สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
ผู้ประกอบการ

ผวา ‘ภาคอุตสาหกรรม’ ทรุด ฉุด GDP ไตรมาส 1 ต่ำกว่า 0.8%
  08/05/2024
ภาคการผลิตอุตสาหกรรมที่เป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยถูกท้าทายเมื่อผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวต่อเนื่อง 18 เดือน โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) รายงานดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) มี.ค.2567 อยู่ที่ระดับ 104.06 หดตัว 5.13% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 18 โดยมีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 62.39% 

ในขณะที่ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไตรมาส 1 ปี 2567 อยู่ที่ 100.85 หดตัวเฉลี่ย 3.65% และอัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ย 60.45%

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า อุตสาหกรรมไทยเผชิญความท้าทายและข้อจำกัดเชิงโครงสร้างที่อาจส่งผลให้การผลิตและการส่งออกฟื้นตัวได้ช้าและไม่ทั่วถึง ซึ่งการส่งออกไทยเดือน มี.ค.2567 มีมูลค่า 24,960 ล้านดอลลาร์ เทียบช่วงเดียวกันกับปีที่แล้วหดตัวถึง 10.9% 

ขณะที่การส่งออกไตรมาส 1 ปี 2567 เทียบช่วงเดียวกันกับปีที่แล้วหดตัว 0.2% มูลค่าส่งออก 70,995 ล้านดอลลาร์ ซึ่งทยอยฟื้นตัวเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2566 ที่หดตัวถึง 3.3%

ทั้งนี้ ส.อ.ท.พิจารณาสาเหตุหลักที่ภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบ โดยมีทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ซึ่งปัจจัยภายนอกประกอบด้วย  

1. ปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กดดันเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะความขัดแย้งในตะวันออกกลาง (อิสราเอล-กลุ่มฮามาส และอิสราเอล-อิหร่าน) และสงครามรัสเซีย-ยูเครน รวมถึงสงครามการค้าสหรัฐ-จีน ที่ยืดเยื้อและอาจรุนแรงขึ้น ซึ่งอาจกระทบการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไปประเทศที่เป็นคู่ขัดแย้ง

2. สินค้าจีนเข้ามาทุ่มตลาดในอาเซียนและตลาดหลักในภูมิภาคที่เป็นคู่ค้ากับไทย และส่งผลกระทบต่อสินค้าไทย โดยช่วง 3 เดือนแรกของปี 2567 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหดตัวหลายตลาด โดยเฉพาะอาเซียน ตะวันออกกลาง และเอเซียใต้

3. สงครามในเมียนมา ทำให้การค้าชายแดนหดตัวลง การค้าชายแดนช่วง 3 เดือนแรกของปี 2567 มูลค่ารวม 54,734 ล้านบาท เทียบช่วงเดียวกันกับปีที่แล้วหดตัว 11.21% แบ่งเป็นไทยส่งออก 31,623 ล้านบาท หดตัว 9.57% และไทยนำเข้า 23,110 ล้านบาท หดตัว 13.35%

4. อุปสงค์จากต่างประเทศได้รับแรงกดดันจากประเทศเศรษฐกิจหลักในการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวด โดยเฉพาะสหรัฐอาจกดดันเศรษฐกิจและการค้าโลก ซึ่งหลายประเทศต้องติดตามการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ

5.ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน (CBAM) และกฎหมายสินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่า (EUDR) ของสหภาพยุโรป ซึ่งกระทบภาคอุตสาหกรรมไทย

สินค้าไทยไม่ได้รับความนิยมมากพอ
ส่วนปัจจัยภายในประเทศที่กระทบภาคอุตสาหกรรมไทย แบ่งเป็น 

1. สินค้าส่งออกไม่ได้รับความนิยมเหมือนอดีตและมีประเทศคู่แข่งเพิ่มขึ้น รวมถึงสินค้าส่งออกไม่แตกต่างกัน รวมถึงไทยไม่มีสินค้าใหม่ เช่น สินค้ากลุ่มไฮเทคที่ส่งผลให้ไทยถูกแย่งส่วนแบ่งตลาด โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มเคมีภัณฑ์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และฮาร์ดดิสก์

2. ต้นทุนการผลิตอยู่ระดับสูงทั้งค่าไฟฟ้า ราคาวัตถุดิบและราคาน้ำมัน ทำให้ไทยแข่งขันไม่ได้ โดยค่าไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ 4.18 บาทต่อหน่วย (งวด พ.ค.-ส.ค.2567) และต้นทุนการเงินอยู่ระดับสูง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) เดือน มี.ค.2567 เฉลี่ยอยู่ที่ 7.30-7.57% ต่อปี ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินในการประกอบกิจการ

