ผู้ประกอบการ

เกษตรสมัยใหม่ เปิดโมเดลเช่ารถแทรคเตอร์ ต่อยอดแนวคิด Shared ในยานยนต์
  20/08/2021 09:00

ทางคูโบต้า ประเทศญี่ปุ่น จึงต่อยอดแนวคิด Shared การใช้ยานยนต์ร่วมกันในยานยนต์สมัยใหม่ สู่ธุรกิจให้เช่ารถแทรคเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องแก่เกษตรกรในเมืองคาเมโอกะ จังหวัดเกียวโต ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

บริการให้เช่ารถแทรคเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของคูโบต้านี้คิดค่าใช้จ่ายเป็นรายชั่วโมง ซึ่งสามารถติดต่อเช่าได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านระบบออนไลน์ และไปนำรถแทรกเตอร์ออกมาใช้ได้จากโรงเก็บทุกสาขาด้วยตัวเอง และส่งคืนเมื่อเกษตรกรใช้งานเสร็จแล้ว โดยต้องทำความสะอาดและเติมน้ำมันรถให้ด้วย

การออกแบบบริการให้เช่าใช้เกิดขึ้นจากปัญหาที่เกษตรกรหลายรายไม่ต้องการลงทุนด้วยเงินก้อนใหญ่ในช่วงตั้งตัว และยังกังวลกันการบำรุงรักษาเครื่องจักรทางการเกษตรซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง จึงได้นำไอเดียจากเทคโนโลยี CASE มาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะในอนาคตที่จะมีการนำเทคโนโลยี IoT, Electrification, และอื่น ๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรทางการเกษตร และอาจทำให้เครื่องจักรเหล่านี้มีราคาแพงขึ้น จึงเชื่อว่าโมเดลการเช่าใช้จะสามารถแก้ปัญหาด้านเงินทุนและค่าใช้จ่ายของเกษตรกรได้

ความเห็นจากเกษตรกรผู้ใช้งานจริง

เกษตรสมัยใหม่ เช่ารถแทรคเตอร์ การใช้ยานยนต์ร่วมกัน

ภาพระหว่างการสอนวิธีติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถแทรกเตอร์

Mr. Hiroichiro Oe เกษตรกรรายหนึ่งซึ่งได้ทดลองใช้บริการระบบเช่ารถแทรกเตอร์ แสดงความเห็นว่า ที่ผ่านมา ตนเองไม่ได้ซื้อรถแทรกเตอร์ไว้เนื่องจากไม่มีความจำเป็นต้องใช้ตลอดเวลา แต่เมื่อสามารถเลือกเช่าแทนได้ จึงพบว่าช่วยอำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างมาก และหวังว่าในอนาคตจะมีบริการให้เช่าเครื่องจักรทางการเกษตรอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรรายเล็ก และเกษตรกรหน้าใหม่สามารถประกอบธุรกิจได้ง่ายขึ้น

อีกรายหนึ่งคือ Mr. Nobuyuki Morita ที่หลังทดลองใช้แล้วพบว่าบริการให้เช่ารถแทรกเตอร์ยังมีข้อเสียอยู่ เช่น ในกรณีที่เช่ามาแล้วเกิดฝนตกกะทันหัน ซึ่งตนได้เสียค่าเช่าไปแล้ว จึงเล็งเห็นว่าอาจนำมาซึ่งปัญหาอื่นได้ในอนาคต เช่น รถไม่พอในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว อย่างไรก็ตาม ตนคาดการณ์ว่า หากมีเครื่องจักรทางการเกษตรอื่น ๆ ให้เช่าด้วยในอนาคต ก็จะช่วยลดภาระด้านค่าใช้จ่ายของเกษตรกรรายเล็กได้เป็นอย่างมาก

สู่การแก้ปัญหาสังคมผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมการเกษตร

กระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงญี่ปุ่น (MAFF) รายงานว่า ปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นมีผู้ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่มีอายุต่ำกว่า 49 ปีลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยในปี 2019 มีผู้อายุต่ำกว่า 49 ปีมาขอขึ้นทะเบียนเพียง 18,540 คน ลดลงจากปีก่อนหน้า 3.9% และมีผู้ขึ้นทะเบียนรวมทุกอายุเพียง 55,870 คนเท่านั้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และปัญหาสังคมผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมการเกษตรของญี่ปุ่นอย่างชัดเจน

Mr. Makoto Nakatogawa หัวหน้าบริษัท AGRIMEDIA สำนักวิจัยอุตสาหกรรมการเกษตรญี่ปุ่น รายงานว่า ปัจจุบัน อาชีพเกษตรที่ได้รับความนิยมที่สุดในญี่ปุ่นคือการปลูกผักกลางแจ้ง ตามด้วยปลูกผักระบบปิด และปลูกผลไม้ เนื่องจากในญี่ปุ่นผลผลิตทางการเกษตรที่มีกำไรมากที่สุดคือผัก

นอกจากนี้ ยังได้แสดงความเห็นว่า ในปัจจุบัน การนำเทคโนโลยีแบบเกษตรสมัยใหม่เข้ามาใช้จะช่วยให้ผู้สูงอายุผันตัวมาเป็นเกษตรกรมากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากจำนวนผู้ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ส่วนใหญ่เป็นผู้งสูงอายุมากกว่าวัยแรงงาน 

ซึ่งจากการสอบถามผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมหลายตำแหน่ง เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร, เกษตรกรที่ทำงานเต็มเวลา, เกษตรการที่ทำงานแบบพาร์ทไทม์, ไปจนถึงหน่วยงานภาครัฐ พบว่าหนึ่งในในปัจจัยที่ผู้สูงอายุญี่ปุ่นเลือกประกอบอาชีพเกษตรกร คือ เทคโนโลยีแบบเกษตรสมัยใหม่ทำให้เกษตรกรเป็นอาชีพที่มีเวลาว่างมากขึ้น และสามารถใช้เวลาที่เหลือไปกับงานอดิเรกหรือการพักผ่อนได้ จึงเล็งเห็นว่า หากสามารถผลักดันการใช้เทคโนโลยีในกลุ่มเกษตรกรให้เป็นที่แพร่หลายได้ ก็จะสามารถดึงดูดให้คนมาประกอบอาชีพเกษตรกรเพิ่มขึ้น นำไปสู่การแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมการเกษตรได้ทั้งในญี่ปุ่น และประเทศอื่น ๆ อีกด้วย

Mr. Hideki Matsumoto หัวหน้ากรมส่งเสริมการเกษตรและป่าไม้เมืองคาเมโอกะ ซึ่งเป็นผู้อนุมัติให้คูโบต้าทดลองบริการให้เช่ารถแทรกเตอร์ โดยได้แสดงความเห็นว่าที่ผ่านมา ประชาชนหลายคนเล่าว่าสิ่งที่ยากที่สุดในการเข้าสู่อุตสาหกรรมการเกษตรคือการลงทุนในช่วงแรก ไม่ว่าจะเป็นราคาที่ดินและเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง

จากการทดลองให้บริการของคูโบต้าพบว่าเกษตรกรในพื้นที่สามารถเพิ่มผลผลิตได้ เนื่องจากสามารถเข้าถึงเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพในราคาถูก เกษตรกรหน้าใหม่สามารถเช่าเครื่องจักรและไหว้วานเกษตรกรที่มีประสบการณ์มาช่วยสอนวิธีใช้ ไปจนถึงการช่วยกันหารค่าเช่า อย่างไรก็ตาม ปัญหาสังคมผู้สูงอายุมีแต่จะรุนแรงขึ้นในอนาคต จึงมองว่ายังมีความจำเป็นต้องหาทางแก้ไขปัญหานี้ด้วยแนวทางอื่นนอกจากด้านเทคโนโลยีด้วย

นอกจากนี้ ยังพบว่าหลังจากมีการทดลองให้บริการเช่ารถแทรกเตอร์ มีผู้ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรในเมืองเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จึงน่าจะเป็นการสร้างโอกาสส่งเสริมให้มีเกษตรกรหน้าใหม่ในพื้นที่ที่ที่มีความโดดเด่นทางการเกษตร เช่น จังหวัดไหนปลูกผักขึ้นง่าย จังหวัดไหนดินดี ก็สามารถทดลองใช้โมเดลนี้ได้เช่นเดียวกัน


