ผู้ประกอบการ

บิ๊กธุรกิจ “คูโบต้า” กางแผนดันยอดปี’65 รับจีดีพีเกษตรโต 3%
  06/01/2022 16:30

ภาพรวมธุรกิจในปี 2564

ที่ผ่านมาในช่วง 3 ไตรมาสของ 2564 บริษัทมียอดขายเติบโตจากช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยเฉพาะสินค้าหลัก คือ กลุ่มแทรกเตอร์ 50% รองลงมาคือสินค้าในกลุ่ม farm machinery 20% ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

“ยอดขายเติบโตสูงเนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้แรงงานในเมืองกลับมาทำการเกษตรมากขึ้น มีทั้งลูกค้าที่ซื้อสินค้าไปใช้ส่วนตัวและรับจ้าง ส่วนมากแล้วลูกค้าที่ซื้อสินค้าของบริษัทจะมีภูมิหลังที่ทำเกษตรมาก่อน อีกส่วนหนึ่งคือเติบโตจากการขายเข้ากลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ซึ่งมีการสนับสนุนจากภาครัฐ ส่วนภาพรวมในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ขณะนี้คาดการณ์แนวโน้มยอดขายจะปรับลดลงเล็กน้อยจากช่วงไตรมาส 4 ปี 2563 ผลจากสถานการณ์พืชเศรษฐกิจหลัก เช่น ข้าวราคาตกต่ำ”

แนวโน้มธุรกิจปี 2565

เป้าหมายธุรกิจในปี 2565 คาดว่าจะเติบโตไปในทิศทางตามการคาดการณ์การเติบโตภาคการเกษตรโดยรวม (GDP เกษตร) ซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเมินว่ามีแนวโน้มจะเติบโต 2.0-3.0% ซึ่งขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างแผนการลงทุนปี 2565 คาดว่าจะได้ข้อสรุปในเดือนมกราคมนี้

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อยอดขาย

การดำเนินนโยบายการส่งเสริมทำเกษตร 4.0 และแผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะปี 2565-2566 ที่มุ่งเน้นตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะจริง ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนั้น ทางสยามคูโบต้าฯยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันนโยบายเหล่านี้ด้วยการเป็นผู้พัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต ให้กับวงการเกษตรอย่างไม่เปลี่ยนแปลง

“เป้าหมายที่อยากให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เราจึงได้พัฒนาโซลูชั่นหลากหลายให้เข้าถึงและตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรในแต่ละกลุ่มได้ ผ่านการพัฒนาและส่งมอบองค์ความรู้ในการเพาะปลูกพืชใหม่ ๆ เช่น ผัก ผลไม้ ซึ่งต่อยอดแนวคิด KUBOTA (Agri) Solutions หรือ KAS เกษตรครบวงจรอย่างต่อเนื่อง”

รวมถึงการใช้นวัตกรรมเกษตร การใช้ internet of things (IOT) เช่น การใช้โดรนการเกษตร การใช้ซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการฟาร์ม การใช้ระบบบริหารจัดการน้ำอัตโนมัติ นวัตกรรมไร้คนขับ นวัตกรรมการปลูกผักต่าง ๆ บริษัทเตรียมเปิดตัวสินค้าใหม่ อาทิ รถดำนาเดินตาม 4 แถว โดรนเพื่อการเกษตร โรงเรือนอัจฉริยะ (green house) และรถปลูกผัก (vegetable planter) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนทำการเกษตร

โดยนำนวัตกรรมและองค์ความรู้ต่าง ๆ ทั้งจากคูโบต้า ประเทศญี่ปุ่น และการศึกษาวิจัยของทีมผู้เชี่ยวชาญของบริษัทเข้ามาพัฒนาประยุกต์ใช้กับภาคการเกษตรของไทย”

นอกจากนี้ เรายังส่งเสริมให้ผู้ใช้งานเครื่องจักรกลการเกษตรเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในระดับที่ใช้งานได้ง่าย ผ่านการพัฒนาความสามารถของระบบ GPS telematics ที่ชื่อว่า KIS (KUBOTA intelligence solutions) และขยายไปยังเครื่องจักรกลการเกษตรรุ่นใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายและครอบคลุมมากขึ้นด้วย

