ผู้ประกอบการ

การค้าไทย-จีน +32% จุรินทร์ รับไมตรีทูตจีน พร้อมประสานดัน เปิด 2 ด่านด้านยูนนาน เพื่อส่งออกสินค้าไทย ติดตามการซื้อ ข้าว-ไก่ รังนก-ผลไม้ คลี่คลายอุปสรรค ดันส่งเสริมการค้าระหว่างกัน
  01/11/2021 09:30

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และนายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมแถลงข่าวภายหลังเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย นายหาน จื้อเฉียง ขอเข้าเยี่ยมคาระวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ณ ห้องรับรองชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ความสัมพันธ์ไทยจีนมีมาต่อเนื่องยาวนาน โดยเฉพาะความสัมพันธ์ด้านการค้าที่มีพัฒนาการมาเป็นลำดับ ซึ่งในปี 2563 ไทยกับจีนมีมูลค่าการค้าระหว่างกัน 2.49 ล้านล้านบาท หรือเกือบ 80,000 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับในช่วง 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย. 2564) มูลค่าการค้าสองฝ่ายเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าสูงมาก โดยมีมูลค่า 2.41 ล้านล้านบาท ทำให้มูลค่าการค้า +32% เฉพาะตัวเลขการส่งออกของไทยไปจีน 878,280 ล้านบาท +27%

สำหรับการหารือในครั้งนี้ มีประเด็นสำคัญ 4 เรื่อง ดังนี้

ประเด็นที่ 1 ไทยและจีนเห็นตรงกันว่าจะเร่งจัดการประชุม JC หรือคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกันโดยเร็วที่สุด เพื่อประโยชน์ทางการค้าการลงทุนและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างกัน

ประเด็นที่ 2 ไทยและจีนต้องการเร่งให้ RCEP มีผลบังคับใช้ ซึ่งจะต้องมีสมาชิกอาเซียนอย่างน้อย 6 ประเทศ ให้สัตยาบัน และสมาชิกนอกอาเซียนอย่างน้อย 3 ประเทศให้สัตยาบัน ซึ่งไทยได้ยื่นให้สัตยาบันไปแล้ว เมื่อวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา และจะร่วมมือกันเร่งรัดให้ข้อตกลง RCEP มีผลบังคับโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ของประเทศสมาชิกทั้ง 15 ประเทศ

ประเด็นที่ 3 ไทยและจีนจะร่วมมือกันในการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระหว่างกัน รวมทั้งเรื่องของรถไฟความเร็วสูงด้วย ซึ่งท่านทูตจีนได้แจ้งว่ารถไฟจากจีนไปลาวเปิดให้บริการแล้ว และจะร่วมมือกับไทยในการเร่งสร้างรถไฟความเร็วสูง เส้นทางที่จะเชื่อมลาวเพื่อให้ระบบการขนส่งสินค้าเข้าออกระหว่างกันนั้นมีความคล่องตัวและเพิ่มมูลค่าได้มากขึ้นโดยเร็ว

ประเด็นที่ 4 ไทยกับจีนจะร่วมมือกันนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างกัน โดยเอกอัครราชทูตฯ แจ้งว่ายินดีให้ความร่วมมือในการนำเข้าสินค้าเกษตรจากไทย และพร้อมอำนวยความสะดวกสินค้าอื่นๆ ด้วย

“ผมได้หยิบยกเรื่องการค้าระหว่างไทยกับจีนมาหารือเป็นการเฉพาะ รวมทั้งหมด 4 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 ขอให้ทางการจีน เปิดด่าน 2 ด่าน ที่ปิดไปในช่วงโควิด คือ (1) ด่านโมฮาน ที่เป็นด่านทางบกเริ่มต้นจาก อ.เชียงของ จ.เชียงราย ทางตอนเหนือของไทย ผ่านบ่อเต็นไปเข้าทางยูนนานตอนใต้ของจีน และ (2) เส้นทางผ่านแม่น้ำโขงจากท่าเรือเชียงแสนของไทยไปเข้ายูนนานตอนใต้ของจีน ที่ด่านกวนเหล่ยหรือท่าเรือกวนเหล่ย ซึ่งปิดไปเพราะโควิดเช่นกัน อยากให้เร่งกลับมาเปิดโดยเร็ว รวมทั้งเพิ่มเงื่อนไข คือ ขอให้จีนอนุญาตนำเข้าผลไม้จากไทยผ่านด่านกวนเหล่ยได้

