ผู้ประกอบการ
พพ.จับมือวิศวะมหิดลทดสอบผลิตภัณฑ์‘ฉลากประสิทธิภาพสูง’ประหยัดพลังงาน
  21/05/2019
 
??ž??ž.??ˆ?????š???????????????????????????????????????????????????š??œ??????????? ???????????Œ??˜??‰??????????›?????????????????˜????? ?????ž????????‡??™??›????????????????????ž????????‡??‡?????™

นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวในงานประชุมชี้แจงผู้ประกอบการยื่นขอฉลากประหยัดพลังงาน “โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก ปี 2562” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้ว่า การติดฉลากประสิทธิภาพสูงนอกจากส่งเสริมให้ประชาชนใส่ใจในการประหยัดพลังงานแล้ว ยังกระตุ้นให้ผู้ผลิตพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค

โดยจากการดำเนินโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน แสดงในเห็นการเพิ่มขึ้นของจำนวนฉลากประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งเป็นผลจากความต้องการของประชาชนในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูง เนื่องจากสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2562 พพ. ได้มอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ปรึกษาโครงการ เพราะมีความเชี่ยวชาญด้านการทดสอบค่าประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ อีกทั้งมีห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้มาตรฐานสากล

ขณะที่ ผศ.บรรยงวุฒิ จุลละโพธิ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์ที่ พพ. ดำเนินการติดฉลากไปแล้วจนถึงปัจจุบันมี 19 ประเภทได้แก่ เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลวเตาแก๊สความดันสูง ฉนวนใยแก้ว กระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส

เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก เครื่องยนต์แก๊สโซลีนขนาดเล็ก ปั๊มความร้อน เครื่องอัดอากาศสีทาผนัง เตารังสีอินฟราเรด ชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบาฟิล์มติดกระจก หลังคากระเบื้อง มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียว เครื่องทอดแบบน้ำมันท่วม เครื่องดูดควันสำหรับเตาหุงต้ม และเครื่องเชื่อมไฟฟ้า โดยจะพิจารณาติดฉลากในผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมและศักยภาพในการประหยัดพลังงาน

“ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการที่ได้รับฉลากจำนวน 174 ราย ในผลิตภัณฑ์จำนวน 2,580 รุ่นซึ่งส่งผลดีทำให้สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 791,820 ตันต่อปี ลดการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวลดลงได้ถึง 30 ล้านกิโลกรัมต่อปีลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 16 ล้านลิตรต่อปี และลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ประมาณ 1,411 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นพลังงานที่ลดได้รวม 167.8 พันตัน เทียบเท่าน้ำมันดิบ มูลค่าพลังงานที่ประหยัดได้รวม 5,424 ล้านบาทต่อปี” ผศ.บรรยงวุฒิระบุ

ทั้งนี้หลังจากจัดประชุมผู้ประกอบการชี้แจงหลักเกณฑ์ขั้นตอนการขอรับฉลาก และการรับสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลที่ปรึกษาโครงการ จะเปิดรับสมัครผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทั้ง 19 ประเภทผลิตภัณฑ์ โดยสามารถเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ซึ่งกำหนดการรับสมัครสำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นเดิมที่เคยได้รับฉลากในปีที่ผ่านมา คือตั้งแต่วันที่ 1-27 พ.ค. 2562

ส่วนการรับสมัครผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับฉลาก ดำเนินการระหว่างวันที่ 21 พ.ค.- 21 มิ.ย. 2562 โดยสามารถยื่นเอกสารได้โดยตรงที่ หน่วยงานโครงการที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-8892138 ต่อ 6438 ในวันและเวลาราชการ จากนั้นทางโครงการ จะทำการทดสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้แก่ ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่ยังไม่มีใบรับรองผลการทดสอบค่าประสิทธิภาพพลังงาน

และผลิตภัณฑ์รุ่นเดิมที่เคยมีผลการทดสอบค่าประสิทธิภาพพลังงานแล้วแต่เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงก่อนปี พ.ศ. 2560 โดยจะทดสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 966 รุ่น/ตัวอย่าง ทำการวิเคราะห์และคำนวณหาค่าประสิทธิภาพพลังงาน พร้อมจัดทำรายงานผลการทดสอบเสนอ พพ. และสุดท้ายจะจัดงานมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงแก่ผู้ประกอบการโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมเพื่อเผยแพร่ถ่ายทอดความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ที่มาของข่าว: แนวหน้า
สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ชี้เป้าไทยสู่ฮับบรรจุภัณฑ์-การพิมพ์ รับดีมานด์ปี 63 สดใส พร้อมแนะผู้ประกอบการใช้ เทคฯ บรรจุภัณฑ์-การพิมพ์ อัพดีกรีก้าวกระโดด
    บิ๊กเอกชน กลุ่มบรรจุภัณฑ์-การพิมพ์ เร่งพัฒนาเครื่องจักร – ระบบจัดการนวัตกรรม รับอุตสาหกรรม 4.0 ...
  20/08/2019

