ผู้ประกอบการ

‘กรมเจรจาฯ’ เสริมแกร่งผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ แนะปรับกลยุทธ์-ขยายเครือข่าย-ใช้นวัตกรรม หนุนเจาะตลาดคู่ค้าด้วย FTA
  10/09/2021 09:00

          กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดสัมมนาออนไลน์ เสริมแกร่งผู้ประกอบการ นักปรับปรุงพันธุ์ และเกษตรกร ในอุตสาหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ เน้นปรับกลยุทธ์ช่วงโควิด สร้างเครือข่ายผู้ผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ใช้นวัตกรรมปรับรูปแบบสินค้าให้โดดเด่นตอบโจทย์ผู้บริโภค แนะใช้ประโยชน์จาก FTA กระจายสินค้าสู่ตลาดโลก

          นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยผลการจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “โอกาสธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับไทยในตลาดโลก ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี” เมื่อปลายเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา ว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ และนักปรับปรุงพันธุ์ ในอุตสาหกรรมไม้ดอกไม้ประดับของไทยทราบถึงสถานการณ์การค้าสินค้าไม้ดอกไม้ประดับในตลาดโลก การนำนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์มาปรับใช้ และการพัฒนาสินค้าให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) สร้างแต้มต่อทางการค้าในตลาดคู่ค้าสำคัญของไทย

          นางอรมน กล่าวว่า จากการสัมมนาฯ พบว่า สินค้าไม้ดอกไม้ประดับถือเป็นหนึ่งในสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญ สามารถทำรายได้เข้าประเทศได้มาก และยังมีโอกาสที่จะขยายตลาดได้เพิ่มมากขึ้น สำหรับในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ผู้ประกอบการอาจต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น การหาตลาดใหม่ สร้างเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ขายและผู้นำเข้าในต่างประเทศ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ การใช้นวัตกรรมปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้าให้โดดเด่น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีอายุยืนยาว ติดตามแนวโน้มของตลาดสินค้าไม้ดอกไม้ประดับ และวางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย

          ด้าน ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่า ไทยส่งออกกล้วยไม้สัดส่วนถึงร้อยละ 98 ส่วนที่เหลือเป็นไม้ดอกชนิดอื่นๆ เช่น ปทุมมา สับปะรดสี และบัว เป็นต้น ตลาดไม้ดอกไม้ประดับที่น่าสนใจของไทย คือ เนเธอร์แลนด์ ประเทศศูนย์กลางการค้า การผลิตไม้ดอกที่สำคัญของโลก อิตาลี ประเทศที่มีการบริโภค การนำเข้าไม้ดอกมากที่สุดในโลก สหรัฐอเมริกา เป็นตลาดนำเข้าไม้ดอกฯ ที่สำคัญที่สุดของไทยและโลก ญี่ปุ่น ตลาดนำเข้าไม้ดอกที่สำคัญที่สุดในเอเชียตะวันออก และเวียดนาม เป็นประเทศผู้ส่งออกและผู้นำเข้าไม้ดอกฯ ที่สำคัญในอาเซียน จึงเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการจะขยายส่งออกสินค้าไม้ดอกไม้ประดับไปตลาดที่มีศักยภาพ พร้อมใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA เจาะตลาดประเทศคู่ค้าเพิ่มขึ้น  

          นายป่าน ปานขาว ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชของไทย ซึ่งดูแลโดย พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้มีการคุ้มครองพันธุ์พืช อนุรักษ์พันธุ์พืชและใช้ประโยชน์ของพันธุ์พืชอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันไม้ดอกไม้ประดับ 23 ชนิด ได้รับการขึ้นทะเบียนคุ้มครองตามพระราชบัญญัติฯ แล้ว เช่น บัวแก้ว ดาวเรือง ลั่นทม กล้วยไม้สกุลแวนด้า เป็นต้น

          ด้านนายภูเบศร์ เจษฎ์เมธี รองประธานสภาดอกไม้โลก ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และนางสาวพรรณวิภา ศุภธนพัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท อารดาดีไซส์ จำกัด ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้ดอกไม้ประดับทั้งในและต่างประเทศ ให้ข้อมูลว่า ผู้ประกอบการควรศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศทุกภูมิภาค เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ อาทิ แถบตะวันออกกลางนิยมไม้ใบจากไทย เพื่อใช้สำหรับตกแต่งเพิ่มความสดชื่นให้พื้นที่แห้งแล้ง ญี่ปุ่นนำเข้าไม้ดอกขนาดเล็กจากไทยจำนวนมาก เพื่อใช้ประดับตกแต่งในช่วงโอลิมปิก และมาเลเซียนิยมไม้ดอกที่มีอายุการใช้งานนาน และให้ความสำคัญกับสีของดอกไม้ เนื่องจากมีชาวต่างชาติอาศัยจำนวนมากและมีความหลากหลายของเชื้อชาติและศาสนา ซึ่งมาเลเซียถือเป็นตลาดที่น่าสนใจ จึงแนะนำให้ผู้ประกอบการเข้าไปลงทุนเพื่อกระจายสินค้าไม้ดอกไม้ประดับไทยเพิ่มมากขึ้น

