สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
ผู้ประกอบการ

ญี่ปุ่นเร่งไทยเพิ่มFTA กระตุ้นเศรษฐกิจ2ปท.
  24/03/2023
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือกับนายซูซูกิ  โยชิฮิสะ และนายซูซูกิ จุน ประธานคณะกรรมการการค้าและเศรษฐกิจญี่ปุ่น - ไทย ภายใต้สมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (เคดันเรน) พร้อมผู้แทนภาคเอกชนชั้นนำจากญี่ปุ่น 11 บริษัท รวม 19 ราย  ในโอกาสเยือนไทยเพื่อหารือประเด็นด้านยุทธศาสตร์การค้าของไทยและแนวโน้มการลงทุนโดยตรงของญี่ปุ่นในประเทศไทย   โดยประเด็นที่ฝ่ายญี่ปุ่นหยิบยกมาหารือโดยทางญี่ปุ่นขอให้ทางไทยเร่งเจรจาเปิดตลาดเพื่อการขยายมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทย
 ปัจจุบันไทย FTA 14 ฉบับ กับ 18 ประเทศ โดยความตกลง อาร์เซ็ป เป็น FTA ฉบับล่าสุด ส่งผลให้ไทยมีการค้ากับ 18 ประเทศที่มี FTA ด้วย ครอบคลุม61% ของการค้าไทยกับโลก

อีกทั้ง ไทยยังมีแผนจัดทำ FTA กับคู่ค้าสำคัญ โดยอยู่ระหว่างการเจรจา FTA หรือความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (CEPA) กับประเทศสำคัญ ๆ เช่น แคนาดา (ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – แคนาดา) และเอฟต้า ล่าสุดผมเป็นผู้ผลักดันให้มีการเจรจา FTA กับอียูและยูเออี ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ครอบคลุมอีก13.5% ของการค้าไทยกับโลก

ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยังได้มีการจัดทำความร่วมมือที่เรียกว่า มินิเอฟทีเอ ที่ช่วยเจาะตลาดเมืองรองศักยภาพ โดยเป็นความร่วมมือ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้า การส่งเสริมการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า การอำนวย  ความสะดวกทางการค้า และความร่วมมือด้านอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน ซึ่งปัจจุบันลงนามแล้ว 7 ฉบับ ได้แก่    โคฟุ (ของญี่ปุ่น)    ไห่หนาน  เตลังคานา กานซู่   ปูซาน คยองกี เซินเจิ้น และอยู่ระหว่างดำเนินการ 6 ฉบับ (ยูนนาน รัฐกรณาฏกะ รัฐคุชราต รัฐมหาราษฏระ รัฐเกรละ รัฐอัสสัม)

โดยไทยขอเชิญชวนภาคเอกชนญี่ปุ่นขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจบริการที่ และยกระดับการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง ต่อยอดด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกันในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ได้แก่ ยานยนต์ไฟฟ้า เซมิคอนดักเตอร์ อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ ดิจิทัล อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เกษตรอัจฉริยะ โลจิสติกส์ และพลังงานสะอาดที่สอดคล้องกับนโยบาย BCG โมเดลของไทย ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์พร้อมร่วมสานต่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานโลกที่เข้มแข็งและเป็นฐานการผลิตและส่งออกที่สำคัญของญี่ปุ่นในภูมิภาคอาเซียนต่อไป

ไทยพร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs และนักลงทุนสตาร์ทอัพของไทยและญี่ปุ่นที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาสินค้าและบริการให้ทันสมัย ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ SMEs หรือ สตาร์ทอัพ ของไทยและญี่ปุ่นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมชั้นนำอีกด้วย

ในขณะฝ่ายไทยหยิบยก การส่งเสริมการค้าและกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างญี่ปุ่น - ไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการค้าระหว่างกันหลังวิกฤตโควิด-19  โดยไทยพร้อมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของไทย-ญี่ปุ่น ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในสังคมปัจจุบัน อาทิ สินค้าเกษตรและอาหาร สินค้าและบริการด้านสุขภาพและสำหรับผู้สูงอายุ และสินค้าตามแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) หรือ BCG เพื่อขยายตลาดไม่เพียงแต่ในญี่ปุ่นหรือไทยเท่านั้น แต่รวมถึงตลาดที่มีศักยภาพในประเทศอื่น ๆ ด้วย

