ผู้ประกอบการ

“บีโอไอ”เฟ้นจุดแข็ง“อีอีซี” ดึงลงทุนแข่งเวียดนาม
  08/03/2021
นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า หลังวิกฤติโควิด-19 ไทยยังคงเป็นฐานอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industries) ที่สำคัญที่สุดของภูมิภาคอาเซียน และมีบทบาทสำคัญใน Global value chain แม้ว่าจะมีคู่แข่งที่มาแรงอย่างเวียดนาม แต่ด้วยจุดแข็งของไทยและการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง จะทำให้แข่งขันได้ โดยเฉพาะการมี เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ที่มีความพร้อมเป็นแม่เหล็กดึงดูดการลงทุน

ทั้งนี้ เวียดนามอาจจะมีความได้เปรียบในบางเรื่อง เช่น ต้นทุนค่าแรง ค่าที่ดินและสาธารณูปโภคที่ต่ำกว่า ความตกลงทางการค้ากับภูมิภาคต่างๆ ที่มีมากกว่าไทย แต่โดยรวมแล้วไทยมีความได้เปรียบมากกว่าเวียดนามในหลายด้าน เช่น มีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อม มีระบบโลจิสติกส์ที่ดี แรงงานมีคุณภาพ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ มีฐานผู้ผลิตชิ้นส่วนและวัตถุดิบที่ครบวงจร สามารถต่อยอดได้ มีนิคมและเขตอุตสาหกรรมจำนวนมากพร้อมให้เลือกลงทุน และมีสิทธิประโยชน์ที่จูงใจ

นอกจากนี้ ขีดความสามารถในการบริหารจัดการวิกฤติโควิด-19 ซึ่งไทยทำได้ดีและควบคุมการแพร่ระบาดในวงจำกัด และไม่มีการล็อคดาวน์ที่ส่งผลกระทบให้ภาคการผลิตหยุดชะงักเหมือนหลายประเทศ ทำให้ภาคอุตสาหกรรมเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องแม้อยู่ในช่วงวิกฤติยิ่งทำให้ไทยโดดเด่นมากขึ้น ในการเป็นแหล่งรองรับการลงทุนของบริษัทข้ามชาติใน Global value chain ซึ่งจะให้ความสำคัญกับเรื่องการบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องของธุรกิจ

161496613139

ในขณะที่ไทยพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนมายาวนานที่สุดในภูมิภาคมากกว่า 40 ปี ซึ่งมีขีดความสามารถผลิตชิ้นส่วนและวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงได้รับการยอมรับ และมีความหลากหลาย ตั้งแต่ชิ้นส่วนโลหะ ชิ้นส่วนพลาสติกและยาง ไปจนถึงแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ควบคุมที่มีความแม่นยำสูง ใช้เทคโนโลยีที่มีความยากและซับซ้อน 

รวมถึงการผลิตวัสดุขั้นสูง เพื่อป้อนอุตสาหกรรมหลักทั่วโลก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องจักรกล ในช่วงหลังเริ่มขยายไปถึงกลุ่ม New S-curve เช่น อุตสาหกรรมอากาศยาน ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสนับสนุนมีทั้งบริษัทไทยและต่างชาติ โดยถ้าเป็นระดับเทียร์ 1 จะเป็นบริษัทต่างชาติ ส่วนบริษัทไทยส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับเทียร์ 2–3 แต่ที่ผ่านมาได้มีการพัฒนา ยกระดับขีดความสามารถให้สูงขึ้นมาตลอด บริษัทต่างชาติหลายรายได้เข้ามาร่วมทุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับคนไทยด้วย

สำหรับเทรนด์ที่ทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะมิติสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นสอดคล้องกับทิศทางของไทยที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้แนวคิด BCG คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 

ในส่วนของบีโอไอ นอกจากจะเน้นส่งเสริมกิจการในกลุ่มเกษตร อาหาร การแพทย์ พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และกิจการรีไซเคิลเป็นพิเศษแล้ว ยังจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย ประหยัดพลังงาน รวมถึงการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นด้วย

