ผู้ประกอบการ
ครม.เศรษฐกิจไฟเขียวแผนบริหารศก.7ด้าน ตั้งเป้าดันจีดีพีปีนี้โตไม่ต่ำกว่า 3%
  16/08/2019
 
??„??????.?????????????????????ˆ??„??Ÿ?????‚????????????œ??™??š????????????????????.7?????‰?????™ ????????‰??‡?????›??‰???????????™??ˆ???????????ž?????›?????™?????‰??‚?????„?????ˆ?????ˆ?????????ˆ??? 3%

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ตั้งเป้าหมายว่าจะดูแลเศรษฐกิจให้ขยายตัวไม่ต่ำกว่า 3% ในปีนี้ โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ประมาณการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้อยู่ระหว่าง 2.7 - 3.2% และมีค่ากลาง 3% โดยรายละเอียดทั้งหมดจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบวันที่ 20 สิงหาคมนี้ ขณะที่ ครม. เศรษฐกิจครั้งต่อไปจะหารือในเรื่องของมาตรการส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ และมาตรการส่งเสริมการส่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ปลายเดือนสิงหาคมนี้

ทั้งนี้ ครม.เศรษฐกิจรับทราบการรายงานข้อมูลทางเศรษฐกิจจากปัญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากช่วงกลางปี 2561 เริ่มมีปัญหาทั้งด้านการผลิต ภาคการเงิน การส่งออก และมีปัจจัยซ้ำเติมจากสงครามเศรษฐกิจจีน-สหรัฐ จนกระทบต่อความเชื่อมั่น และเมื่อธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ลดดอกเบี้ย 0.25% ส่งผลต่อตลาดตราสารหนี้ ตลาดพันธบัตรดอกเบี้ย เริ่มติดลบครั้งแรกในรอบหลายปี ส่งผลต่อตลาดหุ้นสหรัฐลดลงถึง 800 จุด และลดลงหลายครั้งต่อเนื่อง  เมื่อเศรษฐกิจโลกมีปัญหาย่อมกระทบต่อเศรษฐกิจไทยชัดเจนมากขึ้น จากเดิมคาดการณ์จีดีพีขยายตัว 4% เริ่มลดลงเหลือ 2.8% ในบางไตรมาส  รัฐบาลจึงจำเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันภายใต้งบประมาณที่จำกัด

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกมีปัญหา แต่ไทยยังส่งออกไปจีนได้หลายกลุ่มทั้งด้านอุตสหากรรมเคมี พืชผลทางเกษตร เครื่องปรุงแต่ง เครื่องประดับ รองเท้า เครื่องนุ่งห่ม ขยายตัว 40-46% ขณะที่ตลาดสหรัฐส่งออกขยายตัวในกลุ่มเคมี ยางพารา สิ่งทอ อากาศยาน เพื่อทดแทนกลุ่มที่มีปัญหาส่งออกในช่วงปัญหาของจีนและสหรัฐ  นอกจากนี้ ไทยเตรียมพร้อมรับมือการย้ายฐานการลงทุนมาไทยจากปัญหาหลายประเทศ ครม.เศรษฐกิจจึงเห็นชอบแผนบริหารเศรษฐกิจในช่วง 2562-2563 แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ประกอบด้วย 1. การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก ด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร หรือชุมชนในท้องถิ่น  2. การช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการ ด้วยการเพิ่มสภาพคล่องทั้งเอสเอ็มอี ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจชะลอตัว

3. การยกระดับราคาสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร ผ่านการพัฒนาด้านตลาดและลดต้นทุนการผลิต   4. การขับเคลื่อนการส่งออกในครึ่งปีหลัง หวังให้การส่งออกปี 2562 ขยายตัว 3% และเพิ่มเป็น 3.5% ในปี 2563 5. การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ เงินลงทุนภาครัฐประจำปี 2562 หลังจากกำหนดเบิกจ่ายงบประมาณรวม 90.7% แบ่งเป็นงบประมาณ 99.0% งบลงทุน 60% งบเหลื่อมปี 70% เงินลงทุนรัฐวิสาหกิจ 75% ส่วนงบประมาณปี 2563 กำหนดเป้าหมายเบิกจ่าย 92.3% งบประจำ 98.0% งบลงทุน 70% เงินลงทุนรัฐวิสหากิจ 80%