ประเด็นที่ 2 การนำเข้าไก่จากไทย เรามีโรงงานส่งออกไก่ไปจีน 22 โรงงาน แต่ในช่วงโควิดปิดไป 9 โรงงาน ขณะนี้สถานการณ์โควิดคลี่คลายแล้ว จึงขอให้ท่านทูตช่วยแจ้งให้ GACC หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศุลกากรที่มีหน้าที่มาตรวจโรงงานผลิตไก่ในไทย เพื่ออนุญาตให้นำเข้าจีนได้ต่อไป และเร่งตรวจโรงงานส่งออกไก่ 9 โรงงานผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งขอให้จีนเพิ่มรายการนำเข้าไก่ในส่วนที่ยังไม่อนุญาต เช่น ไก่ทั้งตัวรวมหัว สะบักไก่ ข้อไก่ และเป็ด เป็นต้น ประเด็นที่ 3 เรื่องการนำเข้ารังนกจากไทย ซึ่งจีนนำเข้าจากไทยแค่ 2 บริษัท แต่ไทยยังมีอีก 9 ราย ที่ขออนุญาตจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ จึงขอให้จีนเร่งตรวจโรงงานเพิ่ม เพื่อให้ไทยสามารถส่งออกรังนกไปจีนเพิ่มขึ้น และประเด็นที่ 4 เรื่องข้าว ซึ่งจีนกับไทยมี MoU ระหว่างกันอยู่ 1 ล้านตัน ที่จีนจะนำเข้าข้าว โดยจีนได้นำเข้าไป 7.2 แสนตัน ยังคงค้างอยู่อีก 2.8  แสนตัน จึงได้ขอให้ท่านทูตช่วยแจ้งคอฟโก้ ซึ่งเป็นองค์กรนำเข้าข้าวจากไทย เร่งดำเนินการให้ครบถ้วนตาม MoU ต่อไป” นายจุรินทร์กล่าว

ทั้งนี้ ปัจจุบันจีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย โดยในช่วง 9 เดือนของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.) การค้าระหว่างไทยกับจีน มีมูลค่า 76,965 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 31.61 โดยเป็นการส่งออกจากไทยไปจีน มูลค่า 28,274 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากจีนมาไทย มูลค่า 48,692 ล้านเหรียญสหรัฐ

---------------------------------

กระทรวงพาณิชย์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

1 พฤศจิกายน 2564


ที่มาของข่าว: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
จุรินทร์’ ประกาศ ไทยยื่นสัตยาบัน RCEP แล้ว ตั้งเป้าต้นมกราคม 65 มีผลบังคับใช้ ลุยการค้า-การส่งออก ตลาดใหญ่ของโลก
    เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30 น. นายจุรินทร์ ...
  01/11/2021 09:00

‘อาเซียน’ ผนึกคู่เจรจาเร่งฟื้นเศรษฐกิจจากโควิด ผลักดัน ‘RCEP’ บังคับใช้ต้นปีหน้า พร้อมอัพเกรด FTA ให้ทันสมัย
    ‘อาเซียน’ ผนึกคู่เจรจาเอฟทีเอ ย้ำความร่วมมือด้านสาธารณสุข แก้ปัญหาโควิด-19 เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ ...
  01/11/2021 09:00

‘พาณิชย์’ เผยผลการศึกษา FTA อาเซียน-แคนาดา พร้อมเสนอ ครม. ประกอบการตัดสินใจเปิดเจรจา
    กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยผลศึกษาการจัดทำ FTA อาเซียน-แคนาดา บนเว็บไซต์ www.dtn.go.th ...
  26/10/2021 09:00