แหล่งข่าวจากนักลงทุนไทยในเวียดนาม กล่าวว่า จุดเด่นของการส่งเสริมการลงทุนของเวียดนาม คือ รัฐบาลกลางเวียดนามได้ออกสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนจากส่วนกลางที่มีผลทั่วประเทศ ซึ่งใช้ต้นแบบจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนของไทยและประเทศอื่น 

รวมทั้งยังให้อำนวจรัฐบาลท้องถิ่นในจังหวัดต่าง ๆ ให้สิทธิประโยชน์การลงทุนเพิ่ม เพื่อให้แต่ละจงหวัดแข่งขันกันดึงดูดการลงทุน และออกแบบสิทธิประโยชน์ให้ตรงกับจุดแข็งของพื้นที่ หรือตามความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรม ทำให้นักลงทุนต่างชาติได้รับสิทธิประโยชน์และการอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ สูงกว่าไทย

ขณะที่การให้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนของไทย มีเพียงรัฐบาลเป็นผู้ออกประกาศสิทธิประโยชน์จากส่วนกลางทั้งหมด และให้สิทธิประโยชน์ในอีอีซีสูงกว่าพื้นที่อื่นทำให้ไม่สามารถจะให้เพิ่มได้อีก ทำให้แข่งขันกับเวียดนามได้ยาก รวมทั้งยังไม่ได้กระจายอำนวจให้กับท้องถิ่นในการดึงดูดการลงทุน ทำให้ท้องถิ่นไม่ได้มีส่วนร่วมในการลงทุนภายในจังหวัด

“การที่เวียดนามให้ท้องถิ่นออกมาตรการสิทธิประโยชน์เพิ่ม ทำให้แต่ละจังหวัดให้สิทธิประโยชน์ได้ตรงความต้องการของแต่ละบริษัทที่ต้องการปลีกย่อยที่ต่างกัน ทำให้นักลงทุนได้สิทธิประโยชน์ตามต้องการ ส่วนไทยโดยเฉพาะในอีอีซีให้สิทธิประโยชน์เต็มที่แล้วทำให้เพิ่มได้ยาก จึงควรอำนวยความสะดวกในด้านอื่นเพิ่ม”

ทั้งนี้ การที่บริษัทขนาดใหญ่ยังเข้าไปลงทุนในอีอีซีน้อยเพราะขาดบุคลากรที่มีความสามารถสูง ขาดช่างเทคนิคที่เชี่ยวชาญรองรับ เพราะอุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นอุตสาหกรรมชั้นสูง ทำให้ต้องการบุคลากรทักษะชั้นสูงด้วย

นอกจากนี้ แม้อีอีซีจะผลิตบุคลากรช่างเทคนิคชั้นสูงเป็นจำนวนมาก แต่ยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้นักลงทุนต่างชาติได้รับรู้ และที่ผ่านมาวิศวกร และช่างที่จบจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา ยังไม่สามารถตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมได้ นักศึกษาที่จบออกมาไม่สามารถทำงานในโรงงานได้ทันที จะต้องผ่านการฝึกอบรมเพิ่ม ให้เป็นจุดอ่อนที่สำคัญของไทย ซึ่งไทยควรจะร่วมกับสถาบันความร่วมมือกับต่างชาติที่มีอยู่เข้ามาผลิตบุคลากรเพื่อป้อนให้


ที่มาของข่าว: bangkokbiznews
สยามคูโบต้า หนุนทำ Smart Farmer รับแรงงานรุ่นใหม่กลับภาคเกษตร
              โควิด-19 ทำแรงงานกลับสู่ภาคเกษตรมากขึ้น ...
  29/09/2021 19:30