6. ด้านการท่องเที่ยว หลังจากการท่องเที่ยวต่างประเทศครึ่งปี 2562 จำนวน 20 ล้านคน  เกิดการใช้จ่าย 1.05 ล้านล้านบาท คาดว่าปี 2562 จะมีนักท่องเที่ยวรวม 39.8 ล้านบาท รายได้รวม 2.04 ล้านล้านบาท ขณะที่ยอดนักท่องเที่ยวปี 2563 เพิ่มเป็น 41.8 ล้านคน รายได้รวม 2.22 ล้านล้านบาท และ 7.ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติม หลังจากคาดว่ามูลค่าส่งเสริมการลงทุนปี 2562 จำนวน 287,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 จากปี 2561 และตั้งเป้าหมายเพิ่มเป็น 301,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 จากปี 2562

นายกอบศักดิ์ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังกำหนดวาระการประชุม เพื่อนำเสนอ  ครม.เศรษฐกิจในวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือนและปลายเดือน เพื่อพิจารณาวาระสำคัญ สำหรับการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้เงินลงทุนสูง การหารือประเด็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า และวาระสำคัญตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ  จึงได้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนบริหารมาตรการเศรษฐกิจ กรรมการจากหน่วยงานด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันวาระด้านเศรษฐกิจให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและนำภาพรวมเศรษฐกิจ รายงานต่อที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจรับทราบอย่างต่อเนื่อง

ที่มาของข่าว: แนวหน้า
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีน-ญี่ปุ่น-เกาหลี ผนึกกำลัง ฟื้น ศก.ภูมิภาค ชี้ RCEP ตัวแปรสำคัญสู้พิษโควิด-19
    รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศคู่เจรจาบวกสาม (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี) สมัยพิเศษ ผ่านระบบทางไกล ...
  05/06/2020

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค พ.ค. ฟื้นตัวครั้งแรกในรอบ 15 เดือน แต่โดยรวมยังต่ำ
    ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ค. 63 อยู่ที่ 48.2 จาก 47.2 ในเดือนเม.ย.63 ...
  04/06/2020

อัดฉีดเอสเอ็มอี4หมื่นล. ช่วยต่อสายป่าน24,000กิจการ
    อุตฯ เผยว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ...
  02/06/2020

ปท. เผยเศรษฐกิจไทยเม.ย. หดตัว แต่การใช้จ่ายภาครัฐช่วยพยุง
    เศรษฐกิจไทยในเดือนเมษายน 2563 หดตัวสูงขึ้น จากผลของมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ...
  29/05/2020


