ผู้ประกอบการ
ครม.เศรษฐกิจไฟเขียวแผนบริหารศก.7ด้าน ตั้งเป้าดันจีดีพีปีนี้โตไม่ต่ำกว่า 3%
  16/08/2019
 
??„??????.?????????????????????ˆ??„??Ÿ?????‚????????????œ??™??š????????????????????.7?????‰?????™ ????????‰??‡?????›??‰???????????™??ˆ???????????ž?????›?????™?????‰??‚?????„?????ˆ?????ˆ?????????ˆ??? 3%

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ตั้งเป้าหมายว่าจะดูแลเศรษฐกิจให้ขยายตัวไม่ต่ำกว่า 3% ในปีนี้ โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ประมาณการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้อยู่ระหว่าง 2.7 - 3.2% และมีค่ากลาง 3% โดยรายละเอียดทั้งหมดจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบวันที่ 20 สิงหาคมนี้ ขณะที่ ครม. เศรษฐกิจครั้งต่อไปจะหารือในเรื่องของมาตรการส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ และมาตรการส่งเสริมการส่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ปลายเดือนสิงหาคมนี้

ทั้งนี้ ครม.เศรษฐกิจรับทราบการรายงานข้อมูลทางเศรษฐกิจจากปัญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากช่วงกลางปี 2561 เริ่มมีปัญหาทั้งด้านการผลิต ภาคการเงิน การส่งออก และมีปัจจัยซ้ำเติมจากสงครามเศรษฐกิจจีน-สหรัฐ จนกระทบต่อความเชื่อมั่น และเมื่อธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ลดดอกเบี้ย 0.25% ส่งผลต่อตลาดตราสารหนี้ ตลาดพันธบัตรดอกเบี้ย เริ่มติดลบครั้งแรกในรอบหลายปี ส่งผลต่อตลาดหุ้นสหรัฐลดลงถึง 800 จุด และลดลงหลายครั้งต่อเนื่อง  เมื่อเศรษฐกิจโลกมีปัญหาย่อมกระทบต่อเศรษฐกิจไทยชัดเจนมากขึ้น จากเดิมคาดการณ์จีดีพีขยายตัว 4% เริ่มลดลงเหลือ 2.8% ในบางไตรมาส  รัฐบาลจึงจำเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันภายใต้งบประมาณที่จำกัด

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกมีปัญหา แต่ไทยยังส่งออกไปจีนได้หลายกลุ่มทั้งด้านอุตสหากรรมเคมี พืชผลทางเกษตร เครื่องปรุงแต่ง เครื่องประดับ รองเท้า เครื่องนุ่งห่ม ขยายตัว 40-46% ขณะที่ตลาดสหรัฐส่งออกขยายตัวในกลุ่มเคมี ยางพารา สิ่งทอ อากาศยาน เพื่อทดแทนกลุ่มที่มีปัญหาส่งออกในช่วงปัญหาของจีนและสหรัฐ  นอกจากนี้ ไทยเตรียมพร้อมรับมือการย้ายฐานการลงทุนมาไทยจากปัญหาหลายประเทศ ครม.เศรษฐกิจจึงเห็นชอบแผนบริหารเศรษฐกิจในช่วง 2562-2563 แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ประกอบด้วย 1. การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก ด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร หรือชุมชนในท้องถิ่น  2. การช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการ ด้วยการเพิ่มสภาพคล่องทั้งเอสเอ็มอี ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจชะลอตัว

3. การยกระดับราคาสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร ผ่านการพัฒนาด้านตลาดและลดต้นทุนการผลิต   4. การขับเคลื่อนการส่งออกในครึ่งปีหลัง หวังให้การส่งออกปี 2562 ขยายตัว 3% และเพิ่มเป็น 3.5% ในปี 2563 5. การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ เงินลงทุนภาครัฐประจำปี 2562 หลังจากกำหนดเบิกจ่ายงบประมาณรวม 90.7% แบ่งเป็นงบประมาณ 99.0% งบลงทุน 60% งบเหลื่อมปี 70% เงินลงทุนรัฐวิสาหกิจ 75% ส่วนงบประมาณปี 2563 กำหนดเป้าหมายเบิกจ่าย 92.3% งบประจำ 98.0% งบลงทุน 70% เงินลงทุนรัฐวิสหากิจ 80%

