ผู้ประกอบการ
นโยบาย “จีน” ยุคโลก 2 ขั้ว รุกเอเชีย-มองเพื่อนบ้าน
  16/11/2019
 


โลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ จากสงครามการค้าซึ่งส่งผลกระทบต่อระเบียบโลกในปัจจุบัน ทำให้เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลง ขณะที่มหาอำนาจเศรษฐกิจอันดับ 2 ของโลกอย่าง “จีน” ซึ่งได้รับผลกระทบเริ่มปรับตัว ทั้งการปฏิรูปภายในและปรับนโยบายต่างประเทศเพื่อรับมือกับความท้าทายในปัจจุบัน ในงานเสวนาความรู้ “จีนกับนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเมื่อกระแสโลกเปลี่ยน” ของธนาคารกรุงเทพ ได้เชิญวิทยากรที่น่าสนใจเพื่อมาให้ความรู้ต่อนโยบายของจีนที่เปลี่ยนไป ดังนี้

มิติทับซ้อน “สงครามการค้า”

ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร์ ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึง “สงครามการค้า” ว่าไม่ใช่แค่เรื่องของการค้า แต่คาบเกี่ยวความขัดแย้งที่ทับซ้อนกันอยู่ 3 มิติ 1) เรื่องการขาดดุลการค้าของสหรัฐอเมริกาต่อจีน 2) การแข่งขันเพื่อชิงความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของสองมหาอำนาจ อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI), 5G และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IOT) ดังนั้น ปมขัดแย้งเรื่องที่ 3) คือความขัดแย้งด้านความมั่นคงจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งมีมิติความมั่นคงด้านข้อมูลมาเกี่ยวข้อง

ดร.อาร์มกล่าวเพิ่มว่า มิติความมั่นคงจากเทคโนโลยีสมัยใหม่กำลังทำให้เกิดการแบ่งเศรษฐกิจโลกออกเป็น 2 ห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งทางวิชาการเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า “การแบ่งเศรษฐกิจโลก 2 ขั้ว” (The great decoupling) ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกทำให้เติบโตช้าลง

เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจโลก 2 ขั้ว

กูรูผู้เชี่ยวชาญด้านจีน “ดร.อาร์ม” ชี้ว่า เศรษฐกิจในอดีตมีความเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้ง ดังนั้น หากจีนและสหรัฐพยายามแยกออกจากกันจึงทำให้ต่าง “เจ็บตัว” ทั้งคู่ อย่างไรก็ตาม การแตกห่วงโซ่อุปทาน 2 ขั้วจะเกิดขึ้นในระยะยาวอย่างแน่นอน นอกจากนี้ อาจมีการแยกโลกอินเทอร์เน็ต รวมถึงสกุลเงินดิจิทัลเป็น 2 โลก ขณะที่ประเทศต่าง ๆ ก็ต้องเลือกว่าจะเชื่อมต่อกับจีนหรือสหรัฐฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ดร.อาร์มกล่าวทิ้งท้ายว่า “เรากำลังจะเห็นการสงบศึกการค้าในระยะสั้น แต่จะไม่ยุติความขัดแย้งทั้งหมด การลงนามข้อตกลงการค้าจะตกลงกันได้เฉพาะเฟสแรกเท่านั้น เนื่องจากเป็นการคุยกันว่าจะไม่มีการขึ้นภาษีรอบใหม่ แต่สำหรับเฟสต่อไปที่อาจรวมไปถึงการอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ การพัฒนาเทคโนโลยีของจีน รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญามาเกี่ยวข้อง ก็อาจจะคุยกันยาก”

จีนเสริมแกร่ง “บริโภคภายใน”

นอกจากนี้ ในเวทีเสวนายังมี ฯพณฯ พิริยะ เข็มพล อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่งและที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีที่กล่าวว่า จีนพยายามปฏิรูปเศรษฐกิจภายในประเทศให้แข็งแกร่งขึ้น เพื่อรองรับสังคมผู้บริโภคอย่างเต็มรูปแบบโดยรัฐบาลจีนได้แก้กฎหมายการลงทุนของต่างประเทศเพื่อให้ชาวต่างชาติสามารถลงทุนได้ 100% ในหลายกิจการ เช่น ธุรกิจบันเทิง, ธุรกิจพลังงาน เป็นต้น นอกจากนี้ จีนยังออกวีซ่าพิเศษแก่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น นักวิจัย หรือนักธุรกิจ รวมถึงการเพิ่มโควตาให้รัฐบาลท้องถิ่นออกพันธบัตรเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านหยวน ซึ่งจะทำให้เกิดการลงทุนอย่างต่อเนื่องในระดับมณฑล และการลดภาษีภาคธุรกิจเพื่อกระตุ้นการบริโภคภายใน

