ผู้ประกอบการ
Internet of Things (IoT) ในยุคอุตสาหกรรม ๔.๐
  25/04/2018 00:00
 
เรื่อง “Internet of Things (IoT) ในยุคอุตสาหกรรม ๔.๐จัดขึ้นในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. สถานที่ ณ ห้อง 101 ชั้น 1 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (BSID) ได้รับเกียรติจากคุณชัชนันท์ ถนอมวรสิน กรรมการบริหาร บจก. ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเหรัญญิกและกรรมการสมาคมเครื่องจักรกลไทย มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย ในหัวข้อ “Internet of Things (IoT) กับการใช้งานในการเกษตร และอุตสาหกรรมและได้รับเกียรติจาก คุณอัคคพล เสนาณรงค์ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ที่ปรึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย ในหัวข้อ “Embedded System และ IoT สำหรับอุตสาหกรรมเกษตรภายใต้งานวิจัยโดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาทั้งสิ้น 44 คน 

Industry 4.0 : digital factory and new generation of smart robots
    สัมมนาเรื่อง “Industry 4.0 : digital factory and new generation of smart robots” จัดขึ้นในวันพุธที่ ...
  24/05/2017

AGRITECHNICA ASIA 2017
    AGRITECHNICA ASIA 2017
  30/08/2016

การประชุมวิชาการ OIE Forum ประจำปี 2559 "New Revolution of Thai Industry"
    การประชุมวิชาการ OIE Forum ประจำปี 2559 "New Revolution of Thai Industry" ปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่ : ...
  21/07/2016


อบรม/สัมมนาอื่นๆ
สัมมนาเรื่อง แม่พิมพ์ที่ดีทำกันอย่างไง - 04/07/2016
สัมมนาเรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์ - 22/02/2016
สัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ปี 2558 เรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร - 02/07/2015
สัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ปี 2558 เรื่องยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน - 25/06/2015
สัมมนาเรื่องยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558 – 2564) - 25/05/2015
Promoting the Usage of Steel in Machinery Industry - 24/02/2015
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล - 21/01/2015
การจัดประชุมกับผู้ประกอบการ - 16/10/2014
METALEX 2014 - 30/09/2014
งานแสดงเทคโนโลยี เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ - 26/08/2014
เสวนาภายใต้หัวข้อ “ แนวโน้มการใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีก่อสร้างในช่วง 10 ปีข้างหน้า” - 04/08/2014
การเลือกเทคโนโลยีการอบแห้งในอุตสาหกรรมและเพื่อลดต้นทุนการผลิต - 01/08/2014
วิศวกรรม'57 (Engineering'14) - 24/07/2014
มหกรรมเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (SITEX 2014) - 21/07/2014
งาน Construction Materials Expo Asia 2014 - 21/07/2014
Machine Monitoring System (MMS) - 15/07/2014
Thailand Innovation and Design Expo 2014 - 15/07/2014
Thailand Industry Expo 2014 - 11/07/2014
ISRMAX Asia Expo 2014 - 04/07/2014
งานแสดงสินค้านานาชนิดจีน-อาเซียน กลุ่มเครื่องจักรกล สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า - 04/07/2014
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 3 หน้า: จำนวนทั้งหมด 54 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
อบรม/สัมมนา
เยี่ยมชมโรงงาน
ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.