“ล็อกซซิม” ชูแทรกเตอร์ ซิมูเลเตอร์ พัฒนาทักษะแรงงานคืนถิ่น พลิกวิกฤติสู่วิถีเกษตรไทย
    “ล็อกซซิม” ชูแทรกเตอร์ ซิมูเลเตอร์ พัฒนาทักษะแรงงานคืนถิ่น ...
  29/09/2021 13:00

คลื่นลงทุนของภาคการผลิตทั่วโลก ในยุคตื่นทอง “รถอีวี” บูมสุด
    เทรนด์รถยนต์ไฟฟ้า รถอีวี ที่เบ่งบาน เข้าครอบครองส่วนแบ่งตลาดแทนที่รถเครื่องยนต์สันดาป ...
  24/08/2021 12:00

เกษตรสมัยใหม่ เปิดโมเดลเช่ารถแทรคเตอร์ ต่อยอดแนวคิด Shared ในยานยนต์
    จากแนวโน้มการหันมาทำเกษตรสมัยใหม่ซึ่งใช้เทคโนโลยี AgriTech ...
  20/08/2021 09:00


ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอื่นๆ
แพลตฟอร์ม “จับคู่ธุรกิจออนไลน์” เครื่องจักร-สินค้าอุตสาหกรรมจากจีน กับ Zhejiang Quality Machine (ASEAN) Online Fair - 09/08/2021 08:00
แพลตฟอร์มจับคู่ธุรกิจชั้นยอด Zhejiang Quality Machine (ASEAN) Online Fair สำหรับเครื่องจักรและสินค้าอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนและจีนโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ธุรกิจกำลังเผชิญจุดต่ำสุดรอบใหม่ ท่ามกลางการจำกัดการเดินทางและการขนส่ง
เปิดตัวห้องทดสอบเครื่องเกี่ยวนวดข้าวมาตรฐาน มอก. แห่งแรกของไทย - 30/07/2021 15:00
รมวิชาการเกษตร สร้างห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องเกี่ยวนวดข้าว มาตรฐาน มอก. สำเร็จแห่งแรกหนึ่งเดียวของประเทศไทย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไฟเขียวแต่งตั้งกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ตรวจสอบรับรองเครื่องเกี่ยวนวดข้าวให้ได้มาตรฐาน เน้นประสิทธิภาพการทำงานเพื่อประโยชน์ของเกษตรกร สอดรับนโยบายยกระดับเครื่องจักรกลเกษตรไทยได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
เปลี่ยนพลาสติกเป็นน้ำมัน เดินเครื่องจักรกลการเกษตร - 21/07/2021 07:00
ปัจจุบันทั่วทั้งโลกมีการผลิตขยะพลาสติกมากถึงปีละ 370 ล้านตัน คาดกันว่าภายในปี 2050 จะมีขยะพลาสติกมากกว่า 1.2 หมื่นล้านตัน ที่ทับถมอยู่ในหลุมขยะฝังกลบปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
SAT คงเป้ารายได้ปีนี้โต 20-25% รับออเดอร์ล้น-ยอดผลิตแทรกเตอร์พุ่ง - 02/07/2021 11:30
ไทยทำเซอร์ไพร์ส! สั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่น พ.ค. 64 สูงสุดในอาเซียน - 02/07/2021 08:00
ซัพพลายเชนโลกป่วน ซัดราคาสินค้าหน้าโรงงานจีน แตะเพดานรอบ 12 เดือน - 01/07/2021 08:30
การขาดแคลนวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปหลายชนิด อีกทั้งต้นทุนโลจิสติกส์ที่ขยับสูงขึ้นและการจองคิวตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้เวลานานขึ้น ส่งผลกระทบต่อซัพพลายเชนทั่วโลก ล่าสุด ราคาหน้าโรงงานของสินค้าในจีนพุ่งทะยานสูงสุดรอบ 12 เดือน เสี่ยงกระทบธุรกิจเป็นวงกว้าง
ปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน เจาะลึกตู้สินค้าหายไปไหน? - 24/06/2021 10:00
Graphite Machining งานล้น รับรถโมเดลใหม่ MST Corporation Thai ตีปีก รอทำ OT - 24/06/2021 08:00