นอกจากนี้ การเข้าสู่สังคมผู้บริโภคอย่างเต็มรูปแบบ จึงจำเป็นต้องหาฐานการผลิตใหม่เพื่อรองรับการบริโภคภายในประเทศที่มากขึ้น ดังนั้น จะเห็นทุนจีนหาฐานผลิตใหม่นอกประเทศมากขึ้น

ผนึกกำลัง BRI กับอาเซียน

ฯพณฯ พิริยะ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลจีนให้ความสนใจ “อาเซียน” อย่างมาก โดยมองว่าเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีการเติบโตเร็ว โดยยุทธศาสตร์โครงการเส้นทางสายไหมใหม่ (Belt and Road Initiatives : BRI) เปลี่ยนจากการตอบโจทย์ภายในประเทศมาสู่การมองหาตลาดและพันธมิตรใหม่ ๆ นอกประเทศผ่านการเชื่อมโยงเข้ากับกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคต่าง ๆ เช่น ACMECS, MLC รวมถึงแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน 2025 (MPAC 2025)

ทูตพิริยะมองว่า “โครงการ EEC ของไทยเปรียบเสมือนศูนย์กลางของกรอบความร่วมมือที่กล่าวมาทั้งหมด โดยจีนเป็นตัวผลักดันขับเคลื่อน ขณะที่โครงการ EEC ของไทยก็เป็นสิ่งใหม่ที่สามารถสร้างความจูงใจให้สอดรับกับ BRI เราจะเห็นสิ่งดี ๆ ไหลบ่าเข้ามาในภูมิภาคนี้ ดังนั้น เราต้องสร้างเขื่อนกักไว้โดยเฉพาะสตาร์ตอัพที่กำลังจะย้ายฐานจากแรงกดดันของสหรัฐ ซึ่งประเทศไทยจะต้องสร้างระบบนิเวศเพื่อรองรับ เพราะแค่การชักชวนการลงทุนไม่พอ”

“ไทย-จีน” ยังเชื่อมโยงกันน้อย

ขณะที่ ดร.ไจ๋ คุน รองผู้อำนวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยปักกิ่ง กล่าวว่า จากการจัดทำดัชนีความเชื่อมโยงด้านต่าง ๆ ระหว่างจีนกับอาเซียน พบว่าความเชื่อมโยงระหว่างไทยกับจีนยังถือว่าน้อย โดยอยู่อันดับที่ 3 ของอาเซียน ซึ่งยังเป็นรองจากมาเลเซีย และสิงคโปร์ สาเหตุจากความล่าช้าของไทยในการดำเนินการเพื่อเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ BRI ตั้งแต่ปี 2013 แต่ปัจจุบันไทยเริ่มปรับตัวดีขึ้น มีการดำเนินการที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งคาดว่าในอนาคตจะมีการเชื่อมโยงกันที่ดีกว่านี้

ที่มาของข่าว: ประชาชาติธุรกิจ
‘อีไอซี’ชี้ภาวะเศรษฐกิจกดดัน กนง.ส่อลดดบ.อีกต้นปี’63
    อีไอซียังคงมุมมองอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.25% ในช่วงที่เหลือของปี และคาดว่ามีโอกาสสูงขึ้น ...
  02/12/2019

ส่งออก‘ตค.’ติดลบ5% ‘ท่องเที่ยว’สวนทางโต12.5%
    ธปท. แถลงตัวเลขเศรษฐกิจและการเงินเดือนตุลาคม ปี 2562โดยระบุว่า เศรษฐกิจไทยยังอยู่ในภาวะชะลอตัว ...
  30/11/2019

สงครามการค้ายืดเยื้อฉุด MPI ปี 62 ติดลบ 3.8% หวังมาตรการกระตุ้นศก.เห็นผลหนุนปี 63 โต2-3%
    “สศอ.”เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม(MPI)เดือนต.ค.ร่วง 8.45% จากพิษสงครามการค้า ...
  27/11/2019

นักลงทุนญี่ปุ่นกว่า 70 ราย ศึกษาโอกาสการลงทุนในไทย พร้อมจับคู่ธุรกิจมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท
    บีโอไอดึงนักลงทุนญี่ปุ่นระดับท้องถิ่น ในกลุ่มเครื่องจักร จากภูมิภาคคันไซและชูโกกุ ...
  26/11/2019


