สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
ผู้ประกอบการ

รัฐบาลจัดทัพกล่อมนักลงทุนญี่ปุ่นย้ายฐานการผลิต ชูสิทธิประโยชน์ใหม่ จูงใจอัพเกรดสู่เทคโนโลยีอนาคต
  25/06/2024
บีโอไอ ร่วมกับคณะผู้แทนการค้าไทย ทีมงานนายกรัฐมนตรี เอกอัครราชทูตไทยและกงสุลใหญ่ประจำประเทศญี่ปุ่น จัดคณะโรดโชว์การลงทุนไปเยือนญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2567 นำโดยหม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร ประธานผู้แทนการค้าไทย และนายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เพื่อจัดงานใหญ่ “Thailand – Japan Investment Forum 2024” ร่วมกับธนาคาร MUFG ซึ่งเป็นธนาคารใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียวและนครโอซากา โดยมีนักลงทุนญี่ปุ่นเข้าร่วมงานกว่า 400 ราย จากหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ ดิจิทัล อุตสาหกรรมชีวภาพ และกลุ่มการเงินการธนาคาร นอกจากนี้ ยังได้จัดประชุมเจาะลึกรายอุตสาหกรรม และกิจกรรมให้คำปรึกษารายบริษัท (BOI Clinic) รวมทั้งการพบหารือกับบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง อุตสาหกรรมชีวภาพ และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร ประธานผู้แทนการค้าไทย ได้กล่าวปาฐกถาหัวข้อ “Thailand’s Transforming Investment Landscape” ระบุว่า รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับนักลงทุนญี่ปุ่น ซึ่งเป็น นักลงทุนต่างชาติกลุ่มแรกที่เข้ามาลงทุนขนาดใหญ่ในประเทศไทยมานานกว่า 50 ปี และมีส่วนสำคัญในการวางรากฐานอุตสาหกรรมของไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ และยังคงขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

“ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งมีแนวโน้มที่จะขยายวงกว้าง ได้สร้างความเสี่ยงให้กับภาคธุรกิจ ทำให้นักลงทุนระดับโลก รวมถึงนักลงทุนญี่ปุ่นจำเป็นต้องกระจายหรือย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มั่นคงและเป็นกลาง ซึ่งรัฐบาลไทยตระหนักถึงความท้าทายที่มาพร้อมกับโอกาสนี้ จึงได้มุ่งปรับปรุงกฎระเบียบและระบบนิเวศในการประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างพื้นที่การลงทุนที่ไม่เพียงแต่ปลอดจากความขัดแย้งเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับนักลงทุนในด้านต่าง ๆ ด้วย” หม่อมหลวงชโยทิต กล่าว

หม่อมหลวงชโยทิต กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลกำลังเร่งผลักดันนโยบายต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการค้าการลงทุนไทย เช่น การเร่งเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ซึ่งปัจจุบันไทยมี FTA 15 ฉบับ ครอบคลุม 19 เขตเศรษฐกิจ และอยู่ระหว่างการเจรจาอีก 5 ฉบับ ได้แก่ FTA ไทย-อียู สมาคมการค้าเสรียุโรป (EFTA) เกาหลีใต้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และภูฏาน ซึ่งจะช่วยเปิดตลาดการค้าและการลงทุนให้สามารถเข้าถึงตลาดได้กว้างขวางขึ้นอีกกว่า 30 ประเทศ นอกจากนี้ รัฐบาลยังมุ่งจัดหาแหล่งพลังงานสะอาดให้กับนักลงทุน รองรับแผนดำเนินธุรกิจที่มุ่งสู่เป้าหมายการลดคาร์บอน ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการทำธุรกิจและค้าขายระหว่างประเทศในอนาคต อีกทั้งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ผ่านโปรแกรมต่าง ๆ เช่น ความร่วมมือในการจัดตั้งสถาบันไทย-โคเซ็น ร่วมกับประเทศญี่ปุ่น และการจัดทำหลักสูตร Sandbox โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่มุ่งเน้นผลิตคนให้ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เช่น ด้าน AI ดิจิทัล เซมิคอนดักเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ได้กล่าวปาฐกถาหัวข้อ “Thailand's New Investment Incentives and Business Opportunities for Japanese Investors” ระบุว่า ญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนอันดับ 1 ของไทยมานานหลายทศวรรษ ปัจจุบันมีบริษัทญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในไทยกว่า 6,000 บริษัท นับว่ามากที่สุดในอาเซียน และมีบทบาทสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมาตลอด ในช่วงเวลาที่โลกเผชิญความท้าทายใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างขั้วมหาอำนาจ ที่นำไปสู่สงครามการค้าและการปรับโครงสร้างซัพพลายเชนครั้งใหญ่ และวิกฤตโลกร้อนที่ทำให้ทุกฝ่ายมุ่งสู่การลดคาร์บอน ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ประเทศไทยเป็นแหล่งรองรับการลงทุนที่มีความโดดเด่นและเหมาะสมสำหรับนักลงทุนญี่ปุ่น เพราะสามารถตอบโจทย์ทิศทางใหม่เหล่านี้ได้ ด้วยข้อได้เปรียบ 10 ด้าน ได้แก่

