ผู้ประกอบการ

พาณิชย์’ ร่วมถก ยกระดับความตกลงFTA อาเซียน-เกาหลีใต้
  03/08/2021 12:00

นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27กรกฎาคม 2564 ได้รับมอบหมายจาก นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ให้เป็นหัวหน้าผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลีใต้ (ASEAN-KoreaFTA - Implementing Committee:AKFTA-IC) ครั้งที่ 18 ผ่านระบบการประชุมทางไกลโดยที่ประชุมเห็นพ้องในเรื่องการยกระดับความตกลงAKFTA ที่มีผลใช้บังคับมาตั้งแต่ปี 2553เพื่อให้การเจรจาได้ประโยชน์ต่อการค้าทั้งสองฝ่ายมากที่สุด โดยเฉพาะหลังจากความตกลง RCEP มีผลบังคับใช้ ที่ประชุมจึงขอให้ฝ่ายเลขาธิการอาเซียนร่วมกับเกาหลีใต้ทำการศึกษาในภาพรวมอีกครั้ง รวมไปถึงการจัดทำข้อเสนอแนะในแนวทางการปรับปรุงข้อบทที่เกี่ยวกับการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน และประเด็นอื่นๆ ที่จะช่วยให้ความตกลง FTA นี้ มีความทันสมัย ครอบคลุมประเด็นอย่างครบถ้วนทั้งสองฝ่ายสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงได้อย่างเต็มที่ และสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งตนได้ย้ำว่า การศึกษาดังกล่าวจะต้องไม่ใช้เวลานานเพื่อที่การเจรจาจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยเร็ว

          นายดวงอาทิตย์ เพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังมอบหมายคณะอนุกรรมการว่าด้วยภาษีศุลกากรและกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าเร่งหารือแนวทางการปรับโอนพิกัดศุลกากรของตารางลดภาษีและตารางกฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าจากระบบฮาร์โมไนซ์ปี 2017 เป็น ฉบับปี 2022 โดยเร็ว เนื่องจากระบบฮาร์โมไนซ์ฉบับปี 2022 จะเริ่มต้นใช้ในปีหน้า อีกทั้งขอให้เร่งหารือความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลง AKFTA หรือ ใบ CO Form AK แบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน ASEAN Single Window ต่อไปเพื่อจะได้อำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจ และตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 ด้วย

          “ภายใต้ความตกลง AKFTA มีการจัดตั้งกองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-เกาหลีใต้ (ASEAN-Korea Economic Cooperation Fund) หรือ AKEC Fund เกาหลีใต้จะให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อให้ประเทศสมาชิกสามารถจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากความตกลงได้อย่างเต็มที่ใน19 สาขา โดยปีนี้มีโครงการที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นแล้ว3 โครงการ ซึ่งเป็นของไทยถึง2 โครงการ คือ โครงการลดต้นทุนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนและกระบวนการทางการค้าผ่านการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลีใต้โดยกรมการค้าต่างประเทศ และโครงการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของยานยนต์ไฟฟ้าในแผนที่นำทางด้านเชื้อเพลิงชีวภาพในประคมอาเซียนโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซึ่งคาดว่าโครงการทั้งสองของไทยจะได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากเกาหลีใต้และประเทศสมาชิกอาเซียนโดยเร็วต่อไป” นายดวงอาทิตย์ เสริม

          ทั้งนี้ ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลีใต้มีส่วนสำคัญที่ทำให้การค้าระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ขยายตัวจากปี 2552ซึ่งเป็นปีก่อนที่ความตกลงมีผลบังคับ เดิมมูลค่า 8,241 ล้านเหรียญสหรัฐเป็น 11,920ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นถึง 44.6% ในปี 2563โดยปัจจุบันเกาหลีใต้เป็นคู่ค้าอันดับ8 ของไทย การค้าระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ในช่วงม.ค.-มิ.ย.2564 มีมูลค่า 7,799 ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น33.4% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 แบ่งเป็นการส่งออก 2,907ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น 36.5% และการนำเข้า 4,892 ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น 31.6% สินค้าส่งออกสำคัญของไทย คือผลิตภัณฑ์ยางไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม สินค้านำเข้าสำคัญจากเกาหลีใต้ คือ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ

………………………………………………………

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

2 สิงหาคม2564


ที่มาของข่าว: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ข่าว FTAอื่นๆ
‘พาณิชย์’ เตรียมหารือสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย เร่งหาแนวทางขยายความร่วมมือทางการค้า - 23/09/2021 09:00
‘พาณิชย์’ ร่วมเวทีรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีน ครั้งที่ 20 ชื่นมื่น สองฝ่ายย้ำสัมพันธ์แน่นแฟ้นครบรอบ 30 ปี ยืนยันขยายความร่วมมือต่อเนื่อง - 22/09/2021 09:00
‘พาณิชย์’ ประสานเสียงเอกชน ชี้! สินค้าเด่นชายแดนใต้ มีโอกาสเจาะตลาดมาเลเซีย-อาเซียนสูง แนะใช้ FTA สร้างแต้มต่อส่งออกเพิ่ม - 18/09/2021 08:30
รัฐมนตรีการค้า 18 ประเทศ ผนึกกำลังเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาค รับมือวิกฤตโควิค-19 - 17/09/2021 10:00
รัฐมนตรีการค้า 18 ประเทศ ผนึกกำลังเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาค รับมือวิกฤตโควิค-19 - 17/09/2021 09:00
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนถกทางไกล ผนึกกำลังฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19 เพิ่มบัญชีสินค้าจำเป็นห้ามจำกัดส่งออก พร้อมไฟเขียวเอกสารสำคัญ - 13/09/2021 08:00
‘กรมเจรจาฯ’ เสริมแกร่งผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ แนะปรับกลยุทธ์-ขยายเครือข่าย-ใช้นวัตกรรม หนุนเจาะตลาดคู่ค้าด้วย FTA - 10/09/2021 09:00
FTA กู้วิกฤตดันส่งออกสินค้าเกษตร 7 เดือนปี 64 ทะลุ 1 หมื่นล้าน! - 09/09/2021 09:00
‘พาณิชย์’ ย้ำจุดยืนให้ไทยเป็นศูนย์กลาง CLMVT เชื่อมอาเซียน – ฮ่องกง – จีน - 02/09/2021 08:30
อาเซียน-ญี่ปุ่นเตรียมร่างแผนพัฒนานวัตกรรมและความยั่งยืน - 30/08/2021 09:00
‘กรมเจรจาฯ’ แนะผู้ประกอบการปรับตัวสู้โควิด หนุนใช้ประโยชน์ FTA ขยายส่งออกเพิ่ม - 30/08/2021 09:00
‘กรมเจรจาฯ’ เปิดระดมความเห็นร่างผลศึกษารูปแบบการสะสมถิ่นกำเนิดสินค้า กูรูเศรษฐกิจชี้! หากใช้รูปแบบที่เหมาะสม จะช่วยผู้ประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอย่างเต็มที่ - 25/08/2021 09:00
‘พาณิชย์’ ถกบทบาทและทิศทาง WTO รับมือการค้ายุคใหม่ - 24/08/2021 12:00
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดเสวนา “จับตาการปฏิรูป WTO ยุค New Normal” ถกบทบาทและทิศทาง WTO รับมือกระแสการค้ายุคใหม่ ด้าน ดร.ศุภชัย ชี้! WTO ต้องมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหามากขึ้น ทั้งวิกฤติโควิดและเศรษฐกิจโลก ส่วนการประชุม MC12 ปลายปีนี้ เน้นเพิ่มบทบาทการค้าและสุขภาพ คาดจะผลักดันให้ได้ข้อสรุปเรื่องการอุดหนุนประมง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำแผนงานปฏิรูป WTO และการรับมือโควิด-19
