ผู้ประกอบการ
นโยบาย “จีน” ยุคโลก 2 ขั้ว รุกเอเชีย-มองเพื่อนบ้าน
  16/11/2019
 


โลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ จากสงครามการค้าซึ่งส่งผลกระทบต่อระเบียบโลกในปัจจุบัน ทำให้เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลง ขณะที่มหาอำนาจเศรษฐกิจอันดับ 2 ของโลกอย่าง “จีน” ซึ่งได้รับผลกระทบเริ่มปรับตัว ทั้งการปฏิรูปภายในและปรับนโยบายต่างประเทศเพื่อรับมือกับความท้าทายในปัจจุบัน ในงานเสวนาความรู้ “จีนกับนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเมื่อกระแสโลกเปลี่ยน” ของธนาคารกรุงเทพ ได้เชิญวิทยากรที่น่าสนใจเพื่อมาให้ความรู้ต่อนโยบายของจีนที่เปลี่ยนไป ดังนี้

มิติทับซ้อน “สงครามการค้า”

ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร์ ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึง “สงครามการค้า” ว่าไม่ใช่แค่เรื่องของการค้า แต่คาบเกี่ยวความขัดแย้งที่ทับซ้อนกันอยู่ 3 มิติ 1) เรื่องการขาดดุลการค้าของสหรัฐอเมริกาต่อจีน 2) การแข่งขันเพื่อชิงความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของสองมหาอำนาจ อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI), 5G และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IOT) ดังนั้น ปมขัดแย้งเรื่องที่ 3) คือความขัดแย้งด้านความมั่นคงจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งมีมิติความมั่นคงด้านข้อมูลมาเกี่ยวข้อง

ดร.อาร์มกล่าวเพิ่มว่า มิติความมั่นคงจากเทคโนโลยีสมัยใหม่กำลังทำให้เกิดการแบ่งเศรษฐกิจโลกออกเป็น 2 ห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งทางวิชาการเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า “การแบ่งเศรษฐกิจโลก 2 ขั้ว” (The great decoupling) ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกทำให้เติบโตช้าลง

เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจโลก 2 ขั้ว

กูรูผู้เชี่ยวชาญด้านจีน “ดร.อาร์ม” ชี้ว่า เศรษฐกิจในอดีตมีความเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้ง ดังนั้น หากจีนและสหรัฐพยายามแยกออกจากกันจึงทำให้ต่าง “เจ็บตัว” ทั้งคู่ อย่างไรก็ตาม การแตกห่วงโซ่อุปทาน 2 ขั้วจะเกิดขึ้นในระยะยาวอย่างแน่นอน นอกจากนี้ อาจมีการแยกโลกอินเทอร์เน็ต รวมถึงสกุลเงินดิจิทัลเป็น 2 โลก ขณะที่ประเทศต่าง ๆ ก็ต้องเลือกว่าจะเชื่อมต่อกับจีนหรือสหรัฐฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ดร.อาร์มกล่าวทิ้งท้ายว่า “เรากำลังจะเห็นการสงบศึกการค้าในระยะสั้น แต่จะไม่ยุติความขัดแย้งทั้งหมด การลงนามข้อตกลงการค้าจะตกลงกันได้เฉพาะเฟสแรกเท่านั้น เนื่องจากเป็นการคุยกันว่าจะไม่มีการขึ้นภาษีรอบใหม่ แต่สำหรับเฟสต่อไปที่อาจรวมไปถึงการอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ การพัฒนาเทคโนโลยีของจีน รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญามาเกี่ยวข้อง ก็อาจจะคุยกันยาก”

จีนเสริมแกร่ง “บริโภคภายใน”

นอกจากนี้ ในเวทีเสวนายังมี ฯพณฯ พิริยะ เข็มพล อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่งและที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีที่กล่าวว่า จีนพยายามปฏิรูปเศรษฐกิจภายในประเทศให้แข็งแกร่งขึ้น เพื่อรองรับสังคมผู้บริโภคอย่างเต็มรูปแบบโดยรัฐบาลจีนได้แก้กฎหมายการลงทุนของต่างประเทศเพื่อให้ชาวต่างชาติสามารถลงทุนได้ 100% ในหลายกิจการ เช่น ธุรกิจบันเทิง, ธุรกิจพลังงาน เป็นต้น นอกจากนี้ จีนยังออกวีซ่าพิเศษแก่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น นักวิจัย หรือนักธุรกิจ รวมถึงการเพิ่มโควตาให้รัฐบาลท้องถิ่นออกพันธบัตรเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านหยวน ซึ่งจะทำให้เกิดการลงทุนอย่างต่อเนื่องในระดับมณฑล และการลดภาษีภาคธุรกิจเพื่อกระตุ้นการบริโภคภายใน