นอกจากนี้ การปลูกพืชในร่ม (green house) ยังเป็นโซลูชั่นที่มีความสำคัญในอนาคต เพราะสภาพอากาศภายนอกจะมีความผันผวน ควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ได้ยากขึ้น

ปรับตัวรับมือโควิด

เรื่องที่มีความท้าทายอย่างมากในด้านการจัดส่งสินค้าให้ทันกับความต้องการ ด้วยการผลิตของ supplier ที่อาจได้รับผลกระทบจากภาวะโรคระบาดทำให้เกิดการหยุดผลิตเป็นบางช่วง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นจากการใช้มาตรการ bubble & seal และการเร่งจัดหาวัคซีนให้กับพนักงานของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนการเพิ่มกำลังการผลิตมากขึ้น เพื่อให้พร้อมส่งมอบสินค้าให้ทันกับความต้องการของตลาด

 

“บริษัทรักษาระดับการให้บริการลูกค้าให้มีความพึงพอใจสูงสุด โดยดูแลเรื่องความสะอาดปลอดภัย เคร่งครัดต่อมาตรการป้องกันโควิด-19 ในการเข้าไปปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ และยังมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือใหม่ ๆ มาปรับใช้ในองค์กร เข้าสู่ยุค digital transformation รวมถึงกระตุ้นให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ที่จะพัฒนาทักษะแบบไม่หยุดนิ่ง เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพการทำงานแบบ new normal”


ที่มาของข่าว: ประชาชาติธุรกิจ
เอ็มบี โกลบอล มาร์เก็ตติ้งส์ รุกจัดงานเครื่องจักรและเทคโนโลยีด้านก่อสร้าง อาคารและเหมืองแร่ รองรับตลาดก่อสร้างไทยหลังโควิด19
    เอ็มบี โกลบอล มาร์เก็ตติ้งส์ รุกจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติด้านเครื่องจักร เครื่องมือ ...
  20/05/2022

"PJW" จ่อปิดดีล เข้าซื้อหุ้น "แอนท์ โรโบติกส์" ก.ค.นี้ รุกต่อจิ๊กซอว์ธุรกิจ ด้านการผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรอัตโนมัติ
    "PJW" จ่อปิดดีล เข้าซื้อหุ้น "แอนท์ โรโบติกส์" ก.ค.นี้ รุกต่อจิ๊กซอว์ธุรกิจ ...
  18/05/2022

“สุริยะ” ย้ำ 80 ปี อก.ปฏิรูปอุตฯ ไทยสู่ยุคใหม่ กางแผนปี 65 ช่วยยกระดับ ศก.
    กระทรวงอุตสาหกรรมจัดงานสถาปนาครบรอบ 80 ปี ย้ำเจตนารมณ์ ...
  10/05/2022

80 ปี อก. “สุริยะ” ย้ำ BCG Model “ปฏิรูปสู่อุตสาหกรรมไทยยุคใหม่ที่เติบโตยั่งยืน”
    นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ...
  10/05/2022


ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอื่นๆ
อินเตอร์แมค พร้อมจัด 18-21 พฤษภาคมนี้แน่นอน ขนทัพเทคโนโลยีเครื่องจักรงานโลหการจากแบรนด์ชั้นนำกว่า 100 แบรนด์ - 10/05/2022
อินเตอร์แมค พร้อมจัด 18-21 พฤษภาคมนี้แน่นอน
Rockwell Automation ขอนำเสนอ Plex Systems แพลตฟอร์ม cloud-native เพื่อการผลิตอัจฉริยะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - 05/05/2022
Rockwell Automation ขอนำเสนอ Plex Systems แพลตฟอร์ม cloud-native เพื่อการผลิตอัจฉริยะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
"ซูมไลออน" มุ่งใช้เทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน - 03/05/2022
"ซูมไลออน" มุ่งใช้เทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน
สยามคูโบต้าดึงเอไอเสริมแกร่งธุรกิจ ต่อยอดสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรทั่วประเทศ - 25/04/2022
สยามคูโบต้าดึงเอไอเสริมแกร่งธุรกิจ ต่อยอดสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรทั่วประเทศ
วิศวะมหิดล จัดงานประชุมนานาชาติ...ปฏิสัมพันธ์ทางอารมณ์ระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร-หุ่นยนต์ (IWAM 2022) - 25/04/2022
วิศวะมหิดล จัดงานประชุมนานาชาติ...ปฏิสัมพันธ์ทางอารมณ์ระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร-หุ่นยนต์ (IWAM 2022)
เกษตรฯผุดนวัตกรรมเครื่องวัดน้ำทำนาช่วยชาวนายุคใหม่เข้าถึงเทคโนโลยี - 19/04/2022
กรมชลประทาน ผนึก ”กรมข้าว-กรมพัฒนาที่ดิน” คิดเครื่องวัดระดับน้ำในนาข้าวหวังทำนาแม่นยำลดการใช้น้ำ 30-50% รองรับชาวนายุคใหม่เข้าถึงเทคโนโลยีอีก 2 ปีข้างหน้า
บ้านปูเพาเวอร์ บุก 7 ประเทศ-ปักธงโรงไฟฟ้าสหรัฐ - 18/04/2022
เจาะแผน “บ้านปู เพาเวอร์ BPP” ก้าวข้ามวิกฤตพลังงานปี’65 พร้อมทุ่มงบฯกว่า 20,000 ล้านบาท ลงทุนโรงไฟฟ้าใหม่เพื่อเพิ่มกำลังผลิตสู่เป้าหมาย 5,300 MW ในอีก 3 ปีข้างหน้า สร้างโอกาสตามกลยุทธ์เติบโตนอกบ้านใน 7 ประเทศ ปีนี้เปิด “บ้านใหม่” ที่ออสติน รัฐเทกซัส ด้วยโรงไฟฟ้าก๊าซ Temple I ชี้ตลาดไฟฟ้าเสรี energy trading ผู้เล่นต้องเสนอขายไฟด้วยวิธี bidding แตกต่างจากระบบเก่าอย่างขายไฟเชิงพาณิชย์ COD ในประเทศไทย
โรงงานทอผ้าไทย ปี’65 ฟื้น เปิดประเทศหนุน-ออร์เดอร์ล่วงหน้าพุ่ง - 18/04/2022
ภาพรวมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ในปี 2565 มีโอกาสเติบโต 10-15% จากการฟื้นตัวและกำลังซื้อที่กำลังกลับมา แม้ว่าทั่วโลกจะเจอปัญหาสงคราม โควิด-19 แต่สินค้ากลุ่มนี้ถือเป็นสินค้าจำเป็นที่ขาดไม่ได้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทอผ้าไทย หรือกลุ่มผ้าผืน ซึ่งเป็นต้นน้ำของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม “ประชาชาติธุรกิจ” ได้สัมภาษณ์พิเศษ “นายอัมรินทร์ ศรีสุภรวาณิชย์” นายกสมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทยถึงทิศทางของอุตสาหกรรม ปี 2565
PLANET ตั้ง บ.ย่อย รองรับแผนร่วมมือพันธมิตรรุกขยายธุรกิจรถ EV ครบวงจร - 11/04/2022
PLANET ตั้ง บ.ย่อย รองรับแผนร่วมมือพันธมิตรรุกขยายธุรกิจรถ EV ครบวงจร
ซูมไลออน รุกตลาดใหม่ที่มีการแข่งขันต่ำ พาธุรกิจเกิดใหม่กวาดรายได้กว่า 20% ของรายได้รวมทั้งหมดในปี 2564 - 05/04/2022
เมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา ซูมไลออน (Zoomlion) ได้เผยแพร่รายงานผลประกอบการประจำปี 2564 โดยบริษัทมีรายได้จากการดำเนินงาน 6.7131 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้น 3.11% จากปีก่อนหน้า โดยธุรกิจเกิดใหม่ เช่น รถกระเช้าไฟฟ้า เครื่องจักรงานขุด วัสดุก่อสร้างรูปแบบใหม่ เครื่องจักรการเกษตร และการเกษตรอัจฉริยะ กวาดรายได้คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 20% ของรายได้ทั้งหมดของบริษัท เพิ่มขึ้นเกือบ 6 จุดเปอร์เซ็นต์จากปีก่อนหน้า
“สุชาติ” MOU ประวัติศาสตร์ พร้อมส่งแรงงานฝีมือโกยเงินกลับประเทศ - 04/04/2022
“สุชาติ” ปลื้มเซ็นเอ็มโอยูฉบับประวัติศาสตร์ พร้อมส่งแรงงานไทยไปซาอุฯหวังโกยเงินกลับประเทศ ด้านแรงงานทักษะฝีมือเนื้อหอมเงินเดือนสูงถึง 1แสนกว่า/เดือน ส่วนงานทางเกษตร, อุตสาหกรรม, พนักงานบริการ, นวดแผนไทย แห่ตบเท้าสมัครงานมากที่สุด
TNR รุกใหญ่อุตสาหกรรม "กัญชง กระท่อม กัญชา" เต็มตัว ตั้งเป้าปี 67 ทำรายได้แตะ 1,000 ล้านบาท ลุยธุรกิจครอบคลุมต้นน้ำถึงปลายน้ำ หวังเป็น NEW S-Curve ดันการเติบโต - 30/03/2022
บมจ.ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ หรือ TNR ประกาศรุกใหญ่สู่อุตสาหกรรม "กัญชง กระท่อม กัญชา" ครอบคลุมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ หวังปั้นเป็น New S-Curve หนุนการเติบโต เดินหน้าร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชง เร่งสร้างโรงงานสกัด ชูจุดเด่นเครื่องจักรทันสมัยและขอใบอนุญาตระดับ GMP สมุนไพรอาเซียน สามารถสกัดสารจากกัญชงและกระท่อมที่ใช้กับอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมถึงส่งออกในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่น ๆ ที่รับรองมาตรฐาน พร้อมต่อยอดพัฒนาสินค้าภายใต้แบรนด์บริษัทฯออกสู่ตลาดวางเป้าหมายปี 2567 ทำรายได้จากกัญชงและกระท่อมแตะ 1,000 ล้านบาท
สนพ.หนองคาย ขยายเครือข่าย ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน - 30/03/2022
สนพ.หนองคาย ขยายเครือข่าย ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
STGT เริ่มเดินเครื่องจักรโรงงานใหม่ อ.ปะทิว จ.ชุมพร บนพื้นที่กว่า 350 ไร่ - 30/03/2022
STGT เดินหน้าเครื่องจักรโรงงานแห่งใหม่ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร รองรับการผลิตถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางไนไตรล์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง บนพื้นที่กว่า 350 ไร่
MMI Asia ประกาศความร่วมมือกับ AES (Asian Exhibition Services) จัดงาน ASEAN Ceramics 2022 - 25/03/2022
MMI Asia ประกาศความร่วมมือกับ AES (Asian Exhibition Services) จัดงาน ASEAN Ceramics 2022 วันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 ณ.อิมแพ็ค ฟอรั่ม ฮอลล์ 4 เมืองทองธานี เป็นนิทรรศการเครื่องจักร เทคโนโลยี และวัสดุชั้นนำระดับนานาชาติของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับการผลิตเซรามิกขั้นสูง 3 วัน คาดว่าจะมีผู้แสดงสินค้ามากกว่า 100 รายและผู้เยี่ยมชม 4,000 รายจากทั่วโลกกว่า 50 ประเทศ
สหรัฐเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนร่วงลง 2.2% ในเดือนก.พ. - 25/03/2022