ที่มาของข่าว: M Report
สยามคูโบต้า หนุนทำ Smart Farmer รับแรงงานรุ่นใหม่กลับภาคเกษตร
              โควิด-19 ทำแรงงานกลับสู่ภาคเกษตรมากขึ้น ...
  29/09/2021 19:30

“ล็อกซซิม” ชูแทรกเตอร์ ซิมูเลเตอร์ พัฒนาทักษะแรงงานคืนถิ่น พลิกวิกฤติสู่วิถีเกษตรไทย
    “ล็อกซซิม” ชูแทรกเตอร์ ซิมูเลเตอร์ พัฒนาทักษะแรงงานคืนถิ่น ...
  29/09/2021 13:00

คลื่นลงทุนของภาคการผลิตทั่วโลก ในยุคตื่นทอง “รถอีวี” บูมสุด
    เทรนด์รถยนต์ไฟฟ้า รถอีวี ที่เบ่งบาน เข้าครอบครองส่วนแบ่งตลาดแทนที่รถเครื่องยนต์สันดาป ...
  24/08/2021 12:00


ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอื่นๆ
แพลตฟอร์ม “จับคู่ธุรกิจออนไลน์” เครื่องจักร-สินค้าอุตสาหกรรมจากจีน กับ Zhejiang Quality Machine (ASEAN) Online Fair - 09/08/2021 08:00
แพลตฟอร์มจับคู่ธุรกิจชั้นยอด Zhejiang Quality Machine (ASEAN) Online Fair สำหรับเครื่องจักรและสินค้าอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนและจีนโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ธุรกิจกำลังเผชิญจุดต่ำสุดรอบใหม่ ท่ามกลางการจำกัดการเดินทางและการขนส่ง
เปิดตัวห้องทดสอบเครื่องเกี่ยวนวดข้าวมาตรฐาน มอก. แห่งแรกของไทย - 30/07/2021 15:00
รมวิชาการเกษตร สร้างห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องเกี่ยวนวดข้าว มาตรฐาน มอก. สำเร็จแห่งแรกหนึ่งเดียวของประเทศไทย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไฟเขียวแต่งตั้งกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ตรวจสอบรับรองเครื่องเกี่ยวนวดข้าวให้ได้มาตรฐาน เน้นประสิทธิภาพการทำงานเพื่อประโยชน์ของเกษตรกร สอดรับนโยบายยกระดับเครื่องจักรกลเกษตรไทยได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
เปลี่ยนพลาสติกเป็นน้ำมัน เดินเครื่องจักรกลการเกษตร - 21/07/2021 07:00
ปัจจุบันทั่วทั้งโลกมีการผลิตขยะพลาสติกมากถึงปีละ 370 ล้านตัน คาดกันว่าภายในปี 2050 จะมีขยะพลาสติกมากกว่า 1.2 หมื่นล้านตัน ที่ทับถมอยู่ในหลุมขยะฝังกลบปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
SAT คงเป้ารายได้ปีนี้โต 20-25% รับออเดอร์ล้น-ยอดผลิตแทรกเตอร์พุ่ง - 02/07/2021 11:30
ไทยทำเซอร์ไพร์ส! สั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่น พ.ค. 64 สูงสุดในอาเซียน - 02/07/2021 08:00
ซัพพลายเชนโลกป่วน ซัดราคาสินค้าหน้าโรงงานจีน แตะเพดานรอบ 12 เดือน - 01/07/2021 08:30
การขาดแคลนวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปหลายชนิด อีกทั้งต้นทุนโลจิสติกส์ที่ขยับสูงขึ้นและการจองคิวตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้เวลานานขึ้น ส่งผลกระทบต่อซัพพลายเชนทั่วโลก ล่าสุด ราคาหน้าโรงงานของสินค้าในจีนพุ่งทะยานสูงสุดรอบ 12 เดือน เสี่ยงกระทบธุรกิจเป็นวงกว้าง
ปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน เจาะลึกตู้สินค้าหายไปไหน? - 24/06/2021 10:00
Graphite Machining งานล้น รับรถโมเดลใหม่ MST Corporation Thai ตีปีก รอทำ OT - 24/06/2021 08:00
