ผู้ประกอบการ
'บิ๊กตู่'โชว์พลังดูด100บริษัทโสมขาวปักหมุดไทย ตั้งเป้าปีหน้าอัพยอดค้าแตะ2หมื่นล.เหรียญ
  02/09/2019
 
'??š?????Š??????????ˆ'??‚??Š????Œ??ž????????‡?????????100??š?????????????????‚????????‚???????›???????????????????„?????? ????????‰??‡?????›??‰?????›????????™??‰???????????ž???????????„??‰???????????2???????????ˆ??™???.?????????????????

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน "ไทยแลนด์-เกาหลี บิสสิเนส ฟอรัม:Thai-Korea Business Forum" ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จัดขึ้นที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ว่าประเทศเกาหลีเป็นประเทศเป้าหมายที่ไทยจะดึงดูดการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ปัจจุบันมีบริษัทเอกชนของเกาหลีเข้ามาลงทุนในไทยกว่า 400 บริษัท ซึ่งการหารือร่วมกันครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณชัดเจนว่าเกาหลีให้ความสำคัญกับไทยในฐานะหุ้นส่วนเศรษฐกิจและการลงทุน มีความพร้อมร่วมกันลงทุนด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

โดยเบื้องต้นให้มอบหมายให้บีโอไอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งดำเนินการให้มีความร่วมมือเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด โดยปี 2563 ไทยหวังว่าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างไทย - เกาหลี ขึ้นจาก 1.4 - 1.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ เป็นเป้าหมายที่ท้าทาย อีกทั้งรัฐบาลจะเร่งพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมด้านแรงงานที่มีทักษะความรู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในอุตสาหกรรมที่ไม่เคยมีมาก่อน  และพัฒนาต่อยอดบุคลากรในอุตสาหกรรมเดิม รองรับการลงทุนในอนาคตทั้งนี้ จะอาศัยจุดแข็งที่ไทยมีความได้เปรียบเรื่องทำเลที่ตั้ง สามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค มีโครงสร้างพื้นฐานครบวงจร มีนโยบายผลักดันสู่ไทยแลนด์ 4.0 และต่อยอดไทยแลนด์ พลัส 1 มีกฎหมายและกติการองรับการลงทุนชัดเจน สะท้อนศักยภาพไทยมีความพร้อมเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนี้ และใช้จุดแข็งที่เกาหลีมีเข้ามาลงทุนในไทยในโอกาสที่ไทยประกาศให้ปีนี้เป็นปีแห่งการลงทุน

โดยรัฐบาลไทยตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญของสาธารณรัฐเกาหลี ทั้งด้านการค้าการลงทุน จากการที่สามารถใช้พลังด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งผสมผสานกับพลังด้านวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ในการสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ขณะที่ผู้ประกอบการในทุกระดับ รวมทั้งสตาร์ทอัพของสาธารณรัฐเกาหลีก็มีเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมที่โดดเด่น จุดแข็งต่างๆ ทั้งความสามารถเชิงเทคโนโลยี ประสบการณ์ในหลากหลายอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการเกาหลีใต้ ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างสูงในระดับโลก เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาของประเทศไทย ในฐานะที่เป็นประตูสู่ภูมิภาค CLMVT และมีบทบาททางเศรษฐกิจที่สำคัญในอาเซียน

"ประเทศไทยได้เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อเสริมความโดดเด่นด้าน "Connectivity" ในทุกมิติ การสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการเร่งพัฒนาบุคลากรที่มี องค์ความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ ดังนั้น จะใช้จุดแข็งที่มีในการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในประเทศไทย โดยใช้ไทยเป็นฐานในการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านใน CLMV และอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้เป็นปีแห่งการลงทุนที่ท่านจะได้สิทธิประโยชน์พิเศษเพิ่มเติม" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

นายมุน แช อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี กล่าวว่า ทั้งสองประเทศจะร่วมมือกัน 3 ประการ ประกอบด้วย 1.การปฏิวัติอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ผลักดัน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น ยานยนต์สมัยใหม่ ไบโอชีวภาพ และเครื่องมือการแพทย์สมัยใหม่ 2.การสร้างความร่วมมือสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่ (สตาร์ทอัพ) ต่อยอดนโยบายของไทยที่ปัจจุบันผลักดันสตาร์ตอัพให้เพิ่มขึ้นได้ 30%