6. ด้านการท่องเที่ยว หลังจากการท่องเที่ยวต่างประเทศครึ่งปี 2562 จำนวน 20 ล้านคน  เกิดการใช้จ่าย 1.05 ล้านล้านบาท คาดว่าปี 2562 จะมีนักท่องเที่ยวรวม 39.8 ล้านบาท รายได้รวม 2.04 ล้านล้านบาท ขณะที่ยอดนักท่องเที่ยวปี 2563 เพิ่มเป็น 41.8 ล้านคน รายได้รวม 2.22 ล้านล้านบาท และ 7.ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติม หลังจากคาดว่ามูลค่าส่งเสริมการลงทุนปี 2562 จำนวน 287,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 จากปี 2561 และตั้งเป้าหมายเพิ่มเป็น 301,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 จากปี 2562

นายกอบศักดิ์ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังกำหนดวาระการประชุม เพื่อนำเสนอ  ครม.เศรษฐกิจในวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือนและปลายเดือน เพื่อพิจารณาวาระสำคัญ สำหรับการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้เงินลงทุนสูง การหารือประเด็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า และวาระสำคัญตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ  จึงได้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนบริหารมาตรการเศรษฐกิจ กรรมการจากหน่วยงานด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันวาระด้านเศรษฐกิจให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและนำภาพรวมเศรษฐกิจ รายงานต่อที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจรับทราบอย่างต่อเนื่อง

ที่มาของข่าว: แนวหน้า
พิษสงครามการค้าปะทุเดือด-บาทแข็งโป๊ก-น้ำมันพุ่งฉุดดัชนีเชื่อมั่นอุตฯเดือนก.ย.ต่ำสุดรอบ 12 ด.
    ส.อ.ท.เผยสงครามการค้า-เงินบาทแข็งค่า-น้ำมันพุ่ง ฉุดดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรม ก.ย.ต่ำสุดในรอบ 12 ...
  18/10/2019

ความเชื่อมั่นธุรกิจวูบ ร่วงแตะระดับ47.9 ผู้ประกอบการกังวล คำสั่งซื้อชะลอตัว
    ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (REPORT ON BUSINESS SENTIMENT INDEX)ในเดือนกันยายน 2562 ดัชนีฯ ...
  17/10/2019

สอท.-หอการค้ารับมือยุค5G ‘ศุภชัย’พร้อมหนุนไทยเป็นฮับดิจิทัล
    สอท.หารือกับผู้บริหาร สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ...
  16/10/2019

สศอ.ชี้เทรนด์อาหารวีแกนมาแรง แนะผู้ประกอบการพัฒนาสินค้าส่งออก
    ระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมผลักดันอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป (Food for Future) หนึ่งใน 10 ...
  10/10/2019