          ทั้งนี้ ในปี 2563 ไทยเป็นผู้ส่งออกไม้ดอกไม้ประดับอันดับที่ 11 ของโลก และเป็นผู้ส่งออกอันดับที่ 3 ของเอเชีย รองจากจีนและมาเลเซีย โดยไทยส่งออกไปตลาดโลกมูลค่า 132.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อาเซียน สหภาพยุโรป และเกาหลีใต้ สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ ดอกกล้วยไม้ และต้นกล้วยไม้

----------------------------------

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

10 สิงหาคม 2564

 

 


ที่มาของข่าว: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ข่าว FTAอื่นๆ
‘พาณิชย์’ เตรียมหารือสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย เร่งหาแนวทางขยายความร่วมมือทางการค้า - 23/09/2021 09:00
‘พาณิชย์’ ร่วมเวทีรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีน ครั้งที่ 20 ชื่นมื่น สองฝ่ายย้ำสัมพันธ์แน่นแฟ้นครบรอบ 30 ปี ยืนยันขยายความร่วมมือต่อเนื่อง - 22/09/2021 09:00
‘พาณิชย์’ ประสานเสียงเอกชน ชี้! สินค้าเด่นชายแดนใต้ มีโอกาสเจาะตลาดมาเลเซีย-อาเซียนสูง แนะใช้ FTA สร้างแต้มต่อส่งออกเพิ่ม - 18/09/2021 08:30
รัฐมนตรีการค้า 18 ประเทศ ผนึกกำลังเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาค รับมือวิกฤตโควิค-19 - 17/09/2021 10:00
รัฐมนตรีการค้า 18 ประเทศ ผนึกกำลังเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาค รับมือวิกฤตโควิค-19 - 17/09/2021 09:00
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนถกทางไกล ผนึกกำลังฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19 เพิ่มบัญชีสินค้าจำเป็นห้ามจำกัดส่งออก พร้อมไฟเขียวเอกสารสำคัญ - 13/09/2021 08:00
FTA กู้วิกฤตดันส่งออกสินค้าเกษตร 7 เดือนปี 64 ทะลุ 1 หมื่นล้าน! - 09/09/2021 09:00
‘พาณิชย์’ ย้ำจุดยืนให้ไทยเป็นศูนย์กลาง CLMVT เชื่อมอาเซียน – ฮ่องกง – จีน - 02/09/2021 08:30
อาเซียน-ญี่ปุ่นเตรียมร่างแผนพัฒนานวัตกรรมและความยั่งยืน - 30/08/2021 09:00
‘กรมเจรจาฯ’ แนะผู้ประกอบการปรับตัวสู้โควิด หนุนใช้ประโยชน์ FTA ขยายส่งออกเพิ่ม - 30/08/2021 09:00
‘กรมเจรจาฯ’ เปิดระดมความเห็นร่างผลศึกษารูปแบบการสะสมถิ่นกำเนิดสินค้า กูรูเศรษฐกิจชี้! หากใช้รูปแบบที่เหมาะสม จะช่วยผู้ประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอย่างเต็มที่ - 25/08/2021 09:00
‘พาณิชย์’ ถกบทบาทและทิศทาง WTO รับมือการค้ายุคใหม่ - 24/08/2021 12:00
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดเสวนา “จับตาการปฏิรูป WTO ยุค New Normal” ถกบทบาทและทิศทาง WTO รับมือกระแสการค้ายุคใหม่ ด้าน ดร.ศุภชัย ชี้! WTO ต้องมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหามากขึ้น ทั้งวิกฤติโควิดและเศรษฐกิจโลก ส่วนการประชุม MC12 ปลายปีนี้ เน้นเพิ่มบทบาทการค้าและสุขภาพ คาดจะผลักดันให้ได้ข้อสรุปเรื่องการอุดหนุนประมง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำแผนงานปฏิรูป WTO และการรับมือโควิด-19
‘จุรินทร์’ ชงตั้ง ‘กองทุน FTA’ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ให้สามารถปรับตัว-รับมือ กับการแข่งขันในตลาดการค้าเสรี พร้อม ส่งต่อ ‘คลัง’ พิจารณาก่อนเสนอ ครม. - 23/08/2021 12:00