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐ เช่น เครื่องบิน รถยนต์ และเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ร่วงลง 2.2% ในเดือนก.พ. หลังจากเพิ่มขึ้น 1.6% ในเดือนม.ค.
เอ็กซ์ซีเอ็มจี เปิดตัว XDE440 รถบรรทุกงานเหมืองระบบขับเคลื่อนล้อหลังขนาดใหญ่ที่สุดในโลก - 23/03/2022
รถบรรทุกงานเหมือง XDE440 ที่เอ็กซ์ซีเอ็มจีพัฒนาขึ้นเองและจดสิทธิบัตรกว่า 60 ฉบับ ออกจากสายประกอบในฐานการผลิตเครื่องจักรงานเหมืองอัจฉริยะขนาดใหญ่ที่สุดของจีน
"ยันม่าร์" ส่งแทรกเตอร์ตระกูล YM "ล้อใหญ่" รุกตลาดงานนางานไร่ ลุยงานฉุดลากได้สบาย ยิ่งใช้ยิ่งคุ้ม พร้อมให้ทดลองขับและตัดสินใจซื้อได้แล้ว ที่ผู้แทนจำหน่ายยันม่าร์ทั่วประเทศ - 23/03/2022
หลังจากที่ยันม่าร์ผู้นำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ส่งแทรกเตอร์ YM351A (51แรงม้า) และ YM357A (57 แรงม้า) เครื่องยนต์แรง รอบจัด ประหยัดน้ำมัน ด้วยรูปลักษณ์ใหม่ พร้อมฟังก์ชันการใช้งานหลากหลาย โดยได้รับการตอบรับจากเกษตรกรเป็นอย่างดี ทำให้ยันม่าร์เพิ่มการพัฒนาแทรกเตอร์รุ่นใหม่ YM357A-L1 "ล้อใหญ่" ที่เน้นตอบสนองงานนารวมถึงงานไร่ เพิ่มแรงฉุดลากรับงานหนักๆ ได้เต็มที่และยังคงมีจุดเด่นในเรื่องของการประหยัดน้ำมันเช่นเดิม มาพร้อมฟังก์ชั่นลุยงานนางานไร่พร้อมกับคุณสมบัติพิเศษซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะจากยันม่าร์ อันได้แก่ ระบบควบคุมแขนยกอัตโนมัติ (Draft Control Systems) เมื่อทำงานในสภาพพื้นที่ที่แตกต่างกันหรือมีสิ่งกีดขวางในพื้นที่ ระบบจะปรับระดับการทำงานของ แขนยกอุปกรณ์หลบหลีกขึ้นลงโดยอัตโนมัติทันที ทำให้ได้คุณภาพงานที่ดี งานเรียบร้อย สม่ำเสมอกัน
Eco Plant Services ธุรกิจใหม่ที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาในโรง - 18/03/2022
Eco Plant Services เป็นบริษัทวิศวกรรมที่ให้บริการในด้านวิศวกรรมอุตสาหการและการบริการโรงงาน พวกเขานำเสนอโซลูชั่นที่หลากหลายแก่ลูกค้าของพวกเขาในรูปแบบของบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และก่อสร้าง
GEP ตกลงเข้าซื้อกิจการ COSTDRIVERS(R) แพลตฟอร์มระดับแนวหน้าด้านการพยากรณ์ตลาดซัพพลายและแนวโน้มต้นทุนและราคา ในการซื้อบริษัทข้อมูลและวิทยาศาสตร์ข้อมูลด้านการจัดหา DATAMARK(R) - 10/03/2022
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของราคาและต้นทุนทั่วโลก ใช้การวิเคราะห์ด้วยบิ๊กดาต้าและการเรียนรู้ของเครื่องจักร ในการสนับสนุนการพยากรณ์ การสร้างแบบจำลองต้นทุน และการตัดสินใจของทีมงานด้านการจัดหาและห่วงโซ่อุปทานขององค์กร แพลตฟอร์มนี้ทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการจัดหาและห่วงโซ่อุปทานสามารถพัฒนาและเปรียบเทียบแบบจำลองต้นทุนที่มีความยั่งยืนได้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อผลลัพธ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น บริษัทดาต้ามาร์ค ซึ่งเป็นบริษัทแม่ มีบทบาทสำคัญในลาตินอเมริกา รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้นำในตลาดบราซิลและบริษัทข้ามชาติ
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 92 หน้า: จำนวนทั้งหมด 1836 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.