สำหรับการค้าระหว่างไทยกับญี่ปุ่น  ในปี 2565 ญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ 3 ของไทย (รองจากจีน และสหรัฐอเมริกา) การค้ารวมมีมูลค่า 59,253.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,069,120.69 ล้านบาท) ลดลงจากปีก่อนหน้า 2.30%  แบ่งเป็นการส่งออก มูลค่า 24,669.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (855,401.60 ล้านบาท) และการนำเข้า มูลค่า 34,584.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,213,630.30 ล้านบาท) โดยไทยขาดดุลการค้า 9,915.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (358,228.70 ล้านบาท)

สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปญี่ปุ่น เช่น เนื้อสัตว์แปรรูป (ปลาทูน่า ปลาแซลมอน ที่ตัดหรือปรุงแต่ง) ชิ้นส่วนยานยนต์และส่วนประกอบ ยานยนต์ เครื่องพิมพ์และส่วนประกอบ เครื่องโทรศัพท์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ลวดและเคเบิล อุปกรณ์ไฟฟ้า สัตว์ปีกสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง และยางธรรมชาติ

สินค้านำเข้าสำคัญของไทยจากญี่ปุ่น อาทิ ชิ้นส่วนยานยนต์และส่วนประกอบ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เหล็กแผ่นรีดร้อน อุปกรณ์ไฟฟ้า (วงจรไฟฟ้า) ทองแดงบริสุทธิ์ ทองคำ เครื่องสูบลมหรือสูบสูญญากาศ ผลิตภัณฑ์เหล็ก

สำหรับสถิติการลงทุนญี่ปุ่นในไทยจากสถิติกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ญี่ปุ่นมีการลงทุนรวมในประเทศไทยมากเป็นอันดับ 1  มีมูลค่าสูงถึง 27,777.78 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (970,000 ล้านบาท) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการลงทุน 1 ใน 4 ของการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมดของไทย และมีบริษัทญี่ปุ่นในไทยกว่า 6,000 บริษัท จากทั้งสิ้น 14,846 บริษัทในอาเซียน  ประเภทธุรกิจที่ญี่ปุ่นลงทุนมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก , ธนาคารพาณิชย์ ,การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น  , การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ สำหรับยานยนต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น และ การผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ที่มาของข่าว: ฐานเศรษฐกิจ
‘ภูมิธรรม’ ลงนาม FTA ไทย – ศรีลังกา ฉลอง FTA ฉบับที่ 15 ของไทย
    ‘ภูมิธรรม’ ลงนาม FTA ไทย – ศรีลังกา นับเป็น FTA ฉบับที่ 15 ของไทย เผย ...
  07/02/2024

‘พาณิชย์’ เผย เจรจา FTA ไทย-อียู รอบ 2 รุดหน้าด้วยดี เร่งปิดดีลปี 68
    ‘พาณิชย์’ เผย เจรจา FTA ไทย-อียู รอบ 2 รุดหน้าด้วยดี ทั้งการประชุมระดับหัวหน้าคณะ ...
  30/01/2024

‘กรมเจรจาฯ’ หารือทูตพาณิชย์ฝรั่งเศส หาแนวทางขยายการค้า-ลงทุน เตรียมการจัดประชุมระดับสูงด้านเศรษฐกิจไทย-ฝรั่งเศส
    กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หารืออัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจของฝรั่งเศส ...
  22/01/2024

‘อาเซียน - แคนาดา’ ลุยเจรจา FTA รอบ 6 คืบหน้าด้วยดี ตั้งเป้าปิดดีลปี 68
    อาเซียน-แคนาดา เดินหน้าประชุมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) รอบที่ 6 คืบหน้าด้วยดี ...
  22/01/2024


