ผู้ประกอบการ
Thailand Industry Expo 2014
  11/07/2014 00:00
 

กระทรวงอุตฯ ฉลองครบรอบ 72 ปี จัดงานสุดยิ่งใหญ่ “Thailand Industry Expo” มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี SMEs ยั่งยืน คืนความสุขให้ประชาชนจับมือทุกภาคส่วน โชว์อุตสาหกรรมไทย พร้อมก้าวไกลสู่ AEC

กระทรวงอุตฯ ฉลองครบรอบ 72 ปี จัดงานสุดยิ่งใหญ่ “Thailand Industry Expo” มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี SMEs ยั่งยืน คืนความสุขให้ประชาชนจับมือทุกภาคส่วน โชว์อุตสาหกรรมไทย พร้อมก้าวไกลสู่ AEC

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) จัดใหญ่  "Thailand Industry Expo 2014" ภายใต้ธีม "ซื้อของไทย ใช้ของดี SMEs ยั่งยืน คืนความสุขให้ประชาชน” ตั้งแต่วันที่ 26 - 31 สิงหาคม 2557  ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานีตั้งเป้ามีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 1,500 ราย และผู้เข้าชมงานมากกว่า 200,000 คน พร้อมรับนโยบาย คสช. เดินหน้าคืนความสุขให้ประชาชน ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคทั่วไป
 
ดร. วิฑูรย์  สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและประธานคณะกรรมการจัดงาน Thailand Industry Expo 2014 กล่าวว่า งานนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสพิเศษที่กระทรวงอุตสาหกรรมครบรอบ 72 ปี ภายใต้แนวคิด “ซื้อของไทย ใช้ของดี  SMEs ยั่งยืน คืนความสุขให้ประชาชน”  เพื่อคืนความสุขให้ประชาชน ทั้งผู้ประกอบการและประชาชนผู้บริโภคทั่วไป พร้อมจัดโปรแกรมพิเศษคืนความสุขแก่ประชาชนตลอด 6 วันของการจัดงาน
 
วัตถุประสงค์หลักในการจัดงาน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในฐานะพระผู้ทรงเป็นนักพัฒนาโดยเฉพาะด้านการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชน  และเพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยและผู้ประกอบไทย ตั้งแต่ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ และมีชื่อเสียงระดับนานาชาติไปจนถึง ผู้ประกอบการ SMEs  วิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ถือเป็นอีกฟันเฟืองหนึ่งในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจภาคชุมชน  และเพื่อแสดงให้เห็นว่าไทยมีความพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางของการผลิตในภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่ AEC ที่สำคัญงานนี้เป็นงานยิ่งใหญ่ด้วย 3 พ. ได้แก่ พื้นที่ พันธมิตร และพลัง โดยจัดเต็มบนพื้นที่ 60,000 ตารางเมตร ของอาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพียบพร้อมด้วยผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ มากกว่า 30 หน่วยงาน  ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน หรือ OTOP จากทั่วประเทศ กว่า 1,500 ราย
 
สำหรับกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่  ส่วนแรกเป็นนิทรรศการ การแสดงสินค้า และส่วนที่สองเป็นการประชุมสัมมนา Workshop สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ หรือผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพ   ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมบนเวทีให้ความบันเทิงแก่ผู้เข้าเยี่ยมชมงานจากนักร้อง นักแสดงที่มีชื่อเสียงอย่างต่อเนื่องตลอดงานอีกด้วย
   
ดร. อรรชกา สีบุญเรือง  อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและเลขานุการคณะกรรมการจัดงาน Thailand Industry Expo 2014  กล่าวถึงนิทรรศการที่จะจัดขึ้นว่า ทางกระทรวงฯ มีโซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (Royal Pavilion) ในฐานะพระผู้ทรงเป็นนักพัฒนาด้านการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชน เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย รวมถึงแนวพระราชดำริและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและโซนนิทรรศการของกระทรวงอุตสาหกรรม (MOI Pavilion) ที่จะนำเสนอภายใต้แนวคิด 6 รอบ แห่งการพัฒนาขับเคลื่อนสู่ความก้าวหน้าอุตสาหกรรมไทย  โดยรูปแบบการนำเสนอ จะใช้สื่อทันสมัย เข้าใจง่าย เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักกระทรวงฯ มากขึ้น  โดยเฉพาะด้านการให้บริการประชาชนและวิสาหกิจทั่วไป  ตลอดจนแผนงานในอนาคตเพื่อยกระดับและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศและการเชื่อมโยงสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตของอาเซียน  
งาน Thailand Industry Expo 2014 ถือเป็นการจัดงานครั้งสำคัญ ที่ผนึกกำลังความร่วมมือจากพันธมิตรทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรอิสระ มาร่วมจัดแสดงผลงาน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ มากกว่า 30 หน่วยงาน  ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน หรือ OTOP จากทั่วประเทศ กว่า 1,500 ราย  และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม เพื่อแสดงถึงศักยภาพ ความพร้อม ความเป็นหนึ่งเดียวกันที่จะร่วมกันขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมไทยเข้มแข็งและเพื่อร่วมคืนความสุขให้ประชาชนผู้บริโภคทั่วไป   กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP ที่มาจัดแสดงสินค้านั้น ได้จัดเตรียมสินค้าดี มีคุณภาพมาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษ  เพื่อให้ภาคประชาชนมีความสุขในการจับจ่ายใช้สอย ของดีของไทย และมีความภูมิใจในการเลือกใช้สินค้าไทย  ขณะนี้ กระทรวงฯ กำลังขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการที่มาร่วมงานในการจัดโปรแกรมพิเศษในการคืนความสุขตลอด 6 วันของการจัดงาน
 
