ผู้ประกอบการ

ส.อ.ท.แนะรัฐบาล-ธปท.จัดมาตรการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นดอกเบี้ย
  19/08/2022
นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า จากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 65 ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% ต่อปี จาก 0.50% เป็น 0.75% ต่อปี โดยให้มีผลทันทีนั้น จะทำให้ธนาคารพาณิชย์ต้องมีการปรับดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกู้ให้สอดคล้องกัน ซึ่งจากข้อมูลที่ผ่านมาในช่วงวิกฤติ ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่จะปรับผลต่าง (Spread) ระหว่างดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกู้ให้กว้างมากขึ้น เพื่อรองรับความเสี่ยงทางการเงินของธนาคาร ซึ่งจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% นั้น คาดว่าจะส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์มีต้นทุนเพิ่มขึ้น และต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยเป็น 0.75 - 1% ซึ่งจะทำให้ภาคอุตสาหกรรมมีต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ สัดส่วนการให้สินเชื่อในภาคอุตสาหกรรมการผลิต มีมูลค่าเงินสินเชื่อถึง 2.29 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 12.68% ของมูลค่าเงินให้สินเชื่อทั้งหมด โดยอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากภาระอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น จะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มียอดการขอสินเชื่อสูง เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เป็นต้น

นายเกรียงไกร กล่าวว่า ผลกระทบดังกล่าวอาจรวมถึงผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ที่มีการกู้ยืมเงินมาลงทุนเพื่อฟื้นฟูกิจการหลังโควิด-19 โดยยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งหมด 3.49 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนถึง 19.35% ของยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อรวมทั้งหมดของประเทศ (18 ล้านล้านบาท) แบ่งเป็น SMEs ในภาคการผลิต มียอดคงค้างเงินให้สินเชื่อกว่า 683,870 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 19.59% ของยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อแก่ธุรกิจ SMEs ทั้งหมด ซึ่งที่ผ่านมาผู้ประกอบการจะต้องแบกรับต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้นอยู่แล้ว จากราคาพลังงาน ต้นทุนวัตถุดิบ รวมทั้ง ค่าขนส่งโลจิสติกส์

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมจะต้องเตรียมรับมือกับการการปรับขึ้นค่าไฟฟ้า และค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยโดยตรง อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ธปท. สามารถกำกับดูแลนโยบายด้านการเงินได้ดี และมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงปัจจัยหรือองค์ประกอบเฉพาะที่แตกต่างไปจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อของไทยเกิดจาก Cost push inflation จากราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้น จากปัญหาความขัดแย้งของรัสเซีย-ยูเครน ส่วนภาวะเงินเฟ้อของสหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสาเหตุมาจาก Demand Pull inflation

ดังนั้นจากความกังวลในเรื่องผลกระทบจากการปรับอัตราดอกเบี้ย ส.อ.ท. จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1) เห็นด้วยกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และดุลยภาพของอัตราแลกเปลี่ยน โดยอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 34 - 35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะเหมาะสมต่อการนำเข้าและส่งออกสินค้าไทย

2) ขอให้ ธปท. ควบคุมและดูแลการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ โดยให้ผลต่าง (Spread) ระหว่างดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกู้ไม่กว้างเกินไป และควบคุมอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสม เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการ และประชาชน

3) ขอให้ภาครัฐออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) และประชาชนผู้มีรายได้น้อย เช่น มาตรการชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ มาตรการสนับสนุนการปรับโครงสร้างหนี้ การพักชำระหนี้ และมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเวลาในการปรับตัว รับมือกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น

ที่มาของข่าว: RYT9
เปิดยิ่งใหญ่ อุตสาหกรรมแฟร์ คาดเงินสะพัด 500 ล้านบาท
    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ "ซื้อของไทย ใช้ของดี สร้างอาชีพ ...
  02/12/2022

ภาคการผลิตจีนหดตัวในเดือนพ.ย. เหตุโควิดระบาดกระทบเศรษฐกิจ
    ภาคการผลิตจีนหดตัวในเดือนพ.ย. เหตุโควิดระบาดกระทบเศรษฐกิจ
  01/12/2022