ส.เครื่องจักรกลยุโรป เห็นแสงสว่างปลายอุโมง มั่นใจ EMO MILANO 2021 จัด ต.ค. นี้ สำเร็จแน่นอน - 16/06/2021 12:00
เครื่องจักรกลเยอรมัน ขาดแคลนชิ้นส่วน-วัตถุดิบ หวั่นเกมยาว หลังยอดสั่งซื้อ Q1 2021 จบไม่สวย - 10/06/2021 12:00
ครม.ไฟเขียวใช้งบกลางปี64 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลรับมือภัยแล้ง-อุทกภัย “บิ๊กตู่” ย้ำต้องโปร่งใส - 08/06/2021 16:00
ครม.ไฟเขียวใช้งบกลางปี64 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลรับมือปัญหาภัยแล้ง-อุทกภัย ด้าน “บิ๊กตู่ “ ย้ำระมัดระวังเรื่องการทุจริตต้องซื้อด้วยความโปร่งใส “ผมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้”
Taiwan Excellence เปิดตัวเครื่องจักรกลสำหรับอุตสาหกรรมโลหะ - 28/05/2021 12:00
ไต้หวัน ติดอันดับหนึ่งในห้าประเทศที่มีการส่งออกเครื่องมือเครื่องจักรกลของโลกสูงสุด แสดงให้เห็นถึงการยอมรับการจัดการการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
Zoomlion เปิดตัวโรงงานผลิตทาวเวอร์เครนอัจฉริยะแห่งใหม่ - 27/05/2021 13:30
โรงงานแห่งใหม่นี้จะเป็นผู้นำเทรนด์ด้านการพัฒนาแบบดิจิทัลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่อุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้าง
Machine Tools ยุคดิจิทัล “แบรนด์หลัก” ตีโจทย์อย่างไร? - 25/05/2021 12:00
ในยุคดิจิทัลเช่นนี้ ผู้ผลิตเครื่องจักรกลเร่งปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ร่วมกับเครื่องจักรกลก็ยังเป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างยิ่งว่า แต่ละแบรนด์จะตีโจทย์วางกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์อย่างไรที่จะได้สอดรับต่อตลาดเป้าหมาย
สยามคูโบต้า จับมือเมืองโอ่ง ปั้นโมเดล “เมืองปลอดการเผา” แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 มุ่งพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน - 25/05/2021
ตลาดเครื่องจักรกลหนักโต "โคมัตสุ"มั่นใจโกยยอด 3,600 ล้าน - 15/05/2021
ชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดรับเบ็ดเสร็จไม่ต่ำกว่า 1,100 บาทต่อตันฤดูผลิต 63/64 - 12/05/2021
สุริยะ เผยชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดจะได้รับราคาอ้อยขั้นสุดท้ายรวมกับเงินช่วยเหลือแล้วไม่ต่ำกว่า 1,100 บาทต่อตัน เพื่อลดปัญหา PM 2.5
รบ.หนุนเกษตรกรไร่อ้อย ตัดอ้อยสดลดฝุ่น PM 2.5 พร้อมอนุมัติ 6 พันล้าน ช่วยเหลือ - 11/05/2021 12:00
มื่อวันที่ 11 พฤษภาคม น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2563/2564 อนุมัติกรอบวงเงินตามความเห็น สงป.ที่ 6,056 พันล้านบาท
“ลดคาร์บอน” คลื่นลูกใหญ่ที่กำลังท้าทาย “ผู้ผลิตเครื่องจักรกล” - 10/05/2021 12:00
ไต้หวัน โชว์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมพลาสติกและยาง - 07/05/2021 12:00
ไต้หวัน โชว์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมพลาสติกและยาง
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 89 หน้า: จำนวนทั้งหมด 1779 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.