ผู้ประกอบการ
หุ่นยนต์ในยุคอุตสาหกรรม 5.0 อนาคตของการผลิตในปี พ.ศ. 2578
  23/07/2020
 
โรงงานในปี ค.ศ. 2035 หรือ พ.ศ. 2578 จะแตกต่างจากโรงงานในปัจจุบันอย่างมาก นับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกที่นำเครื่องจักรกล พลังงานน้ำ และพลังงานไอน้ำเข้ามาใช้ขับเคลื่อนการทำงานอัตโนมัติแทนที่คน เครื่องจักรเข้ามารับงานที่เพิ่มมากขึ้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในแต่ละด้านตั้งแต่คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ไปจนถึงอินเทอร์เน็ต ล้วนเป็นส่วนขับเคลื่อนสำคัญให้เกิดระบบการทำงานอัตโนมัติ แม้ว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยียังคงสำคัญ แต่แนวโน้มของ "การสัมผัสของมนุษย์" (Human Touch) ก็เป็นความต้องการในโรงงานในปีค.ศ. พ.ศ. 2578 ด้วยเช่นกันคน เครื่องจักร และความกลัว
ปัจจุบันความสามารถของอินเทอร์เน็ตในยุค "อุตสาหกรรม 4.0" รวมถึงหุ่นยนต์ที่กำลังเติบโตและเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อกัน ก่อให้เกิดความหวาดกลัวใหม่ที่เชื่อว่า เทคโนโลยีกำลังเข้ามาทดแทนแรงงานมนุษย์ และเมื่อพิจารณาจากอุตสาหกรรม 4.0 แล้ว ก็จะเห็นได้ว่า หุ่นยนต์กำลังแบกรับปัญหาจากความเชื่อล่าสุดที่ว่า "เทคโนโลยีกำลังแทนที่เรา" ด้วยเช่นกัน ผู้คนต่างเข้าใจผิดว่าเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์เข้ามาคุกคามการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ซึ่งจริงๆ แล้ว ระบบอัตโนมัติไม่ได้เขามาแทนที่งาน แต่ช่วยสร้างงานใหม่ๆ ขึ้นมาต่างหาก

จากบทความเมื่อเร็วๆ นี้ ของฮาร์วาร์ด บิซิเนส รีวิว (Harvard Business Review) เรื่อง งานอัตโนมัติ ได้ระบุว่า 20% ถึง 80% ของงานที่ได้รับมอบหมายมีระบบอัตโนมัติเข้าไปเกี่ยวข้อง แต่ไม่มีงานใดที่เป็นอัตโมมัติได้100% ซึ่งหมายความว่า แม้จะมีความก้าวหน้าเพียงใด หุ่นยนต์ก็จะยังไม่สามารถแทนที่มนุษย์ได้อย่างสิ้นเชิง โดยความเป็นจริงแล้ว หุ่นยนต์ได้เข้ามาช่วยเพิ่มความสามารถในการผลิตและส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ จ้างคนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นหุ่นยนต์จึงเป็นตัวช่วยในการสร้างงานไม่ใช่กำจัดงาน

โรงงานรูปแบบใหม่
คำสัญญาของการปฏิวัติอุตสาหกรรมล่าสุดของ "อุตสาหกรรม 4.0" ไม่ได้เป็นโรงงานระบบอัตโนมัติโดยสมบูรณ์เท่านั้น ผู้ผลิตทั้งหลายต่างได้มุ่งสู่ โรงงานที่ใช้เครื่องจักรทำงานโดยอัตโนมัติสมบูรณ์แบบบ หรือ ไลท์ เอาท์ แฟคตอรี่ (Light Out Factory) ซึ่งสามารถผลิตสินค้าตามความต้องการได้อย่างรวดเร็วด้วยคุณภาพสูง ทั้งยังมีต้นทุนต่ำอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และมีมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องเพียงเล็กน้อยเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อกระแส ไลท์ เอาท์ แฟคตอรี่ เริ่มสะดุดในการติดตั้งกระบวนการผลิต แนวโน้มของผู้บริโภคทั่วโลกก็เริ่มแปรเปลี่ยนกลายเป็นเกิดความต้องการให้มนุษย์กลับมาในยุคอุตสาหกรรม 5.0