นอกจากนี้ การเข้าสู่สังคมผู้บริโภคอย่างเต็มรูปแบบ จึงจำเป็นต้องหาฐานการผลิตใหม่เพื่อรองรับการบริโภคภายในประเทศที่มากขึ้น ดังนั้น จะเห็นทุนจีนหาฐานผลิตใหม่นอกประเทศมากขึ้น

ผนึกกำลัง BRI กับอาเซียน

ฯพณฯ พิริยะ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลจีนให้ความสนใจ “อาเซียน” อย่างมาก โดยมองว่าเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีการเติบโตเร็ว โดยยุทธศาสตร์โครงการเส้นทางสายไหมใหม่ (Belt and Road Initiatives : BRI) เปลี่ยนจากการตอบโจทย์ภายในประเทศมาสู่การมองหาตลาดและพันธมิตรใหม่ ๆ นอกประเทศผ่านการเชื่อมโยงเข้ากับกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคต่าง ๆ เช่น ACMECS, MLC รวมถึงแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน 2025 (MPAC 2025)

ทูตพิริยะมองว่า “โครงการ EEC ของไทยเปรียบเสมือนศูนย์กลางของกรอบความร่วมมือที่กล่าวมาทั้งหมด โดยจีนเป็นตัวผลักดันขับเคลื่อน ขณะที่โครงการ EEC ของไทยก็เป็นสิ่งใหม่ที่สามารถสร้างความจูงใจให้สอดรับกับ BRI เราจะเห็นสิ่งดี ๆ ไหลบ่าเข้ามาในภูมิภาคนี้ ดังนั้น เราต้องสร้างเขื่อนกักไว้โดยเฉพาะสตาร์ตอัพที่กำลังจะย้ายฐานจากแรงกดดันของสหรัฐ ซึ่งประเทศไทยจะต้องสร้างระบบนิเวศเพื่อรองรับ เพราะแค่การชักชวนการลงทุนไม่พอ”

“ไทย-จีน” ยังเชื่อมโยงกันน้อย

ขณะที่ ดร.ไจ๋ คุน รองผู้อำนวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยปักกิ่ง กล่าวว่า จากการจัดทำดัชนีความเชื่อมโยงด้านต่าง ๆ ระหว่างจีนกับอาเซียน พบว่าความเชื่อมโยงระหว่างไทยกับจีนยังถือว่าน้อย โดยอยู่อันดับที่ 3 ของอาเซียน ซึ่งยังเป็นรองจากมาเลเซีย และสิงคโปร์ สาเหตุจากความล่าช้าของไทยในการดำเนินการเพื่อเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ BRI ตั้งแต่ปี 2013 แต่ปัจจุบันไทยเริ่มปรับตัวดีขึ้น มีการดำเนินการที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งคาดว่าในอนาคตจะมีการเชื่อมโยงกันที่ดีกว่านี้

ที่มาของข่าว: ประชาชาติธุรกิจ
กกร.หั่นจีดีพีปีนี้เป็น -8% ถึง -5% หลังคาดไตรมาส 2 หดตัวสู่เลข 2 หลัก
    “กกร.” ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจปี 2563 ใหม่จีดีพีเหลือเป็น -8% ถึง -5% ส่งออก -10% ถึง -7% ...
  02/07/2020

ภาคอุตสาหกรรมเดี้ยง โควิด-19ฉุดดัชนีผลผลิตหดตัว23.19%
    ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม(เอ็มพีไอ) เดือนพฤษภาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 80.31 หดตัว 23.19% ...
  01/07/2020

ธปท.ชี้ ศก.ไตรมาส 2 จุดต่ำสุดแล้ว กังวลตัวเลขว่างงานพุ่ง ระบุเดือนพ.ค.เลิกจ้าง 1.1 แสนคน-หนี้เสียเพิ่ม
    แบงก์ชาติมองเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2/63 เป็นจุดต่ำสุด ขณะที่ครึ่งปีหลังยังต้องติดตามการระบาดรอบ 2 ...
  30/06/2020

