ผู้ประกอบการ

‘อาเซียน’ ผนึกคู่เจรจาเร่งฟื้นเศรษฐกิจจากโควิด ผลักดัน ‘RCEP’ บังคับใช้ต้นปีหน้า พร้อมอัพเกรด FTA ให้ทันสมัย
  01/11/2021 09:00

‘อาเซียน’ ผนึกคู่เจรจาเอฟทีเอ ย้ำความร่วมมือด้านสาธารณสุข แก้ปัญหาโควิด-19 เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสร้างความยั่งยืนของภูมิภาค เร่งดันคู่เจรจา RCEP ให้สัตยาบันโดยเร็ว หวังบังคับใช้ความตกลงต้นปีหน้า พร้อมเร่งอัพเกรด FTA ให้ทันสมัยและเปิดกว้าง ด้านคู่เจรจาพร้อมหนุนอาเซียน ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การรับมือ 4IR เศรษฐกิจดิจิทัล e-commerce และการค้าที่ยั่งยืน

นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้มอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมของผู้นำประเทศอาเซียนกับคู่เจรจา ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา รวม 9 การประชุม ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 และ 39 ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย

นายสรรเสริญ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ ทุกประเทศได้ย้ำถึงความร่วมมือระหว่างกันทางด้านสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาโควิด-19 การเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสร้างความยั่งยืนของภูมิภาค ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์โดยยังคงรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียน นอกจากนี้ กลุ่มประเทศที่เข้าร่วมเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) อาทิ ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ได้ย้ำถึงความสำคัญในการให้ประเทศสมาชิกเร่งให้สัตยาบันโดยเร็ว เพื่อให้ความตกลงมีผลบังคับใช้ภายในเดือนมกราคม 2565 ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจและรักษาความเชื่อมโยงของห่วงโซ่การผลิตระหว่างกัน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เสริมว่า การประชุมระดับสูงสุดครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จของอาเซียน ที่ผู้นำของประเทศคู่เจรจาเห็นความสำคัญของอาเซียนที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของโลก เนื่องจากเป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง พร้อมทั้งต้องการกระชับและขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอาเซียนให้มากขึ้น อาทิ เร่งการเจรจาเพื่อยกระดับ FTA ระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจาที่มีอยู่เดิมให้ทันสมัยและเปิดกว้าง เช่น อาเซียน-อินเดีย อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ อาเซียน-จีน และอาเซียน-เกาหลีใต้ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนมากขึ้น และสามารถฟื้นฟูภูมิภาคหลังวิกฤตโควิด-19 ได้โดยเร็ว

นอกจากนี้ ประเทศคู่เจรจายังพร้อมที่จะร่วมมือและสนับสนุนอาเซียนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเพิ่มขีดความสามารถในด้านต่างๆ ที่จะมีแนวโน้มต่อรูปแบบการค้าและเศรษฐกิจโลกในอนาคต โดยเฉพาะการรับมือเรื่องการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR) เศรษฐกิจดิจิทัล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) และการค้าที่ยั่งยืน

สำหรับการเร่งรัดความตกลง RCEP ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว การยกระดับความตกลงให้ทันสมัยและเปิดกว้างมากขึ้น และการเร่งเปิดเจรจา FTA กับประเทศคู่ค้าใหม่ ๆ อาทิ แคนาดา รวมถึงการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

MSMEs Start-up และห่วงโซ่การผลิต ถือเป็นนโยบายสำคัญของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่เน้นย้ำและติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อแสวงหาโอกาสทางการค้าให้กับสินค้าไทยในตลาดโลก ผ่านการเจรจาการค้าเสรี ซึ่งจะส่งผลดีกับภาคการผลิต ทั้งสินค้าเกษตร-อุตสาหกรรม และกลุ่มธุรกิจการส่งออก ให้สามารถส่งออกสินค้าและบริการที่มีศักยภาพของไทยไปตลาดโลกได้เพิ่มขึ้น และยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในไทยอีกด้วย

 

 

 

ทั้งนี้ ในช่วง 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย. 2564) การค้าระหว่างไทยกับอาเซียน มีมูลค่า 81,384.18 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.90 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า สำหรับการค้าไทยกับกลุ่มประเทศ RCEP มีมูลค่า 2.3 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 

-----------------------------------

กระทรวงพาณิชย์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

1 พฤศจิกายน 2564


ที่มาของข่าว: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
การค้าไทย-จีน +32% จุรินทร์ รับไมตรีทูตจีน พร้อมประสานดัน เปิด 2 ด่านด้านยูนนาน เพื่อส่งออกสินค้าไทย ติดตามการซื้อ ข้าว-ไก่ รังนก-ผลไม้ คลี่คลายอุปสรรค ดันส่งเสริมการค้าระหว่างกัน
    เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30 น. นายจุรินทร์ ...
  01/11/2021 09:30

จุรินทร์’ ประกาศ ไทยยื่นสัตยาบัน RCEP แล้ว ตั้งเป้าต้นมกราคม 65 มีผลบังคับใช้ ลุยการค้า-การส่งออก ตลาดใหญ่ของโลก
    เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30 น. นายจุรินทร์ ...
  01/11/2021 09:00