Drive Technology Holland เปิดตัวระบบขับเคลื่อนแบบไร้เกียร์
    Drive Technology Holland บริษัทเทคโนโลยีจากเมืองไอนด์โฮเวน ประเทศเนเธอร์แลนด์ ...
  19/08/2019

ยันม่าร์ ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่
    ยันม่าร์ ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มช. ...
  15/08/2019

ญี่ปุ่นเผยยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพุ่งขึ้น 13.9% ในเดือน มิ.ย.
    รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่า ...
  14/08/2019


ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอื่นๆ
จีนเผยอุตสาหกรรมเครื่องจักรขยายตัวต่อเนื่องใน H1/62 - 09/08/2019
สหพันธ์อุตสาหกรรมเครื่องจักรของจีน (CMIF) เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมเครื่องจักรของจีนยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีแรก แม้มีแรงกดดันขาลงก็ตาม
XCMG เดินหน้าสนับสนุนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานตามเส้นทางสายไหม - 05/08/2019
XCMG ส่งมอบอุปกรณ์กว่า 330 รายการเพื่อช่วยบูรณะโครงสร้างสนามกีฬาในกาตาร์ รองรับการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022
สหรัฐเผยยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดในเดือน มิ.ย. - 02/08/2019
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า คำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนมิ.ย. ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.8% หลังจากดิ่งลง 1.3% ในเดือน พ.ค.
ลุยปั้นอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ รับสังคมสูงวัยช่วยลดนำเข้า - 30/07/2019
ก.อุตฯ ปั้นผู้ประกอบการหุ่นยนต์ พัฒนารับสัง คมสูงวัย ตั้งเป้าปี 65 มีผู้ประ กอบการกว่า 1,400 ราย ลดมูลค่านำเข้ากว่า 2 แสนล้านบาท
เร่งปั้นต้นแบบผลิตหุ่นยนต์ไทย! แทนแรงงาน-ลดนำเข้า2แสนล้าน - 26/07/2019
กระทรวงอุตสาหกรรมได้คัดเลือกผู้ประกอบการต้นแบบด้านหุ่นยนต์และ ระบบอัตโนมัติ เพื่อยกระดับเทคโนโลยีและพัฒนาต้นแบบต่อยอดการผลิตเชิงพาณิชย์ให้ผู้ประกอบการใช้ในภาคธุรกิจ เนื่องจากขณะนี้ไทยยังใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมน้อยมากไม่ถึง 10% ของภาคอุตสาหกรรมทั้งระบบ
สหรัฐเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนพุ่งสูงสุดรอบ 10 เดือนใน มิ.ย. - 26/07/2019
ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐ เช่น เครื่องบิน รถยนต์ และเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป พุ่งขึ้น 2% ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน ส.ค.ในปีที่แล้ว และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 0.5% หลังจากร่วงลงติดต่อกัน 2 เดือน
ยันม่าร์ สาธิตโรบอทแทรกเตอร์ ที่ทำงานอัตโนมัติแบบไร้คนขับ โดยใช้เทคโนโลยีนำทางความละเอียดสูงที่ก้าวล้ำ - 25/07/2019
ยันม่าร์ โชว์นวัตกรรมสุดล้ำ โรบอทแทรกเตอร์สุดอัจริยะ ทำงานแบบไร้คนขับ ด้วยเทคโนโลยีนำทางความละเอียดสูงที่ก้าวล้ำ
พัฒนาฝีมือแรงงานงานลำพูน ยกระดับสมรรถนะแรงงานด้านการผลิต ด้วย Robots For Industrial (หุ่นยนต์อุตสาหกรรม) - 24/07/2019
ยกระดับสมรรถนะแรงงานด้านการผลิต ในสถานประกอบกิจการ ฝึกอบรม สาขา Robots For Industrial (หุ่นยนต์อุตสาหกรรม) ให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมเครื่องจักรในการผลิตของสถานประกอบกิจการ
UREKA จะขายหุ้นทั้งหมดใน 2 บ.ย่อย รวม 55 ลบ. ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ,นำเงินคืนหนี้เงินกู้-ใช้เป็นทุนหมุนเวียน - 23/07/2019
อนุมัติให้บริษัทจำหน่ายเงินลงทุนที่ถืออยู่ทั้งหมดในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท ยูเรกาออโตเมชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต ประกอบ และติดตั้งเครื่องจักร และบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ประเทศสิงคโปร์)
XCMG จัดโครงการ Global Operator Excellence Program บ่มเพาะบุคลากรความสามารถรอบด้านป้อนอุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้าง - 22/07/2019