ข่าวเศรษฐกิจอื่นๆ
ฟื้นประชุมร่วมศก.ไทย-เยอรมนี ดันมูลค่าการค้าแตะ1.6หมื่นล้านเหรียญ - 25/11/2019
บริษัทชั้นนำของเยอรมนี เข้าร่วมแสดงสินค้า METALEX 2019 ซึ่งไทยร่วมกับสมาคมผู้ผลิตเครื่องจักรแห่งเยอรมนี (VDW) เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
เอกชนมึนกำลังซื้ออืด ฉุดดัชนีเชื่อมั่นต่ำสุดในรอบ17เดือน - 21/11/2019
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ในเดือนตุลาคม 2562 อยู่ที่ระดับ 91.2 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 92.1 ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ 17 เดือน นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561
เอกชนจี้รัฐออกแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ - 20/11/2019
เอกชนวอนภาครัฐเร่งเจรจา FTA ไทย-อียู และจีเอสพีกับสหรัฐฯ ชงออกมาตรการกระตุ้น ศก. ต่อเนื่อง หลังดัชนีความเชื่อมั่นฯ ต่ำสุดในรอบ 17 เดือน
สมคิด เผย GDP ไตรมาส 3 ขยายตัว 2.4% หากเศรษฐกิจปลายปีดีไม่ต้องกระตุ้น - 19/11/2019
“สมคิด” ชี้ ตัวเลขจีดีพีไตรมาสสาม ของปี 2562 อยู่ที่ 2.4 สูงขึ้นกว่าไตรมาสสอง ขอ อย่าเอาแต่พูดว่าย่ำแย่ มอง หากปลายปีสภาพเศรษฐกิจเป็นไปด้วยดีก็ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการกระตุ้น
โชว์ฝีมือกู้วิกฤตเศรษฐกิจขาลง - 18/11/2019
เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทยที่ยังไร้วี่แววข่าวดี ทำให้บรรยากาศโค้งสุดท้ายปลายปี 2562 ต่างไปจากหลายปีที่ผ่านมา เวลาที่เหลือเพียงแค่เดือนเศษจะเข้าสู่ศักราชใหม่แม้เป็นช่วงนับถอยหลังก่อนถึงเทศกาลเฉลิมฉลอง
ญี่ปุ่นเผย GDP ไตรมาส 3 ขยายตัวเพียง 0.2% ชะลอลงจากไตรมาส 2 - 14/11/2019
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 ของญี่ปุ่น ขยายตัว 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี ทำสถิติขยายตัวติดต่อกัน 4 ไตรมาส โดยได้ปัจจัยหนุนจากการจับจ่ายใช้สอยที่เพิ่มมากขึ้น
สศอ. เดินหน้าระบบ Big Data ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่ยุค4.0 - 11/11/2019
สศอ. เตรียมเปิดใช้งานระบบ Big Data และแบบฟอร์มดิจิทัลเดียว (Single Form) ยกระดับการบริการให้กับประชาชนและผู้ประกอบการตามนโยบายของรมว.อุตสาหกรรม และนโยบายรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)
บอร์ด กนง. ลดดอกเบี้ย 0.25% ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโค้งสุดท้าย - 07/11/2019
กนง.ลดดอกเบี้ยจาก 1.50% เป็น 1.25% ต่อปี ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ใกล้เคียงกับวิกฤติการเงินโลกหรือวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ
“ไอเอ็มเอฟ”ชมเปาะเศรษฐกิจไทยเสถียรภาพแกร่ง - 06/11/2019
ไทยโชคดีที่เสถียรภาพด้านต่างประเทศยังมีความเข้มแข็ง เงินทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง ถือเป็นกันชนที่ดี อีกทั้งยังมีขีดความสามารถเพียงพอที่จะใช้นโยบายการเงินการคลังเพื่อรับมือกับความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกได้
รมว.คลัง เผย IMF แนะไทยใช้ทุกเครื่องมือทั้งการเงิน-การคลังดูแลเศรษฐกิจช่วงนี้ - 05/11/2019
ผู้บริหาร IMF มองว่าเศรษฐกิจโลกยังมีความท้าทายจากหลายปัจจัยทั้งสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน, กรณีอังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (BREXIT) ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วส่งผลให้เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
กรอ.รับลูก “สุริยะ”ปฎิรูปอุตสาหกรรมสู่ Smart Government - 04/11/2019
กรอ. เตรียมพร้อมให้บริการผู้ประกอบการ ตามพ.ร.บ.โรงงานฉบับใหม่ พร้อมเร่งเดินหน้ากฎหมายลูก 18 ฉบับ ชี้ช่วยอำนวยความสะดวก-โปร่งใส และช่วยสร้างความมั่นใจนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศตามนโยบาย รมว.อุตสาหกรรม