ข่าวเศรษฐกิจอื่นๆ
สศอ. เผยโควิด-19 กระทบ MPI เดือนเม.ย. หดตัวร้อยละ 17.21 การผ่อนคลายมาตรการแก้ปัญหาการขนส่งในขณะที่ความต้องการยังมีมาก - 28/05/2020
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนเมษายน 2563 หดตัวลงเมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 17.21
“เครดิต สวิส”คาดตลาดหุ้นเอเชียซึมต่อ ปัจจัยพื้นฐานอ่อนแอ-แนวโน้มผลประกอบการแย่ - 20/05/2020
นักวิเคราะห์จากธนาคารเครดิต สวิส ได้คาดการณ์ว่า ตลาดหุ้นเอเชียน่าจะยังคงมีการซื้อขายในกรอบแคบ ๆ ต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานของหุ้นในตลาดยังคงอ่อนแอเมื่อประเมินจากแนวโน้มผลประกอบการ
สภาพัฒน์ เผย GDP ไตรมาส 1/63 หดตัว -1.8% คาดทั้งปี -6% ถึง -5% - 19/05/2020
สภาพัฒน์ แถลง GDP ไตรมาส 1/63 หดตัว -1.8% คาดการณ์ GDP ปี 63 หดตัว -6% ถึง -5% จากเดิมคาดการณ์ 1.5-2.5% คาดการณ์ปี 63 การส่งออกหดตัว -8% จากเดิมคาดขยายตัว 1.4% ส่วนนำเข้าหดตัว -13.2% จากเดิมคาดขยายตัว 2.7% โดยเกินดุลการค้า 35.7 พันล้านดอลล์ คาดการณ์ปี 63 เงินเฟ้ออยู่ที่ -1.5 ถึง -0.5% จากเดิม 0.4-1.4%
แบงก์ชาติจีนส่งสัญญาณดำเนินนโยบายการเงินแบบยืดหยุ่นมากขึ้น หวังหนุนศก.ฟื้นตัว - 18/05/2020
ธนาคารกลางจีน (PBOC) ส่งสัญญาณเดินหน้าปรับปัจจัยที่ตรงข้ามกับวัฏจักรเศรษฐกิจ (counter-cyclical) และดำเนินนโยบายการเงินให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน และสนับสนุนเศรษฐกิจที่แท้จริงให้ฟื้นตัว
แรงงาน 7.5 แสนคนระส่ำ อุตสาหกรรมยานยนต์ซมพิษโควิด-19 ปลดคนระนาว - 15/05/2020
อุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งค่ายรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ระส่ำพิษโควิด-19 ต้องทยอยปลดแรงงานในระบบที่มีกว่า 7.5 แสนคน
สศก. ยันความพร้อมจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรผ่านธ.ก.ส.ล็อตแรก 1 ล้านราย 15 พ.ค.นี้ - 14/05/2020
ความคืบหน้าการ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ญี่ปุ่นเผยความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนเม.ย.ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ - 13/05/2020
รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่า ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของชาวญี่ปุ่นที่ประกอบอาชีพที่มีความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจในเดือนเม.ย. ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดอีกครั้ง เป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน
TDRI ประเมินล็อกดาวน์ทำเศรษฐกิจไทยเสียหาย 6.5 หมื่นลบ./เดือน - 12/05/2020
ถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ประชากรในประเทศมีรายได้ลดลง ส่งผลให้การบริโภคต่ำลงไปด้วย โดยการล็อกดาวน์ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจราวเดือนละ 65,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.4% ต่อเดือน
ดัชนีเชื่อมั่นหอการค้าไทย เม.ย.ลดต่ำสุดในรอบกว่า 2 ปี จากพิษโควิด - 11/05/2020
ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย เดือนเม.ย.อยู่ที่ระดับ 32.1 ลดลงต่อเนื่องจากเดือนมี.ค. ซึ่งอยู่ที่ระดับ 37.5 และลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 14 โดยเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 28 เดือน หรือกว่า 2 ปี
โควิด-19 กดอุตสาหกรรมยานยนต์ทรุดหนักสุดในรอบ 9 ปี - 09/05/2020
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ชี้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ไทยผลักดันสู่จุดต่ำสุดในรอบกว่า 9 ปี ด้วยปริมาณการผลิตที่อาจหดตัวสูงถึงกว่า 25% ลดลงไปแตะตัวเลข 1.52 ล้านคัน
กกร.ชี้เศรษฐกิจถึงจุดต่ำสุด ห่วงส่งออกติดลบหนัก10% - 08/05/2020
