ผู้ประกอบการ

โอสถสภาตอกย้ำการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน พัฒนาสารบำรุงพืชจากของเหลวที่เหลือจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม พร้อมร่วมมือกับ เค.ซี.เกษตรกรรม
  22/07/2022
โอสถสภาตอกย้ำการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าให้ของเหลวที่เหลือจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม โดยพัฒนาเป็นสารบำรุงพืช ช่วยเพิ่มคุณภาพและผลผลิตของพืช พร้อมจับมือเค.ซี.เกษตรกรรม ทดลองใช้จริงในพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ เตรียมขยายผลช่วยเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรไทย

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของประเทศไทย มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลลัพธ์ในระยะยาว ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานในองค์กรและการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ ผ่านนโยบายการรีไซเคิล ลดของเสียในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น  การนำขยะขวดแก้วมารีไซเคิลเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับผลิตขวดใหม่ การนำไอน้ำที่เกิดขึ้นจากความร้อนในกระบวนการหลอมขวดแก้วมาใช้ในการล้างขวดแก้ว และล่าสุด ได้คิดค้นพัฒนาสารบำรุงพืชจากของเหลวที่เหลือจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

จากการที่โอสถสภาเล็งเห็นว่าของเหลวที่เหลือจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนั้นมีคุณค่าสารอาหาร และสามารถนำไปทำประโยชน์ด้านอื่นได้ต่อ บริษัท สยามคัลเล็ต จำกัด ในเครือโอสถสภา จึงได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้การสนับสนุนในการจัดทำโครงการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพิ่มมูลค่า เปลี่ยนของเหลวนั้นให้เป็นสารบำรุงพืชที่มีประสิทธิภาพ โดยได้ทดลองใช้กับพืชผักชนิดต่างๆ ในแปลงทดลองกว่า 8 ชนิด ได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย ข้าวไรซ์เบอร์รี่ มะเขือเทศ พริก ฝรั่ง และแคนตาลูป นอกจากนี้ ยังนำมาทดลองใช้กับแปลงผักจริงของศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์คนพิการ โรงพยาบาลแก่งคอย ในโครงการ Life must go on ของโอสถสภา และพบว่า สารบำรุงพืชดังกล่าวนั้นมีคุณสมบัติช่วยให้พืชผักเติบโตได้ดี มีคุณภาพ มีรสชาติหวานขึ้น และให้ผลผลิตมากขึ้น จึงมีแผนในการสนับสนุนไปยังศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์คนพิการ ในจังหวัดขอนแก่นและเกษตรกรเครือข่ายที่สนใจ

จากความสำเร็จในระดับแปลงทดลองร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โอสถสภาจึงได้ขยายการทดลองสู่ระดับพาณิชย์โดยร่วมมือกับ บริษัท เค.ซี. เกษตรกรรม จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจปลูกอ้อยรายใหญ่ของประเทศไทย ซึ่งมีการเพาะปลูกอ้อยอย่างเป็นระบบตั้งแต่การปลูก การดูแล จนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งให้โรงงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำตาล นำสารบำรุงพืชนี้เข้าสู่การทดสอบในแปลงปลูกพืชจริง บนพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ ในจังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี โดยทางโอสถสภา และเค.ซี. เกษตรกรรม จะคอยติดตามผลลัพธ์อย่างใกล้ชิด และขอการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ก่อนจะขยายผลนำไปแจกจ่ายให้เกษตรกรไทยได้นำไปใช้พัฒนาและเพิ่มผลผลิตในพื้นที่เกษตรกรรมของตน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านความยั่งยืนของโอสถสภา ในการสนับสนุนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ และการพัฒนาศักยภาพและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มเกษตรกรท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้ปลูกอ้อยและมันสำปะหลังซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของโอสถสภา

นายนุกิจ ชลคุป Chief Manufacturing Office บมจ. โอสถสภา กล่าวว่า "การพัฒนาสารบำรุงพืชนี้ นับเป็นการนำของเหลือใช้จากกระบวนการผลิตมาสร้างคุณค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรไทย เป็นอีกหนึ่งโครงการที่โอสถสภาได้พัฒนาขึ้นตามนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อลดการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยการสร้างมูลค่าให้แก่ของเสีย พร้อมสร้างรายได้ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้เกษตรกร และสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศ"