ส.เครื่องจักรกลยุโรป เห็นแสงสว่างปลายอุโมง มั่นใจ EMO MILANO 2021 จัด ต.ค. นี้ สำเร็จแน่นอน - 16/06/2021 12:00
เครื่องจักรกลเยอรมัน ขาดแคลนชิ้นส่วน-วัตถุดิบ หวั่นเกมยาว หลังยอดสั่งซื้อ Q1 2021 จบไม่สวย - 10/06/2021 12:00
ครม.ไฟเขียวใช้งบกลางปี64 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลรับมือภัยแล้ง-อุทกภัย “บิ๊กตู่” ย้ำต้องโปร่งใส - 08/06/2021 16:00
ครม.ไฟเขียวใช้งบกลางปี64 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลรับมือปัญหาภัยแล้ง-อุทกภัย ด้าน “บิ๊กตู่ “ ย้ำระมัดระวังเรื่องการทุจริตต้องซื้อด้วยความโปร่งใส “ผมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้”
Taiwan Excellence เปิดตัวเครื่องจักรกลสำหรับอุตสาหกรรมโลหะ - 28/05/2021 12:00
ไต้หวัน ติดอันดับหนึ่งในห้าประเทศที่มีการส่งออกเครื่องมือเครื่องจักรกลของโลกสูงสุด แสดงให้เห็นถึงการยอมรับการจัดการการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
Zoomlion เปิดตัวโรงงานผลิตทาวเวอร์เครนอัจฉริยะแห่งใหม่ - 27/05/2021 13:30
โรงงานแห่งใหม่นี้จะเป็นผู้นำเทรนด์ด้านการพัฒนาแบบดิจิทัลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่อุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้าง
Machine Tools ยุคดิจิทัล “แบรนด์หลัก” ตีโจทย์อย่างไร? - 25/05/2021 12:00
ในยุคดิจิทัลเช่นนี้ ผู้ผลิตเครื่องจักรกลเร่งปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ร่วมกับเครื่องจักรกลก็ยังเป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างยิ่งว่า แต่ละแบรนด์จะตีโจทย์วางกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์อย่างไรที่จะได้สอดรับต่อตลาดเป้าหมาย
สยามคูโบต้า จับมือเมืองโอ่ง ปั้นโมเดล “เมืองปลอดการเผา” แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 มุ่งพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน - 25/05/2021
ตลาดเครื่องจักรกลหนักโต "โคมัตสุ"มั่นใจโกยยอด 3,600 ล้าน - 15/05/2021
ชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดรับเบ็ดเสร็จไม่ต่ำกว่า 1,100 บาทต่อตันฤดูผลิต 63/64 - 12/05/2021
สุริยะ เผยชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดจะได้รับราคาอ้อยขั้นสุดท้ายรวมกับเงินช่วยเหลือแล้วไม่ต่ำกว่า 1,100 บาทต่อตัน เพื่อลดปัญหา PM 2.5
รบ.หนุนเกษตรกรไร่อ้อย ตัดอ้อยสดลดฝุ่น PM 2.5 พร้อมอนุมัติ 6 พันล้าน ช่วยเหลือ - 11/05/2021 12:00
มื่อวันที่ 11 พฤษภาคม น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2563/2564 อนุมัติกรอบวงเงินตามความเห็น สงป.ที่ 6,056 พันล้านบาท
“ลดคาร์บอน” คลื่นลูกใหญ่ที่กำลังท้าทาย “ผู้ผลิตเครื่องจักรกล” - 10/05/2021 12:00
ไต้หวัน โชว์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมพลาสติกและยาง - 07/05/2021 12:00
ไต้หวัน โชว์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมพลาสติกและยาง
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 89 หน้า: จำนวนทั้งหมด 1778 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.