ข่าว FTAอื่นๆ
'กรมเจรจาฯ’ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเจรจา FTA ไทย-อียู รอบ 2 ที่กรุงเทพฯ - 22/01/2024
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจรจาจัดทำ FTA ไทย-สหภาพยุโรป (อียู) รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-26 ม.ค. 2567 ณ กรุงเทพฯ เดินหน้าประชุมระดับหัวหน้าคณะผู้แทน และการประชุมกลุ่มย่อยระดับผู้เชี่ยวชาญ 19 คณะ วางแผนถกรายละเอียดแต่ละประเด็น แลกเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มเติม และสร้างความเข้าใจเพิ่มขึ้น
‘พาณิชย์’ กางแผนเจรจา FTA ปี 67 ลุยถกอียู เอฟตา ใช้เวที JTC เจรจาคู่ค้า ลงพื้นที่ติวเข้มใช้ประโยชน์ FTA - 12/01/2024
‘พาณิชย์’ กางแผนเจรจา FTA ปี 67 ลุยถกอียู เอฟตา ใช้เวที JTC เจรจาคู่ค้า ลงพื้นที่ติวเข้มใช้ประโยชน์ FTA
‘ภูมิธรรม’ หารือทูตสหรัฐฯ ดันต่ออายุโครงการ GSP หนุนปลดไทยออกจาก WL พร้อมกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ - 09/01/2024
‘ภูมิธรรม’ หารือทูตสหรัฐฯ ดันต่ออายุโครงการ GSP หนุนปลดไทยออกจาก WL พร้อมกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
‘ภูมิธรรม’ ถกทูตออสเตรเลีย เชิญชวนลงทุนในไทย เห็นพ้องหนุนร่วมมือเศรษฐกิจใหม่ๆ - 05/01/2024
‘ภูมิธรรม’ ถกทูตออสเตรเลีย เชิญชวนลงทุนในไทย เห็นพ้องหนุนร่วมมือเศรษฐกิจใหม่ๆ
‘พาณิชย์’ เฮ! ปิดดีล FTA ไทย-ศรีลังกา ฉบับที่ 15 สำเร็จ - 05/01/2024
‘พาณิชย์’ เฮ! ปิดดีล FTA ไทย-ศรีลังกา ฉบับที่ 15 สำเร็จ
‘ภูมิธรรม’ มอบนโยบาย ‘กรมเจรจาฯ’ ลุยเปิด FTA กับตลาดใหม่ หนุนเกษตรกร SMEs เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน - 07/12/2023
‘ภูมิธรรม’ มอบนโยบายกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สั่งลุยเร่งเจรจา FTA กับอียู เอฟตา และเกาหลีใต้ เดินหน้าเปิดเจรจา FTA กับตลาดใหม่ๆ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับเกษตรกร และ SMEs พร้อมหาแนวทางเยียวยาผลกระทบที่มีประสิทธิภาพ เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นำผลการเจรจาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
‘ภูมิธรรม’ คุยนักธุรกิจยุโรป ผลักดันการค้าการลงทุน หวังเร่งสรุปเจรจา FTA ไทย-อียู ต่อยอดโอกาสทางธุรกิจให้กับภาคเอกชน - 07/12/2023
‘ภูมิธรรม’ เปิดกระทรวงพาณิชย์ ต้อนรับคณะนักธุรกิจจาก EU-ABC และ EABC 39 ราย จาก 24 บริษัท หารือการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ สร้างความเชื่อมั่น และดึงดูดการลงทุนของบริษัทชั้นนำจากยุโรป ผลักดันการค้าการลงทุนระหว่างกัน ด้านภาคธุรกิจยุโรปพร้อมหนุนให้ FTA ไทย-อียู ได้ข้อสรุปโดยเร็ว หวังช่วยต่อยอดโอกาสทางธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับภาคเอกชน
‘ไทย-ศรีลังกา’ เจรจา FTA รอบ 8 คืบหน้ากว่า 90% เตรียมสรุปผลรอบสุดท้ายที่ศรีลังกา ตั้งเป้าลงนาม ก.พ. 67 - 04/12/2023
‘ไทย-ศรีลังกา’ เจรจา FTA รอบ 8 คืบหน้ากว่า 90% ทั้งการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าและคณะทำงานกลุ่มย่อย 4 คณะ เตรียมสรุปผลการเจรจารอบสุดท้ายที่ศรีลังกาสิ้นปีนี้ ตั้งเป้าลงนามความตกลงต้นเดือน ก.พ. 67 ฉลองวันครบรอบวันประกาศอิสรภาพของศรีลังกา ย้ำ! ไทยเร่งเดินหน้าเจรจา FTA ตามนโยบาย Quick Win ก.พาณิชย์ ช่วยผู้ประกอบการขยายโอกาสการค้าและการลงทุน เพิ่มทางเลือกการนำเข้า-ส่งออกสินค้าไทย