(1) ระบบสาธารณูปโภค โลจิสติกส์ และนิคมอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ (2) โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ทั้งเครือข่าย 5G ดาต้าเซ็นเตอร์ระดับโลก และอัตราใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับสูง (3) ซัพพลายเชนครบวงจร โดยเฉพาะชิ้นส่วนยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ (4) การเข้าถึงตลาดโลกผ่าน FTA ต่าง ๆ (5) บุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมพัฒนาทักษะไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ (6) การเปิดกว้างและอำนวยความสะดวกกลุ่มบุคลากรทักษะสูงจากต่างประเทศ (Talent) ผ่าน LTR Visa, Smart Visa และศูนย์ OSS (7) แหล่งพลังงานสะอาดที่มีศักยภาพ ช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายการลดคาร์บอน (8) ความเป็นกลาง เป็นพื้นที่ไร้ความขัดแย้ง (Conflict-Free Zone) (9) มีต้นทุนการประกอบธุรกิจที่เหมาะสม (10) ความน่าอยู่ของประเทศไทย และปัจจัยสนับสนุนการอยู่อาศัยของชาวต่างชาติ เช่น ที่พักอาศัยมาตรฐานสูง โรงเรียนนานาชาติกว่า 200 แห่ง และโรงพยาบาลมาตรฐานโลก JCI กว่า 60 แห่ง เป็นต้น

“บีโอไอมุ่งมั่นที่จะดูแลและสนับสนุนนักลงทุนญี่ปุ่น ให้เติบโตและขยายการลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนในเทคโนโลยีขั้นสูงหรืออุตสาหกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นเป้าหมายของประเทศ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า เซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ดิจิทัล และอุตสาหกรรมชีวภาพ รวมทั้งการดึงบริษัทญี่ปุ่นรายใหม่ ๆ เข้ามาลงทุนเพิ่มเติม โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกำลังมองหาฐานการผลิตแห่งใหม่ นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนให้ญี่ปุ่นใช้ไทยเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยและพัฒนา และสำนักงานภูมิภาคอีกด้วย” นายนฤตม์ กล่าว

ในงาน Investment Forum ครั้งนี้ บีโอไอ ได้นำเสนอมาตรการใหม่ ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนญี่ปุ่นด้วย เช่น มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ซึ่งครอบคลุมทั้งรถยนต์ ICE, HEV, PHEV และ BEV มาตรการส่งเสริมการย้ายฐานธุรกิจแบบครบวงจร มาตรการกระตุ้นการลงทุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ มาตรการยกระดับอุตสาหกรรมไปสู่ Smart and Sustainable Industry มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย เช่น EEC, ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค รวมทั้งการจัดตั้ง Startup Matching Fund ภายใต้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง Startup ไทยกับญี่ปุ่นได้ด้วย