นายวิชญ์  ชินธรรมมิตร  ผู้จัดการทั่วไป บจก.เค.ซี.เกษตรกรรม กล่าว่า "การทดลองใช้สารบำรุงพืชจากของเหลวที่เหลือจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากโอสถสภา จะเป็นก้าวสำคัญก้าวหนึ่งสำหรับการพัฒนาการเกษตรของไทยต่อไป โดยของเหลวที่เหลือเหล่านี้จะถูกนำมาทดลองในพืชเศรษฐกิจของไทย อาทิ อ้อยสำหรับโรงงานน้ำตาล มันสำปะหลัง ทุเรียน และพืชอื่นๆ กว่า 1,000 ไร่ ใน จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี ผ่านการแนะนำแลกเปลี่ยนความรู้กับกลุ่มโอสถสภา และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับแผนการทำงานทดลองจริงนั้น จะดำเนินการฉีดพ่นโดยเครื่องจักรในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการใช้อากาศยานขนาดเล็กอย่างโดรนและเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็ก  รวมถึง Boomspray ติดรถแทรคเตอร์ขนาดใหญ่ ซึ่งจักนำมาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเกษตรให้เกษตรกรไทยพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป"

ที่มาของข่าว: RYT9
Taiwan Excellence พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตไทย
    Taiwan Excellence พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตไทย
  02/09/2022

บอร์ดสมอ. เคาะบังคับใช้มาตรฐานยูโร 5 มีผล 1 ม.ค. 67 มุ่งแก้ฝุ่น PM2.5
    บอร์ดสมอ. เคาะบังคับใช้มาตรฐานยูโร 5 มีผล 1 ม.ค. 67 มุ่งแก้ฝุ่น PM2.5
  31/08/2022

กรมโรงงานฯ ผนึก อินฟอร์มาฯ สานต่อนโยบาย BCG จัดงาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia 2022
    กรมโรงงานฯ ผนึก อินฟอร์มาฯ สานต่อนโยบาย BCG จัดงาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia 2022
  30/08/2022

รัฐมนตรีฯ สุริยะ สั่งการหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนัก
    รัฐมนตรีฯ สุริยะ สั่งการหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนัก
  30/08/2022


ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอื่นๆ
ลิวกง ประเทศจีน ผนึก ยนต์ตระการเครื่องจักรกล เปิดตัวบริษัท "ลิวกง ยนต์ตระการ" บุกตลาดเครื่องจักรกลหนักในไทย - 24/08/2022
ลิวกง ประเทศจีน ผนึก ยนต์ตระการเครื่องจักรกล เปิดตัวบริษัท "ลิวกง ยนต์ตระการ" บุกตลาดเครื่องจักรกลหนักในไทย
"ซานี่" ขึ้นแท่นผู้ผลิตเครื่องจักรกลหนักรายแรกของจีน ที่ "ส่งออก" โรงงานระดับไลท์เฮาส์ - 23/08/2022
"ซานี่" ขึ้นแท่นผู้ผลิตเครื่องจักรกลหนักรายแรกของจีน ที่ "ส่งออก" โรงงานระดับไลท์เฮาส์
ซูมไลออน ฉลองเปิดนิคมอุตสาหกรรมวัสดุใหม่ - 19/08/2022
โรงงานมาตรฐานรองรับการผลิตปูนสำเร็จรูป หนุนความเป็นผู้นำด้านวัสดุก่อสร้างชนิดใหม่
วรุณา ร่วมมือสตาร์ทอัพ "อีซีไรช์" ใช้ดีพเทคยกระดับอุตสาหกรรมข้าวไทย เพิ่มมาตรฐานเกษตรครบวงจร แข่งขันได้ในตลาดโลก - 19/08/2022
วรุณา ร่วมมือสตาร์ทอัพ "อีซีไรช์" ใช้ดีพเทคยกระดับอุตสาหกรรมข้าวไทย เพิ่มมาตรฐานเกษตรครบวงจร แข่งขันได้ในตลาดโลก
วช.หนุนนวัตกรรมเตาเผาศพอัจฉริยะ เพื่อลดปริมาณสารก่อมะเร็งในอากาศ โชว์ผลงานในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 ที่ผ่านมา - 19/08/2022
วช.หนุนนวัตกรรมเตาเผาศพอัจฉริยะ เพื่อลดปริมาณสารก่อมะเร็งในอากาศ โชว์ผลงานในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 ที่ผ่านมา
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า วทอ. ส่งมอบชุดและติดตั้งโซลาร์เซลล์สูบน้ำบาดาล - 08/08/2022
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า วทอ. ส่งมอบชุดและติดตั้งโซลาร์เซลล์สูบน้ำบาดาล
เยอรมนีเผยคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย.ลดลงน้อยกว่าคาด - 05/08/2022
เยอรมนีเผยคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย.ลดลงน้อยกว่าคาด
จังหวัดลำพูน จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มภาคเหนือ สาขา ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม - 04/08/2022
จังหวัดลำพูน จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มภาคเหนือ สาขา ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
ครม. ไฟเขียวนโยบายอุตสาหกรรมเหมืองแร่ระยะแรก ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ 3 กลุ่ม - 03/08/2022
ครม. ไฟเขียวนโยบายอุตสาหกรรมเหมืองแร่ระยะแรก ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ 3 กลุ่ม
ดีพร้อม กางแผนปั้นเอสเอ็มอี รับเทรนด์อุตฯ Next Normal ผนึก "ชไนเดอร์ อีเล็คทริค" เพิ่มศักยภาพภาคการผลิต ด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติและดิจิทัล - 02/08/2022
ดีพร้อม กางแผนปั้นเอสเอ็มอี รับเทรนด์อุตฯ Next Normal ผนึก "ชไนเดอร์ อีเล็คทริค" เพิ่มศักยภาพภาคการผลิต ด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติและดิจิทัล
NGO วอน "อีลอน มัสก์" ระงับลงทุนอุตสาหกรรมนิกเกิลในอินโดฯ หวั่นกระทบสิ่งแวดล้อม - 27/07/2022
NGO วอน "อีลอน มัสก์" ระงับลงทุนอุตสาหกรรมนิกเกิลในอินโดฯ หวั่นกระทบสิ่งแวดล้อม
เอสเคเอฟ เปิดศูนย์บริการปรับปรุงสภาพตลับลูกปืนรถไฟแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - 25/07/2022
เอสเคเอฟ เปิดศูนย์บริการปรับปรุงสภาพตลับลูกปืนรถไฟแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ก.อุตฯ ผนึกกำลังรัฐ-เอกชน-39 จ.เป้าหมาย ร่วมพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ - 25/07/2022
ก.อุตฯ ผนึกกำลังรัฐ-เอกชน-39 จ.เป้าหมาย ร่วมพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
กัญชงไทย เดินหน้าไกล "ไม้อัดบล็อกจากแกนกัญชง" บรรจุในฐานข้อมูลวัสดุระดับโลก Material ConneXion คัดเลือกโดยคณะกรรมการ 17 ประเทศทั่วโลก - 21/07/2022
กัญชงไทย เดินหน้าไกล "ไม้อัดบล็อกจากแกนกัญชง" บรรจุในฐานข้อมูลวัสดุระดับโลก Material ConneXion คัดเลือกโดยคณะกรรมการ 17 ประเทศทั่วโลก
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยี ROBOT งานเชื่อม - 21/07/2022
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยี ROBOT งานเชื่อม
"ไฮดราฟอร์ซ" เซ็นข้อตกลงให้ "บ๊อช เร็กซ์รอธ" เข้าซื้อกิจการ - 20/07/2022
"ไฮดราฟอร์ซ" เซ็นข้อตกลงให้ "บ๊อช เร็กซ์รอธ" เข้าซื้อกิจการ
กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดงาน สัมมนาสัญจร "ถอดรหัสสีเขียวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างปลอดภัยและยั่งยืน" - 19/07/2022
กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดงาน สัมมนาสัญจร "ถอดรหัสสีเขียวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างปลอดภัยและยั่งยืน"
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม หลักสูตร ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 - 19/07/2022
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม หลักสูตร ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่ - 19/07/2022
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่
ดีเทคท์ เทคโนโลยีส์ องค์กร AI ระดับอุตสาหกรรม ระดมทุนรอบซีรีส์ บี ได้ 28 ล้านดอลลาร์ นำโดยโปรซัส เวนเจอร์ส - 18/07/2022
ดีเทคท์ เทคโนโลยีส์ องค์กร AI ระดับอุตสาหกรรม ระดมทุนรอบซีรีส์ บี ได้ 28 ล้านดอลลาร์ นำโดยโปรซัส เวนเจอร์ส
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 94 หน้า: จำนวนทั้งหมด 1878 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.