ข่าวเศรษฐกิจอื่นๆ
แบงก์ชาติการันตีสถาบันการเงินพร้อมรับมาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS 9 เริ่มวันที่ 1 ม.ค.63 ลดเสี่ยงหนี้สูญ - 04/10/2019
แบงก์ชาติยืนยันสถาบันการเงินพร้อมใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ TFRS 9 วันที่ 1 ม.ค.63 มั่นใจไม่มีผลกระทบ
ศก.โลกถดถอยฉุดส่งออก “กกร.”หั่นจีดีพีปีนี้โตร้อยละ 2.7-3 ชี้ชิมช้อปใช้ส่งผลดีเงินสะพัดรากหญ้า - 03/10/2019
เศรษฐกิจโลกถดถอย-บาทแข็งโป๊ก “กกร.”ปรับลดประมาณการณ์เศรษฐกิจปีนี้เหลือร้อยละ 2.7-3 ส่งออกติดลบร้อยละ 2-0 ชี้มาตรการ“ชิมช้อปใช้”ส่งผลดีเงินสะพัด ระบุถ้าขยายเวลาเลยปีใหม่ ซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ
ปัจจัยเสี่ยงรุมเร้า พาณิชย์เผยเงินเฟ้อเดือน ก.ย.62 ขยายตัวร้อยละ 0.32 กังวลเศรษฐกิจรอแรงหนุน - 02/10/2019
พาณิชย์เผยเงินเฟ้อเดือน ก.ย.62 ขยายตัวร้อยละ 0.32 ส่งผล 9 เดือนขยายตัวร้อยละ 0.81 กังวลเศรษฐกิจไทยมีปัจจัยเสี่ยงรอบด้าน น้ำมันลงตามเศรษฐกิจ คาดสิ้นปีอยู่ในกรอบ 0.7-1.0%
เศรษฐกิจไทยยังไม่วิกฤติแบงก์ชาติเอาอยู่ "วีรไท"รับสงครามการค้าโลกฉุดส่งออก-หั่นจีดีพีปีนี้ - 01/10/2019
ผู้ว่าธปท.ยอมรับเศรษฐกิจไทยชะลอตัว แต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะวิกฤติ ระบุปรับลดจีดีพีปีนี้เหลือ 2.8% จากผลกระทบการค้าโลก-สงครามการค้าไร้วี่แววจบได้ง่ายๆฉุดส่งออกวูบ
JCK พร้อมรับอานิสงส์ผังเมืองอีอีซี-สงครามการค้า ผู้ประกอบการแห่ย้ายฐานการผลิตมาไทยนิคม TFD - 27/09/2019
ผังเมืองอีอีซี-สงครามการค้าจีน-มะกัน “JCK”เผยกดดันผู้ประกอบการย้ายฐานการผลิตมาไทย โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ในเขตอีอีซี ส่งผลให้นิคมอุตสาหกรรม TFD ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเข้ามาดูพื้นที่อย่างต่อเนื่อง คาดปีนี้กวาดยอดขายที่ดิน 150-200 ไร่
"ทรัมป์"เผยสหรัฐจะทำข้อตกลงการค้ากับจีนเร็วกว่าคาด - 26/09/2019
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวในวันนี้ว่า สหรัฐจะสามารถทำข้อตกลงการค้ากับจีนเร็วกว่าที่คาดไว้
บีโอไอหนุนเอกชนไทย ต่อยอดอุตสาหกรรมระบบราง รองรับบิ๊กโปรเจ็ครถไฟฟ้า - 25/09/2019
บีโอไอ ชี้อุตสาหกรรมระบบราง สร้างโอกาสผู้ผลิตชิ้นส่วนไทย พร้อมช่วยยกระดับขีดความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนของผู้ประกอบการไทย รับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบราง ดันฮับโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับภูมิภาค
ออเดอร์รถยนต์-ชิ้นส่วนชะลอ ฉุดดัชนีผลผลิตอุตฯร่วง4.4% - 24/09/2019
ดัชนี MPI เดือนส.ค. หดตัวต่อเนื่อง เหตุเศรษฐกิจโลกสะดุด คำสั่งซื้่อตลาดต่างประเทศชะลอตัว ขณะที่Hard disk driveสวนทาง ขยายตัว12.66% หลังมีการลงทุนในเศรษฐกิจดิจิทัลเพิ่มขึ้น
บีโอไอยืนเป้า7.5แสนล. ยอดคำขอส่งเสริมลงทุนปี ’62 - 23/09/2019
บีโอไอมั่นใจยอดคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนปี 2562 จะเป็นไปตามเป้า ซึ่งคาดการณ์ไว้ที่ 7.5 แสนล้านบาทจากมาตรการกระตุ้นการลงทุนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ
บอร์ดบีโอไอไฟเขียวส่งเสริมลงทุน 4 โครงการใหญ่เงินทุน 2.8 หมื่นล้านยกระดับขีดแข่งขันสู่อุตฯเทคโนโลยีขั้นสูง - 20/09/2019
ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เห็นชอบอนุมัติส่งเสริม 4 โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุนกว่า 28,270 ล้านบาท เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทย สู่อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
สภาอุตฯจี้แบงก์ชาติลดดบ. หลังดัชนีเชื่อมั่นต่ำสุดรอบ10เดือน - 18/09/2019