ที่มาของข่าว: กรุงเทพธุรกิจ
ผลสำรวจชี้บริษัทญี่ปุ่นส่วนใหญ่เห็นว่าไม่จำเป็นต้องขึ้นกำแพงภาษีสินค้าจีนตามสหรัฐ
    ผลสำรวจชี้บริษัทญี่ปุ่นส่วนใหญ่เห็นว่าไม่จำเป็นต้องขึ้นกำแพงภาษีสินค้าจีนตามสหรัฐ
  24/06/2024

ส.อ.ท. ร่วมหารือเตรียมการรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในการเยือนประเทศจีน ส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคี
    ส.อ.ท. ร่วมหารือเตรียมการรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในการเยือนประเทศจีน ส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคี
  19/06/2024

เอกชนหวั่นดัชนีร่วงต่อเนื่อง แนะรัฐส่งเสริม SMEs และสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ไทย
    เอกชนหวั่นดัชนีร่วงต่อเนื่อง แนะรัฐส่งเสริม SMEs และสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ไทย
  19/06/2024

เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.9% ในเดือนพ.ค.
    เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.9% ในเดือนพ.ค.
  19/06/2024


ข่าวเศรษฐกิจอื่นๆ
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เยอรมนีระส่ำ ถูกบริษัทจีนรุกตีตลาด - 18/06/2024
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เยอรมนีระส่ำ ถูกบริษัทจีนรุกตีตลาด
ชี้ช่องอุตสาหกรรมไทยคว้าโอกาส ในวันที่โลกแบ่งขั้วรุนแรงขึ้น - 17/06/2024
ชี้ช่องอุตสาหกรรมไทยคว้าโอกาส ในวันที่โลกแบ่งขั้วรุนแรงขึ้น
"สสว." จ่อดึงออมสินปล่อยสินเชื่อ "SMEs" สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ - 14/06/2024
"สสว." จ่อดึงออมสินปล่อยสินเชื่อ "SMEs" สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ เผยแผนระยะยาว 5 ปี ต้องทำให้ธุรกิจ SMEs รู้ถึงเทรนด์โลก วิธีการใช้เทคโนโลยี ไม่หลงอยู่ในยุคอนาล็อก ต้องไปข้างหน้า มีความองค์ความรู้
"สสว." วางเป้าดัน "จีดีพี" เอสเอ็มอีเพิ่มเป็น 37% ในปี 67 - 14/06/2024
"สสว." วางเป้าดัน "จีดีพี" เอสเอ็มอีเพิ่มเป็น 37% ในปี 67 เผยเน้นให้ความสำคัญกับการปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์โลก การนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
"SME D Bank" แนะเอสเอ็มอีปรับตัวรับกติกาโลก มุ่ง Green SME สร้างความยั่งยืน - 13/06/2024
"SME D Bank" แนะเอสเอ็มอีปรับตัวรับกติกาโลก มุ่ง Green SME สร้างความยั่งยืน ชี้การเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้เข้าถึงแหล่งทุนเป็นเรื่องสำคัญมาก เร่งสร้าง SMEs ที่มีนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศ
'อินโน พรีคาสท์' ตอกย้ำความเป็นผู้นำ คว้าฉลาก 'ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์' รายแรกและรายเดียวในอุตสาหกรรมพรีคาสท์ - 13/06/2024
'อินโน พรีคาสท์' ตอกย้ำความเป็นผู้นำ คว้าฉลาก 'ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์' รายแรกและรายเดียวในอุตสาหกรรมพรีคาสท์
EXIM BANK ขานรับนโยบายกระทรวงการคลัง ปักหมุดพัฒนาระบบนิเวศสีเขียวและสังคมคาร์บอนต่ำ ชูความสำเร็จโครงการบัตรเงินฝากสีเขียวภายใต้ Sustainable Finance Framework ครั้งแรกในไทย - 07/06/2024
