ผู้ประกอบการ
BOI หนุนภาคเอกชน จัดตั้งสถาบันเพื่อพัฒนาบุคลากรทักษะสูงด้าน STEM
  01/11/2020
 

โดยสถานศึกษาหรือสถาบันฝึกอบรมที่จัดตั้ง ต้องจัดทำหลักสูตรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

มาตรการสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันเพื่อพัฒนาบุคลากรทักษะสูงโดยภาคเอกชน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. สำหรับบริษัทที่ลงทุนจัดตั้งสถานศึกษาหรือสถาบันฝึกอบรม 

 • จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในส่วนกิจการที่ดำเนินการอยู่แล้ว เป็นระยะเวลา 5 ปี (100% ของวงเงินที่ใช้ในการลงทุนจัดตั้ง สถานศึกษาหรือสถาบันฝึกอบรม) 
 • สิทธิและประโยชน์อื่น ๆ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557

2. สำหรับสถานศึกษาหรือสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับการจัดตั้ง

 • จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร เช่น เครื่องจักร เครื่องมือและ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรม 
 • สิทธิและประโยชน์อื่นๆ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557

เงื่อนไข

 • ดำเนินกิจการที่อยู่ในประเภทที่ให้การส่งเสริมการลงทุนในขณะที่ยื่นขอรับการส่งเสริม (ยกเว้นกิจการสถานศึกษาและสถาบันการฝึกอบรมที่ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว) 
 • กรณีกิจการเดิมเป็นโครงการที่ได้รับการส่งเสริม ระยะเวลาและวงเงินการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจะต้องสิ้นสุดก่อนการยื่นขอตามมาตรการนี้ หรือเป็นโครงการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • มีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน) ในการจัดตั้งสถานศึกษาหรือสถาบันฝึกอบรม ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท

ผู้สนใจสามารถยื่นคำขอรับการส่งเสริมได้ภายในวันทำการสุดท้ายของปี 2564

สอบถามเพิ่มเติม

 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โทร. 0 2553 8111 
 • ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน โทร. 0 2209 1100

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.boi.go.th  ที่มาของข่าว: MReport
  รองปลัดจุลพงษ์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรม Lean IoT Plant Management Execution (LIPE)
      วันนี้ (3 มีนาคม 2564) นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรม ...
    06/03/2021

  ปลัดกอบชัยฯ นำคณะลงพื้นที่หนองคาย ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการฟาร์มเลี้ยงปลานิลต้นแบบ สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน พร้อมนำเอาเทคโนโลยี IoT Smart Factory มาใช้ในกระบวนการผลิต
      วันนี้ (5 มีนาคม 2564) เวลา 09.00 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ...
    06/03/2021

  ก.แรงงาน จัดสรรเงินอุดหนุน “ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” 20 สาขาช่างอาชีพ
      กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กำหนด 20 สาขาอาชีพ ...
    06/03/2021

  รายงานความก้าวหน้าโครงการ EEC ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ (กพอ.) ครั้งที่ 1/2564
      วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ...
    05/03/2021


  ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอื่นๆ
  EXIM BANK ขยายระยะเวลา “มาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต” ยื่นขออนุมัติได้ถึง 30 มิ.ย.64 - 05/03/2021
  EXIM BANK ขยายระยะเวลา “มาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต” สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยอัตราพิเศษแก่ผู้ประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ภายหลังอนุมัติวงกู้แล้วกว่า 3 พันล้าน โดยจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2564
  วว.จับมือพันธมิตรถ่ายทอดความรู้การจัดการและเพิ่มมูลค่าขยะชุมชน - 04/03/2021
  ดร.เรวดี อนุวัฒนา นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (ศนพ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายทรงเกียรติ รอดแดง นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (ศนย.) วว. พร้อมคณะวิจัย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง "การจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าขยะ " ให้แก่ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี โอกาสนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จาก นายรัฐ เรืองโชติวิทย์ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมวิทยากร ร่วมเป็นวิทยากรด้วย เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารคัดแยกขยะตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
  XCMG ส่งมอบเครื่องจักรก่อสร้าง 400 ยูนิตให้ประเทศในโครงการ Belt and Road Initiative - 03/03/2021
  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา XCMG (000425.SZ) ผู้ผลิตเครื่องจักรก่อสร้างชั้นนำระดับโลก ได้ส่งมอบเครื่องจักรก่อสร้างกว่า 400 ยูนิต จากประเทศจีนไปยังประเทศต่าง ๆ ในโครงการ Belt and Road Initiative (BRI) ซึ่งรวมถึงประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัสเซีย
  ปลัดฯ กอบชัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ - 02/03/2021
  Zoomlion ส่งมอบเครื่องจักรก่อสร้างและเครื่องจักรการเกษตรอัจฉริยะรุ่นใหม่มูลค่า 1.1 พันล้านหยวน - 02/03/2021
  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัท Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (1157.HK) ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์เรือธงหลายรุ่นจากนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง ซึ่งรวมถึงเครื่องจักรก่อสร้างและเครื่องจักรการเกษตรมูลค่า 1.1 พันล้านหยวน (154.79 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศจีนและทั่วโลก
  สุริยะฯ ดันแผนพัฒนาอุตฯ เครื่องจักรกลเต็มสูบ มุ่งสนับสนุนเกษตรแปรรูป ชี้เป็นจุดเริ่มต้นการปฏิรูปโครงสร้างศก. ลดการพึ่งพาต่างประเทศ - 01/03/2021
  นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ดันแผนพัฒนาอุตฯ เครื่องจักรกลเต็มสูบ มุ่งสนับสนุนเกษตรแปรรูป ชี้เป็นจุดเริ่มต้นการปฏิรูปโครงสร้างศก. ลดการพึ่งพาต่างประเทศ
  "เอ็นไอเอ" เตรียมส่ง 66 สตาร์ทอัพฮีโร่ ร่วมแก้วิกฤตภาคเกษตรไทย พร้อมโชว์ 3 เทรนด์นวัตกรรมเกษตรทำแล้วรวย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การบริโภคปี 2021 - 01/03/2021
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เร่งส่งเสริมและผลักดันนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมเกษตร ปั้นสตาร์ทอัพใน 6 สาขา ได้แก่ 1) การเกษตรดิจิทัล 2) เครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์ โดรนและระบบอัตโนมัติ 3) เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 4) การจัดการฟาร์มรูปแบบใหม่ 5) การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและขนส่ง และ 6) บริการทางธุรกิจเกษตร จำนวนทั้งหมด 66 ราย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังได้วิเคราะห์แนวโน้มนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรที่มีโอกาสเติบโตปี 2021 เช่น แพลตฟอร์มการซื้อขายสินค้าเกษตรออนไลน์ การทำฟาร์มในเขตเมือง และการสร้างบริการแบบเบ็ดเสร็จ
  ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน รับดีมานด์ฟื้นตัว - 01/03/2021
  สหรัฐเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนพุ่งขึ้น 3.4% ในเดือนม.ค. - 01/03/2021
  ส่อง 7 บิ๊กเครื่องจักรกลญี่ปุ่น ออเดอร์ทั้งปี 2020 ร่วงหนัก - 25/02/2021
  สำนักข่าวนิคคัง โคเกียว ชิมบุน จัดทำรายงานยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกล (Machine Tools) 7 แบรนด์ใหญ่ค่ายญี่ปุ่นตลอดทั้งปี 2020 มีมูลค่าการสั่งซื้อรวม 254,505 ล้านเยน หรือราว 2,425 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากปี 2019 ถึง 31.1% และลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นผลจากสงครามการค้า และการระบาดของโควิดที่กระทบต่อการลงทุนอย่างหนักในหลายภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ยอดสั่งซื้อได้เริ่มฟื้นตัวในช่วงกลางปีจากการลงทุนของจีน และคาดการณ์ว่าความต้องการในสหรัฐอเมริกาจะฟื้นตัวดีขึ้นในปีนี้
  "โพสโค-ไทยน๊อคซ์" กางแผนปี 64 คาดเดินเครื่องจักรใหม่ หนุนแผนขยายตลาดเพิ่ม - 24/02/2021
  "โพสโค-ไทยน๊อคซ์" ตั้งเป้าปี 2564 รับแผนซื้อเครื่องจักรใหม่-ปรับปรุงของเดิมคาดแล้วเสร็จปีนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตและลด yield loss เสริมกำลังผลิตเพิ่มขึ้นกว่า 84,000 ตันต่อปี หนุนการบริหารสินค้าคงคลังให้ดีขึ้น พร้อมเดินหน้าครองส่วนแบ่งการตลาดส่วนใหญ่ของอุตสาหกรรมสเตนเลสรีดเย็นในประเทศ