ภาคเอกชนบังคลาเทศขานรับทำ FTA หนุนไทยเป็นประตูสู่อาเซียน - 04/12/2023
ภาคเอกชนบังคลาเทศขานรับทำ FTA หนุนไทยเป็นประตูสู่อาเซียน
อาเซียนถกจีน เร่งเครื่องอัปเกรด FTA ตั้งเป้าคืบหน้าเกินครึ่งทางภายในปีนี้ - 09/11/2023
‘กรมเจรจาฯ’ ติวเข้มผู้บริหารรุ่นใหม่ สร้างเครือข่าย FTA ขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศ - 27/07/2023
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดหลักสูตร “การค้าระหว่างประเทศสำหรับผู้บริหารยุคใหม่” (NIC2E) รุ่นที่ 2 ติวเข้มผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชน ทั้งภาควิชาการ ด้านความมั่นคง และสื่อสารมวลชน ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง FTA การค้าระหว่างประเทศ และสร้างเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน FTA พร้อมจัดกิจกรรม Bootcamp ระดมสมองจัดทำ workshop วางกลยุทธ์การเจรจาการค้าระหว่างประเทศในอนาคต
‘ไทย-อียู’ ถกเข้ม เตรียมพร้อมเจรจา FTA รอบแรก ก.ย.นี้ เล็งปิดดีลปี 68 - 24/07/2023
‘ไทย-อียู’ ถกเข้ม เตรียมการประชุมเจรจา FTA รอบแรก ที่บรัสเซลส์ ก.ย.นี้ พร้อมจัดตั้งคณะเจรจากลุ่มย่อย 19 กลุ่ม อาทิ การค้าสินค้า การค้าดิจิทัล ทรัพย์สินทางปัญญา และระบบอาหารที่ยั่งยืน พร้อมวางแนวทางการเจรจา กำหนดประชุมปีละ 3 รอบ ส่วนไทยจะเป็นเจ้าภาพประชุมเจรจา รอบที่ 2 ต้นปีหน้า ที่กรุงเทพฯ ตั้งเป้าสรุปผลภายในปี 2568
‘ไทย-ยูเออี’ ถก FTA รอบ 2 คืบหน้า คาดปิดดีลตามเป้าปลายปี 66 - 24/07/2023
ไทย – ยูเออี เจรจาจัดทำ FTA (CEPA) รอบ 2 ที่กรุงเทพฯ คืบหน้ามาก ร่วมยกร่างความตกลงผ่านคณะทำงาน 11 คณะ อาทิ การค้าสินค้า มาตรการเยียวยาทางการค้า ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ MSMEs พร้อมวางแผนประชุมรอบ 3 ที่ดูไบ และรอบ 4 ที่กรุงเทพฯ ตั้งเป้าสรุปผลภายในปีนี้ ชี้! หากความตกลงสำเร็จ GDP ของไทยจะเพิ่มขึ้น ส่งออกขยายตัว คาดจะส่งออกสินค้าอาหาร สิ่งทอ ไม้ ยาง และพลาสติก ได้มากขึ้น
‘สินค้าเกษตร-เกษตรแปรรูปไทย’ ขวัญใจ ‘ตลาด RCEP’ แนะใช้ประโยชน์ FTA เพิ่มแต้มต่อขยายส่งออก - 24/07/2023
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผย มูลค่าการค้าไทยกับสมาชิก RCEP 5 เดือนแรก ปี 66 สัดส่วนถึง 55.48% ไทยส่งออกไปตลาด RCEP สัดส่วน 51.73% จีนและญี่ปุ่น ตลาดมาแรง สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปขยายตัวต่อเนื่อง อาทิ ผลไม้สด ไก่สด ข้าว น้ำตาลทราย ไอศกรีม ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมเติบโตดี ทั้งรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาง แนะใช้ประโยชน์จาก FTA เพิ่มแต้มต่อขยายส่งออก
ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเจรจา FTA กับยูเออี รอบ 2 เล็งปีดดีลภายใน 6 เดือน - 20/07/2023
ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจรจา FTA กับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) รอบ 2 ที่กรุงเทพฯ เดินหน้าหารือยกร่างความตกลงฯ ทั้งการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้า และคณะทำงานกลุ่มย่อย 11 คณะ อาทิ การค้าสินค้า MSMEs ทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าดิจิทัล เร่งผลักดันการเจรจาให้คืบหน้าโดยเร็ว ตั้งเป้าปิดดีลภายใน 6 เดือน
