ผู้ประกอบการ
ถอดโมเดลฝ่าวิกฤตโควิด-19 ด้วยมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตจากบีโอไอ
  14/10/2020
 

อย่างไรก็ตาม ในวิกฤต มีโอกาส บางอุตสาหกรรมมีความต้องการเพิ่มขึ้น เช่น อุตสาหกรรมการแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้มีมาตรการเพื่อเร่งรัดการลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าว ขณะเดียวกันสำหรับอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ บีโอไอก็มีมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อช่วยผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาจากโควิด-19 และมุ่งสร้างโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างกรณีของบริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท ศรีบริสุทธิ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท ศรีบริสุทธิ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากวิกฤตครั้งนี้ แต่ทั้งสองบริษัทเลือกที่จะใช้สิทธิประโยชน์จากมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตจากบีโอไอ ในกรณีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรโดยการนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรองรับคำสั่งซื้อที่จะกลับมาในอนาคต

บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ผลิตเบาะรถยนต์ หรือชิ้นส่วนเบาะรถยนต์ เช่น หัวหมอน เบาะรองนั่ง พนักพิง และที่พักแขน รายใหญ่ของโลกที่ใช้ไทยเป็นฐานในการผลิตเบาะรถยนต์ป้อนให้กับค่ายรถยนต์ชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศมาเป็นระยะเวลาเกือบ 20 ปี โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอในประเภทกิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ มาตั้งแต่ปี 2552

นายกิจนา การะเกตุ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ มีแผนขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับคำสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งเป็นบริษัทรถยนต์ระดับโลกรายหนึ่งที่จะเปิดตัวรุ่นใหม่ ในอีก 2 – 3 ปีข้างหน้า โดยลูกค้าวางแผนใช้ไทยเป็นฐานการผลิตหลักเพื่อส่งออกไปทั่วโลก การลงทุนครั้งนี้ถือเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ของบริษัทฯ

ปัจจุบันแม้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติ บริษัทฯได้ตัดสินใจดำเนินการยื่นขอรับการส่งเสริมตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยปรับเปลี่ยนเครื่องจักรให้นำระบบอัตโนมัติมาใช้ในหลายหน่วยของการผลิต เช่น หน่วยผลิตโฟมเบาะรถยนต์ หน่วยผลิตผ้าหรือหนังหุ้มเบาะรถยนต์ และหน่วยประกอบเบาะรถยนต์ โดยใช้เงินลงทุนรวมกว่า 130 ล้านบาท

“การลงทุนนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในครั้งนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับโรงงานของเราได้ มากขึ้นถึง 20% และการได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบีโอไอ ช่วยทำให้ต้นทุนทางภาษีลดลง ทำให้มีเงินทุนมาใช้ในการไปปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมถึงการดูแลพนักงานทั้งเรื่องค่าจ้าง และสวัสดิการ การลงทุนดังกล่าวช่วยให้เราสามารถรักษาระดับการจ้างงาน และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอนาคต” นายกิจนากล่าว

ด้านบริษัท ศรีบริสุทธิ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตจากบีโอไอเช่นเดียวกัน โดยนายเฉลิมรัฐ สินบริสุทธิ์ ผู้จัดการทั่วไป กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้น บริษัทได้รับผลกระทบพอสมควรจากคำสั่งซื้อที่ลดลง ซึ่งบริษัทมองว่าช่วงเวลานี้เป็นจังหวะที่ดีในการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยนำหุ่นยนต์มาใช้ในขั้นตอนการหยิบชิ้นงาน เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว ลดต้นทุนในกระบวนการผลิต ประกอบกับบริษัทได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบีโอไอ จึงช่วยเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อรองรับคำสั่งซื้อที่จะกลับมาในอนาคต

“ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เราจำเป็นต้องหาทางเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตทุกปี เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ก่อนหน้านี้บริษัทได้ยื่นขอรับการส่งเสริมตามมาตรการนี้ ในด้านการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้จำนวนมาก เรามองเห็นถึงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามมาตรการเหล่านี้ จึงได้ยื่นขอรับการส่งเสริมด้านการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพิ่มเติม โดยนำระบบอัตโนมัติเข้า มาใช้ และเราใช้ระบบอัตโนมัติที่ผลิตขึ้นในประเทศ จึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นกว่าเกณฑ์ปกติ ถือว่าเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการได้มากในสถานการณ์ปัจจุบัน” นายเฉลิมรัฐกล่าว

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ผู้ขอรับคำส่งเสริมต้องลงทุนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน) หากเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ลงทุนขั้นต่ำเพียง 500,000 บาท โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ ยกเว้นอากรนำเข้าเครื่องจักร ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน)

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ SMEs ไทย ในกรณีที่โครงการเลือกใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ที่มีการเชื่อมโยงหรือสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตระบบอัตโนมัติในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าระบบอัตโนมัติที่มีการปรับเปลี่ยน จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน)

สำหรับมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต นอกจากจะมีการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรแล้ว ยังมีมาตรการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน การลงทุนเพื่อการวิจัยพัฒนาและออกแบบทางวิศวกรรม การลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรไปสู่มาตรฐานสากล และการลงทุน นำระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการผลิตด้วย ผู้สนใจสามารถยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้ภายในธันวาคม 2563ที่มาของข่าว: MReport
BOI เผย ช่วง 9 เดือนแรกปี 2563 มียอดขอส่งเสริม 2.23 แสนล้าน กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ลงทุนสูงสุด
    บีโอไอ (BOI) เผยยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนช่วง 9 เดือนแรกปี 2563 รวม 1,098 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน ...
  05/11/2020

BOI อนุมัติลงทุน 6 โครงการใหญ่ส่งท้ายปี 63 งบลงทุนกว่า 3.5 หมื่นลบ.
    บอร์ดบีโอไอ เห็นชอบอนุมัติ 6 โครงการใหญ่ รวมมูลค่าเงินลงทุนกว่า 3.5 หมื่นล้านบาท ...
  05/11/2020

BOI หนุนภาคเอกชน จัดตั้งสถาบันเพื่อพัฒนาบุคลากรทักษะสูงด้าน STEM
    บีโอไอ หนุนภาคเอกชนจัดตั้งสถาบันเพื่อพัฒนาบุคลากรทักษะสูง ...
  01/11/2020


ข่าว BOIอื่นๆ
‘บีโอไอ’ แก้ล็อกกระตุ้นลงทุน ขอส่งเสริมซ้ำมากกว่า 1 ประเภทได้ - 01/10/2020
ผ่านมาแล้วครึ่งปี 2563 ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 สำหรับการลงทุนในโครงการใหญ่ ๆ ของรัฐบาลที่ได้พยายามชักจูงนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศเพื่อใช้ไทยเป็นฐานการผลิต ด้วยการโชว์ความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ในพื้นที่ นโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) “ประชาชาติธุรกิจ” สัมภาษณ์ “นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตต์” เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ถึงเครื่องมือเพื่อฟื้นฟูการลงทุนใหม่พร้อมกับรักษานักลงทุนที่มีอยู่ในปัจจุบัน
บอร์ดบีไอไอไฟเขียว 5 โครงการใหญ่ มูลค่าลงทุนกว่า 40,000 ล้านบาท - 19/06/2020
บีโอไอขยายเวลายื่นขอใช้สิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารออนไลน์ได้ทุกงาน - 30/03/2020
บอร์ดบีโอไอชู 3 มาตรการพิเศษกระตุ้นการลงทุน ครอบคลุมนักลงทุนทุกกลุ่ม - 10/02/2020
ยอดขอส่งเสริมบีโอไอปี 2562 ได้ตามเป้า มูลค่ากว่า 7.56 แสนล้านบาท - 14/01/2020
บอร์ดบีโอไอชูแพคเกจใหม่ มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EEC - 18/12/2019
บีโอไอหนุนเอสเอ็มอีเปลี่ยนเครื่องจักรอาศัยจังหวะเงินบาทแข็งเร่งลงทุน - 11/12/2019
บีโอไอเร่งยกระดับ SMEs ไทย หนุนวิจัยและพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ - 15/11/2019
บอร์ดบีโอไอเห็นชอบขยายพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหารอีก 5 แห่ง พร้อมหนุนกิจการสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้ายานพาหนะและกิจการอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ - 04/11/2019
บีโอไอเผยคำขอรับส่งเสริม 9 เดือน FDI พุ่ง ร้อยละ 69 ญี่ปุ่น-จีนปักหมุดลงทุนไทยต่อเนื่อง - 01/11/2019
ครม.เศรษฐกิจคลอดแพคเกจ 7 ด้าน เร่งรัดการลงทุน - 06/09/2019
ไทยยกเกาหลีใต้ “หุ้นส่วนเศรษฐกิจการลงทุน” พร้อมเชื่อมโยงกับนโยบาย New Southern - 02/09/2019
บีโอไอจัดงานใหญ่รับคณะซีอีโอเกาหลีกว่า 100 บริษัท เยือนไทยพร้อมผู้นำประเทศ - 01/09/2019
ซับคอนไทยแลนด์ 2019 จับคู่ธุรกิจทะลุเป้า บีโอไอลุยกิจกรรมต่อเนื่อง “ตลาดกลางซื้อขายเครื่องมือแพทย์” - 22/05/2019
การลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 253 ญี่ปุ่นครองแชมป์ลงทุนสูงสุด - 13/05/2019
บีโอไอแนะเอสเอ็มอีไทย ผนึกกำลังร่วมลงทุนเจาะตลาดเพื่อนบ้าน - 03/05/2019
บีโอไอ หนุนนักลงทุนบุก 3 กลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ แอฟริกาตะวันออก เอเชียกลาง เอเชียใต้ เตรียมเปิดอบรมหลักสูตรสร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศรุ่น 16-17 - 05/04/2019
บีโอไอจัดกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนไทยในคาซัคสถาน ใช้เป็นฐานเจาะตลาดสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย - 01/04/2019
บีโอไอจัดกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนไทยในคาซัคสถาน ใช้เป็นฐานเจาะตลาดสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย - 29/03/2019
เอสเอ็มอีเกาหลียกทัพเยือนไทย ลงนามเอ็มโอยู จับคู่ธุรกิจ สร้างพันธมิตรการลงทุน - 07/03/2019
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 7 หน้า: จำนวนทั้งหมด 133 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.