  หลังมรสุมโควิด รีแคปธุรกิจอุตสาหกรรม ฟื้นเร็วเกินคาด! - 23/02/2021
  SMBC Nikko Securities บริษัทหลักทรัพย์และการลงทุนจากญี่ปุ่น เปิดเผยเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาถึงการฟื้นตัวของหลายธุรกิจที่ดีกว่าการคาดการณ์ โดย 894 บริษัทลำดับแรกในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (TSE) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 60.9% จากจำนวนบริษัททั้งหมดในกระดานแรก มีรายได้เฉลี่ยในช่วงไตรมาสที่ 2 ถึงไตรมาสที่ 4 ของปี 2020 ลดลง 19.9% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ขณะที่ช่วงวิกฤตของสถานการณ์โรคโควิดในไตรมาสที่ 2 ตัวเลขรายได้เฉลี่ยลดลงแตะระดับ 70%
  ญี่ปุ่นเผยยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนธ.ค.เพิ่ม 5.2% บวกติดต่อกันเดือนที่ 3 - 22/02/2021
  สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่า ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานซึ่งไม่รวมเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมต่อเรือและสาธารณูปโภคไฟฟ้า เพิ่มขึ้น 5.2% ในเดือนธ.ค. เมื่อเทียบกับเดือนพ.ย. หลังภาคส่วนต่างๆ เริ่มฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
  ปรับอัตราค่าจ้างอาชีพสายช่าง อุตสาหการ-ไฟฟ้า-เครื่องกล มีเฮ! - 17/02/2021
   ครม. เห็นชอบ กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 3 กลุ่มสาขาอาชีพ ได้แก่ 1.ช่างอุตสาหการ 2.ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 3.ช่างเครื่องกล มีผลบังคับใช้ 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  กรมชลประทาน ปล่อยคาราวานเครื่องจักรช่วยเหลือประชาชนช่วงภัยแล้ง - 16/02/2021
  ส่องภาคอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลก ช้ำแค่ไหนจากโควิดระลอกใหม่ - 15/02/2021
  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2021 สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานความเคลื่อนไหวภาคอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลกตลอดช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา เผยการระบาดของโควิดระลอกใหม่ในหลายภูมิภาค ทำให้เป็นการเริ่มต้นปีที่ไม่ดีนักสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต
  ญี่ปุ่นเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมปี 63 ทรุดกว่า 10% จากผลกระทบโควิดระบาด - 01/02/2021
  กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมปี 2563 ร่วงลง 10.1% จากปีก่อนหน้า เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการขนส่งและและการผลิตเครื่องจักร
  XCMG ติดโผ 500 แบรนด์ทรงอิทธิพลของโลก พร้อมแชร์ประสบการณ์การฟื้นฟูโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม - 28/01/2021
  XCMG (000425.SZ) ผู้ผลิตเครื่องจักรก่อสร้างชั้นนำระดับโลก ติดอันดับ 500 แบรนด์ทรงอิทธิพลของโลกโดย World Brand Lab เป็นครั้งที่สอง และเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรก่อสร้างสัญชาติจีนเพียงหนึ่งเดียวที่ติดอันดับในปี 2563 นอกจากนี้ XCMG ยังติดท็อป 100 ในการจัดอันดับ 500 แบรนด์มูลค่าสูงสุดของจีนประจำปี 2563
  ญี่ปุ่นเผยยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนพ.ย.เพิ่ม 1.5% แต่โควิดยังบดบังแนวโน้มอนาคต - 27/01/2021
  สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่า ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานซึ่งไม่รวมเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมต่อเรือและสาธารณูปโภค เพิ่มขึ้น 1.5% ในเดือนพ.ย. เมื่อเทียบกับเดือนต.ค. อย่างไรก็ดี แนวโน้มในอนาคตยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาจากการแพร่ระบาดรอบใหม่ของไวรัสโควิด-19
  ชี้ช่องทำเงิน “เครื่องจักรกล ปี 2021” ตลาดอยู่ที่ไหน ทำอย่างไร - 26/01/2021
  หลายฝ่ายคาดการณ์ว่า ในปี 2021 อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลจะเริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทำให้บรรดาผู้ผลิตรายใหญ่มีความเคลื่อนไหวเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดที่กำลังกลับเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาเสริมในตัวเครื่องจักร การส่งเสริมการขายทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ไปจนถึงการให้ความสำคัญกับตลาดที่มีศักยภาพ
  |<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 86 หน้า: จำนวนทั้งหมด 1713 ข้อมูล

  ข่าวในหมวดอื่นๆ
  ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
  ข่าว FTA ข่าว BOI

  + แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

  ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
  สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


  อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
  ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
  โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


  ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
  จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
  Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.