EXIM BANK ขานรับนโยบายกระทรวงการคลัง ปักหมุดพัฒนาระบบนิเวศสีเขียวและสังคมคาร์บอนต่ำ ชูความสำเร็จโครงการบัตรเงินฝากสีเขียวภายใต้ Sustainable Finance Framework ครั้งแรกในไทย
สศอ. เผย MPI เม.ย. 2567 พลิกขยายตัวร้อยละ 3.43 หลังหดตัวต่อเนื่อง 18 เดือนติด - 05/06/2024
สศอ. เผย MPI เม.ย. 2567 พลิกขยายตัวร้อยละ 3.43 หลังหดตัวต่อเนื่อง 18 เดือนติด
จีนเผยยอดค้าปลีก-การลงทุนโตน้อยกว่าคาด แต่การผลิตอุตสาหกรรมแกร่งเกินคาด - 20/05/2024
จีนเผยยอดค้าปลีก-การลงทุนโตน้อยกว่าคาด แต่การผลิตอุตสาหกรรมแกร่งเกินคาด
EXIM BANK จับมือ สกพอ. สนับสนุนผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน เชื่อมโยงการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่ Supply Chain การส่งออก - 20/05/2024
EXIM BANK จับมือ สกพอ. สนับสนุนผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน เชื่อมโยงการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่ Supply Chain การส่งออก
วิจัยกสิกรฯมองสหรัฐเก็บภาษีนำเข้าจากจีนจุดไฟสงครามการค้ารอบใหม่ ระยะสั้นกระทบไม่มาก - 20/05/2024
วิจัยกสิกรฯมองสหรัฐเก็บภาษีนำเข้าจากจีนจุดไฟสงครามการค้ารอบใหม่ ระยะสั้นกระทบไม่มาก
เกาหลีใต้เตรียมออกมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมชิปมูลค่า 7 พันล้านดอลล์ - 15/05/2024
เกาหลีใต้เตรียมออกมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมชิปมูลค่า 7 พันล้านดอลล์
ลาวเร่งแก้ปัญหาขาดแรงงาน หลังคนแห่หางานนอกประเทศ - 13/05/2024
ลาวเร่งแก้ปัญหาขาดแรงงาน หลังคนแห่หางานนอกประเทศ
รัฐบาลเร่งเพิ่มอัตราการลงทุน ชูแคมเปญ"NOWThailand"ยกไทยเป็นจุดหมายลงทุนระดับโลก - 13/05/2024
รัฐบาลเร่งเพิ่มอัตราการลงทุน ชูแคมเปญ"NOWThailand"ยกไทยเป็นจุดหมายลงทุนระดับโลก
กกร. ปรับลดจีดีพีที่ 2.2 – 2.7% เตรียมหารือแนวทางปรับค่าแรงที่เหมาะสม - 08/05/2024
กกร. ปรับลดจีดีพีที่ 2.2 – 2.7% เตรียมหารือแนวทางปรับค่าแรงที่เหมาะสม
“พิชัย” รับเศรษฐกิจไทยมีปัญหา เร่งปรับตัว เพิ่มรายได้ - 08/05/2024
รมว.คลัง เข้ากระทรวงวันแรก รับเศรษฐกิจไทยมีปัญหา จีดีพีทุก 5 ปี โตลดลง 1% เร่งปรับตัว เพิ่มรายได้ แก้หนี้ประชาชน
สิงคโปร์เผยยอดค้าปลีกเดือนมี.ค. ขยายตัว 2.7% แต่ชะลอตัวลงจากเดือนก่อน - 07/05/2024
สิงคโปร์เผยยอดค้าปลีกเดือนมี.ค. ขยายตัว 2.7% แต่ชะลอตัวลงจากเดือนก่อน
บี.กริม เพาเวอร์ ทุ่ม 3.39 ล้านเหรียญ รุกตลาดพลังงานสะอาดตะวันออกกลาง - 02/05/2024
บี.กริม เพาเวอร์ รุกตลาดพลังงานสะอาดในตะวันออกกลางลงทุน 3.39 ล้านเหรียญสหรัฐ ซื้อหุ้นพลังงานหมุนเวียนจาก ThreeEightSix Holdings Ltd.
เกาหลีใต้เผยการผลิตอุตสาหกรรมลดลงครั้งแรกในรอบ 5 เดือน แต่ค้าปลีกฟื้นตัว - 01/05/2024
เกาหลีใต้เผยการผลิตอุตสาหกรรมลดลงครั้งแรกในรอบ 5 เดือน แต่ค้าปลีกฟื้นตัว
ผถห. BWG ไฟเขียว ลงทุนโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม-SRF มูลค่ารวม 20,800 ล้านบาท - 01/05/2024
ผถห. BWG ไฟเขียว ลงทุนโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม-SRF มูลค่ารวม 20,800 ล้านบาท
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 128 หน้า: จำนวนทั้งหมด 2550 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.