ความต้องการจำนวนมากต่อสัมผัสของมนุษย์ (Human Touch) หรืออาจอธิบายความได้ว่า "ส่วนบุคคลจำนวนมาก" (Mass Personalisation) ไม่สามารถพบได้ในภาคการผลิตแบบไลท์ เอาท์ขนาดใหญ่หรือจากช่างฝีมือแบบดั้งเดิมที่ทำงานในร้านเล็กๆ ของตัวเอง ปัจจุบันผู้คนต่างต้องการได้รับสัมผัสของมนุษย์ในสินค้าที่มีการผลิตเป็นจำนวนมาก โรงงานแบบนี้ต้องการผลิตสินค้าตามจำนวนและราคาที่สามารถผลิตออกสู่ตลาดได้โดยพึ่งพาเทคโนโลยี แต่ต้องไม่ใช่เทคโนโลยีโดยปราศจากการมีส่วนร่วมของมนุษย์อย่างในโรงงานแบบไลท์ เอาท์ แฟคตอรี่ ต้องเป็นเทคโนโลยีที่ทำงานร่วมกับคนงานและมีการสัมผัสของมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โดยจะทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนงานมีส่วนร่วมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

คนงาน แบบใหม่
คนงานที่เป็นที่ต้องการในรูปแบบนี้ คือคนงานที่เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้ โดยคนงานประเภทดังกล่าวจะต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านที่ต้องการเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นแบบสัมผัสของมนุษย์ตามที่ตลาดต้องการ ซึ่งคนงานเหล่านี้อาจผ่านการฝึกปรือฝีมือหรือใช้สายตาที่มีวิสัยทัศน์หรือประสาทสัมผัสอื่นๆ เพื่อประเมินและดำเนินการปรับเปลี่ยนงานที่ผลิตขึ้นมาให้มีความเหมาะสม พวกเขาอาจมีความเข้าใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับวัสดุและกระบวนการผลิต ทั้งยังอาจเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก ซึ่งไม่จำเป็นแล้วสำหรับคนงานที่ใช้เวลาทั้งวันไปกับงานที่แสนน่าเบื่อ งานซ้ำๆ ซากๆ หรืองานที่เป็นอันตราย เนื่องจากหุ่นยนต์และเครื่องจักรอื่นๆ สามารถทำงานเหล่านี้แทนได้และทำได้ดีกว่าด้วย ดังนั้นจึงน่าจะถึงกาลอวสานของคนทำงานในสายการผลิตแบบดั้งเดิมแล้ว

งานของโรงงานในปี พ.ศ. 2578
ในปี พ.ศ. 2578 อุตสาหกรรม 4.0 และโรงงานผลิตแบบไลท์ เอ๊าท์ แฟคทอรี่ จะเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการผลิตสินค้า โดยโลกยังคงมีความต้องการสินค้านับล้านรายการที่ไม่จำเป็นต้องเพิ่มมูลค่าด้วยสัมผัสของมนุษย์ใดๆ นอกจากนี้ยังจะมีโรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรม 5.0 อีกเป็นจำนวนมากเกิดขึ้นด้วยเช่นกันในปี พ.ศ. 2578 ซึ่งโรงงานเหล่านี้จะว่าจ้างแรงงานที่มีทักษะมนุษย์ในรูปแบบเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร กล่าวคือจะต้องมีความสามารถพิเศษของมนุษย์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในทางศิลปะ ความรู้ด้านวัสดุต่างๆ และความเข้าใจทางกระบวนการ รสนิยมที่เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์ ความเข้าใจในประเพณีต่างๆ และการตัดสินใจที่ซับซ้อน โดยงานเหล่านี้จะไม่เหมือนกับงานในโรงงานที่เรานึกถึงอยู่ในปัจจุบัน โดยจะเป็นงานที่สร้างนิยามแตกต่างจากเดิมที่ว่า "การทำสิ่งที่ฉันไม่ชอบทำ" (doing things I don't like to do) ผู้คนจะรักงานของตัวเอง งานและแนวโน้มเหล่านี้จะช่วยแรงงานมนุษย์และทำให้โลกเป็นสถานที่ทำงานที่ดียิ่งขึ้น