ในส่วนของกิจกรรมประชุมเจาะลึกรายอุตสาหกรรม (Roundtable Meeting) สำหรับอุตสาหกรรม ยานยนต์มีผู้เข้าร่วมกว่า 80 ราย และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์กว่า 30 ราย นอกจากนี้ ยังมีบริษัทที่มีแผนจะเข้ามาลงทุนในไทย ได้เข้าร่วม BOI Clinic เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกอีกกว่า 20 ราย แสดงให้เห็นถึงความสนใจอย่างจริงจังของการลงทุนในไทย

นอกจากนี้ คณะผู้แทนการค้าไทยและบีโอไอ ยังได้เข้าพบหารือกับบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่น 4 ราย เพื่อหารือแผนการลงทุนในประเทศไทยและการสนับสนุนจากภาครัฐ ได้แก่ (1) บริษัท MinebeaMitsumi ผู้นำด้านชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์ และชิ้นส่วนอากาศยาน ได้หารือแผนการลงทุนพลังงานสะอาดและลดการปล่อยคาร์บอน (2) บริษัท Toray Industries ผู้นำด้านเส้นใย สิ่งทอ และเคมีภัณฑ์ ได้หารือแผนการลงทุนด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (3) บริษัท Mitsui ผู้นำด้านพลังงาน โลหะ และเคมีภัณฑ์ ได้รายงานความคืบหน้าการศึกษาโอกาสการลงทุนผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและพลังงานสะอาด (4) TeamLab พิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิทัลระดับโลก (Immersive Digital Art Museum) ที่มีผู้เข้าชมติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก โดยได้เชิญชวนให้พิจารณามาจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย

ทั้งนี้ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีโครงการลงทุนจากญี่ปุ่นยื่นขอรับการส่งเสริมมูลค่ารวมกว่า 8.7 แสนล้านบาท โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา นักลงทุนญี่ปุ่นยื่นขอรับการส่งเสริม 264 โครงการ เงินลงทุน 79,151 ล้านบาท สำหรับไตรมาสแรกของปีนี้ มีโครงการจากญี่ปุ่นขอรับการส่งเสริม 74 โครงการ เงินลงทุน 14,981 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ

ที่มาของข่าว: BOI
BOI จับมือ EXIM BANK ยกระดับความร่วมมือดึงดูด FDI พร้อมสนับสนุนทางการเงินแก่นักลงทุนไทย ขยายตลอด Supply Chain มุ่งสู่ความยั่งยืน
    ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับ ...
  12/07/2024

บีโอไอ จัดทัพบุกซาอุดีฯ เปิด สนง. แห่งใหม่ พร้อมจัดงานใหญ่ เชื่อมโยงการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย
    บีโอไอ เชิญรัฐมนตรีต่างประเทศ นำทัพหน่วยงานรัฐ-เอกชนไทยกว่า 70 คน ...
  11/07/2024

ไทยเนื้อหอม ยักษ์ไอทีระดับโลกปักหมุดลงทุน Data Center บีโอไอชู 5 จุดแข็ง หนุนไทยฮับเศรษฐกิจดิจิทัล
    บีโอไอ เผยบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี เร่งแผนลงทุน Data Center และ Cloud Service ชู 5 จุดแข็ง ...
  08/07/2024