‘อาเซียน - แคนาดา’ ถกเข้ม FTA รอบ 4 คืบหน้าด้วยดี ตั้งเป้าปิดดีล ปี 67 - 03/07/2023
‘อาเซียน-แคนาดา’ เดินหน้าประชุมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) รอบที่ 4 เร่งอัพเดทการเจรจาในภาพรวม ทั้งการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้า (TNC) และการประชุมกลุ่มย่อย 17 คณะ การหารือยกร่างความตกลงคืบหน้าด้วยดี พร้อมวางแผนประชุมปีนี้อีก 2 รอบ คาดสรุปผลการเจรจาภายในปี 2567
‘ไทย-ศรีลังกา’ ถก FTA รอบ 5 คืบหน้าเกินครึ่ง เล็งปิดจ๊อบต้นปี 67 - 03/07/2023
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยผลประชุมเจรจาจัดทำ FTA ไทย-ศรีลังกา รอบที่ 5 คืบหน้าเกินครึ่งทาง ทั้งการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้า และคณะทำงาน 6 คณะ นัดเจรจาอีก 4 รอบ ตั้งเป้าสรุปผลช่วงต้นปี 2567 ด้านภาคธุรกิจศรีลังกาสนใจเข้ามาลงทุนในไทย พร้อมหนุน FTA เป็นกลไกสำคัญช่วยให้การค้าการลงทุนสองฝ่ายขยายตัวเพิ่มขึ้น
‘อาเซียน-จีน’ นัดถกอัปเกรดความตกลง ACFTA รอบ 3 เร่งปิดดีลปี 67 - 24/06/2023
‘อาเซียน-จีน’ นัดถกอัปเกรดความตกลง ACFTA ครั้งที่ 3 ที่นครคุนหมิง ทั้งคณะกรรมการเจรจาคณะใหญ่ และคณะทำงานย่อย 7 คณะ ส่วน 4 คณะย่อย เตรียมรายงานความคืบหน้าด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า MSMEs กฎหมายและสถาบัน และมาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบและรับรอง ด้านไทยเน้นผลักดันประโยชน์ต่อภาคธุรกิจอาเซียนและไทย ตั้งเป้าสรุปผลเจรจาปี 67
‘ผู้นำอาเซียน’ เคาะร่างองค์ประกอบวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน หลังปี 68 ก่อนจัดทำพิมพ์เขียวฉบับใหม่ - 11/06/2023
‘กระทรวงพาณิชย์’ เผย ผู้นำอาเซียนเห็นชอบร่างองค์ประกอบหลักวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนหลังปี 68 ในช่วงการประชุม ASEAN Summit ครั้งที่ 42 พร้อมเดินหน้าจัดทำร่างวิสัยทัศน์และพิมพ์เขียวฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จ ก่อนเริ่มใช้ในปี 69 ด้านเสาเศรษฐกิจ เสนอแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 6 ด้าน อาทิ ยกระดับเศรษฐกิจ ความยั่งยืน ดิจิทัลและนวัตกรรม และส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจอย่างเท่าเทียม
‘สหรัฐฯ’ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค พร้อมสานต่อ BCG สู่เศรษฐกิจที่ครอบคลุมและยั่งยืน - 11/06/2023
‘พาณิชย์’ เผย สหรัฐฯ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค (MRT) 25 – 26 พ.ค.นี้ ณ เมืองดีทรอยต์ รัฐมิชิแกน พร้อมชูประเด็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าสู่ความยั่งยืน สานต่อเป้าหมายกรุงเทพฯ “Bangkok Goals on BCG Economy” มุ่งลดอุปสรรคการบริการจัดเก็บขยะในทะเล ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในระดับภูมิภาค
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 14 หน้า: จำนวนทั้งหมด 277 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.