น จะใช้จุดแข็งที่มีในการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในประเทศไทย โดยใช้ไทยเป็นฐานในการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านใน CLMV และอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้เป็นปีแห่งการลงทุนที่ท่านจะได้สิทธิประโยชน์พิเศษเพิ่มเติม" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

นายมุน แช อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี กล่าวว่า ทั้งสองประเทศจะร่วมมือกัน 3 ประการ ประกอบด้วย 1.การปฏิวัติอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ผลักดัน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น ยานยนต์สมัยใหม่ ไบโอชีวภาพ และเครื่องมือการแพทย์สมัยใหม่ 2.การสร้างความร่วมมือสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่ (สตาร์ทอัพ) ต่อยอดนโยบายของไทยที่ปัจจุบันผลักดันสตาร์ตอัพให้เพิ่มขึ้นได้ 30%

3.การทำงานร่วมกันเพื่อการค้าเสรีระหว่างไทย-เกาหลีตามนโยบายของประเทศที่เปิดกว้างด้านอุตสาหกรรมที่มีพื้นฐานจากสินค้าเกษตรกรรม โดยหวังเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างเกาหลี - ไทย จากปัจจุบัน 1.4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ มีแรงงานไทยในเกาหลี 80,000 คน และมีแรงงานเกาหลีในไทย 20,000 คน อย่างไรก็ตาม ในเดือน พ.ย.นี้ จะมีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่เกาหลี เพื่อเปิดโอกาสการสร้างความร่วมมือด้านต่างๆ

"มิตรภาพของไทยและเกาหลีเหมือนสุภาษิตไทยคำหนึ่งที่ว่าเพื่อนแท้เหมือนทองคำที่ไม่เปลี่ยนแปลง เพราะไทยและเกาหลีเป็นเพื่อนแท้ต่อกัน มีการช่วยเหลือและร่วมมือกันมานาน มิตรภาพนี้จะยั่งยืนต่อไปไม่เปลี่ยนแปลง" นายมุน แช อิน กล่าวนางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ กล่าวว่าไทยมีจุดแข็ง 8 ประการ คือ 1.ไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 2.ไทยมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งรถไฟความเร็วสูง ท่าเรือ สนามบินที่เชื่อมโยงภูมิภาค โดยปี 2562-2567 ไทยตั้งเป้าหมายมีมูลค่าลงทุนโครงสร้างพื้นฐานประมาณ 6.4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ 3.มีโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) ดึงดูดการลงทุนภูมิภาค 3.ไทยมีอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตที่เข้มแข็ง อาทิ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีผู้เล่นกว่า 2,000 บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ และปิโตรเคมี เป็นต้น 4.การรองรับตลาดในประเทศที่มีขนาดใหญ่ตอบโจทย์ประชาชน 75% ของประชากรไทยรวมประมาณ 67 ล้านคน ที่มีพฤติกรรมการใช้โซเชียลมากขึ้น

5.การส่งเสริมสตาร์ทอัพที่เข้มแข็ง 6.การมีต้นทุนและความเป็นอยู่ที่ดี 7.การพัฒนาทักษะบุคลาการที่มีคุณภาพเพื่อผลิตคนให้คนกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และ8.ภาครัฐมีนโยบายที่อำนวยความสะดวกและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุน โดยบีโอไอมีการแก้กฎหมายที่เอื้อต่อการลงทุนมากขึ้น เช่น สิทธิประโยชน์การยกเว้นอากร สินค้าและวัตถุดิบที่นำมาใช้ในงานวิจัยและพัฒนามากขึ้นสามารถดึงการลงทุน อีกทั้งปีนี้โครงการลงทุนที่มีมูลค่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป จะได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานและได้รับยกเว้นภาษี 50% อีก 3 ปี เป็นต้น