นายสมศักดิ์  จันทรรวงทอง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กล่าวเสริมว่า  นอกจากการคืนความสุขให้ประชาชนผู้บริโภคแล้ว  กระทรวงฯ ยังมุ่งคืนความสุขให้กลุ่มผู้ประกอบการด้วย  โดยงานนี้เป็นเวทีสำคัญของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะวิสาหกิจ SMEs และ OTOP ในการต่อยอดธุรกิจ การสร้างโอกาสและทางเลือกทางธุรกิจใหม่ๆ สำหรับผู้ประกอบการ  ผู้ประกอบการที่มาร่วมในงานนี้จะได้เห็นแนวทางและการเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยของกระทรวงอุตสาหกรรม  โดยจะเห็นถึงเครื่องมือและการบริการที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ประกอบด้วย  เครื่องมือในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมไทยจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ   การประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ SMEs และ OTOP   โดยหัวข้อการสัมมนาจะมีความหลากหลาย ครอบคลุมความต้องการของทั้งผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอยู่ และผู้ที่สนใจจะตั้งต้นทำธุรกิจของตัวเอง   นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังได้จัดให้มี คลินิกอุตสาหกรรม สำหรับให้คำปรึกษาเฉพาะตัวแก่ผู้ประกอบการโรงงาน SMEs  OTOP  โดยเจ้าหน้าที่ของกระทรวงและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมสิ่งทอ  ตลอดจนการบริการทางการเงินจาก SMEs Bank และ บสย. และผู้ประกอบการจะมีโอกาสเข้าถึงการเชื่อมต่อพันธมิตรทางการค้าและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ  เป็นต้น
 
ดร. วิฑูรย์  สิมะโชคดี กล่าวทิ้งท้ายเชิญชวนผู้ประกอบการทุกท่าน โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียง และมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยในระดับสากล เข้าร่วมสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานใครั้งนี้  เพื่อร่วมกันแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมไทย ที่พร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะมาถึง    

“ความท้าทายในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยและแนวโน้มการนำระบบ Automation และ Robotics เข้ามาใช้ในภาคอุตสาหกรรม”
     เรื่อง ...
  23/09/2019

“การพัฒนาเครื่องจักรกลไทยเพื่อสนับสนุนการผลิตด้าน การเกษตร” กรณีศึกษา : การผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์
    เรื่อง “การพัฒนาเครื่องจักรกลไทยเพื่อสนับสนุนการผลิตด้านการเกษตร  กรณีศึกษา : ...
  28/08/2019

Smart Farming กับ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลในประเทศไทย
    เรื่อง “Smart Farming กับ ...
  28/06/2019

Internet of Things (IoT) ในยุคอุตสาหกรรม ๔.๐
    เรื่อง “Internet of Things (IoT) ในยุคอุตสาหกรรม ๔.๐” จัดขึ้นในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา ...
  25/04/2018


อบรม/สัมมนาอื่นๆ
Industry 4.0 : digital factory and new generation of smart robots - 24/05/2017
AGRITECHNICA ASIA 2017 - 30/08/2016
AGRITECHNICA ASIA 2017
การประชุมวิชาการ OIE Forum ประจำปี 2559 "New Revolution of Thai Industry" - 21/07/2016
การประชุมวิชาการ OIE Forum ประจำปี 2559 "New Revolution of Thai Industry" ปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่ : ประเทศไทย 4.0
สัมมนาเรื่อง แม่พิมพ์ที่ดีทำกันอย่างไง - 04/07/2016
สัมมนาเรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์ - 22/02/2016
สัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ปี 2558 เรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร - 02/07/2015
สัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ปี 2558 เรื่องยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน - 25/06/2015
สัมมนาเรื่องยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558 – 2564) - 25/05/2015
Promoting the Usage of Steel in Machinery Industry - 24/02/2015
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล - 21/01/2015
การจัดประชุมกับผู้ประกอบการ - 16/10/2014
METALEX 2014 - 30/09/2014
งานแสดงเทคโนโลยี เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ - 26/08/2014
เสวนาภายใต้หัวข้อ “ แนวโน้มการใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีก่อสร้างในช่วง 10 ปีข้างหน้า” - 04/08/2014
การเลือกเทคโนโลยีการอบแห้งในอุตสาหกรรมและเพื่อลดต้นทุนการผลิต - 01/08/2014
วิศวกรรม'57 (Engineering'14) - 24/07/2014
มหกรรมเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (SITEX 2014) - 21/07/2014
งาน Construction Materials Expo Asia 2014 - 21/07/2014
Machine Monitoring System (MMS) - 15/07/2014
Thailand Innovation and Design Expo 2014 - 15/07/2014
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 3 หน้า: จำนวนทั้งหมด 56 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
อบรม/สัมมนา
เยี่ยมชมโรงงาน
ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.