กกร.ลดเป้าเศรษฐกิจปี 2563 คาดจีดีพี ลบ 3% ถึงลบ 5% ด้านส่งออกทรุดหนัก ลบ 10% เผยเศรษฐกิจไทยถึงจุดต่ำสุดแล้ว แต่ต้องใช้เวลาอีกในการฟื้นตัว
กกร.หั่นเป้าหมาย GDP ปีนี้ ติดลบ 5% - 07/05/2020
กกร.ประเมินผลกระทบโควิด-19 ลดประมาณการณ์จีดีพีปีนี้เป็น ติดลบ 5% มั่นใจเศรษฐกิจครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก
เฟดเตือนโควิด-19 จ่อฉุดเศรษฐกิจสหรัฐหดตัวรุนแรงในไตรมาส 2 - 06/05/2020
“สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในขณะนี้บ่งชี้ว่า นี่ไม่ใช่การถดถอย แต่เป็นการหดตัวที่รุนแรงมาก ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาส 2 ปีนี้ และการที่ตลาดแรงงานของสหรัฐจะฟื้นตัวอย่างเต็มที่จากภาวะหดตัวรุนแรงเช่นนี้ จะต้องใช้สักระยะหนึ่ง”
สรท. คงคาดการณ์ส่งออกปีนี้หดตัว -8% ลุ้นฟื้นตัวไตรมาสสุดท้ายหากโควิดคลี่คลาย - 05/05/2020
สถานการณ์การส่งออกของประเทศไทยในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้จะออกมาดีกว่าคาดการณ์ไว้ แต่ สรท.ยังต้องจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยยังคงคาดการณ์การส่งออกไทยในปี 2563 ว่าอาจหดตัว -8% บนสมมติฐานค่าเงิน 30.50 บาท/ดอลลาร์ (บวก/ลบ 0.50 บาท/ดอลลาร์)
นักวิเคราะห์ชี้สงครามการค้ายิ่งซ้ำเติมเศรษฐกิจสหรัฐ-โลกหลังบอบช้ำจากโควิด-19 - 04/05/2020
สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น รายงานว่า การที่สหรัฐจ่อเรียกเก็บภาษีจากจีนรอบใหม่นั้นจะส่งผลกระทบย้อนกลับมาที่สหรัฐและประชาคมโลก ซึ่งกำลังบอบซ้ำจากการต่อสู้กับโควิด-19
เฟดคงดอกเบี้ยที่ 0.00-0.25% ตามคาด ยันตรึงดอกเบี้ยจนกว่าเศรษฐกิจฟื้น - 30/04/2020
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 0.00-0.25% และยืนยันว่า เฟดจะยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับดังกล่าว จนกว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะฟื้นตัวขึ้น และเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายของเฟดที่ระดับ 2%
พิษโควิด-19 “สศอ.”รับกระทบ MPI มี.ค.63 หดตัว11.25% ผู้ประกอบการปรับตัวรับมือผลิตสินค้า - 30/04/2020
“สศอ.”ระบุโควิด-19 กระทบ MPI มี.ค.63 หดตัวร้อยละ11.25 ระบุผู้ประกอบการเริ่มปรับตัวเตรียมเพิ่มการผลิตสินค้าเข้าสถานการณ์เพิ่มรายได้
พาณิชย์ เผยเม.ย.63 อนุญาตให้ต่างชาติลงทุนในไทย ภายใต้ พ.ร.บ.ต่างด้าวฯ 26 ราย เม็ดเงินลงทุน 1,318 ลบ. - 29/04/2020
ประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว มีมติอนุญาตให้คนต่างชาติ 26 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่น จีน และเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 1,318 ล้านบาท และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทย 841 คน รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุน
ผู้ว่า ธปท. ห่วงวิกฤตโควิดทำว่างงานพุ่ง เตือนปรับพฤติกรรม ‘พอเพียง-ออมเงิน-ลดหนี้’ - 28/04/2020
มุมมองของผู้ว่าการ ธปท.ถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤติโควิดและมาตรการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติครั้งนี้ ซึ่งเผยแพร่ใน BOT พระสยาม MAGAZINE
โควิด-19 กระทบส่งออกไทยไปสหรัฐฯ คาดปีนี้หดตัว 9.2% ครั้งแรกรอบ 10 ปี - 27/04/2020
ภาพรวมการส่งออกของไทยไปสหรัฐฯ ตลอดปี 63 หดตัวที่ 9.2% นับเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี มีมูลค่าการส่งออกแตะระดับต่ำที่ 28,467 ล้านดอลลาร์ฯ จากกรอบประมาณการที่หดตัว 12.8% ถึงหดตัว 7.3% มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 27,325 – 29,000 ล้านดอลลาร์ฯ
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 97 หน้า: จำนวนทั้งหมด 1931 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI
ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.