3.การทำงานร่วมกันเพื่อการค้าเสรีระหว่างไทย-เกาหลีตามนโยบายของประเทศที่เปิดกว้างด้านอุตสาหกรรมที่มีพื้นฐานจากสินค้าเกษตรกรรม โดยหวังเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างเกาหลี - ไทย จากปัจจุบัน 1.4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ มีแรงงานไทยในเกาหลี 80,000 คน และมีแรงงานเกาหลีในไทย 20,000 คน อย่างไรก็ตาม ในเดือน พ.ย.นี้ จะมีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่เกาหลี เพื่อเปิดโอกาสการสร้างความร่วมมือด้านต่างๆ

"มิตรภาพของไทยและเกาหลีเหมือนสุภาษิตไทยคำหนึ่งที่ว่าเพื่อนแท้เหมือนทองคำที่ไม่เปลี่ยนแปลง เพราะไทยและเกาหลีเป็นเพื่อนแท้ต่อกัน มีการช่วยเหลือและร่วมมือกันมานาน มิตรภาพนี้จะยั่งยืนต่อไปไม่เปลี่ยนแปลง" นายมุน แช อิน กล่าวนางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ กล่าวว่าไทยมีจุดแข็ง 8 ประการ คือ 1.ไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 2.ไทยมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งรถไฟความเร็วสูง ท่าเรือ สนามบินที่เชื่อมโยงภูมิภาค โดยปี 2562-2567 ไทยตั้งเป้าหมายมีมูลค่าลงทุนโครงสร้างพื้นฐานประมาณ 6.4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ 3.มีโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) ดึงดูดการลงทุนภูมิภาค 3.ไทยมีอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตที่เข้มแข็ง อาทิ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีผู้เล่นกว่า 2,000 บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ และปิโตรเคมี เป็นต้น 4.การรองรับตลาดในประเทศที่มีขนาดใหญ่ตอบโจทย์ประชาชน 75% ของประชากรไทยรวมประมาณ 67 ล้านคน ที่มีพฤติกรรมการใช้โซเชียลมากขึ้น

5.การส่งเสริมสตาร์ทอัพที่เข้มแข็ง 6.การมีต้นทุนและความเป็นอยู่ที่ดี 7.การพัฒนาทักษะบุคลาการที่มีคุณภาพเพื่อผลิตคนให้คนกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และ8.ภาครัฐมีนโยบายที่อำนวยความสะดวกและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุน โดยบีโอไอมีการแก้กฎหมายที่เอื้อต่อการลงทุนมากขึ้น เช่น สิทธิประโยชน์การยกเว้นอากร สินค้าและวัตถุดิบที่นำมาใช้ในงานวิจัยและพัฒนามากขึ้นสามารถดึงการลงทุน อีกทั้งปีนี้โครงการลงทุนที่มีมูลค่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป จะได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานและได้รับยกเว้นภาษี 50% อีก 3 ปี เป็นต้น

นายปาค ยง มัน ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมสาธารณรัฐเกาหลี กล่าวว่า วันนี้มีนักธุรกิจเข้าร่วมงานกว่า 600 คน หรือกว่า 100 บริษัท มีความสำคัญอย่างมากต่อเกาหลี เหมือนได้เปิดขอบฟ้าความร่วมมือแบบทวิภาคี ซึ่งหอการค้าฯ เกาหลีจะร่วมกับบีโอไอส่งเสริมการลงทุนระหว่างไทย - เกาหลี อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ ยานยนต์ หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในอนาคต

ที่มาของข่าว: แนวหน้า
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีน-ญี่ปุ่น-เกาหลี ผนึกกำลัง ฟื้น ศก.ภูมิภาค ชี้ RCEP ตัวแปรสำคัญสู้พิษโควิด-19
    รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศคู่เจรจาบวกสาม (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี) สมัยพิเศษ ผ่านระบบทางไกล ...
  05/06/2020

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค พ.ค. ฟื้นตัวครั้งแรกในรอบ 15 เดือน แต่โดยรวมยังต่ำ
    ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ค. 63 อยู่ที่ 48.2 จาก 47.2 ในเดือนเม.ย.63 ...
  04/06/2020

อัดฉีดเอสเอ็มอี4หมื่นล. ช่วยต่อสายป่าน24,000กิจการ
    อุตฯ เผยว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ...
  02/06/2020

ปท. เผยเศรษฐกิจไทยเม.ย. หดตัว แต่การใช้จ่ายภาครัฐช่วยพยุง
    เศรษฐกิจไทยในเดือนเมษายน 2563 หดตัวสูงขึ้น จากผลของมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ...
  29/05/2020