ข่าว BOIอื่นๆ
บีโอไอไฟเขียวมาตรการสนับสนุนผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ – การจัดการแบตเตอรี่ พร้อมตั้ง Matching Fund ดัน Startup ไทยสู่ยูนิคอร์น - 17/06/2024
บอร์ดบีโอไอไฟเขียวมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ หนุนผู้ผลิตเพิ่มประสิทธิภาพและเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมใหม่ เปิดส่งเสริมกิจการจัดการแบตเตอรี่ครบวงจร ดันไทยฮับ EV อนุมัติโครงการลงทุน มูลค่า 57,000 ล้านบาท พร้อมอนุมัติเงินกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ช่วย Startup ไทยก้าวสู่ยูนิคอร์น
บีโอไอ จับมือ อว. จัดงาน Job Matching สร้างงานทักษะสูง 7 บริษัทอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำ - 12/06/2024
บีโอไอ ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสมาคมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ไต้หวัน จัดงาน Online Job Matching เป็นครั้งแรก ในวันที่ 5 มิถุนายน เพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาจบใหม่ได้เข้าทำงานกับบริษัทผู้ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCB) ชั้นนำระดับโลกจากไต้หวัน 7 บริษัท เน้นกลุ่มบุคลากรทักษะสูงสำหรับเตรียมโรงงานและการตั้งสายการผลิต ในช่วงแรก รวมกว่า 300 ตำแหน่ง เงินเดือนเริ่มต้น 20,000 – 40,000 บาท
บีโอไอ ย้ำไทยศูนย์กลางบุคลากรต่างชาติทักษะสูง ชู One Stop Service อนุมัติแล้ว 5.6 หมื่นคน - 11/06/2024
บีโอไอ ย้ำประเทศไทยจุดหมายสำคัญของกลุ่ม Talent และชาวต่างชาติศักยภาพสูง ล่าสุดอนุมัติ วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ผ่านศูนย์ One Stop Service รวมกว่า 56,000 คน ทั้ง LTR Visa, Smart Visa และผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่ทำงานภายใต้โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน แนวโน้มได้รับความสนใจจากนักลงทุนและกลุ่ม Talent เพิ่มขึ้น ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ และการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตที่เกิดขึ้นทั่วโลก
บีโอไอ จับมือฉางอาน จัดงาน “CHANGAN Sourcing Day” เร่งดึงผู้ผลิตชิ้นส่วนไทย เข้าสู่ซัพพลายเชน EV - 11/06/2024
บีโอไอ จับมือผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่ “CHANGAN” เร่งดึงผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยเข้าสู่ซัพพลายเชน EV ผ่านการเจรจาธุรกิจในงาน “CHANGAN Sourcing Day” รองรับการเดินเครื่องผลิตรถยนต์ EV ในช่วงต้นปี 2568 ยกระดับไทยสู่ศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าอาเซียน เผยยอดเจรจาธุรกิจ 78 คู่ เกิดมูลค่าซื้อขายชิ้นส่วนในประเทศเพิ่มอีกกว่า 3,600 ล้านบาท จาก 67 บริษัท
บีโอไออนุมัติ บีบีจีไอ เฟิร์มบ็อกซ์ ไบโอ โรงงานเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงขนาดใหญ่แห่งแรกในอาเซียน - 14/05/2024
บีโอไอ เผยอนุมัติส่งเสริมการลงทุนบริษัท บีบีจีไอ เฟิร์มบ็อกซ์ ไบโอ จำกัด บริษัทร่วมทุนระหว่าง BBGI และ Fermbox Bio จากอินเดีย ในโครงการผลิตเอนไซม์สำหรับอุตสาหกรรม พัฒนาจาก Lab-Scale สู่ Commercial-Scale ขนาดใหญ่ครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียน ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมต้นน้ำ BCG ของประเทศ
บีโอไอเผยลงทุนไตรมาสแรก 2.28 แสนล้านบาท ทะยานต่อเนื่อง เข้าสู่ปีทองแห่งการลงทุน - 07/05/2024