XCMG ผู้ผลิตเครื่องจักรก่อสร้างชั้นนำของจีน ประสบความสำเร็จในการจัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานครั้งที่ 10 ภายใต้โครงการ Global Operator Excellence Program โดยการฝึกอบรมช่วงสุดท้ายจัดขึ้นที่โรงงานผลิตเครื่องตอกเสาเข็มของ XCMG โดยผู้ฝึกงาน 25 คนจาก 16 มณฑลของจีน และอีก 16 คนจาก 7 ประเทศ
“BM” โชว์นวัตกรรม ด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ - 18/07/2019
BM ร่วมออกบูธ ในงาน TechnoMart 2019 "ก้าวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค" โชว์นวัตกรรม ด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์
“เคลียร์แพ็ค” ส่งเครื่องจักรผลิตบรรจุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีAI โชว์งานโพรแพ็ค เอเชีย 2019 - 13/07/2019
“เคลียร์แพ็ค” ขนนวัตกรรมเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ร่วมโชว์ในงานโพรแพ็ค เอเชีย 2019 เผยผู้ประกอบการบรรจุภัณฑ์ไทยปรับตัวสู่ยุค 4.0 ใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรยุคใหม่ เอไอ หุ่นยนต์ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
The Basecamp บ่มเพาะผู้ประกอบการไทยสร้างมูลค่าเศรษฐกิจโต ตอกย้ำส่งเสริมการใช้อุตสาหกรรม สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ - 12/07/2019
กสอ.โชว์ผลสำเร็จโครงการส่งเสริมการใช้พื้นที่ร่วมเพื่อสร้างธุรกิจใหม่(Co-Working Space)หรือโครงการ The Basecamp ผลักดันระบบนิเวศเอื้อต่อการจัดตั้งธุรกิจส่งเสริม พร้อมยกระดับ Startup ไทย
สยามคูโบต้า ผนึกกำลัง สอน.-ธ.ก.ส. เดินหน้าโครงการเกษตรปลอดการเผา - 10/07/2019
สยามคูโบต้า ผนึกกำลัง สอน. หน่วยงานพันธมิตรอ้อยและน้ำตาล ร่วมด้วย ธ.ก.ส. เดินหน้าโครงการเกษตรปลอดการเผา ส่งเสริมการผลิตอ้อยอย่างยั่งยืน
ญี่ปุ่นเผยยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนพ.ค.ร่วง 7.8% ลดลงครั้งแรกในรอบ 4 เดือน - 09/07/2019
รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่า ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานซึ่งไม่รวมเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมต่อเรือและสาธารณูปโภค ปรับตัวลง 7.8% ในเดือนพ.ค. สู่ระดับ 8.429 แสนล้านเยน หรือประมาณ 7.77 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
สยามคูโบต้า จับมือ กรมพัฒนาที่ดิน มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน - 08/07/2019
สยามคูโบต้า จับมือ กรมพัฒนาที่ดิน มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน
ก.แรงงาน ขับเคลื่อนศูนย์ EEC สปีดเต็มสูบพัฒนากำลังคนป้อน 10 อุตสาหกรรม - 05/07/2019
ก.แรงงาน เดินหน้าขับเคลื่อนศูนย์ EEC วางแผน 3 ระยะ พัฒนาแรงงานคุณภาพป้อน 10 อุตสาหกรรม ยกระดับของประเทศ
“ชูไก” เฮ ส่งมอบเครื่องจักรล็อตใหญ่ ให้บริษัท ไอบีซี อินดัสเตรียล จำกัด มูลค่ากว่า 47 ล้านบาท - 03/07/2019
ชูไก ส่งมอบเครื่องจักรล็อตใหญ่ทั้ง EXCAVATOR ยี่ห้อ XCMG รุ่น XE215C จำนวน 15 คัน และรถ Peywelder XCMG รุ่น YZDZ100 อีกจำนวน 4 คัน มูลค่ารวมกว่า 47 ล้านบาท
XCMG ติดอันดับ 65 ในการจัดอันดับ 500 แบรนด์มูลค่าสูงสุดของจีนประจำปี 2019 ของ World Brand Lab ด้วยมูลค่าสูงถึง 7.1365 หมื่นล้านหยวน - 01/07/2019
XCMG ผู้ผลิตเครื่องจักรก่อสร้างชั้นนำของจีน ด้วยมูลค่าแบรนด์สูงถึง 7.1365 หมื่นล้านหยวน (1.03775 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ได้รับการยกย่องให้อยู่ที่อันดับ 65 ในการจัดอันดับ 500 แบรนด์มูลค่าสูงสุดของจีนประจำปี 2019
สหรัฐเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนลดลง 1.3% ในเดือน พ.ค. - 26/06/2019
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐ เช่น เครื่องบิน รถยนต์ และเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ลดลง 1.3% ในเดือน พ.ค. หลังจากร่วงลง 2.8% ในเดือน เม.ย.
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 71 หน้า: จำนวนทั้งหมด 1414 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI
ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.