ผู้ประกอบการ

เปิดของขวัญปีใหม่! ก.อุตสาหกรรม ผ่านนโยบาย 4 มิติ
  22/12/2022
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม บูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานมอบของขวัญปีใหม่ 2566 ให้ผู้ประกอบการ ชูนโยบาย 4 มิติ มุ่งสร้างความสำเร็จให้ภาคธุรกิจ-ดูแลสังคมโดยรอบโรงงาน-รักษาสิ่งแวดล้อม-กระจายรายได้ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อาทิ เว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้ผู้ประกอบกิจการโรงงาน รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม เอส ฟรีแก่ผู้ประกอบการ SMEs 76 จังหวัดทั่วประเทศ มอบสินเชื่อ "ดีพร้อมเปย์" ให้เงินทุนหมุนเวียนช่วยเหลือผู้ประกอบการ
นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึง กิจกรรม และโครงการที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้ประกอบการในทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ทั้งชุมชน สังคม และอุตสาหกรรมเติบโตไปด้วยกัน ผ่านนโยบาย 4 มิติ ดังนี้

มิติที่ 1 มุ่งสร้างความสำเร็จให้ภาคธุรกิจ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีนโยบายยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน 66 โรงงานอุตสาหกรรมจำพวกที่ 2 และ 3 ทุกขนาด จำนวน 60,283 โรงงาน คาดเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมทั่วประเทศ รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจ คิดเป็นวงเงินรวม 282,743,550 บาท พร้อมประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร 2566 จำนวน 1,200 ราย คิดเป็นวงเงินรวม 2 ล้านบาท ลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการได้จำนวนมาก

ขณะที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ มอบส่วนลดจากการจำหน่ายมาตรฐานของ ISO และ IEC ในอัตรา 30% เพื่อช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน พร้อมทั้งให้บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เอส (มอก.เอส) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ด้าน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดินหน้าจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ "ซื้อของไทย ใช้ของดี สร้างอาชีพ เสริมธุรกิจที่ดีพร้อม" ทั่วประเทศ เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิต ส่งถึงมือผู้บริโภคโดยตรงภายใต้กลไก "ตลาดชุมชนดีพร้อม" คาดว่าจะสามารถกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 12,000 ล้านบาท พร้อมจัดให้มีการช่วยเหลือทางด้านสินเชื่อแก้ผู้ประกอบการด้วยสินเชื่อพิเศษ "ดีพร้อมเปย์" อีกทางหนึ่ง

ขณะที่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จัดของขวัญเป็นบัตรแทนเงินสดสำหรับผู้ใช้บริการสินเชื่อสูงสุด 5,000 บาท

มิติที่ 2 การดูแลสังคมโดยรอบโรงงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม ได้สั่งการให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดโครงการเหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ต่อเนื่องปีที่ 6 และมอบหมายให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับประชาชนโดยรอบพื้นที่ โดยในปี 65 มีผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพไปแล้ว 18,156 คน

มิติที่ 3 ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม การลดมลพิษที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรม
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จัดหาเครื่องสางใบอ้อยให้ชาวไร่อ้อยยืมใช้งานในการตัดอ้อยสด จำนวน 288 เครื่อง เพื่อเป็นการลดมลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่เกิดจากการเผาอ้อยในฤดูการผลิต ปี 2565/2566 ซึ่งชาวไร่อ้อยจะได้รับประโยชน์จากเครื่องสางใบอ้อย ประมาณ 600 ราย ทั่วทั้ง 4 ภูมิภาค

นอกจากนี้ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประมาณ 12 แห่ง จะได้รับการลดหย่อนค่ากำกับการบริการ ประมาณ 2.7 ล้านบาท และผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับรองมาตรฐานการสนับสนุนการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ประมาณ 2,000 แห่ง จะได้รับการลดหย่อน หรือยกเว้นค่าบริการอนุญาตด้านการใช้ที่ดิน และประกอบกิจการ และด้านสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช้ภาษี คิดเป็นเงินประมาณ 3.5 ล้านบาท

มิติที่ 4 ของขวัญจากกระทรวงอุตสาหกรรมถึงประชาชน เน้นกระจายรายได้ให้กับประชาชน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ "ดีพร้อม" จัดโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อมภายใต้กลไก "คนชุมชนดีพร้อม" ขับเคลื่อนชุมชนสร้างรายได้จากฐานราก

ด้านสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จัดโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยในการบริหารจัดการแหล่งน้ำ และซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย และแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ปี 2565-2567 ซึ่งจะช่วยเหลือในด้านแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ และจัดให้มีการนำเครื่องจักรการเกษตรเข้ามาช่วยเพิ่มผลผลิตให้ได้มากขึ้น ตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถช่วยเกษตรกรได้ประมาณ 3,000 คน