นายกฯ ประเดิมหารือ ส.อ.ท.ถกแนวทางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมรูปแบบ New Normal
    ...
  19/06/2020


ข่าวเศรษฐกิจอื่นๆ
ดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม พ.ค. ขยับขึ้นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน - 18/06/2020
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค.63 อยู่ที่ระดับ 78.4 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 75.9 ในเดือนเม.ย.63 โดยค่าดัชนีฯ ปรับเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน
IMF จ่อหั่นคาดการณ์เศรษฐกิจโลก หลังคาดหดตัว 3% ปีนี้ - 17/06/2020
IMF แสดงความเห็นว่าเศรษฐกิจทั่วโลกมีแนวโน้มหดตัวลงรุนแรงกว่าที่ IMF คาดการณ์ไว้ในเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา
แบงก์ชาติญี่ปุ่นเปิดฉากประชุมวันแรก คาดคงนโยบายผ่อนคลายการเงินหนุนศก. - 16/06/2020
BOJเปิดฉากการประชุมนโยบายการเงินระยะเวลา 2 วันในวันนี้ โดยมีการคาดการณ์เป็นวงกว้างว่า BOJ จะคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายพิเศษ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
พณ.-กษ.ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ ตั้งเป้าไทยเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตร-อาหารโลก - 10/06/2020
ผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงวิสัยทัศน์ "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนําการผลิต ณ กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินนํ้า)
นิสสัน เริ่มเปิดสายการผลิต แล้ว!! - 08/06/2020
นิสสัน ประกาศกลับมาเปิดสายการผลิตของโรงงานที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมาโดยสายการผลิตของโรงงานที่ 1 จะยังคงเปิดดำเนินการตามปกติต่อไป พร้อมกับการปรับแผนการผลิตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสายการผลิตเครื่องยนต์ และสายการผลิตชิ้นส่วนปั๊มขึ้นรูป
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีน-ญี่ปุ่น-เกาหลี ผนึกกำลัง ฟื้น ศก.ภูมิภาค ชี้ RCEP ตัวแปรสำคัญสู้พิษโควิด-19 - 05/06/2020
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศคู่เจรจาบวกสาม (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี) สมัยพิเศษ ผ่านระบบทางไกล วางแนวทางบรรเทาผลกระทบโควิด-19 เสริมความแข็งแกร่งห่วงโซ่การผลิต และเร่งฟื้นเศรษฐกิจในภูมิภาค มั่นใจ RCEP
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค พ.ค. ฟื้นตัวครั้งแรกในรอบ 15 เดือน แต่โดยรวมยังต่ำ - 04/06/2020
ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ค. 63 อยู่ที่ 48.2 จาก 47.2 ในเดือนเม.ย.63 เป็นการฟื้นตัวครั้งแรกในรอบ 15 เดือน หลังจากเริ่มผ่อนคลายธุรกิจได้
อัดฉีดเอสเอ็มอี4หมื่นล. ช่วยต่อสายป่าน24,000กิจการ - 02/06/2020
อุตฯ เผยว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างรุนแรงกระทรวงอุตสาหกรรม
ปท. เผยเศรษฐกิจไทยเม.ย. หดตัว แต่การใช้จ่ายภาครัฐช่วยพยุง - 29/05/2020
เศรษฐกิจไทยในเดือนเมษายน 2563 หดตัวสูงขึ้น จากผลของมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ที่เข้มงวดทั้งในและต่างประเทศที่ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายภาคส่วนต้องหยุดลงชั่วคราว
สศอ. เผยโควิด-19 กระทบ MPI เดือนเม.ย. หดตัวร้อยละ 17.21 การผ่อนคลายมาตรการแก้ปัญหาการขนส่งในขณะที่ความต้องการยังมีมาก - 28/05/2020
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนเมษายน 2563 หดตัวลงเมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 17.21
“เครดิต สวิส”คาดตลาดหุ้นเอเชียซึมต่อ ปัจจัยพื้นฐานอ่อนแอ-แนวโน้มผลประกอบการแย่ - 20/05/2020