สอท.ต้องการเสนอให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ที่มีกำหนดการประชุมวันที่ 25 กันยายน พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 0.25% จากปัจจุบันอยู่ที่ 1.50% ให้อยู่ที่ 1.25% เพื่อช่วยชะลอการแข็งค่าของเงินบาท
กำลังซื้อวูบหนัก-บาทแข็งโป๊ก-ศก.โลกถดถอยฉุดดัชนีความเชื่อมั่นอุตฯเดือนส.ค.รูดสุดในรอบ 10 เดือน - 17/09/2019
คนไม่กล้าใช้จ่าย-เงินบาทแข็งกระทบส่งออก-น้ำท่วมใหญ่-เศรษฐกิจโลกผันผวน-สงครามการค้ายืดเยื้อรอบใหม่กระทบแข่งขันเอกชน ลุ้นไตรมาสสุดท้ายปี 62 กำลังซื้อเพิ่มจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐเริ่มเห็นผล
พายุเศรษฐกิจโลกซัดธุรกิจไทยกระอัก! ลุ้นแนวทางรัฐบาลแก้ปัญหาก่อนสาย! - 16/09/2019
มรสุมเศรษฐกิจที่โหมกระหน่ำซัดแทบจะตั้งตัวไม่ติด ทั้งที่มาจากปัจจัยภายนอกประเทศ ที่เศรษฐกิจภูมิภาคต่างๆทั่วโลกโดนพิษสงครามการค้าสหรัฐ-จีน ,ความวุ่นวายในการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป
กระตุ้นเศรษฐกิจอีกล็อต จ่ายเงินชาวนา 2 ล้านคนไร่ละ 500 บาทแต่ไม่เกิน 20 ไร่สูงสุดหมื่นบาท - 15/09/2019
รัฐพร้อมจ่ายเงินช่วยเกษตรกรปลูกข้าวนาปีล็อตแรก 2 ล้านคนวงเงิน 2 หมื่นล้าน เผยให้ไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่หรือสูงสุดหมื่นบาท สัปดาห์นี้ไม่เกิน 3 วัน ขณะที่โชว์ชิมช้อปใช้ร้านค้าเข้าร่วมแล้ว 1.2 แสนแห่ง
สศอ.สานพลังแบงค์! หนุนSMEsเข้าถึงเงินทุน ปล่อยกู้ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น - 14/09/2019
สศอ.สานพลังแบงค์ ลงนาม MOU ร่วม EXIM, SMEs Bank เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลและบิ๊กดาต้า หนุน SMEs เข้าถึงเงินทุน ปล่อยกู้ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น
อาเซียน-จีนอัพเกรดเอฟทีเอเร่งเปิดตลาดสินค้า-การลงทุน - 13/09/2019
อาเซียนกับจีนทำความตกลงเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) กันมาตั้งแต่ปี 2548 รวม 15 ปีแล้ว ซึ่งอาเซียนกับจีนได้ตกลงที่จะดำเนินร่วมกันต่อไป คือ การยกระดับความร่วมมือใน 3 เรื่องสำคัญ
สหรัฐเผยดัชนี PPI เพิ่มขึ้นเกินคาดในเดือน ส.ค. - 12/09/2019
กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือน ส.ค.เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือน ก.ค.
‘บีโอไอ’จ่อ ปรับสิทธิประโยชน์ใหม่ ส่งเสริมทุน SMEs ต้อนรับปี63 - 11/09/2019
บีโอไอเตรียมปรับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมเอสเอ็มอี หลังมาตรการปัจจุบันหมดอายุลงในสิ้นปีนี้ ล่าสุดเดินสายหารือหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนและผู้ประกอบการ หลังโด๊ปยาแรงหนุน SMEs 7 เรื่องสำคัญ ชี้ที่ผ่านมาทุน SMEs กระจุกตัวภาคกลางมากสุด
อุตสาหกรรมจับมือ 13 พันธมิตรร่วมลงทุนหนุน InnoSpace (Thailand) สร้าง National Platform ยกระดับ Startup - 10/09/2019
อุตสาหกรรมลงนามความร่วมมือด้านการลงทุน โดยพันธมิตร 13 หน่วยงานร่วมขับเคลื่อน InnoSpace (Thailand)อย่างเป็นรูปธรรม ยกระดับ Startup ไทยให้ถึงระดับ Unicorn แจ้งเกิดธุรกิจที่ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนพื้นฐานของนวัตกรรมในอนาคต
ประธานเฟดชี้การทำสงครามการค้ากระทบการลงทุนของภาคธุรกิจ - 09/09/2019
ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวว่า การทำสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนกำลังส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจด้านการลงทุนของบริษัทต่างๆ
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 91 หน้า: จำนวนทั้งหมด 1805 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI
ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.