ผู้ประกอบการ

ERIA ตั้งวงถกฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออก
  20/10/2021 09:00

กระทรวงพาณิชย์ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ สถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออกถกหาแนวทางฟื้นเศรษฐกิจในภูมิภาค ชี้! การเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นดิจิทัล และการพัฒนาเศรษฐกิจยั่งยืน จะเป็นปัจจัยสำคัญผลักดันอาเซียนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฟื้นตัวในระยะยาว

ดร.สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้เป็นผู้แทนไทยในคณะกรรมการบริหารของสถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia: ERIA) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 14 (14th ERIA Governing Board Meeting) ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยเป็นการประชุมประจำปี เพื่อวางนโยบายและกำหนดแผนงานต่างๆ โดยเฉพาะการสนับสนุนของสถาบัน ERIA ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูมิภาคภายหลังสถานการณ์โควิค-19 พร้อมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของสถาบัน ERIA

ดร. สรรเสริญ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ มีการแลกเปลี่ยนมุมมองและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากวิกฤติของโควิค-19 ต่อเศรษฐกิจในภูมิภาคและโลก การฟื้นฟูเศรษฐกิจและแนวทางสำคัญในการเดินหน้าต่อในอนาคต (way forward) ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องว่า กระแสโลกาภิวัตน์ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมีเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทเป็นตัวเร่งในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นดิจิทัล (Digital Transformation) ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมจะเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้อาเซียนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกฟื้นตัวจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะยาว

ดร. สรรเสริญ เพิ่มเติมว่า ในปีที่ผ่านมา สถาบัน ERIA มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนด้านวิชาการผลักดันให้ประเด็นและผลลัพธ์ต่างๆ (deliverables) ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของบรูไนฯ ในปีนี้ ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ อาทิ การจัดทำเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพของมาตรการที่มิใช่ภาษี (NTM Toolkit) ซึ่งเป็นแนวทางการปรับปรุงมาตรการ NTMs ของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อส่งเสริมการค้า ลดต้นทุนและภาระในการเคลื่อนย้ายสินค้าในภูมิภาค กรอบการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเป็นแนวทางที่อาเซียนสามารถนำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน การศึกษาผลกระทบของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR) เพื่อวางแนวทางการเตรียมพร้อมและการรับมือของอาเซียนในการเข้าสู่ยุคดิจิทัล และการทำงานร่วมกับสำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่อจัดทำรายงานการทบทวนแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระยะกลาง (Mid-Term Review (MTR) of AEC 2025)

นอกจากนี้ สถาบัน ERIA ยังได้สนับสนุนอาเซียนโดยมีผลงานศึกษาวิจัย สัมมนา กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถ (capacity building) ครอบคลุมประเด็นสำคัญ อาทิ การเสริมสร้างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกโดยส่งเสริมความเชื่อมโยงและการพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พลังงาน และสาธารณสุข ซึ่งมีส่วนช่วยและสนับสนุนการดำเนินการของภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ของอาเซียนและประเทศสมาชิกเอเชียตะวันออก

 

ทั้งนี้ สถาบัน ERIA ก่อตั้งขึ้นตามมติของผู้นำในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit: EAS) ครั้งที่ 3 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2550 ประกอบด้วย ผู้แทนในระดับสูงจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มของอาเซียนและเอเชียตะวันออกผ่านงานวิจัยทางเศรษฐกิจ มีสถานะเป็นองค์กรระหว่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย นอกจากนี้ เมื่อต้นปี 2564 สถาบัน ERIA ได้รับการจัดอันดับใน Global Go To Think Tank Index for 2020 ของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็น International Economics Policy Think Tank อันดับที่ 9 ของโลก

------------------------------------

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

20 ตุลาคม 2564


ที่มาของข่าว: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
อาเซียนเดินหน้าประชุมด้านเศรษฐกิจนัดแรก หลังกัมพูชารับตำแหน่งประธานอาเซียน
    อาเซียนเตรียมจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนครั้งแรก 11 ม.ค.นี้ ...
  10/01/2022 09:00

‘กรมเจรจาฯ’ เผย ยอดส่งออกไปแดนโสมพุ่ง 39% ชี้เป้าใช้ FTA อาเซียน-เกาหลี และ RCEP เจาะตลาดช่วงขาขึ้น
    กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยยอดส่งออกไทยไปเกาหลีใต้ ปี 2564 โต 39% มูลค่ากว่า 5 ...
  10/01/2022 09:00

‘สินิตย์’ มั่นใจ! RCEP เพิ่มโอกาสธุรกิจบริการ ดึงดูดการลงทุน ช่วยฟื้นเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด
    ‘สินิตย์’ มั่นใจ! ความตกลง RCEP เพิ่มโอกาสขยายส่งออกสินค้าและบริการ ดึงดูดการลงทุนเข้าประเทศ ...
  06/01/2022 12:30

‘สินิตย์’ ชวนผู้ประกอบการเตรียมใช้ประโยชน์จาก RCEP ตอบโจทย์การค้ายุคดิจิทัล
    ‘สินิตย์’ เร่งเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs ใช้ประโยชน์จากความตกลง RCEP ...
  06/01/2022 12:00