‘จุรินทร์’ ชงตั้ง ‘กองทุน FTA’ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ให้สามารถปรับตัว-รับมือ กับการแข่งขันในตลาดการค้าเสรี พร้อม ส่งต่อ ‘คลัง’ พิจารณาก่อนเสนอ ครม. - 23/08/2021 12:00
‘จุรินทร์’ เห็นชอบข้อเสนอการจัดตั้งกองทุน FTA พร้อมส่งต่อ รมว.คลัง พิจารณาก่อนเสนอ ครม. ‘พาณิชย์’ เตรียมรับฟังความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ชี้! กองทุนฯ จะช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก FTA ทั้งภาคเกษตร-อุตสาหกรรม-ภาคบริการ ให้รับมือกับการแข่งขันในตลาดการค้าเสรีได้
อาเซียน-สหรัฐ เห็นชอบแผนความร่วมมือเศรษฐกิจฉบับใหม่แล้ว เตรียมชงเวทีรัฐมนตรีเคาะกันยายนนี้ - 20/08/2021 12:00
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยข่าวดี! จากเวทีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน – สหรัฐฯ ครั้งที่ 34 หลัง 2 ฝ่ายเห็นชอบแผนความร่วมมือการค้าการลงทุนฉบับใหม่ หวังช่วยเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างกันมากขึ้น และช่วยเศรษฐกิจอาเซียนฟื้นตัวจากโควิด-19 เตรียมชงรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-สหรัฐฯ พิจารณากันยายนนี้
‘พาณิชย์’ ประสานเสียงเอกชน ชี้! สินค้าเด่นชายแดนใต้ มีโอกาสเจาะตลาดมาเลเซีย-อาเซียนสูง แนะใช้ FTA สร้างแต้มต่อส่งออกเพิ่ม - 18/08/2021 08:30
‘พาณิชย์’ ร่วมวงอาเซียนถกเกาหลีใต้อัพเกรดเอฟทีเอ - 16/08/2021 08:30
‘พาณิชย์’ ร่วมถกกรอบเอฟทีเอ อาเซียน-แคนาดา เตรียมชงรัฐมนตรีเศรษฐกิจประกาศเปิดเจรจากันยายนนี้ - 13/08/2021 09:00
แฮปปี้ !!! ‘จุรินทร์’ ถก รมต.การค้าออสซี่ ขอให้ช่วยนำเข้าสินค้า 4 รายการ พร้อมอ้าแขนรับบริจาค “แอสตร้าเซนเนก้า” จากออสเตรเลีย - 05/08/2021 12:00
‘จุรินทร์’ หารือรัฐมนตรีการค้าออสเตรเลีย ขอให้นำเข้าสินค้าสำคัญของไทย ทั้งยางรถยนต์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหารสัตว์เลี้ยง และอาหารแปรรูป วอนออสเตรเลียสนับสนุนวัคซีน เล็งทำยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ 7 ด้าน ที่เข้มข้นกว่า FTA ที่สองฝ่ายมีอยู่ หวังยกระดับเศรษฐกิจการค้าการลงทุน
‘กรมเจรจา’ เผย สินค้าเกษตรไทยมีโอกาสเจาะตลาดจีนและอินเดียเพิ่ม หนุนใช้ FTA สร้างแต้มต่อขยายส่งออก - 04/08/2021 12:00
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยผลสัมมนาออนไลน์ “FTA นำเกษตรไทย ทะลุโควิด ตะลุยตลาดมังกรและแดนภารตะ” ชี้! เกษตรกร-ผู้ประกอบการไทย มีโอกาสเจาะตลาดจีนและอินเดียเพิ่มขึ้น เน้นย้ำพัฒนาและผลิตสินค้าตอบโจทย์ผู้บริโภค หนุนใช้ประโยชน์จาก FTA สร้างแต้มต่อ ขยายส่งออกช่วงโควิด-19
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 10 หน้า: จำนวนทั้งหมด 182 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.