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเดือนต.ค.ลด 2.6% เหตุดีมานด์ลด-ศก.ชะลอตัว
    ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเดือนต.ค.ลด 2.6% เหตุดีมานด์ลด-ศก.ชะลอตัว
  01/12/2022

สศอ.เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ต.ค.65 พลิกมาหดตัว 3.71%YoY, 10 เดือนยังโต 2.17%
    สศอ.เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ต.ค.65 พลิกมาหดตัว 3.71%YoY, 10 เดือนยังโต 2.17%
  30/11/2022


ข่าวเศรษฐกิจอื่นๆ
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเกาหลีใต้ร่วงหนักสุดในรอบกว่า 2 ปี เหตุดีมานด์ชะลอตัว - 30/11/2022
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเกาหลีใต้ร่วงหนักสุดในรอบกว่า 2 ปี เหตุดีมานด์ชะลอตัว
เอกชนฟันธงส่งออกไทยปี2566 ขยายตัวแค่2-3% - 28/11/2022
เอกชนไทยฟันธงส่งออกปี66โต2-3% ส่วนไตรมาส4ปี65คาดตัวเลขติดลบ3%เป็นครั้งแรกจากสัญญาณชะลอตัวลงอย่างชัดเจนของศก.โลกที่ถดถอย ด้านสภาพัฒน์ฯ-ธสน.มองส่งออกไทยปี66โตแค่1-2% จากIMFปรับลดลงประมาณการณ์เศรษฐกิจโลกเหลือ2.7%อ่อนแอสุดในรอบ21ปี
SME D Bank จัด 5 โปรแกรมตลอดเดือนธ.ค.ยกระดับเสริมแกร่งธุรกิจ - 28/11/2022
SME D Bank จัด 5 โปรแกรมตลอดเดือนธ.ค.ยกระดับเสริมแกร่งธุรกิจ
จีนเผยกำไรภาคอุตสาหกรรมลดลง 3% ช่วง 10 เดือนแรกปีนี้ - 28/11/2022
จีนเผยกำไรภาคอุตสาหกรรมลดลง 3% ช่วง 10 เดือนแรกปีนี้
เยอรมนีคาดผลผลิตอุตสาหกรรมปี 65 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ปี 66 ซบเซา - 23/11/2022
เยอรมนีคาดผลผลิตอุตสาหกรรมปี 65 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ปี 66 ซบเซา
จีนเผยแผนกระตุ้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ฟื้นตัวต่อเนื่อง - 22/11/2022
จีนเผยแผนกระตุ้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ฟื้นตัวต่อเนื่อง
เยอรมนีเผยดัชนี PPI เดือนต.ค.ปรับลดสวนทางคาดการณ์ เหตุค่าไฟ-ค่าก๊าซธรรมชาติลดลง - 22/11/2022
เยอรมนีเผยดัชนี PPI เดือนต.ค.ปรับลดสวนทางคาดการณ์ เหตุค่าไฟ-ค่าก๊าซธรรมชาติลดลง
"ซีเมนส์" เผยกำไรภาคอุตสาหกรรม Q4/65 ดีเกินคาด - 21/11/2022
"ซีเมนส์" เผยกำไรภาคอุตสาหกรรม Q4/65 ดีเกินคาด
อุตสาหกรรมขนส่งโลกประสบปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ล้น ส่งสัญญาณศก.ชะลอตัว - 15/11/2022
อุตสาหกรรมขนส่งโลกประสบปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ล้น ส่งสัญญาณศก.ชะลอตัว
EXIM BANK ปลดล็อกให้บุคคลธรรมดากู้ทำธุรกิจส่งออก วงเงินสูงสุด 2 ลบ. - 02/09/2022
EXIM BANK ปลดล็อกให้บุคคลธรรมดากู้ทำธุรกิจส่งออก วงเงินสูงสุด 2 ลบ.
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเดือนก.ค.เพิ่ม 1% รับอานิสงส์จีนคลายล็อกดาวน์ - 01/09/2022
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเดือนก.ค.เพิ่ม 1% รับอานิสงส์จีนคลายล็อกดาวน์
สศอ.เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ก.ค. ขยายตัว 6.37%YoY, 7 เดือนโต 1.23% - 01/09/2022
สศอ.เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ก.ค. ขยายตัว 6.37%YoY, 7 เดือนโต 1.23%
จีนเผยกำไรภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวในช่วง 7 เดือนแรกปีนี้ - 29/08/2022
จีนเผยกำไรภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวในช่วง 7 เดือนแรกปีนี้
คลังเผยก.ค. เศรษฐกิจภูมิภาคขยายตัวดีเกือบทุกภาค รับอุปสงค์-อุปทานในปท.ฟื้น - 29/08/2022
คลังเผยก.ค. เศรษฐกิจภูมิภาคขยายตัวดีเกือบทุกภาค รับอุปสงค์-อุปทานในปท.ฟื้น
KBANK ให้กรอบเงินบาทสัปดาห์หน้า 35.20-36.00 จับตาถ้อยแถลงเฟด Jackson Hole - 22/08/2022
KBANK ให้กรอบเงินบาทสัปดาห์หน้า 35.20-36.00 จับตาถ้อยแถลงเฟด Jackson Hole
มาเลเซียเผยยอดเกินดุลการค้าเดือนก.ค. 65 ลดลง เหตุส่งออกลด - 22/08/2022
มาเลเซียเผยยอดเกินดุลการค้าเดือนก.ค. 65 ลดลง เหตุส่งออกลด
นายกฯ สั่งทุกหน่วยเร่งเบิกจ่ายงบให้ตามเป้า หวังเม็ดเงินภาครัฐขับเคลื่อนศก.ท้ายปี - 19/08/2022
น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้รับทราบจากรายงานของสำนักงบประมาณ ถึงผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565 ณ ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ (1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65) มีการเบิกจ่ายแล้ว 2.269 ล้านล้านบาท คิดเป็น 73.20% ของวงเงินงบประมาณรวม 3.10 ล้านล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 1.20% และมีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว 2.445 ล้านล้านบาท คิดเป็น 78.88% ต่ำกว่าเป้าหมาย 2.86%
เงินเฟ้ออังกฤษเดือนก.ค.พุ่งสูงสุดในรอบ 40 ปี เหตุค่าอาหาร-พลังงานพุ่งต่อเนื่อง - 19/08/2022
สำนักข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่า เงินเฟ้ออังกฤษแตะระดับสูงสุดในรอบ 40 ปีอีกครั้งในเดือนก.ค. โดยค่าอาหารและค่าพลังงานที่สูงขึ้นส่งผลให้วิกฤตค่าครองชีพทวีความรุนแรงเป็นประวัติการณ์
รมว.คลัง หวังศก.ไทยปี 66 โต 4-5% แม้ห่วงหนี้ครัวเรือนในภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น - 19/08/2022
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางการลงทุนไทย วัฎจักรดอกเบี้ยขาขึ้น” ในงานสัมมนา “ถอดรหัสลงทุน ยุคดอกเบี้ยขาขึ้น” โดยคาดว่า ปีนี้เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 3-3.5% ซึ่งอยู่ในระดับที่หลายฝ่ายคาดการณ์ ขณะที่เศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ยังขยายตัวได้ 2.5% แม้จะเป็นระดับที่ไม่สูงนัก แต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี มีการฟื้นตัวอย่างชัดเจน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปลดล็อกมาตรการควบคุมโควิด-19 ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวกลับมา โดยคาดว่าปีนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติจะอยู่ที่ 8-10 ล้านคน ขณะที่ภาคการส่งออกก็ทำได้ดี แม้จะไม่ร้อนแรงเหมือนปีก่อน
เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนก.ค. - 19/08/2022
เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนก.ค.
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 117 หน้า: จำนวนทั้งหมด 2321 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.