ข่าว FTAอื่นๆ
‘อาเซียน’ เผยผลสำเร็จด้านเศรษฐกิจ พร้อมเห็นชอบร่างแถลงการณ์ยกระดับอาเซียนสู่ดิจิทัล เตรียมชงผู้นำเคาะในที่ประชุมซัมมิทปลายเดือนนี้ - 25/10/2021 09:00
‘สินิตย์’ นำทัพลงใต้ หนุนเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา-น้ำมันมะพร้าวสุราษฎร์ธานี ดันใช้ประโยชน์ FTA ขยายส่งออกฝ่าวิกฤตโควิด - 21/10/2021 09:00
ERIA ตั้งวงถกฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออก - 20/10/2021 09:00
‘กรมเจรจาฯ’ ปลื้ม! กาแฟไทยเนื้อหอม ผู้นำเข้ารุมจีบจับคู่ธุรกิจในงาน THAIFEX 2021 ดันใช้ประโยชน์จาก FTA ขยายส่งออก - 19/10/2021 09:00
‘อาเซียน’ นัดถกความคืบหน้าด้านเศรษฐกิจ เร่งยกระดับอาเซียนสู่ยุคดิจิทัล เตรียมชงผู้นำเคาะประเด็นสำคัญปลายเดือนนี้ - 14/10/2021 09:00
‘อียู’ ขยายเวลาเปิดรับฟังความเห็นต่อร่างกฎหมายปรับคาร์บอน - 11/10/2021 07:30
‘สินิตย์’ สั่งติวเข้มแผนธุรกิจ ดันผู้ประกอบการสินค้าอาหารและเกษตรแปรรูป ใช้ประโยชน์ FTA บุกแพลตฟอร์มแดนมังกร - 06/10/2021 09:00
อาเซียน-ออสซี่-กีวี่ เร่งยกระดับ FTA ให้จบปี 65 จับมืออินเดียลุยเปิดเสรีสินค้าเพิ่ม - 04/10/2021 09:00
อาเซียนถกฟื้นเจรจา FTA กับอียู เดินหน้าร่วมมือเศรษฐกิจกับยูเค 11 เรื่อง - 30/09/2021 09:00
‘กรมเจรจาฯ’ เผยผลศึกษา FTA ไทย - EFTA ชี้! ช่วยเศรษฐกิจขยายตัว สินค้า-บริการไทยได้ประโยชน์เพิ่ม - 29/09/2021 09:00
อาเซียน-เกาหลีใต้ เดินหน้าอัพเกรด FTA เล็งลดภาษีเพิ่ม ปรับปรุงความตกลงให้ทันสมัยขึ้น - 27/09/2021 09:00
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-สหรัฐฯ เคาะแผนความร่วมมือการค้าการลงทุนฉบับใหม่ - 24/09/2021 08:00
‘พาณิชย์’ เตรียมหารือสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย เร่งหาแนวทางขยายความร่วมมือทางการค้า - 23/09/2021 09:00
‘พาณิชย์’ ร่วมเวทีรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีน ครั้งที่ 20 ชื่นมื่น สองฝ่ายย้ำสัมพันธ์แน่นแฟ้นครบรอบ 30 ปี ยืนยันขยายความร่วมมือต่อเนื่อง - 22/09/2021 09:00
‘พาณิชย์’ ประสานเสียงเอกชน ชี้! สินค้าเด่นชายแดนใต้ มีโอกาสเจาะตลาดมาเลเซีย-อาเซียนสูง แนะใช้ FTA สร้างแต้มต่อส่งออกเพิ่ม - 18/09/2021 08:30
รัฐมนตรีการค้า 18 ประเทศ ผนึกกำลังเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาค รับมือวิกฤตโควิค-19 - 17/09/2021 10:00
รัฐมนตรีการค้า 18 ประเทศ ผนึกกำลังเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาค รับมือวิกฤตโควิค-19 - 17/09/2021 09:00
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนถกทางไกล ผนึกกำลังฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19 เพิ่มบัญชีสินค้าจำเป็นห้ามจำกัดส่งออก พร้อมไฟเขียวเอกสารสำคัญ - 13/09/2021 08:00
‘กรมเจรจาฯ’ เสริมแกร่งผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ แนะปรับกลยุทธ์-ขยายเครือข่าย-ใช้นวัตกรรม หนุนเจาะตลาดคู่ค้าด้วย FTA - 10/09/2021 09:00
FTA กู้วิกฤตดันส่งออกสินค้าเกษตร 7 เดือนปี 64 ทะลุ 1 หมื่นล้าน! - 09/09/2021 09:00
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 10 หน้า: จำนวนทั้งหมด 195 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.