ดัชนีเชื่อมั่นธุรกิจแย่ ผู้ประกอบการมึน แข่งขันสูง-ต้นทุนเพิ่ม กำลังซื้อชะลอตัว - 04/11/2019
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ(REPORT ON BUSINESS SENTIMENT INDEX) ในเดือนตุลาคม 2562 ดัชนีฯ อยู่ที่ระดับ 48.1 ใกล้เคียงกับเดือนก่อน แต่องค์ประกอบเกือบทุกด้านยังอยู่ในระดับต่ำกว่า 50สะท้อนถึงความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่แย่ลง
เปิดกลยุทธ์ 'ไทย' สมดุลอำนาจ 'สหรัฐ-จีน' - 31/10/2019
การประชุมอาเซียนซัมมิตที่กำลังจะเกิดขึ้นสุดสัปดาห์นี้มีอะไรมากกว่าแค่การกล่าวสุนทรพจน์ แต่เป็นเวทีนี้นอกจากไทยแสดงบทบาทผู้นำภูมิภาคแล้ว ยังมีประเด็นแทรกที่ว่าด้วย "สมดุลอำนาจ" ระหว่างสหรัฐและจีนโดยมีไทยเป็นผู้เล่น ผู้เลือก
เศรษฐกิจโลกผันผวน-พิษสงครามการค้า ฉุดดัชนี MPI เดือนก.ย.อยู่ที่ 97.5 หดตัว -4.7% - 30/10/2019
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม หรือ MPI เดือน ก.ย.อยู่ที่ 97.5 หดตัวลงร้อยละ 4.7พิษสงครามการค้า บาทแข็ง ขณะที่ “สศอ.”ระบุมะกันตัดจีเอสพีไทยผลกระทบไม่มาก พร้อมประเมินผลกระทบและแถลงเดือน พ.ย.นี้
สื่อเผย"ทรัมป์-สี จิ้นผิง"อาจไม่มีการลงนามข้อตกลงการค้าในเวทีเอเปค - 29/10/2019
โดนัลด์ ทรัมป์ และ สีจิ้นผิง อาจไม่มีการลงนามในข้อตกลงการค้าเฟสแรกในการประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) พราะยังคงต้องใช้เวลาในการเจรจากันมากขึ้น
"จุรินทร์"ถกกรอ.พาณิชย์ ลุย 10 ตลาดใหญ่หวังเพิ่มตัวเลขการส่งออก ฝ่าวิกฤติสงครามการค้า Brexit-บาทแข็ง - 26/10/2019
กรอ.พาณิชย์งัดแผนรับมือสงครามการค้า-Brexit-บาทแข็ง เน้นเจาะตลาดเชิงลึกสู้ ปรับแผนเจาะตลาดใหม่เชิงลึก จี้ทูตพาณิชย์ทำงานหนักเจาะตลาดใหญ่ มั่นใจปีนี้ตัวเลขส่งออกไม่ติดลบถึงร้อยละ 2-3 ถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันใช้วิกฤติเป็นโอกาส
IMF คาด ศก.ไทยปีนี้โต 2.9% จากครั้งก่อนคาด 3.5% ส่วนปี 63 คาดโต 3% แนะใช้นโยบายการเงิน-การคลังดูแล - 25/10/2019
IMF ประเมินเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ 2.9% เนื่องจากผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากผลของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน รวมถึงปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์
ฟันธงเศรษฐกิจไทยเติบโต 2.9% - 24/10/2019
ภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย:ประเทศไทยจะขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ 2.9% จากระยะเดียวกันปีก่อน และในปี 2563 ขยับเพิ่มขึ้นเป็น 3% ใกล้เคียงกับที่ ธปท.ประมาณการไว้ที่ 2.8%
เชื่อมั่นอุตฯ-ส่งออกรถร่วง สอท.โอดเทรดวอร์-บาทฉุด.ต่ำสุดรอบ12เดือน - 21/10/2019
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนกันยายน 2562 ว่าอยู่ระดับ 92.1 ปรับลดลงต่ำสุดในรอบ 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 เนื่องจากผู้ประกอบการกังวลเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังคงชะลอตัว
พิษสงครามการค้าปะทุเดือด-บาทแข็งโป๊ก-น้ำมันพุ่งฉุดดัชนีเชื่อมั่นอุตฯเดือนก.ย.ต่ำสุดรอบ 12 ด. - 18/10/2019
ส.อ.ท.เผยสงครามการค้า-เงินบาทแข็งค่า-น้ำมันพุ่ง ฉุดดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรม ก.ย.ต่ำสุดในรอบ 12 เดือน แนะรัฐหนุนใช้สินค้าเมดอินไทยแลนด์ โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง-รณรงค์ให้คนไทยใช้สินค้าไทย
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 92 หน้า: จำนวนทั้งหมด 1829 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI
ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.