นักวิเคราะห์จากธนาคารเครดิต สวิส ได้คาดการณ์ว่า ตลาดหุ้นเอเชียน่าจะยังคงมีการซื้อขายในกรอบแคบ ๆ ต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานของหุ้นในตลาดยังคงอ่อนแอเมื่อประเมินจากแนวโน้มผลประกอบการ
สภาพัฒน์ เผย GDP ไตรมาส 1/63 หดตัว -1.8% คาดทั้งปี -6% ถึง -5% - 19/05/2020
สภาพัฒน์ แถลง GDP ไตรมาส 1/63 หดตัว -1.8% คาดการณ์ GDP ปี 63 หดตัว -6% ถึง -5% จากเดิมคาดการณ์ 1.5-2.5% คาดการณ์ปี 63 การส่งออกหดตัว -8% จากเดิมคาดขยายตัว 1.4% ส่วนนำเข้าหดตัว -13.2% จากเดิมคาดขยายตัว 2.7% โดยเกินดุลการค้า 35.7 พันล้านดอลล์ คาดการณ์ปี 63 เงินเฟ้ออยู่ที่ -1.5 ถึง -0.5% จากเดิม 0.4-1.4%
แบงก์ชาติจีนส่งสัญญาณดำเนินนโยบายการเงินแบบยืดหยุ่นมากขึ้น หวังหนุนศก.ฟื้นตัว - 18/05/2020
ธนาคารกลางจีน (PBOC) ส่งสัญญาณเดินหน้าปรับปัจจัยที่ตรงข้ามกับวัฏจักรเศรษฐกิจ (counter-cyclical) และดำเนินนโยบายการเงินให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน และสนับสนุนเศรษฐกิจที่แท้จริงให้ฟื้นตัว
แรงงาน 7.5 แสนคนระส่ำ อุตสาหกรรมยานยนต์ซมพิษโควิด-19 ปลดคนระนาว - 15/05/2020
อุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งค่ายรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ระส่ำพิษโควิด-19 ต้องทยอยปลดแรงงานในระบบที่มีกว่า 7.5 แสนคน
สศก. ยันความพร้อมจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรผ่านธ.ก.ส.ล็อตแรก 1 ล้านราย 15 พ.ค.นี้ - 14/05/2020
ความคืบหน้าการ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ญี่ปุ่นเผยความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนเม.ย.ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ - 13/05/2020
รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่า ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของชาวญี่ปุ่นที่ประกอบอาชีพที่มีความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจในเดือนเม.ย. ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดอีกครั้ง เป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน
TDRI ประเมินล็อกดาวน์ทำเศรษฐกิจไทยเสียหาย 6.5 หมื่นลบ./เดือน - 12/05/2020
ถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ประชากรในประเทศมีรายได้ลดลง ส่งผลให้การบริโภคต่ำลงไปด้วย โดยการล็อกดาวน์ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจราวเดือนละ 65,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.4% ต่อเดือน
ดัชนีเชื่อมั่นหอการค้าไทย เม.ย.ลดต่ำสุดในรอบกว่า 2 ปี จากพิษโควิด - 11/05/2020
ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย เดือนเม.ย.อยู่ที่ระดับ 32.1 ลดลงต่อเนื่องจากเดือนมี.ค. ซึ่งอยู่ที่ระดับ 37.5 และลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 14 โดยเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 28 เดือน หรือกว่า 2 ปี
โควิด-19 กดอุตสาหกรรมยานยนต์ทรุดหนักสุดในรอบ 9 ปี - 09/05/2020
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ชี้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ไทยผลักดันสู่จุดต่ำสุดในรอบกว่า 9 ปี ด้วยปริมาณการผลิตที่อาจหดตัวสูงถึงกว่า 25% ลดลงไปแตะตัวเลข 1.52 ล้านคัน
กกร.ชี้เศรษฐกิจถึงจุดต่ำสุด ห่วงส่งออกติดลบหนัก10% - 08/05/2020
กกร.ลดเป้าเศรษฐกิจปี 2563 คาดจีดีพี ลบ 3% ถึงลบ 5% ด้านส่งออกทรุดหนัก ลบ 10% เผยเศรษฐกิจไทยถึงจุดต่ำสุดแล้ว แต่ต้องใช้เวลาอีกในการฟื้นตัว
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 97 หน้า: จำนวนทั้งหมด 1940 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI
ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.