ข่าวเศรษฐกิจอื่นๆ
สศอ. เผยโควิด-19 กระทบ MPI เดือนเม.ย. หดตัวร้อยละ 17.21 การผ่อนคลายมาตรการแก้ปัญหาการขนส่งในขณะที่ความต้องการยังมีมาก - 28/05/2020
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนเมษายน 2563 หดตัวลงเมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 17.21
“เครดิต สวิส”คาดตลาดหุ้นเอเชียซึมต่อ ปัจจัยพื้นฐานอ่อนแอ-แนวโน้มผลประกอบการแย่ - 20/05/2020
นักวิเคราะห์จากธนาคารเครดิต สวิส ได้คาดการณ์ว่า ตลาดหุ้นเอเชียน่าจะยังคงมีการซื้อขายในกรอบแคบ ๆ ต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานของหุ้นในตลาดยังคงอ่อนแอเมื่อประเมินจากแนวโน้มผลประกอบการ
สภาพัฒน์ เผย GDP ไตรมาส 1/63 หดตัว -1.8% คาดทั้งปี -6% ถึง -5% - 19/05/2020
สภาพัฒน์ แถลง GDP ไตรมาส 1/63 หดตัว -1.8% คาดการณ์ GDP ปี 63 หดตัว -6% ถึง -5% จากเดิมคาดการณ์ 1.5-2.5% คาดการณ์ปี 63 การส่งออกหดตัว -8% จากเดิมคาดขยายตัว 1.4% ส่วนนำเข้าหดตัว -13.2% จากเดิมคาดขยายตัว 2.7% โดยเกินดุลการค้า 35.7 พันล้านดอลล์ คาดการณ์ปี 63 เงินเฟ้ออยู่ที่ -1.5 ถึง -0.5% จากเดิม 0.4-1.4%
แบงก์ชาติจีนส่งสัญญาณดำเนินนโยบายการเงินแบบยืดหยุ่นมากขึ้น หวังหนุนศก.ฟื้นตัว - 18/05/2020
ธนาคารกลางจีน (PBOC) ส่งสัญญาณเดินหน้าปรับปัจจัยที่ตรงข้ามกับวัฏจักรเศรษฐกิจ (counter-cyclical) และดำเนินนโยบายการเงินให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน และสนับสนุนเศรษฐกิจที่แท้จริงให้ฟื้นตัว
แรงงาน 7.5 แสนคนระส่ำ อุตสาหกรรมยานยนต์ซมพิษโควิด-19 ปลดคนระนาว - 15/05/2020
อุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งค่ายรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ระส่ำพิษโควิด-19 ต้องทยอยปลดแรงงานในระบบที่มีกว่า 7.5 แสนคน
สศก. ยันความพร้อมจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรผ่านธ.ก.ส.ล็อตแรก 1 ล้านราย 15 พ.ค.นี้ - 14/05/2020
ความคืบหน้าการ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ญี่ปุ่นเผยความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนเม.ย.ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ - 13/05/2020
รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่า ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของชาวญี่ปุ่นที่ประกอบอาชีพที่มีความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจในเดือนเม.ย. ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดอีกครั้ง เป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน
TDRI ประเมินล็อกดาวน์ทำเศรษฐกิจไทยเสียหาย 6.5 หมื่นลบ./เดือน - 12/05/2020
ถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ประชากรในประเทศมีรายได้ลดลง ส่งผลให้การบริโภคต่ำลงไปด้วย โดยการล็อกดาวน์ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจราวเดือนละ 65,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.4% ต่อเดือน
ดัชนีเชื่อมั่นหอการค้าไทย เม.ย.ลดต่ำสุดในรอบกว่า 2 ปี จากพิษโควิด - 11/05/2020
ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย เดือนเม.ย.อยู่ที่ระดับ 32.1 ลดลงต่อเนื่องจากเดือนมี.ค. ซึ่งอยู่ที่ระดับ 37.5 และลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 14 โดยเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 28 เดือน หรือกว่า 2 ปี
โควิด-19 กดอุตสาหกรรมยานยนต์ทรุดหนักสุดในรอบ 9 ปี - 09/05/2020
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ชี้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ไทยผลักดันสู่จุดต่ำสุดในรอบกว่า 9 ปี ด้วยปริมาณการผลิตที่อาจหดตัวสูงถึงกว่า 25% ลดลงไปแตะตัวเลข 1.52 ล้านคัน
กกร.ชี้เศรษฐกิจถึงจุดต่ำสุด ห่วงส่งออกติดลบหนัก10% - 08/05/2020