นายปาค ยง มัน ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมสาธารณรัฐเกาหลี กล่าวว่า วันนี้มีนักธุรกิจเข้าร่วมงานกว่า 600 คน หรือกว่า 100 บริษัท มีความสำคัญอย่างมากต่อเกาหลี เหมือนได้เปิดขอบฟ้าความร่วมมือแบบทวิภาคี ซึ่งหอการค้าฯ เกาหลีจะร่วมกับบีโอไอส่งเสริมการลงทุนระหว่างไทย - เกาหลี อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ ยานยนต์ หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในอนาคต

ที่มาของข่าว: แนวหน้า
พิษสงครามการค้าปะทุเดือด-บาทแข็งโป๊ก-น้ำมันพุ่งฉุดดัชนีเชื่อมั่นอุตฯเดือนก.ย.ต่ำสุดรอบ 12 ด.
    ส.อ.ท.เผยสงครามการค้า-เงินบาทแข็งค่า-น้ำมันพุ่ง ฉุดดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรม ก.ย.ต่ำสุดในรอบ 12 ...
  18/10/2019

ความเชื่อมั่นธุรกิจวูบ ร่วงแตะระดับ47.9 ผู้ประกอบการกังวล คำสั่งซื้อชะลอตัว
    ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (REPORT ON BUSINESS SENTIMENT INDEX)ในเดือนกันยายน 2562 ดัชนีฯ ...
  17/10/2019

สอท.-หอการค้ารับมือยุค5G ‘ศุภชัย’พร้อมหนุนไทยเป็นฮับดิจิทัล
    สอท.หารือกับผู้บริหาร สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ...
  16/10/2019

สศอ.ชี้เทรนด์อาหารวีแกนมาแรง แนะผู้ประกอบการพัฒนาสินค้าส่งออก
    ระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมผลักดันอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป (Food for Future) หนึ่งใน 10 ...
  10/10/2019