ข่าว FTAอื่นๆ
การค้าไทย-จีน +32% จุรินทร์ รับไมตรีทูตจีน พร้อมประสานดัน เปิด 2 ด่านด้านยูนนาน เพื่อส่งออกสินค้าไทย ติดตามการซื้อ ข้าว-ไก่ รังนก-ผลไม้ คลี่คลายอุปสรรค ดันส่งเสริมการค้าระหว่างกัน - 01/11/2021 09:30
จุรินทร์’ ประกาศ ไทยยื่นสัตยาบัน RCEP แล้ว ตั้งเป้าต้นมกราคม 65 มีผลบังคับใช้ ลุยการค้า-การส่งออก ตลาดใหญ่ของโลก - 01/11/2021 09:00
‘อาเซียน’ ผนึกคู่เจรจาเร่งฟื้นเศรษฐกิจจากโควิด ผลักดัน ‘RCEP’ บังคับใช้ต้นปีหน้า พร้อมอัพเกรด FTA ให้ทันสมัย - 01/11/2021 09:00
‘พาณิชย์’ เผยผลการศึกษา FTA อาเซียน-แคนาดา พร้อมเสนอ ครม. ประกอบการตัดสินใจเปิดเจรจา - 26/10/2021 09:00
‘อาเซียน’ เผยผลสำเร็จด้านเศรษฐกิจ พร้อมเห็นชอบร่างแถลงการณ์ยกระดับอาเซียนสู่ดิจิทัล เตรียมชงผู้นำเคาะในที่ประชุมซัมมิทปลายเดือนนี้ - 25/10/2021 09:00
‘สินิตย์’ นำทัพลงใต้ หนุนเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา-น้ำมันมะพร้าวสุราษฎร์ธานี ดันใช้ประโยชน์ FTA ขยายส่งออกฝ่าวิกฤตโควิด - 21/10/2021 09:00
‘กรมเจรจาฯ’ ปลื้ม! กาแฟไทยเนื้อหอม ผู้นำเข้ารุมจีบจับคู่ธุรกิจในงาน THAIFEX 2021 ดันใช้ประโยชน์จาก FTA ขยายส่งออก - 19/10/2021 09:00
‘อาเซียน’ นัดถกความคืบหน้าด้านเศรษฐกิจ เร่งยกระดับอาเซียนสู่ยุคดิจิทัล เตรียมชงผู้นำเคาะประเด็นสำคัญปลายเดือนนี้ - 14/10/2021 09:00
‘อียู’ ขยายเวลาเปิดรับฟังความเห็นต่อร่างกฎหมายปรับคาร์บอน - 11/10/2021 07:30
‘สินิตย์’ สั่งติวเข้มแผนธุรกิจ ดันผู้ประกอบการสินค้าอาหารและเกษตรแปรรูป ใช้ประโยชน์ FTA บุกแพลตฟอร์มแดนมังกร - 06/10/2021 09:00
อาเซียน-ออสซี่-กีวี่ เร่งยกระดับ FTA ให้จบปี 65 จับมืออินเดียลุยเปิดเสรีสินค้าเพิ่ม - 04/10/2021 09:00
อาเซียนถกฟื้นเจรจา FTA กับอียู เดินหน้าร่วมมือเศรษฐกิจกับยูเค 11 เรื่อง - 30/09/2021 09:00
‘กรมเจรจาฯ’ เผยผลศึกษา FTA ไทย - EFTA ชี้! ช่วยเศรษฐกิจขยายตัว สินค้า-บริการไทยได้ประโยชน์เพิ่ม - 29/09/2021 09:00
อาเซียน-เกาหลีใต้ เดินหน้าอัพเกรด FTA เล็งลดภาษีเพิ่ม ปรับปรุงความตกลงให้ทันสมัยขึ้น - 27/09/2021 09:00
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-สหรัฐฯ เคาะแผนความร่วมมือการค้าการลงทุนฉบับใหม่ - 24/09/2021 08:00
‘พาณิชย์’ เตรียมหารือสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย เร่งหาแนวทางขยายความร่วมมือทางการค้า - 23/09/2021 09:00
‘พาณิชย์’ ร่วมเวทีรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีน ครั้งที่ 20 ชื่นมื่น สองฝ่ายย้ำสัมพันธ์แน่นแฟ้นครบรอบ 30 ปี ยืนยันขยายความร่วมมือต่อเนื่อง - 22/09/2021 09:00
‘พาณิชย์’ ประสานเสียงเอกชน ชี้! สินค้าเด่นชายแดนใต้ มีโอกาสเจาะตลาดมาเลเซีย-อาเซียนสูง แนะใช้ FTA สร้างแต้มต่อส่งออกเพิ่ม - 18/09/2021 08:30
รัฐมนตรีการค้า 18 ประเทศ ผนึกกำลังเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาค รับมือวิกฤตโควิค-19 - 17/09/2021 10:00
รัฐมนตรีการค้า 18 ประเทศ ผนึกกำลังเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาค รับมือวิกฤตโควิค-19 - 17/09/2021 09:00
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 10 หน้า: จำนวนทั้งหมด 198 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.