‘จุรินทร์’ เห็นชอบข้อเสนอการจัดตั้งกองทุน FTA พร้อมส่งต่อ รมว.คลัง พิจารณาก่อนเสนอ ครม. ‘พาณิชย์’ เตรียมรับฟังความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ชี้! กองทุนฯ จะช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก FTA ทั้งภาคเกษตร-อุตสาหกรรม-ภาคบริการ ให้รับมือกับการแข่งขันในตลาดการค้าเสรีได้
อาเซียน-สหรัฐ เห็นชอบแผนความร่วมมือเศรษฐกิจฉบับใหม่แล้ว เตรียมชงเวทีรัฐมนตรีเคาะกันยายนนี้ - 20/08/2021 12:00
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยข่าวดี! จากเวทีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน – สหรัฐฯ ครั้งที่ 34 หลัง 2 ฝ่ายเห็นชอบแผนความร่วมมือการค้าการลงทุนฉบับใหม่ หวังช่วยเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างกันมากขึ้น และช่วยเศรษฐกิจอาเซียนฟื้นตัวจากโควิด-19 เตรียมชงรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-สหรัฐฯ พิจารณากันยายนนี้
‘พาณิชย์’ ประสานเสียงเอกชน ชี้! สินค้าเด่นชายแดนใต้ มีโอกาสเจาะตลาดมาเลเซีย-อาเซียนสูง แนะใช้ FTA สร้างแต้มต่อส่งออกเพิ่ม - 18/08/2021 08:30
‘พาณิชย์’ ร่วมวงอาเซียนถกเกาหลีใต้อัพเกรดเอฟทีเอ - 16/08/2021 08:30
‘พาณิชย์’ ร่วมถกกรอบเอฟทีเอ อาเซียน-แคนาดา เตรียมชงรัฐมนตรีเศรษฐกิจประกาศเปิดเจรจากันยายนนี้ - 13/08/2021 09:00
แฮปปี้ !!! ‘จุรินทร์’ ถก รมต.การค้าออสซี่ ขอให้ช่วยนำเข้าสินค้า 4 รายการ พร้อมอ้าแขนรับบริจาค “แอสตร้าเซนเนก้า” จากออสเตรเลีย - 05/08/2021 12:00
‘จุรินทร์’ หารือรัฐมนตรีการค้าออสเตรเลีย ขอให้นำเข้าสินค้าสำคัญของไทย ทั้งยางรถยนต์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหารสัตว์เลี้ยง และอาหารแปรรูป วอนออสเตรเลียสนับสนุนวัคซีน เล็งทำยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ 7 ด้าน ที่เข้มข้นกว่า FTA ที่สองฝ่ายมีอยู่ หวังยกระดับเศรษฐกิจการค้าการลงทุน
‘กรมเจรจา’ เผย สินค้าเกษตรไทยมีโอกาสเจาะตลาดจีนและอินเดียเพิ่ม หนุนใช้ FTA สร้างแต้มต่อขยายส่งออก - 04/08/2021 12:00
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยผลสัมมนาออนไลน์ “FTA นำเกษตรไทย ทะลุโควิด ตะลุยตลาดมังกรและแดนภารตะ” ชี้! เกษตรกร-ผู้ประกอบการไทย มีโอกาสเจาะตลาดจีนและอินเดียเพิ่มขึ้น เน้นย้ำพัฒนาและผลิตสินค้าตอบโจทย์ผู้บริโภค หนุนใช้ประโยชน์จาก FTA สร้างแต้มต่อ ขยายส่งออกช่วงโควิด-19
พาณิชย์’ ร่วมถก ยกระดับความตกลงFTA อาเซียน-เกาหลีใต้ - 03/08/2021 12:00
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลีใต้ครั้งที่ 18 ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อยกระดับความตกลง AKFTAให้ทันสมัยและมีประโยชน์ต่อการค้าระหว่างกันมากขึ้นหลังอาร์เซ็ปมีผลบังคับใช้ เร่งเปิดตลาดสินค้าอ่อนไหวเพิ่ม และนำระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มาใช้โดยเร็ว เผย เตรียมพิจารณาให้เงินสนับสนุน 2 โครงการของไทย
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 10 หน้า: จำนวนทั้งหมด 182 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.