ข่าวเศรษฐกิจอื่นๆ
แบงก์ชาติการันตีสถาบันการเงินพร้อมรับมาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS 9 เริ่มวันที่ 1 ม.ค.63 ลดเสี่ยงหนี้สูญ - 04/10/2019
แบงก์ชาติยืนยันสถาบันการเงินพร้อมใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ TFRS 9 วันที่ 1 ม.ค.63 มั่นใจไม่มีผลกระทบ
ศก.โลกถดถอยฉุดส่งออก “กกร.”หั่นจีดีพีปีนี้โตร้อยละ 2.7-3 ชี้ชิมช้อปใช้ส่งผลดีเงินสะพัดรากหญ้า - 03/10/2019
เศรษฐกิจโลกถดถอย-บาทแข็งโป๊ก “กกร.”ปรับลดประมาณการณ์เศรษฐกิจปีนี้เหลือร้อยละ 2.7-3 ส่งออกติดลบร้อยละ 2-0 ชี้มาตรการ“ชิมช้อปใช้”ส่งผลดีเงินสะพัด ระบุถ้าขยายเวลาเลยปีใหม่ ซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ
ปัจจัยเสี่ยงรุมเร้า พาณิชย์เผยเงินเฟ้อเดือน ก.ย.62 ขยายตัวร้อยละ 0.32 กังวลเศรษฐกิจรอแรงหนุน - 02/10/2019
พาณิชย์เผยเงินเฟ้อเดือน ก.ย.62 ขยายตัวร้อยละ 0.32 ส่งผล 9 เดือนขยายตัวร้อยละ 0.81 กังวลเศรษฐกิจไทยมีปัจจัยเสี่ยงรอบด้าน น้ำมันลงตามเศรษฐกิจ คาดสิ้นปีอยู่ในกรอบ 0.7-1.0%
เศรษฐกิจไทยยังไม่วิกฤติแบงก์ชาติเอาอยู่ "วีรไท"รับสงครามการค้าโลกฉุดส่งออก-หั่นจีดีพีปีนี้ - 01/10/2019
ผู้ว่าธปท.ยอมรับเศรษฐกิจไทยชะลอตัว แต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะวิกฤติ ระบุปรับลดจีดีพีปีนี้เหลือ 2.8% จากผลกระทบการค้าโลก-สงครามการค้าไร้วี่แววจบได้ง่ายๆฉุดส่งออกวูบ
JCK พร้อมรับอานิสงส์ผังเมืองอีอีซี-สงครามการค้า ผู้ประกอบการแห่ย้ายฐานการผลิตมาไทยนิคม TFD - 27/09/2019
ผังเมืองอีอีซี-สงครามการค้าจีน-มะกัน “JCK”เผยกดดันผู้ประกอบการย้ายฐานการผลิตมาไทย โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ในเขตอีอีซี ส่งผลให้นิคมอุตสาหกรรม TFD ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเข้ามาดูพื้นที่อย่างต่อเนื่อง คาดปีนี้กวาดยอดขายที่ดิน 150-200 ไร่
"ทรัมป์"เผยสหรัฐจะทำข้อตกลงการค้ากับจีนเร็วกว่าคาด - 26/09/2019
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวในวันนี้ว่า สหรัฐจะสามารถทำข้อตกลงการค้ากับจีนเร็วกว่าที่คาดไว้
บีโอไอหนุนเอกชนไทย ต่อยอดอุตสาหกรรมระบบราง รองรับบิ๊กโปรเจ็ครถไฟฟ้า - 25/09/2019
บีโอไอ ชี้อุตสาหกรรมระบบราง สร้างโอกาสผู้ผลิตชิ้นส่วนไทย พร้อมช่วยยกระดับขีดความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนของผู้ประกอบการไทย รับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบราง ดันฮับโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับภูมิภาค
ออเดอร์รถยนต์-ชิ้นส่วนชะลอ ฉุดดัชนีผลผลิตอุตฯร่วง4.4% - 24/09/2019
ดัชนี MPI เดือนส.ค. หดตัวต่อเนื่อง เหตุเศรษฐกิจโลกสะดุด คำสั่งซื้่อตลาดต่างประเทศชะลอตัว ขณะที่Hard disk driveสวนทาง ขยายตัว12.66% หลังมีการลงทุนในเศรษฐกิจดิจิทัลเพิ่มขึ้น
บีโอไอยืนเป้า7.5แสนล. ยอดคำขอส่งเสริมลงทุนปี ’62 - 23/09/2019
บีโอไอมั่นใจยอดคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนปี 2562 จะเป็นไปตามเป้า ซึ่งคาดการณ์ไว้ที่ 7.5 แสนล้านบาทจากมาตรการกระตุ้นการลงทุนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ
บอร์ดบีโอไอไฟเขียวส่งเสริมลงทุน 4 โครงการใหญ่เงินทุน 2.8 หมื่นล้านยกระดับขีดแข่งขันสู่อุตฯเทคโนโลยีขั้นสูง - 20/09/2019
ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เห็นชอบอนุมัติส่งเสริม 4 โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุนกว่า 28,270 ล้านบาท เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทย สู่อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
สภาอุตฯจี้แบงก์ชาติลดดบ. หลังดัชนีเชื่อมั่นต่ำสุดรอบ10เดือน - 18/09/2019