บีโอไอ เผยยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนไตรมาสแรก ปี 2567 เติบโตก้าวกระโดดจากปีก่อนทั้งจำนวนโครงการและเงินลงทุน โดยมีคำขอรับการส่งเสริม 724 โครงการ เงินลงทุน 228,207 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 นำโดยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วน ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ขณะที่การลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) สิงคโปร์ขึ้นครองอันดับหนึ่ง ตามด้วยจีน และฮ่องกง สะท้อนศักยภาพของประเทศไทย พร้อมเดินหน้าเข้าสู่ปีทองแห่งการลงทุน
บีโอไอจับมือพันธมิตร จัดงาน SUBCON Thailand 2024 พร้อมดึง 7 ค่าย EV เข้าร่วม คาดมูลค่าเชื่อมโยงกว่า 2 หมื่นล้าน - 02/05/2024
บีโอไอ ผนึกกำลังสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (ไทยซับคอน) และอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์เตรียมจัดงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับนานาชาติ “SUBCON Thailand 2024” ระหว่างวันที่ 15 - 18 พฤษภาคม 2567 ที่ศูนย์ไบเทค กรุงเทพฯ พร้อมเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจ เชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับซัพพลายเชนระดับโลก ชูศักยภาพการเป็น "ศูนย์กลางการจัดซื้อและรับช่วงการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียน" ตั้งเป้าจับคู่ธุรกิจกว่า 9,000 คู่ คาดสร้างมูลค่าเชื่อมโยง กว่า 2 หมื่นล้านบาท
บีโอไออนุมัติ Chery ค่ายรถยนต์รายใหญ่จีน ตั้งฐานผลิต EV ในไทย - 24/04/2024
บีโอไอ เผยผลสำเร็จการดึง Chery บริษัทรถยนต์ชั้นนำระดับโลกจากประเทศจีน เข้ามาลงทุนในไทยเป็นรายล่าสุด หลังจากหารือกันกว่า 2 ปี โดยเตรียมจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกในไทยกลางปีนี้ เพื่อทดลองตลาด พร้อมตั้งฐานโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในไทย เริ่มผลิตปี 2568 เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปยังประเทศอื่น ๆ ที่ใช้พวงมาลัยขวา เสริมแกร่งอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
ผู้ผลิตแบตเตอรี่จีนขานรับผลิตเซลล์ในไทย คาดลงทุนกว่า 30,000 ล้านบาท - 17/04/2024
บีโอไอ เผยผลการจัดโรดโชว์การลงทุนที่จีน ผู้ผลิตแบตเตอรี่ชั้นนำตอบรับมาตรการส่งเสริม การลงทุนผลิตเซลล์แบตเตอรี่ คาดในปีนี้ อย่างน้อย 2 ราย จะมีความชัดเจนในการตั้งฐานผลิตในไทย เงินลงทุนเฟสแรกกว่า 30,000 ล้านบาท
บีโอไอจับมือค่ายรถยนต์ MG ดึงผู้ผลิตชิ้นส่วนเข้าซัพพลายเชน EV - 10/04/2024
บีโอไอ ผนึกกำลังค่ายรถยนต์ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่ “MG” และเครือข่ายพันธมิตร ร่วมจัดงานใหญ่ “MG Sourcing Day” เมื่อวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา เพื่อดึงผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศเข้าสู่ซัพพลายเชนของ MG เพิ่มเติม โดยมีบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เข้าร่วม 218 ราย เกิดการเจรจาธุรกิจ 134 คู่ และสร้างมูลค่าซื้อขายชิ้นส่วนในประเทศเพิ่มอีกกว่า 1,380 ล้านบาท จาก 85 บริษัท
บีโอไอ บุกแดนมังกร ดึงผู้ผลิตแบตเตอรี่ระดับโลกลงทุนไทย - 10/04/2024
บีโอไอ จัดคณะโรดโชว์ประเทศจีน ดึงผู้ผลิตแบตเตอรี่ระดับโลกเข้ามาลงทุนตั้งฐานผลิตแบตเตอรี่ต้นน้ำระดับเซลล์ในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของซัพพลายเชนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาดของประเทศ ตามนโยบายของบอร์ดอีวี
BOI เตรียมโรดโชว์จีน 7-10 เม.ย. จีบผู้ผลิตแบตรถ EV ตั้งฐานผลิตในไทย - 05/04/2024
BOI เตรียมโรดโชว์จีน 7-10 เม.ย. จีบผู้ผลิตแบตรถ EV ตั้งฐานผลิตในไทย
บีโอไอ ดันไทยศูนย์กลางจัดงานมหกรรมระดับโลก พร้อมเสริมแกร่งฐานอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร - 04/04/2024
บีโอไอดันไทยเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยว - อิเล็กทรอนิกส์ โดยเปิดส่งเสริมการจัดมหกรรมดนตรี กีฬา และเทศกาลนานาชาติ เพื่อกระตุ้นศักยภาพไทยเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดงานระดับโลก พร้อมปรับปรุงประเภทกิจการอิเล็กทรอนิกส์ รองรับกระแสย้ายฐานผลิต และสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCB) ในประเทศไทย
บอร์ดอีวี เคาะมาตรการหนุนใช้รถบัส-รถบรรทุกอีวี พร้อมสร้างฐานแบตเตอรี่ ดันไทยศูนย์กลางอีวี - 06/03/2024
บอร์ดอีวีเคาะ 2 มาตรการสำคัญ สนับสนุนการใช้อีวีเชิงพาณิชย์ ทั้งรถโดยสารไฟฟ้า (E-Bus) และรถบรรทุกไฟฟ้า (E-Truck) พร้อมออกแพ็กเกจสนับสนุนผู้ผลิตแบตเตอรี่ระดับเซลล์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงาน เสริมแกร่งอุตสาหกรรมอีวีไทย เดินหน้าสู่ศูนย์กลางอีวีอาเซียน
บอร์ด BOI เร่งปลดล็อกอุปสรรคลงทุน-เพิ่มความสามารถแข่งขัน มุ่งสู่รัฐสนับสนุน - 07/02/2024
บอร์ด BOI เร่งปลดล็อกอุปสรรคลงทุน-เพิ่มความสามารถแข่งขัน มุ่งสู่รัฐสนับสนุน
บีโอไอ จับมือ ยูโอบี ลงนามความร่วมมือ ดึงเม็ดเงินลงทุนต่างชาติเข้าไทย และส่งเสริมการลงทุนทั่วอาเซียน - 15/01/2024
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และนายตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยและทั่วภูมิภาคอาเซียน
บีโอไอเคาะมาตรการส่งเสริมลงทุนแก้ปัญหา PM 2.5 ผลักดันการลงทุนสีเขียว - 05/01/2024
บีโอไอเคาะมาตรการส่งเสริมลงทุนแก้ปัญหา PM 2.5 ผลักดันการลงทุนสีเขียว
บีโอไอหนุนผู้ผลิตชิ้นส่วนเชื่อมซัพพลายเชนระดับโลก จัดงาน “BYD Sourcing Day” จับคู่ธุรกิจกว่า 160 บริษัท - 20/07/2023
บีโอไอ มุ่งดึงศักยภาพผู้ประกอบการทุกระดับเชื่อมต่อซัพพลายเชนระดับโลก ล่าสุดผนึกเครือข่ายพันธมิตรจัดงานใหญ่ “BYD Sourcing Day” จับคู่ผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศกับผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า รายใหญ่ “บีวายดี” ใน 7 กลุ่มชิ้นส่วนสำคัญและบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างโอกาสในการใช้ชิ้นส่วนในประเทศให้มากขึ้น โดยเกิดการจับคู่ธุรกิจกว่า 160 บริษัท
บีโอไอแจงพานาโซนิคมีแผนลงทุนในไทยต่อเนื่อง เผยยอดลงทุนกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ 5 เดือนกว่า 1.4 แสนล้าน - 04/07/2023
บีโอไอชี้พานาโซนิคปรับฐานผลิต เป็นการปรับกลยุทธ์ระดับโลกของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ล่าสุดลงทุนในไทยเพิ่ม โดยย้ายฐานผลิตอุปกรณ์อัตโนมัติจากจีนและญี่ปุ่นมาไทย บีโอไอย้ำอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทยอยมาลงทุนไทยต่อเนื่อง หลังเดินสายเจาะกลุ่มเป้าหมายดึงลงทุน เผย 5 เดือน มียอดส่งเสริมลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แล้วกว่า 143,000 ล้านบาท
บีโอไอปลื้มทุนเยอรมนี - ฝรั่งเศส สนใจลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ อีวี ในไทย - 03/07/2023
บีโอไอเผยความสำเร็จกิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศเยอรมนี – ฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 18 - 23 มิ.ย. 66 เจาะกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนยานยนต์ (อีวี) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงอุตสาหกรรมการแพทย์และบริการด้านสุขภาพ หลายรายสนใจขยายลงทุนในไทยป้อนตลาดกลุ่มลูกค้าเอเชีย ล่าสุดบีโอไอ เตรียมจัดทัพโรดโชว์เมืองฉงชิ่งและเฉิงตู เมืองสำคัญ ทางตะวันตกของประเทศจีน ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. – 1 ก.ค. 66 เพื่อดึงอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าชั้นนำมาลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 11 หน้า: จำนวนทั้งหมด 217 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.