‘พาณิชย์’ เผยผลการศึกษา FTA อาเซียน-แคนาดา พร้อมเสนอ ครม. ประกอบการตัดสินใจเปิดเจรจา
    กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยผลศึกษาการจัดทำ FTA อาเซียน-แคนาดา บนเว็บไซต์ www.dtn.go.th ...
  26/10/2021 09:00


ข่าว FTAอื่นๆ
‘อาเซียน’ เผยผลสำเร็จด้านเศรษฐกิจ พร้อมเห็นชอบร่างแถลงการณ์ยกระดับอาเซียนสู่ดิจิทัล เตรียมชงผู้นำเคาะในที่ประชุมซัมมิทปลายเดือนนี้ - 25/10/2021 09:00
‘สินิตย์’ นำทัพลงใต้ หนุนเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา-น้ำมันมะพร้าวสุราษฎร์ธานี ดันใช้ประโยชน์ FTA ขยายส่งออกฝ่าวิกฤตโควิด - 21/10/2021 09:00
ERIA ตั้งวงถกฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออก - 20/10/2021 09:00
‘กรมเจรจาฯ’ ปลื้ม! กาแฟไทยเนื้อหอม ผู้นำเข้ารุมจีบจับคู่ธุรกิจในงาน THAIFEX 2021 ดันใช้ประโยชน์จาก FTA ขยายส่งออก - 19/10/2021 09:00
‘อาเซียน’ นัดถกความคืบหน้าด้านเศรษฐกิจ เร่งยกระดับอาเซียนสู่ยุคดิจิทัล เตรียมชงผู้นำเคาะประเด็นสำคัญปลายเดือนนี้ - 14/10/2021 09:00
‘อียู’ ขยายเวลาเปิดรับฟังความเห็นต่อร่างกฎหมายปรับคาร์บอน - 11/10/2021 07:30
‘สินิตย์’ สั่งติวเข้มแผนธุรกิจ ดันผู้ประกอบการสินค้าอาหารและเกษตรแปรรูป ใช้ประโยชน์ FTA บุกแพลตฟอร์มแดนมังกร - 06/10/2021 09:00
อาเซียน-ออสซี่-กีวี่ เร่งยกระดับ FTA ให้จบปี 65 จับมืออินเดียลุยเปิดเสรีสินค้าเพิ่ม - 04/10/2021 09:00
อาเซียนถกฟื้นเจรจา FTA กับอียู เดินหน้าร่วมมือเศรษฐกิจกับยูเค 11 เรื่อง - 30/09/2021 09:00
‘กรมเจรจาฯ’ เผยผลศึกษา FTA ไทย - EFTA ชี้! ช่วยเศรษฐกิจขยายตัว สินค้า-บริการไทยได้ประโยชน์เพิ่ม - 29/09/2021 09:00
อาเซียน-เกาหลีใต้ เดินหน้าอัพเกรด FTA เล็งลดภาษีเพิ่ม ปรับปรุงความตกลงให้ทันสมัยขึ้น - 27/09/2021 09:00
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-สหรัฐฯ เคาะแผนความร่วมมือการค้าการลงทุนฉบับใหม่ - 24/09/2021 08:00
‘พาณิชย์’ เตรียมหารือสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย เร่งหาแนวทางขยายความร่วมมือทางการค้า - 23/09/2021 09:00
‘พาณิชย์’ ร่วมเวทีรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีน ครั้งที่ 20 ชื่นมื่น สองฝ่ายย้ำสัมพันธ์แน่นแฟ้นครบรอบ 30 ปี ยืนยันขยายความร่วมมือต่อเนื่อง - 22/09/2021 09:00
‘พาณิชย์’ ประสานเสียงเอกชน ชี้! สินค้าเด่นชายแดนใต้ มีโอกาสเจาะตลาดมาเลเซีย-อาเซียนสูง แนะใช้ FTA สร้างแต้มต่อส่งออกเพิ่ม - 18/09/2021 08:30
รัฐมนตรีการค้า 18 ประเทศ ผนึกกำลังเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาค รับมือวิกฤตโควิค-19 - 17/09/2021 10:00
รัฐมนตรีการค้า 18 ประเทศ ผนึกกำลังเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาค รับมือวิกฤตโควิค-19 - 17/09/2021 09:00
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนถกทางไกล ผนึกกำลังฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19 เพิ่มบัญชีสินค้าจำเป็นห้ามจำกัดส่งออก พร้อมไฟเขียวเอกสารสำคัญ - 13/09/2021 08:00
‘กรมเจรจาฯ’ เสริมแกร่งผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ แนะปรับกลยุทธ์-ขยายเครือข่าย-ใช้นวัตกรรม หนุนเจาะตลาดคู่ค้าด้วย FTA - 10/09/2021 09:00
FTA กู้วิกฤตดันส่งออกสินค้าเกษตร 7 เดือนปี 64 ทะลุ 1 หมื่นล้าน! - 09/09/2021 09:00
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 10 หน้า: จำนวนทั้งหมด 195 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.