สอท.ต้องการเสนอให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ที่มีกำหนดการประชุมวันที่ 25 กันยายน พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 0.25% จากปัจจุบันอยู่ที่ 1.50% ให้อยู่ที่ 1.25% เพื่อช่วยชะลอการแข็งค่าของเงินบาท
กำลังซื้อวูบหนัก-บาทแข็งโป๊ก-ศก.โลกถดถอยฉุดดัชนีความเชื่อมั่นอุตฯเดือนส.ค.รูดสุดในรอบ 10 เดือน - 17/09/2019
คนไม่กล้าใช้จ่าย-เงินบาทแข็งกระทบส่งออก-น้ำท่วมใหญ่-เศรษฐกิจโลกผันผวน-สงครามการค้ายืดเยื้อรอบใหม่กระทบแข่งขันเอกชน ลุ้นไตรมาสสุดท้ายปี 62 กำลังซื้อเพิ่มจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐเริ่มเห็นผล
พายุเศรษฐกิจโลกซัดธุรกิจไทยกระอัก! ลุ้นแนวทางรัฐบาลแก้ปัญหาก่อนสาย! - 16/09/2019
มรสุมเศรษฐกิจที่โหมกระหน่ำซัดแทบจะตั้งตัวไม่ติด ทั้งที่มาจากปัจจัยภายนอกประเทศ ที่เศรษฐกิจภูมิภาคต่างๆทั่วโลกโดนพิษสงครามการค้าสหรัฐ-จีน ,ความวุ่นวายในการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป
กระตุ้นเศรษฐกิจอีกล็อต จ่ายเงินชาวนา 2 ล้านคนไร่ละ 500 บาทแต่ไม่เกิน 20 ไร่สูงสุดหมื่นบาท - 15/09/2019
รัฐพร้อมจ่ายเงินช่วยเกษตรกรปลูกข้าวนาปีล็อตแรก 2 ล้านคนวงเงิน 2 หมื่นล้าน เผยให้ไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่หรือสูงสุดหมื่นบาท สัปดาห์นี้ไม่เกิน 3 วัน ขณะที่โชว์ชิมช้อปใช้ร้านค้าเข้าร่วมแล้ว 1.2 แสนแห่ง
สศอ.สานพลังแบงค์! หนุนSMEsเข้าถึงเงินทุน ปล่อยกู้ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น - 14/09/2019
สศอ.สานพลังแบงค์ ลงนาม MOU ร่วม EXIM, SMEs Bank เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลและบิ๊กดาต้า หนุน SMEs เข้าถึงเงินทุน ปล่อยกู้ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น
อาเซียน-จีนอัพเกรดเอฟทีเอเร่งเปิดตลาดสินค้า-การลงทุน - 13/09/2019
อาเซียนกับจีนทำความตกลงเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) กันมาตั้งแต่ปี 2548 รวม 15 ปีแล้ว ซึ่งอาเซียนกับจีนได้ตกลงที่จะดำเนินร่วมกันต่อไป คือ การยกระดับความร่วมมือใน 3 เรื่องสำคัญ
สหรัฐเผยดัชนี PPI เพิ่มขึ้นเกินคาดในเดือน ส.ค. - 12/09/2019
กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือน ส.ค.เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือน ก.ค.
‘บีโอไอ’จ่อ ปรับสิทธิประโยชน์ใหม่ ส่งเสริมทุน SMEs ต้อนรับปี63 - 11/09/2019
บีโอไอเตรียมปรับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมเอสเอ็มอี หลังมาตรการปัจจุบันหมดอายุลงในสิ้นปีนี้ ล่าสุดเดินสายหารือหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนและผู้ประกอบการ หลังโด๊ปยาแรงหนุน SMEs 7 เรื่องสำคัญ ชี้ที่ผ่านมาทุน SMEs กระจุกตัวภาคกลางมากสุด
อุตสาหกรรมจับมือ 13 พันธมิตรร่วมลงทุนหนุน InnoSpace (Thailand) สร้าง National Platform ยกระดับ Startup - 10/09/2019
อุตสาหกรรมลงนามความร่วมมือด้านการลงทุน โดยพันธมิตร 13 หน่วยงานร่วมขับเคลื่อน InnoSpace (Thailand)อย่างเป็นรูปธรรม ยกระดับ Startup ไทยให้ถึงระดับ Unicorn แจ้งเกิดธุรกิจที่ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนพื้นฐานของนวัตกรรมในอนาคต
ประธานเฟดชี้การทำสงครามการค้ากระทบการลงทุนของภาคธุรกิจ - 09/09/2019
ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวว่า การทำสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนกำลังส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจด้านการลงทุนของบริษัทต่างๆ
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 91 หน้า: จำนวนทั้งหมด 1805 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI
ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.