ในโลกยุคปัจจุบัน "อุตสาหกรรม 4.0" เป็นการหลอมรวมฝ่ายไอทีและฝ่ายปฏิบัติการผลิตเข้าไว้ด้วยกัน โดยเราได้เห็นการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วในอุตสาหกรรมการผลิต สำหรับโรงงานอัจฉริยะในปี พ.ศ. 2578 จะรองรับรูปแบบใหม่ของการทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร ซึ่งหุ่นยนต์ทำงานที่ต้องใช้กำลังมากและเป็นงานซ้ำๆ ซากๆ ในขณะที่มนุษย์จะทำหน้าที่เป็น "สถาปนิกสร้างสรรค์" ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์และเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดจะกลายเป็นพลังชี้ขาดในปี พ.ศ. 2578

ที่มาของข่าว: Newswit
รู้จักโรงงานดิจิทัลชุนฉี โมเดล New Manufacturing ใหม่ของอาลีบาบา
    อาลีบาบา เปิดตัวโมเดล New Manufacturing หรือระบบการผลิตแบบใหม่ เป็นครั้งแรก นำร่องที่ ...
  22/09/2020

สุริยะฯ ดันแผนพัฒนาอุตฯ เครื่องจักรกลเต็มสูบ มุ่งสนับสนุนเกษตรแปรรูป ชี้เป็นจุดเริ่มต้นการปฏิรูปโครงสร้างศก. ลดการพึ่งพาต่างประเทศ
    กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ดันแผนพัฒนาอุตฯ เครื่องจักรกลเต็มสูบ มุ่งสนับสนุนเกษตรแปรรูป ...
  21/09/2020

สยามคูโบต้า เปิดตัวแคมเปญ “สินค้าคูโบต้า เติมน้ำมันดีเซล B20 ได้แล้ววันนี้”
    สยามคูโบต้า เปิดตัวแคมเปญ “สินค้าคูโบต้า เติมน้ำมันดีเซล B20 ได้แล้ววันนี้” เน้นย้ำความคุ้มค่า ...
  18/09/2020

เปิดตัวเครื่อง CNC ตัดเลเซอร์ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
    อุตสาหกรรมโลหะแผ่นอนาคตสดใสหลังโควิด-19 เร่งปรับเครื่องจักรลุยตลาดฟื้นเปิดตัวเครื่อง CNC ...
  17/09/2020


ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอื่นๆ
ยันม่าร์ เปิดคอร์สฝึกอบรมยกระดับพนักงานร้านค้าตัวแทนจำหน่ายสู่ความเป็นเลิศทางด้านการบริการ - 14/09/2020
ยันม่าร์เปิดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่พนักงานร้านค้าตัวแทนจำหน่ายยันม่าร์ทั่วประเทศ เพื่อให้มีความรู้รอบด้านในการให้คำแนะนำกับเกษตรกรอย่างเข้าใจถึงกระบวนการผลิตสินค้า และนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงวิธีการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับการเกษตร
“เซลคอน” เตรียมโชว์ศักยภาพในงาน “COSMOPROF CBE ASEAN 2020” นำเทรนด์ Supply Chain สัญชาติไทยพลิกฟื้น เติบโตหลังจบโควิด - 10/09/2020
เซลคอน ผู้ให้บริการด้านถัง และระบบผสมครบวงจรชั้นแนวหน้าของประเทศไทย เตรียมจัดแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรม Beauty Supply Chain ในงาน “Cosmoprof CBE ASEAN 2020” หรือ CCA 2020 รับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมความงามไทยอย่างตรงจุด
'อินฟอร์มา'จัดงานมหกรรมอุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทน และยานยนต์ไฟฟ้า รับการใช้ไฟยุคดิสรัปชั่น - 09/09/2020
กระทรวงพลลังานได้เข้าร่วมงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2020 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 กันยายนนี้ ซึ่งถือเป็นการจัดงานมหกรรมอุตสาหกรรมด้านพลังงานที่ครบครันที่สุดในภูมิภาคมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก และตื่นรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่ารวบรวมนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับพลังงานทดแทน
สัญญาณบวก เอเชีย-จีน ฟื้น ทำสถิติสั่งซื้อเครื่องจักรกล เดือน ก.ค. สูงสุด - 08/09/2020
การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม และยานยนต์ ในจีนและเอเชีย ทำสถิติยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลในเดือนกรกฎาคม 2020 สูงสุดในรอบปีกว่า
แนวโน้มอุตสาหกรรมรายสาขาที่สำคัญ ไตรมาสที่ 3/2563 - 07/09/2020
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผย แนวโน้มอุตสาหกรรมรายสาขาที่สำคัญ ไตรมาสที่ 3/2563
ดัชนีนวัตกรรมโลก ไทยอันดับ 44 แต่โดดโด่นอันดับ 1 ในดัชนีชี้วัดย่อย ด้านการลงทุน R&D ของเอกชน - 04/09/2020
ผลการจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index: GII) ประจำปี 2563 โดย 5 อันดับแรก ได้แก่ สวิสเซอร์แลนด์ สวีเดน สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และเนเธอร์แลนด์ สำหรับประเทศไทยอยู่อันดับที่ 44 จาก 131 ประเทศทั่วโลก
งานมหกรรมการผลิตเครื่องจักรนานาชาติจีน 2563 เปิดฉากแล้วที่เมืองเสิ่นหยาง - 03/09/2020
งานมหกรรมการผลิตเครื่องจักรนานาชาติจีนประจำปี 2563 (China International Equipment Manufacturing Expo 2020) เปิดฉากแล้วเมื่อวันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา ที่เมืองเสิ่นหยาง
BOI หนุนไทยฐานผลิตอุตสาหกรรมการแพทย์ อนุมัติโครงการลงทุนเกือบ 1.2 หมื่นลบ. - 01/09/2020
บีโอไอมุ่งส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมการแพทย์ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
XCMG ส่งรถขุดลงพื้นที่ช่วยบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศจีน - 31/08/2020
อุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนของจีนได้สร้างความเสียหายทั่วประเทศ โดยเฉพาะในมณฑลเสฉวน ชิงไห่ กานซู ยูนนาน เจียงซี เจียงซู และหูเป่ย ด้วยเหตุนี้ บริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรก่อสร้างชั้นนำอย่าง XCMG (SZ:000425) จึงยื่นมือให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในปฏิบัติการช่วยเหลือฉุกเฉินในพื้นที่ประสบภัย
50 บริษัทชั้นนำจากมณฑลจื้อเจียง มองหาพันธมิตรและตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย - 28/08/2020
กรมพาณิชย์แห่งมณฑลจื้อเจียง นำทัพ 50 บริษัทชั้นนำด้านฮาร์ดแวร์ และเครื่องจักรกลไฟฟ้า ที่มองหาพันธมิตรและตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย เข้าร่วมเจรจาธุรกิจออนไลน์ผ่าน Zoom กับผู้ประกอบการไทย ใน งาน 2020 Zhejiang Export Online Fair (Thailand-Hardware & Electromechanical Products)