"ทั้ง 4 มิติ เป็นของขวัญที่กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดเตรียมไว้เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ และประชาชนไทยทุกคน ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เพราะภาคอุตสาหกรรม ถือเป็นรากฐานของความเจริญก้าวหน้าของสังคมโดยรวม" นายณัฐพล กล่าว


ที่มาของข่าว: RYT9
ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จัดงาน Innovation Day: Industrial Solutions 2023 ส่งอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน
    ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จัดงาน Innovation Day: Industrial Solutions 2023 ส่งอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน
  23/03/2023

สสวท. หนุนไทยโคเซ็นเดินหน้า ผลิตนักศึกษาเก่งทักษะป้อนอุตสาหกรรมการลงทุน
    สสวท. หนุนไทยโคเซ็นเดินหน้า ผลิตนักศึกษาเก่งทักษะป้อนอุตสาหกรรมการลงทุน
  17/03/2023

"ดีพร้อม ผนึกกำลัง ซีพี ออลล์" ติดดาวสินค้าเกษตรอุตฯ ปี 2 พร้อมหนุนโอกาส ผปก. โตบนโมเดิร์นเทรด
    "ดีพร้อม ผนึกกำลัง ซีพี ออลล์" ติดดาวสินค้าเกษตรอุตฯ ปี 2 พร้อมหนุนโอกาส ผปก. โตบนโมเดิร์นเทรด
  16/03/2023

รัฐมนตรี ก.อุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว เข้าร่วมหารือ ปลัดฯ ณัฐพล เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมของทั้ง 2 ประเทศ
    รัฐมนตรี ก.อุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว เข้าร่วมหารือ ปลัดฯ ณัฐพล ...
  15/03/2023


ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอื่นๆ
หัวเว่ยและภาคอุตสาหกรรมไทย เผยเทรนด์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล กุญแจสำคัญสู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่ยั่งยืนของประเทศไทยในอนาคต - 14/03/2023
หัวเว่ยและภาคอุตสาหกรรมไทย เผยเทรนด์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล กุญแจสำคัญสู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่ยั่งยืนของประเทศไทยในอนาคต
นายกฯ ติดตามการพัฒนา อ.บ้านโป่ง แจงรัฐบาลมุ่งผลักดันการพัฒนาด้านการเกษตรครบวงจร พร้อมสนับสนุนการลงทุนอุตสาหกรรมการผลิตในพื้นที่ราชบุรี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกมิติ - 14/03/2023
นายกฯ ติดตามการพัฒนา อ.บ้านโป่ง แจงรัฐบาลมุ่งผลักดันการพัฒนาด้านการเกษตรครบวงจร พร้อมสนับสนุนการลงทุนอุตสาหกรรมการผลิตในพื้นที่ราชบุรี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกมิติ
ดีพร้อม - เดลต้า เร่งเพิ่มเอสเคิร์ฟสตาร์ทอัพ ปั้นผู้ผลิตนวัตกรรมช่วยภาคอุตฯ - 14/03/2023
ดีพร้อม - เดลต้า เร่งเพิ่มเอสเคิร์ฟสตาร์ทอัพ ปั้นผู้ผลิตนวัตกรรมช่วยภาคอุตฯ
วว. ร่วมหารือสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย มุ่งพัฒนา ต่อยอดความร่วมมือด้าน วทน. - 12/03/2023
วว. ร่วมหารือสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย มุ่งพัฒนา ต่อยอดความร่วมมือด้าน วทน.
บี.กริม เดินเครื่อง COD โรงไฟฟ้า BGPM2R มาบตาพุด 140 เมกะวัตต์ ลุยขาย กฟผ. ยาว 25 ปี เพิ่มกำลังผลิตรวมสู่ 3,478 เมกะวัตต์ - 09/03/2023
บี.กริม เดินเครื่อง COD โรงไฟฟ้า BGPM2R มาบตาพุด 140 เมกะวัตต์ ลุยขาย กฟผ. ยาว 25 ปี เพิ่มกำลังผลิตรวมสู่ 3,478 เมกะวัตต์
ยอดคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมเยอรมนีโตขึ้น 1.0% ในเดือนม.ค. สวนคาดการณ์ - 08/03/2023
ยอดคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมเยอรมนีโตขึ้น 1.0% ในเดือนม.ค. สวนคาดการณ์
รมว. สุชาติ ส่ง รักษาการอธิบดีกรมพัฒน์ ลุยเขต EEC ยกระดับแรงงานภาคอุตสาหกรรม - 08/03/2023
รมว. สุชาติ ส่ง รักษาการอธิบดีกรมพัฒน์ ลุยเขต EEC ยกระดับแรงงานภาคอุตสาหกรรม
รัฐบาลเพิ่ม 4 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ ดึงต่างชาติศักยภาพสูงลงทุนในไทย - 08/03/2023
รัฐบาลเพิ่ม 4 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ ดึงต่างชาติศักยภาพสูงลงทุนในไทย
สุริยะ ห่วงภัยแล้งกระทบภาคอุตสาหกรรม แนะโรงงานเตรียมรับมือ - 07/03/2023
สุริยะ ห่วงภัยแล้งกระทบภาคอุตสาหกรรม แนะโรงงานเตรียมรับมือ
กระทรวงอุตฯ คาดเกษตรปี 66 ยังไปรอด สั่งการดีพร้อมผนึก 60 บิ๊กโรงงานเกษตร รุกโปรเจกต์ "โตพร้อม MIND" ปั้นนักธุรกิจหน้าใหม่ 6 จังหวัดนำร่องเกษตรชั้นนำ - 02/03/2023
กระทรวงอุตฯ คาดเกษตรปี 66 ยังไปรอด สั่งการดีพร้อมผนึก 60 บิ๊กโรงงานเกษตร รุกโปรเจกต์ "โตพร้อม MIND" ปั้นนักธุรกิจหน้าใหม่ 6 จังหวัดนำร่องเกษตรชั้นนำ
บี.กริม เพาเวอร์ เผยผลงานปี 2565 รายได้เพิ่ม 33.8% ลุยเพิ่มสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับพันธมิตรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ชูยุทธศาสตร์ GreenLeap ขยายพอร์ต "พลังงานทดแทน" สร้างการเติบโตในอนาคต - 01/03/2023
บี.กริม เพาเวอร์ เผยผลงานปี 2565 รายได้เพิ่ม 33.8% ลุยเพิ่มสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับพันธมิตรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ชูยุทธศาสตร์ GreenLeap ขยายพอร์ต "พลังงานทดแทน" สร้างการเติบโตในอนาคต
CV เดินหน้าขยายลงทุนทั้ง 3 กลุ่ม ลุ้นผลประมูลโรงไฟฟ้าขยะ-ขยายกำลังผลิต Wood Pellets - 28/02/2023
CV เดินหน้าขยายลงทุนทั้ง 3 กลุ่ม ลุ้นผลประมูลโรงไฟฟ้าขยะ-ขยายกำลังผลิต Wood Pellets
สหรัฐหารือ 3 ชาติพันธมิตรเอเชีย ประเด็นห่วงโซ่อุปทานชิประดับโลก - 27/02/2023
สหรัฐหารือ 3 ชาติพันธมิตรเอเชีย ประเด็นห่วงโซ่อุปทานชิประดับโลก
กนอ.แจ้งความเอาผิดผู้ลักลอบทิ้งสารเคมีหลังนิคมฯแก่งคอย 2 ข้อหา - 27/02/2023
กนอ.แจ้งความเอาผิดผู้ลักลอบทิ้งสารเคมีหลังนิคมฯแก่งคอย 2 ข้อหา
ท่าเรือฯ มาบตาพุด เฟส 3 เริ่มถมทะเลแล้ว กนอ.ลุยช่วง 2 เปิดเอกชนยื่นข้อเสนอ 6 มิ.ย. - 23/02/2023
ท่าเรือฯ มาบตาพุด เฟส 3 เริ่มถมทะเลแล้ว กนอ.ลุยช่วง 2 เปิดเอกชนยื่นข้อเสนอ 6 มิ.ย.
เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมตรวจวิเคราะห์กลิ่นดิจิทัลฝีมือคนไทย ตัวช่วย SME อุตสาหกรรมผลิตอาหารไทย - 22/02/2023
เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมตรวจวิเคราะห์กลิ่นดิจิทัลฝีมือคนไทย ตัวช่วย SME อุตสาหกรรมผลิตอาหารไทย
'CV' ประกาศข่าวดีรับปีเถาะ ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านเทคนิค 2 โครงการลุ้นผลพิจารณาโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมรอบสุดท้าย ต่อยอดแผนลงทุนพลังงานหมุนเวียน - 30/01/2023
'CV' ประกาศข่าวดีรับปีเถาะ ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านเทคนิค 2 โครงการลุ้นผลพิจารณาโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมรอบสุดท้าย ต่อยอดแผนลงทุนพลังงานหมุนเวียน
สมอ.เตรียมเพิ่ม 6 ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าควบคุม มอก. - 30/01/2023
สมอ. เตรียมออกประกาศยกระดับการคุ้มครองความปลอดภัยแก่ประชาชนเพิ่มสินค้าควบคุมตามมาตรฐาน มอก.อีก 6 รายการ
กนอ.มอบ "ธงขาวดาวเขียว" 127 โรงงาน ธรรมาธิบาลสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยม - 30/01/2023
กนอ.มอบ "ธงขาวดาวเขียว" 127 โรงงาน ธรรมาธิบาลสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยม
ETC เฮ! โรงไฟฟ้าขยะอุตฯ 100 MW ผ่านเกณฑ์แรกขายไฟรอบใหม่ - 27/01/2023
ETC เฮ! โรงไฟฟ้าขยะอุตฯ 100 MW ผ่านเกณฑ์แรกขายไฟรอบใหม่
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 97 หน้า: จำนวนทั้งหมด 1936 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.