กกร.ลดเป้าเศรษฐกิจปี 2563 คาดจีดีพี ลบ 3% ถึงลบ 5% ด้านส่งออกทรุดหนัก ลบ 10% เผยเศรษฐกิจไทยถึงจุดต่ำสุดแล้ว แต่ต้องใช้เวลาอีกในการฟื้นตัว
กกร.หั่นเป้าหมาย GDP ปีนี้ ติดลบ 5% - 07/05/2020
กกร.ประเมินผลกระทบโควิด-19 ลดประมาณการณ์จีดีพีปีนี้เป็น ติดลบ 5% มั่นใจเศรษฐกิจครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก
เฟดเตือนโควิด-19 จ่อฉุดเศรษฐกิจสหรัฐหดตัวรุนแรงในไตรมาส 2 - 06/05/2020
“สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในขณะนี้บ่งชี้ว่า นี่ไม่ใช่การถดถอย แต่เป็นการหดตัวที่รุนแรงมาก ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาส 2 ปีนี้ และการที่ตลาดแรงงานของสหรัฐจะฟื้นตัวอย่างเต็มที่จากภาวะหดตัวรุนแรงเช่นนี้ จะต้องใช้สักระยะหนึ่ง”
สรท. คงคาดการณ์ส่งออกปีนี้หดตัว -8% ลุ้นฟื้นตัวไตรมาสสุดท้ายหากโควิดคลี่คลาย - 05/05/2020
สถานการณ์การส่งออกของประเทศไทยในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้จะออกมาดีกว่าคาดการณ์ไว้ แต่ สรท.ยังต้องจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยยังคงคาดการณ์การส่งออกไทยในปี 2563 ว่าอาจหดตัว -8% บนสมมติฐานค่าเงิน 30.50 บาท/ดอลลาร์ (บวก/ลบ 0.50 บาท/ดอลลาร์)
นักวิเคราะห์ชี้สงครามการค้ายิ่งซ้ำเติมเศรษฐกิจสหรัฐ-โลกหลังบอบช้ำจากโควิด-19 - 04/05/2020
สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น รายงานว่า การที่สหรัฐจ่อเรียกเก็บภาษีจากจีนรอบใหม่นั้นจะส่งผลกระทบย้อนกลับมาที่สหรัฐและประชาคมโลก ซึ่งกำลังบอบซ้ำจากการต่อสู้กับโควิด-19
เฟดคงดอกเบี้ยที่ 0.00-0.25% ตามคาด ยันตรึงดอกเบี้ยจนกว่าเศรษฐกิจฟื้น - 30/04/2020
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 0.00-0.25% และยืนยันว่า เฟดจะยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับดังกล่าว จนกว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะฟื้นตัวขึ้น และเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายของเฟดที่ระดับ 2%
พิษโควิด-19 “สศอ.”รับกระทบ MPI มี.ค.63 หดตัว11.25% ผู้ประกอบการปรับตัวรับมือผลิตสินค้า - 30/04/2020
“สศอ.”ระบุโควิด-19 กระทบ MPI มี.ค.63 หดตัวร้อยละ11.25 ระบุผู้ประกอบการเริ่มปรับตัวเตรียมเพิ่มการผลิตสินค้าเข้าสถานการณ์เพิ่มรายได้
พาณิชย์ เผยเม.ย.63 อนุญาตให้ต่างชาติลงทุนในไทย ภายใต้ พ.ร.บ.ต่างด้าวฯ 26 ราย เม็ดเงินลงทุน 1,318 ลบ. - 29/04/2020
ประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว มีมติอนุญาตให้คนต่างชาติ 26 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่น จีน และเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 1,318 ล้านบาท และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทย 841 คน รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุน
ผู้ว่า ธปท. ห่วงวิกฤตโควิดทำว่างงานพุ่ง เตือนปรับพฤติกรรม ‘พอเพียง-ออมเงิน-ลดหนี้’ - 28/04/2020
มุมมองของผู้ว่าการ ธปท.ถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤติโควิดและมาตรการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติครั้งนี้ ซึ่งเผยแพร่ใน BOT พระสยาม MAGAZINE
โควิด-19 กระทบส่งออกไทยไปสหรัฐฯ คาดปีนี้หดตัว 9.2% ครั้งแรกรอบ 10 ปี - 27/04/2020
ภาพรวมการส่งออกของไทยไปสหรัฐฯ ตลอดปี 63 หดตัวที่ 9.2% นับเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี มีมูลค่าการส่งออกแตะระดับต่ำที่ 28,467 ล้านดอลลาร์ฯ จากกรอบประมาณการที่หดตัว 12.8% ถึงหดตัว 7.3% มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 27,325 – 29,000 ล้านดอลลาร์ฯ
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 97 หน้า: จำนวนทั้งหมด 1931 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI
ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.