'กลุ่มสยามกลการ'เปิดบริการเฮลิคอปเตอร์ไร้คนขับพ่นสารเคมีแปลงเกษตร - 25/08/2020
“กลุ่มสยามกลการ เดินหน้ารุกธุรกิจใหม่ มุ่งหวังพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทยให้ก้าวไปอีกระดับด้วยการเปิดบริการพ่นสารเคมีในแปลงเกษตรโดยเฮลิคอปเตอร์ไร้คนขับ
กสอ.จับมือ‘RST’ จ่อเสริมเขี้ยวเล็บ กลุ่มสินค้าเกษตร ใช้ระบบแขนกล - 24/08/2020
กสอ.ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของภาคอุตสาหกรรม โดยหนึ่งในแนวทางที่สำคัญ คือ การพัฒนาไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมอัจฉริยะคาดว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า 10-15%
โครงการ XCMG Builder of Xcellence เตรียมเปิดคอร์สใหม่ เน้นการปฏิบัติงานภาคสนามและการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน - 20/08/2020
e-POWER เทคโนโลยีใหม่ที่ให้คุณ ตื่นเต้นและเร้าใจกว่าที่เคย อยากรู้คลิกe-POWER มอบประสบการณ์ขับขี่สุดเร้าใจ มั่นใจในทุกการออกตัวด้วยความแรง
ญี่ปุ่นเผยยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือน มิ.ย.ร่วงลง 7.6% - 19/08/2020
ยอดสั่งซื้อเครื่องจักซึ่งเป็นดัชนีวัดการใช้จ่ายด้านทุนของญี่ปุ่นนั้น ปรับตัวลงในเดือน มิ.ย. หลังจากที่ดีดตัวขึ้น 1.7% ในเดือน พ.ค.
อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผู้นำธุรกิจการจัดแสดงสินค้าระดับนานาชาติ จับมือบริษัทชั้นนำด้านเครื่องจักรจัดทัพเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุดล้ำ ในงานอินเตอร์แมค 2020 - 18/08/2020
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตไทย ยกเครื่องกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม สู่ยุคโรบอทดิจิทัล มั่นใจตลาดฟื้นหลังสิ้นสุดวิกฤติโควิด-19 อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผู้นำธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและกิจกรรมสำหรับเจรจาธุรกิจ ระดับนานาชาติ
ยันม่าร์เปิดตัวชุดอุปกรณ์ ตัวช่วยเกษตรกรลดต้นทุนประหยัดเวลา พร้อมลุยทั้งพืชไร่และงานปศุสัตว์ - 06/08/2020
ยันม่าร์ ปิดตัวชุดอุปกรณ์ใหม่ “ชุดบุ้งกี๋” เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรในฟังก์ชันต่าง ๆ
กระทรวงอุตฯ ระดมสุดยอดเครื่องจักรกล ดันเกษตรอุตสาหกรรม ต่อยอด - สร้างมูลค่าเพิ่ม โชว์แกร่งศูนย์ ITC 4.0 พร้อมเคียงข้างผู้ประกอบการไทย - 05/08/2020
กสอ. สั่งการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม รวบรวมเครื่องจักรกลที่ทันสมัย รองรับความต้องการของผู้ประกอบการเกษตร โดยไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องจักรที่มีราคาสูง เพื่อใช้ศึกษาความเป็นไปได้และทดสอบตลาดให้ตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
กรมส่งเสริมการเกษตร ผุดสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำแปลงใหญ่ ปี 2563 เพิ่มศักยภาพกลุ่มเกษตรกร - 04/08/2020
กรมส่งเสริมการเกษตร ต่อยอดงานส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร เดินหน้าสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำแปลงใหญ่ ปี 2563 เพิ่มศักยภาพการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่อีกขั้น
ความพยายามรอบด้านที่คุ้มค่า: เครื่องจักรสำหรับงานขุดดินของ Zoomlion ทำยอดขายพุ่งขึ้นจากปีที่แล้วกว่า 800% ในครึ่งแรกของปี 2563 - 29/07/2020
Zoomlion ทำสถิติยอดขายเครื่องจักรประเภทขุดเจาะเพิ่มขึ้นกว่า 800% ในช่วง 6 เดือนแรกปีนี้เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ตามข้อมูลจากสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้างจีน
สยามคูโบต้า จับมือ ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิด “ศูนย์ฝึกการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า” - 28/07/2020
สยามคูโบต้า จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิด “ศูนย์ฝึกการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า”
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 82 หน้า: จำนวนทั้งหมด 1625 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI
ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.